Commissies

Activiteitencommissie

Samenstelling activiteitencommissie:

Nelleke Visscher
Hans van Harten
Ed van der Veer
Eric van der Velden
David de Vries
Selma Schuurman

Deze commissie organiseert jaarlijks zes lezingen, die worden gehouden op de derde dinsdag van de maand.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de commissie door een e-mail te sturen aan: activiteiten@historisch-amersfoort.nl

Collectiecommissie

Samenstelling Collectiecommissie:

Ger de Ree (voorzitter)
Lydia Edelkoort (secretaris/stadshistoricus)
Onno Maurer (conservator)
Albert Boersma
Annemieke Hoogenboom
Ank Adriaans
Han Huffels
Marjan de Man (vraagbaak en informatie op afstand)
Jelle Hekman (toehoorder vanuit OVF)

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de commissie door een e-mail te sturen aan: collectiecommissie@historisch-amersfoort.nl

Hebt u een interessant object voor museum Flehite gezien? Tip dan de collectiecommissie door haar een e-mail te sturen. Alvast bedankt voor de genomen moeite.

Commissie ‘Forum Ruimtelijk Erfgoed Flehite’

Samenstelling commissie ‘Forum Ruimtelijk Erfgoed Flehite’

Voorzitter
Tom de Wit (stedenbouwkundige)
Leden
Jan Bos (architect)
Jan Bronius (BBN)
Nico Vink (stedenbouwkundige)
Trudy de Mooy (Communicatie OR/Kunstenaar)

Het ‘Forum Ruimtelijk Erfgoed Flehite’ is een werkgroep binnen de Oudheidkundige Vereniging Flehite, die zich bezighoudt met het behoud van het cultuurhistorisch erfgoed in de gemeente Amersfoort.

Het cultuurhistorisch erfgoed omvat waardevolle gebouwen en monumenten, historisch waardevol landschap, tuinen en groen, archeologische waarden, stedenbouwkundige patronen en ensembles.

 Beleidsplan ‘Forum Ruimtelijk Erfgoed Flehite’

Wilt u meer weten over het beleidsplan van dit Forum en zijn doelstelling, stuur dan een email naar: info@forumflehite.nl

Zie ook de website van het “Forum Ruimtelijk Erfgoed Flehite”

Tijdbalk OVF

Samenstelling redactie:
Jan H. Lodewijks (eindredacteur)
Ton Reichgelt
David de Vries

De “Tijdbalk” is een website  van de OVF en heeft tot doel om voor een groot publiek, een snelle en brede oriëntatie op de historie/geschiedenis van Amersfoort mogelijk te maken. De website kan gezien worden als een “digitale canon”.

De onafhankelijke redactie bewaakt de inhoud en verzorgt aanvullingen en wijzigingen.

Commissie Caspar van Wittel

tel. +31.653649119
info@casparvanwittel.nl