Nieuwsbrief februari 2023

Wees er snel bij: de gespreksavond in De Drie Ringen over de geschiedenis van bierbrouwen in Amersfoort! U kunt zich ook nog aanmelden voor de lezingen over de restauratie van Gezicht op Amersfoort en De Wegh der Wegen. Een andere activiteit voor notering in de agenda: de Algemene Ledenvergadering op 13 maart.


Activiteiten

OVF-activiteiten zijn gratis voor leden. Niet-leden verzoeken wij 5 euro over te maken op bankrekeningnummer NL95 INGB 0003 7956 66 t.n.v. Oudheidkundige Vereniging Flehite o.v.v. de datum en titel van de activiteit. U moet zich voor activiteiten aanmelden via ovfaanmeldingen@gmail.com.


De restauratie van ‘Gezicht op Amersfoort’ | Lezing 21 februari

Kathrin Kirsch geeft inzicht in de recent uitgevoerde restauratie van het monumentale schilderij van Matthias Withoos uit 1671. Het project duurde ongeveer een jaar en vond plaats in het CollectieCentrum Nederland in Amersfoort. Tijdens de restauratie werd aanvullend en onderbouwend onderzoek verricht op materiaaltechnisch, analytisch en (kunst)historisch gebied.

Spreker: restaurator Kathrin Kirsch

Tijd: 20.00 – 22.00 uur, inloop 19.30 uur
Locatie: Museum Flehite
Aanmelden o.v.v. titel lezing: 
ovfaanmeldingen@gmail.com


En rijkelijk vloeit het bier! | Gespreksavond 7 maart

De OVF organiseert een speciale avond over de geschiedenis van het bierbrouwen in Amersfoort. Waarom werd Amersfoort in de middeleeuwen de vierde bierstad in het land? Hoe ging het verder, onder meer met de fameuze Phoenix brouwerij tot ver in de twintigste eeuw? En hoe doet Amersfoort het nu met zijn lokale bieren? 

Een gespreksavond met twee deskundigen op een bijzondere locatie: Stadsbrouwerij De Drie Ringen. Leendert Alberts is onder meer docent geschiedenis aan de Hogeschool Utrecht en auteur van boeken zoals Brouwen aan de Eem en Hop – De eerste bierrevolutie in Nederland. Onno Kleefkens is auteur van het recente boek Van Amersfoortsch Beiersch tot Phoenix Brouwerij. Het verhaal van een brouwerij, die in een tomeloze wil tot overleven op beslissende momenten met vernieuwende oplossingen kwam.

Er is plaats voor zestig geïnteresseerden, dus meld u snel aan o.v.v. de titel via
ovfaanmeldingen@gmail.com.

Datum: dinsdag 7 maart 2023
Tijd: 20.00 – 22.00 uur, inloop vanaf 19.30
Locatie: brouwerij De Drie Ringen, Kleine Spui 18

Koffie/thee bij aankomst gratis, verdere (bier)consumpties voor eigen rekening


De Wegh der Wegen | Lezing 21 maart

Tussen Amersfoort en De Bilt ligt de N237. Een onderzoek in opdracht van de provincie Utrecht heeft aangetoond dat deze elf kilometer lange weg een ontwerp uit 1647 moet zijn geweest van de bekende bouwmeester Jacob van Campen.

De kaarsrechte weg, zestig meter breed met aan weerszijden drie bomenrijen, kwam in 1652 gereed. Om de aanleg door de heide te bekostigen konden rijke burgers gratis vierkante bouwpercelen krijgen voor buitenplaatsen. In ruil daarvoor moesten ze de weg op eigen kosten aanleggen en onderhouden. De rechte lijn, de symmetrie en de vierkante vakken waren classicistische principes die teruggrepen op de Oudheid. In een lofdicht schreef Everard Meyster over  ‘een wegh van Appius, jae meer, een wegh der weegen’.

De monumentale weg kwam er, evenals de ‘vakken’ die werden gescheiden door sorties (uitgangen) voor de toegang van de schaapskudden. Maar de buitenplaatsen, op een enkele na, bleven weg. Het gezamenlijk initiatief van het vroedschap van Amersfoort en de Staten van Utrecht bleek niet levensvatbaar. Dat de Wegh der Wegen toch een boeiende ontwikkeling kent, ontdekt u tijdens deze lezing.

Spreker: Roland Blijdenstijn
Tijd: 20.00 – 22.00 uur, inloop v.a. 19.30 uur
Locatie: Museum Flehite
Aanmelden o.v.v. titel lezing: 

ovfaanmeldingen@gmail.com


Het Rijke Roomse Leven in Amersfoort
Lezing en korte wandeling 4 april | Spreker: Jan Carel van Dijk

De Gelderse krijgsheer Maarten van Rossem (ca. 1497-1555) en Amersfoort
Lezing 18 april | Spreker: Sander Wassing

De Koude Oorlog op vliegbasis Soesterberg
Excursie 9 mei | Verteller en rondleider: Peter de la Mar

Meer informatie hierover in de volgende nieuwsbrieven.


Van het bestuur

Algemene Ledenvergadering OVF | 13 maart

Dit jaar wordt de Algemene Ledenvergadering van de Oudheidkundige Vereniging Flehite gehouden op dinsdag 13 maart in het auditorium van de Stad van Cahen. Ongeveer twee weken van tevoren ontvangt u de agenda per mail of per post.


Van het bestuur

Vogels en vissen in het Mondriaanhuis 

In 2023 bestaat DierenPark Amersfoort 75 jaar. Naar aanleiding van dit feestelijke jubileum haken drie musea in Amersfoort aan met tentoonstellingen waarin het dier centraal staat. Het Mondriaanhuis bijt het spits af met Vogels en Vissen – De kunst van het weglaten.

(foto: Mondriaanhuis. Go with the flow van Albert van Loon)

Mondriaan ging in zijn artistieke ontwikkeling zo ver, dat een schilderij uiteindelijk naar niets anders verwees dan naar zichzelf. De geselecteerde kunstenaars van Vogels & Vissen refereren in hun werk aan de werkelijkheid. Zij onderzochten hoever je kunt gaan met abstraheren, zonder de herkenbaarheid van het onderwerp te verliezen.


Ook interessant

Huis ter Eem in en rond het rampjaar 1672 | Lezing 15 februari

In 1672 veroverde de Franse koning Lodewijk XIV een groot deel van ons land, waaronder het Eemland. De Waterlinie hield hem tegen en in 1673 moesten de Fransen afdruipen. In deze lezing vertelt Hans Mous (oud-hoofdredacteur van het historische tijdschrift Tussen Vecht en Eem) hoe ons land bijna verloren was en toch gered werd. Ook laat hij zien hoe Amersfoort en de dorpen van Eemland geleden hebben onder de Franse bezetting.

Tijd: 14.00 – 16.00 uur, zaal open vanaf 13.30 uur
Locatie: De Koningshof, Blekerij 33 Leusden (zaal 1 en 2)

Iedereen is van harte welkom. Er wordt geen entree gevraagd.


Tentoonstelling Artsen(l)eed

In Nationaal Monument Kamp Amersfoort is tot en met 7 januari 2024 de wisseltentoonstelling Artsen(l)eed te zien. Hierin staat de Eed van Hippokrates centraal, waarin artsen zorgvuldigheid zweren en het belang van patiënten voorop stellen.

De tentoonstelling belicht zeven artsen uit Kamp Amersfoort: drie organisatoren van verzetsorganisatie Medisch Contact, één Joodse arts, één arts als gijzelaar en de twee kampartsen. Centrale vraag is hoe het mogelijk is dat artsen, die dezelfde beroepseed hebben gezworen, in feite tegenover elkaar in een concentratiekamp belandden.