Nieuwsbrief januari 2023

Het bestuur van de OVF wenst u een gezond en voorspoedig 2023 toe!


Activiteiten

OVF-activiteiten zijn gratis voor leden. Niet-leden verzoeken wij 5 euro over te maken op bankrekeningnummer NL95 INGB 0003 7956 66 t.n.v. Oudheidkundige Vereniging Flehite o.v.v. de datum en titel van de activiteit. U moet zich voor activiteiten aanmelden via ovfaanmeldingen@gmail.com.


De restauratie van ‘Gezicht op Amersfoort’ | Lezing 21 februari

Kathrin Kirsch geeft inzicht in de recent uitgevoerde restauratie van het monumentale schilderij van Matthias Withoos uit 1671. Het project duurde ongeveer een jaar en vond plaats in het CollectieCentrum Nederland in Amersfoort.

Tijdens de restauratie werd, door samenwerking met verschillende experts en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, aanvullend en onderbouwend onderzoek verricht op materiaaltechnisch, analytisch en (kunst)historisch gebied.

Spreker: restaurator Kathrin Kirsch

Tijd: 20.00 – 22.00 uur, inloop vanaf 19.30 uur
Locatie: Museum Flehite
Aanmelden o.v.v. titel lezing: 
ovfaanmeldingen@gmail.com


De Wegh der Wegen | Lezing 21 maart

Tussen Amersfoort en De Bilt ligt de N237. Een onderzoek in opdracht van de provincie Utrecht heeft aangetoond dat deze elf kilometer lange weg een ontwerp uit 1647 moet zijn geweest van de bekende bouwmeester Jacob van Campen.

De kaarsrechte weg, zestig meter breed met aan weerszijden drie bomenrijen, kwam in 1652 gereed. Om de aanleg door de heide te bekostigen konden rijke burgers gratis vierkante bouwpercelen krijgen voor buitenplaatsen. In ruil daarvoor moesten ze de weg op eigen kosten aanleggen en onderhouden. De rechte lijn, de symmetrie en de vierkante vakken waren classicistische principes die teruggrepen op de Oudheid. In een lofdicht schreef Everard Meyster over  ‘een wegh van Appius, jae meer, een wegh der weegen’.

De monumentale weg kwam er, evenals de ‘vakken’ die werden gescheiden door sorties (uitgangen) voor de toegang van de schaapskudden. Maar de buitenplaatsen, op een enkele na, bleven weg. Het gezamenlijk initiatief van het vroedschap van Amersfoort en de Staten van Utrecht bleek niet levensvatbaar. Dat de Wegh der Wegen toch een boeiende ontwikkeling kent, ontdekt u tijdens deze lezing.

Spreker: Roland Blijdenstijn
Tijd: 20.00 – 22.00 uur, inloop v.a. 19.30 uur
Locatie: Museum Flehite
Aanmelden o.v.v. titel lezing: 

ovfaanmeldingen@gmail.com


De Gelderse krijgsheer Maarten van Rossem (ca. 1497-1555) en Amersfoort
Lezing 18 april | Spreker: Sander Wassing

De Koude Oorlog op vliegbasis Soesterberg
Excursie 9 mei | Verteller en rondleider: Peter de la Mar

Meer informatie hierover in de volgende nieuwsbrieven.


Van het bestuur

OVF op de KunstKerstMarkt

OVF stond in december op de kunstkerstmarkt in de Mannenzaal met boeken van de Stichting Flehite Publicaties.

Er zijn veel boeken verkocht en ook hebben zich zes nieuwe leden aangemeld. Jan Carel van Dijk was aanwezig om zijn publicatie Het Rijke Roomse Leven in Amersfoort te signeren.

Een filmpje van Jan Carel van Dijk geeft een impressie van de kunstkerstmarkt.


Nieuwjaarsbijeenkomst OVF | 26 januari

Op donderdag 26 januari 2023 organiseert de OVF een nieuwjaarsbijeenkomst voor alle actieve leden. Veel commissies opereren zelfstandig en de leden hebben dan alleen onderling contact.

Het bestuur wil met deze bijeenkomst de onderlinge band mét en ván de actieve leden versterken.
Deze borrel is vooral bedoeld voor leden van de commissies van de vereniging, maar ook andere leden die actief zijn (of willen worden) zijn van harte welkom. De bijeenkomst is in de hal van Museum Flehite, van 17.00 tot 19.00 uur.

Graag via jellehekman@xmsnet.nl opgeven of u wel of niet aanwezig kunt zijn.


In Memoriam Cor van den Braber

Op 19 december 2022 is Cor van den Braber op 85-jarige leeftijd overleden. Hij was dertig jaar hoofd van Bureau Monumentenzorg en sterk verbonden met de Oudheidkundige Vereniging Flehite.

Cor werd door avondstudie aan de Academie voor Bouwkunst een gerespecteerd deskundige op het gebied van monumenten.

Aandacht voor monumenten
In de jaren zeventig nam de waardering voor het monumentale karakter van Amersfoort toe. Ook op politiek niveau, onder het wethouderschap van Fons Asselbergs. Bureau Monumentenzorg begeleidde honderden panden in de binnenstad. Cor heeft zich ingespannen om de Oude Stadsmuur bij de Kamperbinnenpoort te reconstrueren en de contouren van de funderingen van de stadsmuur parallel aan Binnen de Veste zichtbaar te maken. Daarnaast begeleidde hij het herstel van een aantal Muurhuizen. Bovenal heeft hij in de jaren 1992-1996 de restauratie van de OLV-toren voorbereid en begeleid.

Andere functie
Cor stimuleerde de aanpassing in het gebruik van monumenten. Daardoor kreeg een pand soms een andere functie, maar kon wel in stand blijven en werd bovendien opgeknapt.

Een mooi voorbeeld daarvan is hoe Monnickendam een rendabel restaurant werd. Omdat Cor een begenadigd tekenaar en schilder was, ondersteunde hij vaak eigenaren bij bouwplannen.

Prachtige aquarellen
Cor heeft veel gepubliceerd, meestal geïllustreerd met prachtige aquarellen van hemzelf. In Amersfoort getekend. Rondgang door de stad staan de mooiste afbeeldingen. Daarin beschrijft hij ook het schilderij Gezicht op Amersfoort, dat in 1671 door Matthias Withoos in opdracht van de stad werd geschilderd.

Jelle Hekman, voorzitter OVF


Ook interessant…

Documentaire Sporen van Indië klaar

Na vier eeuwen gemeenschappelijke geschiedenis heeft bijna 10% van de Nederlanders Indisch bloed in de familie. De filmische documentaire Sporen van Indië wekt de nationale geschiedenis tot leven aan de hand van de historische verwevenheid tussen Indië en Amersfoort.

Producent Reda van der Putten werkte twee jaar aan het vooronderzoek. Hans Goedkoop schreef het script en presenteert de documentaire. Vele aspecten van de Indische invloed op de Nederlandse maatschappij komen aan bod: de Indo’s en de Molukkers, maar ook de veteranen, de Totoks, de plantages en de pensions. Bekijk hier de trailer.

De film wordt van 2 tot en met 5 februari vertoond in het Eemhuis. Meer informatie is te vinden op de website.


Schelmen en Hontsvotten werck
Lezing 16 januari

In een koude nacht in februari 1735 klinkt een geweerschot en korte tijd later overlijdt een man aan zijn verwondingen. “Het is schelmen en hontsvotten werck”, aldus een van de getuigen die kort na de moord worden gehoord. In zijn lezing vertelt jurist en genealoog Anton Neggers over de moord op de drossaard van Oirschot en de nasleep tot aan de executie van de dader.

Tijd: 20.00 – 22.00 uur, zaal open vanaf 19.30 uur
Locatie: De Koningshof in Leusden (zaal 1 en 2)

Iedereen is van harte welkom. Er wordt geen entree gevraagd.


Buiten de stad is niks | boek van OVF-lid Ruud Hopster

Buiten de stad is niks gaat over het gebied Hoogland-Zuidoost, waar nu de wijken Kruiskamp, Liendert, Schothorst, Zielhorst en De Hoef gelegen zijn. Ruud Hopster reconstrueerde de geschiedenis ervan door ruim zestig boerderijen en huizen te beschrijven. Het 271 pagina’s tellende boek met veel fotomateriaal is uitgegeven door de Historische Kring Hoogland. 

Voor € 22,50 te koop bij de Algemene Boekhandel (Leusderweg), en de Primera en Bruna in Hoogland. Of te bestellen bij Peter Kok via phkok@planet.nl.