Nieuwsbrief maart 2023

Activiteiten

Om u aan te melden voor OVF-activiteiten klikt u op de rode button bij de betreffende aankondiging. U ziet een formulier waarop u respectievelijk uw naam en ‘ja’ invult. Mocht u later toch verhinderd zijn, dan graag via dezelfde link weer afmelden. U vult dan ‘nee’ in. Mensen op de reservelijst kunnen we dan alsnog een plezier doen. Als het maximum aantal deelnemers is bereikt, werkt de link niet meer.

OVF-activiteiten zijn gratis voor leden. Niet-leden verzoeken wij 5 euro over te maken op bankrekeningnummer NL95 INGB 0003 7956 66 t.n.v. Oudheidkundige Vereniging Flehite o.v.v. de datum en titel van de activiteit.


Film over de Wegh der Weegen
Voor de lezing over de Wegh der Weegen op 21 maart zijn er veel meer aanmeldingen dan plaatsen in de Beuningzaal van Museum Flehite. Om toch aan die belangstelling tegemoet te komen maken we een film op locatie met als verteller Roland Blijdenstijn en filmer Bert Verlinden. Op 13 maart zijn de opnamen en als alles meezit staat de film omstreeks 21 maart op onze website.


Het Rijke Roomse Leven in Amersfoort | Lezing en wandeling 4 april

Eind vorig jaar gaf Stichting Flehite Publicaties het fraai geïllustreerde boek Het Rijke Roomse Leven in Amersfoort van Jan Carel van Dijk uit. Dinsdagmiddag 4 april geeft de auteur daarover een lezing aan de hand van grotendeels andere, veelal unieke foto’s.

De presentatie is in de Oud-Katholieke Kerk aan ’t Zand. Na afloop vindt facultatief nog een mini-excursie plaats naar de prachtige Sint Franciscus Xaveriuskerk. De kerk gaat speciaal voor deze lezing open. Ook kan even een blik geworpen worden op de Elleboogkerk, ooit de parochie Onze Lieve Vrouw ten Hemelopneming.

Naast de geschiedenis van deze gebedshuizen komt vooral de ongekende expansie van de Rooms-Katholieke kerk in Amersfoort aan bod. Zo werden bijna de hele zuidwestelijke kant van de Berg, een groot deel van ’t Zand en nagenoeg de halve Zuidsingel in beslag genomen door ‘Roomse’ instellingen. Voor katholieken véél nostalgie, voor anderen waarschijnlijk vooral verrassingen.

Spreker: Jan Carel van Dijk
Tijd: 13.30 – ca. 16.00 uur, inloop vanaf 13.00 uur
Locatie: Oud-Katholieke Kerk, ’t Zand 13
Na de lezing (13.30 – 14.30 uur) bezoek aan de Sint Franciscus Xaveriuskerk en Elleboogkerk Krijgsheer Maarten van Rossem in Amersfoort | Lezing 18 april

De Gelderse krijgsheer Maarten van Rossem (ca. 1497-1555) en zijn plundertochten. Vandaag de dag kennen we de man misschien nog van de oude tv-serie Floris, kasteel Cannenburgh in het Veluwse Vaassen en het Maarten van Rossemhuis in Zaltbommel.

De Gelderse oorlogen van het laatste kwart van de vijftiende eeuw tot 1543 vormen een minder bekende, maar belangrijke episode in de geschiedenis van De Nederlanden. Gelderse krijgsbenden richtten gedurende 1527-1528 grootschalige vernielingen aan in de streek en opnieuw in 1543. Het liefst vermeed Van Rossem risicovolle (en dure) belegeringen van steden. In de lente van 1543 werd hij ertoe gedwongen toen hij de sleutels eiste van Amersfoort. Op 6 juni werd de stad veroverd, totale verwoesting werd afgekocht en de kas van de St. Joriskerk werd geroofd.

Een gezang uit de zestiende eeuw naar aanleiding hiervan: “Amersfoort was een kamp vol stieren, Keizer noch koning kon haar regieren, Maar doen Maerten van Rossem quam, Die maeckte van elke stier een lam.”

Spreker: Sander Wassing
Tijd: 20.00 – 22.00 uur, inloop 19.30 uur
Locatie: Museum FlehiteDe Koude Oorlog op vliegbasis Soesterberg
Excursie 9 mei | Verteller en rondleider: Peter de la Mar

Fiets- en wandelexcursies in juni
In juni organiseert de OVF nogmaals een fietstocht door het Amersfoortse Bergkwartier. Vorig jaar konden we niet iedereen plaatsen, nu dus opnieuw een mogelijkheid om mee te fietsen. Daarnaast zijn er kleine excursies in de maak naar onbekende historische plekken in Amersfoort.
 
Meer informatie over bovenstaande activiteiten leest u in de volgende nieuwsbrieven.


Van het bestuur

Algemene Ledenvergadering OVF | 13 maart

De Algemene Ledenvergadering van de Oudheidkundige Vereniging Flehite wordt gehouden op maandag 13 maart 2023, aanvang 20.00 uur. De bijeenkomst vindt plaats in de Stad van Cahen (Muurhuizen 104). De agenda en stukken zijn al eerder aan de leden toegezonden. Vooraf aanmelden: ovfaanmeldingen@gmail.com (niet noodzakelijk). Via dit mailadres kunt u zich ook afmelden en eventuele op- of aanmerkingen doorgeven.

Na de pauze vertelt Arjan Klaver hoe zijn boek De Wagenwerkplaats – het spoor, de strijd, de toekomst tot stand is gekomen en hoe de voormalige NS-werkplaatsen industrieel erfgoed zijn geworden.


Nieuwe OVF-commissie: Vrienden van Caspar van Wittel

De Stichting Vrienden van Caspar van Wittel is op 5 november 2010 door (wijlen) Bart van Steenbergen, Arriën Kruyt en Albert Boersma opgericht met als doel het leven en werk van Caspar van Wittel (1653-1736) bekend te maken. Dat doel is bereikt.

Om die reden heeft het bestuur, bestaande uit Arriën Kruyt, Roeli van de Haterd, Lex Hemels en Hans Kattemölle, besloten de stichting precies 12 jaar later op te heffen.

Het zou zonde zijn om alles wat de stichting heeft voortgebracht (o.m. archief, bibliotheek en website) daarmee ook op te heffen. Bovendien blijkt er zeker nog belangstelling te bestaan om nieuwe informatie over Caspar van Wittel te delen. Daarom heeft het stichtingsbestuur overlegd met de OVF met als resultaat dat de activiteiten als commissie binnen onze vereniging worden voortgezet. Een deel van het voormalige bestuur wil zich hiervoor inzetten. OVF-leden die zich daarbij willen aansluiten kunnen zich aanmelden bij Hans Kattemölle: hans.kattemolle@gmail.com of 06-53649119.


Register Kroniek aangevuld

Al zes jaar was de inhoudsopgave van het historisch tijdschrift Kroniek niet meer aangevuld. Gerard Raven heeft dit weer compleet gemaakt. Het register staat op de OVF-website, evenals het register van het tijdschrift Flehite (1964-1999). De inhoud van het Jaarboek Flehite (2000-2022) vindt u hier.


Oproep

Gratis afhalen: historische tijdschriften en jaarboeken

  • Tijdschrift voor heden en verleden van Oost-Utrecht (1965 – 1976, 26 exemplaren)
  • Kroniek (1977 – 2022)
  • Historische Jaarboeken Flehite (2000 – 2022)

Indien u belangstelling heeft, stuur dan een mail aan an@goelema.nl.


Ook interessant

Opgraving Hamseweg 70

In het nieuwe nummer van de Kroniek staat een artikel van stadsarcheoloog Itamar de Rooze over de opgraving aan de Hamseweg 70 in Hoogland. Hier is in 2021 een boerenerf uit de veertiende eeuw opgegraven. Daardoor kon een groot deel van het erf gereconstrueerd worden. Het rapport is inmiddels gepubliceerd en kan hier gedownload worden.

Bij het Centrum voor Archeologie is een kleine tentoonstelling over deze opgraving ingericht. U kunt die de komende maanden bezoeken op woensdag- en vrijdagmiddag van 14.00 tot 16.30 uur. 


Foto’s Karin Riethoven in Wijkmuseum Soesterkwartier

Bewoners van het Soesterkwartier vormen het thema van een fotoboek gemaakt door Karin Riethoven. Een selectie van de daarin opgenomen foto’s is vanaf zaterdag 11 maart te zien in de Thema-kamer van Wijkmuseum Soesterkwartier. 

De in Leusden woonachtige Riethoven volgde een opleiding aan de Amsterdamse Fotoacademie. Voor de fotoserie maakte ze bijna duizend foto’s, waarvan ze er zestig uitkoos voor haar boek Soesterkwartier.

Het Wijkmuseum Soesterkwartier, Sint Bonifaciusstraat 61, is op zaterdag van 11.00 tot 16.00 uur open (gratis).


Politiearchieven WO II ontsloten
Lezing 13 maart

De archieven van de gemeentepolitie van Leiden bevatten veel informatie over grote en kleine misdaden. Dankzij de inzet van vele vrijwilligers zijn stukken over de periode 1940-1945 gedigitaliseerd en ontsloten door middel van een namenindex. Een lezing over de wijze waarop de index tot stand is gekomen en hoe deze is te gebruiken. Welke andere bronnen zijn er? Wat heb je er als inwoner van Amersfoort of omgeving aan? Ook vragen over het omgaan met oorlogsarchieven in het algemeen komen aan bod.

Tijd: 20.00 – 22.00 uur, zaal open vanaf 19.30 uur
Locatie: De Koningshof, Blekerij 33 Leusden (zaal 1 en 2)

Iedereen is van harte welkom. Er wordt geen entree gevraagd.