Stichting Fonds Bos

Het vermogen van de stichting werd verkregen uit de nalatenschap van de in Amersfoort geboren Hendrik Bos (28 juni 1924 –27 december 1998).

Het doel van de Stichting is:

  1. de instandhouding van huisvesting ten behoeve van de stads- en cultuurhistorische component van Amersfoort en omgeving in het Stadsmuseum Amersfoort;
  2. het onderhouden en uitbreiden van de collectie van het sub. A bedoelde deel van het museum;
  3. de bevordering van publicaties betreffende onderwerpen uit de geschiedenis van Amersfoort en omstreken.

Gezien de gewijzigde verhoudingen tussen het museum en Oudheidkundige Vereniging Flehite (OVF) is voor de Stichting de doelstelling, genoemd onder a., van minder belang geworden.

Subsidies voor aankopen zijn erop gericht dat deze verwervingen in eigendom komen van de OVF. Als daar goede redenen voor zijn kan het stichtingsbestuur van deze regel afwijken.

Het financieel beleid is er niet op gericht het Fonds in stand te houden. Naast de rente-inkomsten mag ook jaarlijks gemiddeld ca 5% van het vermogen worden aangesproken ter verwezenlijking van de doelstellingen.

Het bestuur bestaat uit G. van der Brug (voorzitter), J.A. Hekman (secretaris) en A.J.M. Schage (penningmeester).