Nieuwsbrief september 2021

Van het bestuur

Mijlpaal van 750 leden bereikt!

De lezing over Kattenbroek op 7 september 2021 heeft zeker bijgedragen aan de groei van ons ledenaantal. In de eerste week van september meldde het 750ste lid zich aan: een Kattenbroeker, die we ook tegenkwamen tijdens de lezing. Op die avond meldden zich nog zes nieuwe leden, zodat we ondertussen al richting 760 leden gaan. In 2018 kon de OVF het 600ste lid begroeten en in amper drie jaar zijn er dus al 150 leden bijgekomen. De werkelijke groei is groter geweest, omdat er helaas ook leden zijn overleden. Heel plezierig is dat maar weinig leden hun lidmaatschap opzeggen. Binnenkort zullen we het 750ste lid enkele OVF-publicaties en een bos bloemen komen bezorgen.


OVF-activiteiten

Nieuwe podcast over de ‘Geschiedenis van Amersfoort’: de 19e eeuw

In de 19e eeuw zette Amersfoort aarzelend de stap naar de moderniteit. Die stap ging gepaard met de nodige horten en stoten. Waren aan het begin van de 19e eeuw tabak en textiel nog de pijlers onder de Amersfoortse samenleving, aan het eind van die eeuw denderden soldaten en spoorwegen door en langs Amersfoort op weg naar de nieuwe tijd.

In de vierde aflevering van de serie podcasts over de geschiedenis van Amersfoort gaat Nelleke Visscher over de ontwikkelingen in de 19e eeuw in gesprek met Jan Niessen en Addy Schuurman.

Lees “Nieuwsbrief september 2021” verder

Podcast deel 4 ‘Geschiedenis van Amersfoort’: de 19e eeuw

In de 19e eeuw zette Amersfoort aarzelend de stap naar de moderniteit. Die stap ging gepaard met de nodige horten en stoten. Waren aan het begin van de 19e eeuw tabak en textiel nog de pijlers onder de Amersfoortse samenleving, aan het eind van die eeuw denderden soldaten en spoorwegen door en langs Amersfoort op weg naar de nieuwe tijd. Nelleke Visscher gaat over die ontwikkelingen in de geschiedenis van Amersfoort in gesprek met Jan Niessen en Addy Schuurman.

Beluister podcast deel 4

Lees “Podcast deel 4 ‘Geschiedenis van Amersfoort’: de 19e eeuw” verder

Nieuwsbrief augustus 2021

Van het bestuur

VACATURE SECRETARIS OVF [deze vacature staat niet meer open]

Vanwege het statutair aftreden van de huidige secretaris van de OVF begin 2022, is de vereniging op zoek naar iemand met interesse voor deze functie.

De secretaris is verantwoordelijk voor alle verslaglegging (met name de notulen van bestuurs- en ledenvergaderingen), de inkomende en uitgaande post/emails, het actueel houden van de ledenadministratie (die uitgevoerd wordt door een ledenadministratrice), het mede aanleveren van input voor de maandelijkse Nieuwsbrief en de website. Verder vertegenwoordigt de secretaris tezamen met de voorzitter de vereniging regelmatig “naar buiten”.

De functie van secretaris bij de OVF kost een vrijwilliger inclusief vergaderingen en contactmomenten gemiddeld circa 10 uur per week. Van belang is interesse in de geschiedenis van Amersfoort alsmede het hebben of willen opbouwen van een netwerk bij de andere erfgoedpartijen in de stad en directe omgeving. Redactionele vaardigheid is een must.
De OVF-bestuursleden ontvangen voor hun werk geen vergoeding, maar echte onkosten (waar niet de reiskosten onder vallen) kunnen worden gedeclareerd. 


Lees “Nieuwsbrief augustus 2021” verder

Podcast deel 3 ‘Geschiedenis van Amersfoort’: 17e en 18e eeuw

Hoe verging het Amersfoort in de 17e en de 18e eeuw? Hierover gaat Nelleke Visscher in gesprek met Dirk Steenbeek en Jan Niessen in het derde deel van een serie podcasts over de Geschiedenis van Amersfoort.

Beluister podcast deel 3

Lees “Podcast deel 3 ‘Geschiedenis van Amersfoort’: 17e en 18e eeuw” verder

Nieuwsbrief juli 2021

Nieuwe podcasts ‘Geschiedenis van Amersfoort’ op de OVF-website!

Ook zo’n zin om er op uit te gaan? De horizon te verbreden, in een luie strandstoel of waar dan ook te relaxen? Weg van de stad, maar zomaar onze stad loslaten? Misschien is het een goed moment om de ‘oortjes uit en in te doen’ of een koptelefoon op te zetten en ontspannen naar de OVF-podcasts te luisteren.

Lees “Nieuwsbrief juli 2021” verder

Nieuwsbrief juni 2021

Van het bestuur

ALGEMENE LEDENVERGADERING OP WOENSDAG 30 JUNI A.S. – AANVANG 20.00 UUR
Vanwege de coronapandemie even uitgesteld, nodigen wij u bij deze uit voor Algemene Ledenvergadering van de Oudheidkundige Vereniging Flehite (OVF).

De bijeenkomst vindt plaats in de Elleboogkerk, Lange Gracht 36, 3811 BW Amersfoort.

In verband met de speciale zaalindeling vanwege de coronamaatregelen is vooraanmelding noodzakelijk. Dat kan via secretariaat@historisch-amersfoort.nl. Indien persoonlijke komst niet mogelijk is, kunt u op dit e-mailadres eventuele op- of aanmerkingen kwijt.

 1. Opening door de voorzitter.
 2. Ingekomen stukken en mededelingen.
 3. Vaststellen van de agenda.
 4. Vaststellen van de notulen van de Algemene Ledenvergadering van 3 juli 2020.
 5. Terugblik en vooruitblik OVF waaronder:
  Jaarverslag 2020
  Jaarrekening 2020
  Verslag kascontrolecommissie
  Benoeming kascontrolecommissie voor het nieuwe verenigingsjaar
  Begroting 2021
  Voorstel de contributie voor 2022 niet te verhogen.
 6. Bestuurssamenstelling. Volgens het rooster van aftreden zijn de heren A.J.M. de Bruijn en A.J.M. Schage na een eerste termijn van 3 jaar statutair aftredend in 2021. Zij stellen zich beiden herkiesbaar.
 7. Wat verder ter tafel komt.
 8. Rondvraag.
 9. Sluiting.
Lees “Nieuwsbrief juni 2021” verder

Podcast deel 2 ‘Geschiedenis van Amersfoort’: 13e, 14e en 15e eeuw

Hoe verging het Amersfoort in de 13de, 14de en de 15de eeuw? Hierover gaat Eric van der Velden in gesprek met Fred van Kan en Jan Niessen in het tweede deel van een serie podcasts over de Geschiedenis van Amersfoort.

Beluister podcast deel 2

Lees “Podcast deel 2 ‘Geschiedenis van Amersfoort’: 13e, 14e en 15e eeuw” verder

Podcast deel 1 ‘Geschiedenis van Amersfoort’: de vroege middeleeuwen

Hoe verging het Amersfoort in de vroege Middeleeuwen toen het gevecht met het water nog de boventoon voerde? Hierover gaat Trudy de Mooy in gesprek met Francien Snieder en Jan Niessen in het eerste deel van een serie boeiende podcasts over de Geschiedenis van Amersfoort.

Beluister podcast deel 1

Lees “Podcast deel 1 ‘Geschiedenis van Amersfoort’: de vroege middeleeuwen” verder

Virtuele wandeling: ‘De Zorg voor de arme luyden in de Amersfoortse binnenstad’

Van oudsher heeft de zorg een eigen plek ingenomen in de Amersfoortse binnenstad en bijzonder historische erfgoed nagelaten. Wandel mee met een virtuele wandeling ‘De Zorg voor de arme luyden’, langs plekken in de Amersfoortse binnenstad waar zieken en zwakken door de eeuwen heen werden opgevangen en verzorgd.

Lees “Virtuele wandeling: ‘De Zorg voor de arme luyden in de Amersfoortse binnenstad’” verder

Nieuwsbrief mei 2021

Van het bestuur

Verkiezing “Club van het Jaar”
Ons lid Jan Elzen heeft de OVF genomineerd voor de verkiezing “Club van het Jaar”. Het bestuur waardeert dit initiatief. Indien u ook tevreden bent over het Historisch Jaarboek, het kwartaaltijdschrift De Kroniek, de maandelijkse Nieuwsbrief en het feit dat we in dit coronajaar doorgegaan zijn met organisatie van lezingen tijdens de Zomerschool, de films van deze lezingen en het digitale aanbod van lezingen, stem dan op de OVF.
U kunt uw stem uitbrengen via deze link: clubvanhetjaar


Ledengroei: op naar de 750 leden!
Sinds 2017 houdt de OVF zich héél actief bezig met ledenwerving. In het afgelopen coronajaar kon die niet of nauwelijks plaatsvinden. Maar in deze coronaperiode nam ons ledental tóch toe.
Hieronder de groei in de afgelopen jaren:
2017: 553
2018: 578
2019: 615
2020: 689
We hopen dit jaar ons 750ste lid te mogen begroeten. Het ledental stond op 1 mei op 736.


Twee OVF-leden kregen op 26 april jl. een lintje
De heer Max Cramer, tot voor kort hoofd van de Afdeling Monumentenzorg van de gemeente Amersfoort en onder meer adviseur van het OVF-bestuur, werd Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.
Mevrouw Ina Prinsen-Pieneman, onder meer actief bij de Oecumenische Maaltijdgroep in buurtcentrum Het Klokhuis, de Stichting Russisch Ereveld en de Stichting Schuldhulpmaatje Amersfoort, werd lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Lees “Nieuwsbrief mei 2021” verder