In memoriam Cor van den Braber en Ayolt Brongers

Eind 2022 zijn twee trekkers van de vereniging overleden. Natuurlijk wordt er aandacht aan hun leven besteed in het jaarboek 2023, dat in november wordt gepresenteerd. De inhoud van dat jaarboek is al te vinden bij de Jaarboeken.

Cor van den Braber

Cor van den Braber, bij zijn afscheid als hoofd van Bureau Monumentenzorg Amersfoort.

Foto: Bureau Monumentenzorg Gemeente Amersfoort

Op 19 december 2022 overleed Cor van den Braber op 85-jarige leeftijd.

Van den Braber was van 1972 tot 2002 hoofd van het bureau Monumentenzorg van Amersfoort. Hij begeleidde de restauratie van belangrijke Amersfoortse monumenten, zoals bijvoorbeeld Museum Flehite, de Beiaardschool, de Koppelpoort, de Elleboogkerk, de Sint-Franciscus-Xaveriuskerk, de Vismarkt, het Kapelhuis en tal van Muurhuizen. Verder schreef hij tal van artikelen en boeken. Hij was niet alleen een goed verteller over de monumenten, maar legde ze ook vast in tekeningen en aquarellen.

Cor van den Braber was lange tijd betrokken bij de OVF. Van 1976 tot 1996 was hij bestuurslid. In 2004 ontving hij de penning van de OVF voor zijn zorg voor de Amersfoortse monumenten en zijn publicaties daarover.

Een uitgebreid In memoriam verschijnt in het Jaarboek 2023, maar is nu al te lezen op de pagina van de Jaarboeken.

Ayolt Brongers

Ayolt Brongers, één van de belangrijkste kenners van de Amersfoortse geschiedenis, was tientallen jaren zeer betrokken bij de OVF.

Foto: Saskia Berdenis van Berlekom

Ayolt Brongers overleed op 9 september 2022 op 89-jarige leeftijd. Brongers was tientallen jaren zeer betrokken bij de OVF.

Vanaf 1980 werkte hij bij de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek (ROB), dat later is overgegaan in de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE). Hij schreef verschillende boeken over Amersfoort, waaronder de in 1998 verschenen Historische Encyclopedie van Amersfoort, een standaardwerk over de geschiedenis tot en met de Eerste Wereldoorlog.

Vanaf eind jaren zestig was Brongers actief binnen de OVF. Vanaf 1972 was hij redacteur van het historische tijdschrift Flehite en later van het Jaarboek Flehite. Hij bleef tot 2008 lid van de redactie. In 2008 werd Ayolt Brongers benoemd tot erelid van de OVF. Daarna is de tweejaarlijks Brongerslezing ingesteld. De eerste lezing werd door hemzelf gegeven.

Nieuwsbrief maart 2023

Activiteiten

Om u aan te melden voor OVF-activiteiten klikt u op de rode button bij de betreffende aankondiging. U ziet een formulier waarop u respectievelijk uw naam en ‘ja’ invult. Mocht u later toch verhinderd zijn, dan graag via dezelfde link weer afmelden. U vult dan ‘nee’ in. Mensen op de reservelijst kunnen we dan alsnog een plezier doen. Als het maximum aantal deelnemers is bereikt, werkt de link niet meer.

OVF-activiteiten zijn gratis voor leden. Niet-leden verzoeken wij 5 euro over te maken op bankrekeningnummer NL95 INGB 0003 7956 66 t.n.v. Oudheidkundige Vereniging Flehite o.v.v. de datum en titel van de activiteit.


Film over de Wegh der Weegen
Voor de lezing over de Wegh der Weegen op 21 maart zijn er veel meer aanmeldingen dan plaatsen in de Beuningzaal van Museum Flehite. Om toch aan die belangstelling tegemoet te komen maken we een film op locatie met als verteller Roland Blijdenstijn en filmer Bert Verlinden. Op 13 maart zijn de opnamen en als alles meezit staat de film omstreeks 21 maart op onze website.

Lees verder “Nieuwsbrief maart 2023”

Nieuwsbrief december 2022

Ruim 150 leden namen het Historisch Jaarboek 2022 na de presentatie in ontvangst, de andere leden krijgen het boek binnenkort thuis bezorgd. Voor wie nog niet uitgelezen en -gekeken is of kerstcadeautjes zoekt twee tips: Het Rijke Roomse Leven in Amersfoort en Amersfoort Bovengemiddeld. Bestuur en vrijwilligers van de OVF wensen u alvast fijne feestdagen!

Lees verder “Nieuwsbrief december 2022”

Boekpresentatie Het Rijke Roomse Leven in Amersfoort, nieuwe uitgave van Flehite Publicaties!

Op 10 november 2022 vond de feestelijke presentatie plaats van het boek ‘Het Rijke Roomse Leven in Amersfoort’.

Foto: Frans van Loenen

In de bijzondere kapel van de Sint Martinuskerk in Hoogland nam auteur Jan Carel van Dijk ons mee in het verhaal van het Rijke Roomse leven, waarvan de erfenis nog steeds in Amersfoort te zien is.
Het eerste exemplaar van het boek werd uitgereikt aan Frans Zwarts, de laatste deken van Amersfoort. Zwarts vertelde over zijn lange loopbaan binnen de katholieke kerk.

Lees verder “Boekpresentatie Het Rijke Roomse Leven in Amersfoort, nieuwe uitgave van Flehite Publicaties!”

Nieuwsbrief augustus 2022

Activiteiten

De OVF organiseert door het jaar heen verschillende lezingen en excursies. Deze activiteiten zijn gratis voor leden. Niet-leden verzoeken wij 5 euro over te maken op bankrekeningnummer NL95 INGB 0003 7956 66 t.n.v. Oudheidkundige Vereniging Flehite o.v.v. de datum en titel van de activiteit.


Zorg in Amersfoort | wandeling 23 augustus

Zorg hebben voor de behoeftige medemens is van alle tijden. In Amersfoort is omstreeks 1350 voor het eerst sprake van ‘georganiseerde’ hulp.

Kort daarna, vooral na 1380, groeit het aantal gasthuizen en ziekenzaaltjes snel. De OVF organiseert op dinsdag 23 augustus een wandeling langs plaatsen waar deze zorg is begonnen.

U moet zich voor deze activiteit aanmelden bij: 
ovfaanmeldingen@gmail.com.

Datum: 23 augustus
Tijd: 14.00 – 15.30 uur
Start en eindpunt: Mannenzaal, Westsingel 47

Lees verder “Nieuwsbrief augustus 2022”