In memoriam Cor van den Braber en Ayolt Brongers

Eind 2022 zijn twee trekkers van de vereniging overleden. Natuurlijk wordt er aandacht aan hun leven besteed in het jaarboek 2023, dat in november wordt gepresenteerd. De inhoud van dat jaarboek is al te vinden bij de Jaarboeken.

Cor van den Braber
Ayolt Brongers

Cor van den Braber

Cor van den Braber, bij zijn afscheid als hoofd van Bureau Monumentenzorg Amersfoort.

Foto: Bureau Monumentenzorg Gemeente Amersfoort

Op 19 december 2022 overleed Cor van den Braber op 85-jarige leeftijd.

Van den Braber was van 1972 tot 2002 hoofd van het bureau Monumentenzorg van Amersfoort. Hij begeleidde de restauratie van belangrijke Amersfoortse monumenten, zoals bijvoorbeeld Museum Flehite, de Beiaardschool, de Koppelpoort, de Elleboogkerk, de Sint-Franciscus-Xaveriuskerk, de Vismarkt, het Kapelhuis en tal van Muurhuizen. Verder schreef hij tal van artikelen en boeken. Hij was niet alleen een goed verteller over de monumenten, maar legde ze ook vast in tekeningen en aquarellen.

Cor van den Braber was lange tijd betrokken bij de OVF. Van 1976 tot 1996 was hij bestuurslid. In 2004 ontving hij de penning van de OVF voor zijn zorg voor de Amersfoortse monumenten en zijn publicaties daarover.

Een uitgebreid In memoriam verschijnt in het Jaarboek 2023, maar is nu al te lezen op de pagina van de Jaarboeken.

Ayolt Brongers

Ayolt Brongers, één van de belangrijkste kenners van de Amersfoortse geschiedenis, was tientallen jaren zeer betrokken bij de OVF.

Foto: Saskia Berdenis van Berlekom

Ayolt Brongers overleed op 9 september 2022 op 89-jarige leeftijd. Brongers was tientallen jaren zeer betrokken bij de OVF.

Vanaf 1980 werkte hij bij de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek (ROB), dat later is overgegaan in de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE). Hij schreef verschillende boeken over Amersfoort, waaronder de in 1998 verschenen Historische Encyclopedie van Amersfoort, een standaardwerk over de geschiedenis tot en met de Eerste Wereldoorlog.

Vanaf eind jaren zestig was Brongers actief binnen de OVF. Vanaf 1972 was hij redacteur van het historische tijdschrift Flehite en later van het Jaarboek Flehite. Hij bleef tot 2008 lid van de redactie. In 2008 werd Ayolt Brongers benoemd tot erelid van de OVF. Daarna is de tweejaarlijks Brongerslezing ingesteld. De eerste lezing werd door hemzelf gegeven.