Bestuur

Post & contactadres:
Oudheidkundige Vereniging Flehite
De Oudenhage 49
3817 HS Amerfoort
06-51840888

secretariaat@historisch-amersfoort.nl
Graag uw e-mailadres apart vermelden in uw email bij uw tekst.

Het bestuur bestaat uit:

 • Voorzitter
  Drs. K. (Klaas) de Boer (kdeboer@amerstone.nl)
 • secretaris
  Mr. J.A. (Jop) Mendelts (jopmendelts@telfort.nl)
 • penningmeester
  A.J.M. (Anton) Schage
 • leden
  A.J.M. (Adri) de Bruijn
  G.J. (Trudy) de Mooy
  P. (Nelleke) Visscher
  E. (Erno) de Groot
  D. (Dolf) van Eldik

Erelid:

 • Drs. J.C. (Jan Carel) van Dijk

Adviseurs van het bestuur:

 • Drs. M.A. Cramer, voormalig hoofd Bureau Monumentenzorg Gemeente Amersfoort
 • Drs. G. Raven, voormalig conservator Museum Flehite
 • Drs. F. Snieder, voormalig hoofd Sectie Archeologie Gemeente Amersfoort

e-mail en/of adreswijziging doorgeven:
adreswijziging@historisch-amersfoort.nl

U wordt ook verzocht bij wijziging van uw e-mailadres dat aan te geven. Dit in verband met versturen van de Nieuwsbrief.