Stichting Flehite Publicaties

Stichting Flehite Publicaties (SFP) geeft namens de Oudheidkundige Vereniging Flehite (OVF) publicaties uit. In de eerste plaats: Flehite, historisch jaarboek voor Amersfoort en omgeving en verder alle publicaties die het stichtingsbestuur belangrijk vindt voor een breder publiek.

De Kroniek, Tijdschrift Historisch Amersfoort, wordt door de stichting uitgegeven.

Publicaties zijn te bestellen bij de Webshop Flehite publicaties. OVF-leden krijgen korting op de boeken.

Stichting Flehite Publicaties (SFP) is voortgekomen uit een stichting die is gevormd ter gelegenheid van het 125-jarig bestaan van de OVF (2003). In 2006 zijn de nieuwe doelstellingen van de stichting geformuleerd.

Deze stichting is nauw gelieerd aan de OVF, daar het bestuur de leden van de Stichting benoemt. Het bestuur van de OVF functioneert als kascontrolecommissie van de SFP.

Samenstelling bestuur:

 • voorzitter
  Klaas de Boer
 • secretaris
  Jan Niessen
 • penningmeester
  Adri de Bruijn
 • lid
  Piet Jonkman
 • lid
  Martin Palte

Adres van de stichting:
Zandbergenlaan 37, 3817 GT Amersfoort.

sfp@historisch-amersfoort.nl