Nieuwsbrief augustus 2022

Activiteiten

De OVF organiseert door het jaar heen verschillende lezingen en excursies. Deze activiteiten zijn gratis voor leden. Niet-leden verzoeken wij 5 euro over te maken op bankrekeningnummer NL95 INGB 0003 7956 66 t.n.v. Oudheidkundige Vereniging Flehite o.v.v. de datum en titel van de activiteit.


Zorg in Amersfoort | wandeling 23 augustus

Zorg hebben voor de behoeftige medemens is van alle tijden. In Amersfoort is omstreeks 1350 voor het eerst sprake van ‘georganiseerde’ hulp.

Kort daarna, vooral na 1380, groeit het aantal gasthuizen en ziekenzaaltjes snel. De OVF organiseert op dinsdag 23 augustus een wandeling langs plaatsen waar deze zorg is begonnen.

U moet zich voor deze activiteit aanmelden bij: 
ovfaanmeldingen@gmail.com.

Datum: 23 augustus
Tijd: 14.00 – 15.30 uur
Start en eindpunt: Mannenzaal, Westsingel 47


Fietstocht door het Bergkwartier | 3 september

– De inschrijving voor deze activiteit is gesloten – 

Op zaterdag 3 september organiseert de OVF een interessante fietstocht door het Bergkwartier.

Deze lommerrijke wijk van Amersfoort kwam begin 1900 tot ontwikkeling, na onder meer de aanleg van de spoorwegen. Welgestelden bouwden er hun villa’s in een parkachtige omgeving.

< Foto: Frisiawoningen

Maar er is veel meer te zien! Zo fietsen we onder meer langs het Stedelijk Gymnasium Johan van Oldenbarnevelt, het Belgenmonument, de Galgenberg en het voormalige Rijks Opvoedings Gesticht. En natuurlijk langs een aantal villa’s, zoals Villa de Wachter, Villa Arioso en ook de prachtige rietgekapte Frisiawoningen, destijds bedoeld voor ‘ontwikkelden en beschaafden’. Op diverse punten wordt tekst en uitleg gegeven.

U moet zich voor deze activiteit aanmelden bij: 
ovfaanmeldingen@gmail.com.

Datum: 3 september
Tijd: 14.30 – 16.30 uur
Startpunt: stationsplein Amersfoort CS
Eindpunt: Berghotel, Utrechtseweg 225


Gesprek over VINEX-wijk Nieuwland | 14 september

Na Kattenbroek werd Amersfoort uitgebreid met Nieuwland, een van de eerste VINEX-wijken in Nederland.

De wijk is ontwikkeld door een Publiek Private Samenwerking (PPS). Duurzaamheid speelde begin jaren negentig al een meer prominente rol. In het kader van de Open Monumentendag met als thema ‘Duurzaamheid’ gaan betrokkenen van het eerste uur met elkaar in gesprek.

Het stedenbouwkundig plan van Nieuwland is geïnspireerd door het concept ‘Tuindorp’ uit de jaren twintig van de vorige eeuw. De tuindorpen kenmerken zich door lage eengezinswoningen met een voor- en een achtertuin en een omgeving met veel groen. De woningen gaan terug op de architectuur van de jaren dertig van de twintigste eeuw. De structuur van Nieuwland is opgezet rond een vijver – Het Bovenover – en bestaat uit een zes onderdelen: De Hoge Hoven, De Lage Hoven, Stadskwartier, Waterkwartier, Het Centrum en Stadstuinen.

Het gesprek wordt geleid door Tom de Wit, voorzitter Forum Ruimtelijk Erfgoed Flehite. U moet zich aanmelden via 
ovfaanmeldingen@gmail.com.

Datum: 14 september
Tijd: 20.00 uur (inloop vanaf 19.30 uur)
Locatie: Boogkerk (foto)
Watersteeg 2 Nieuwland


Van het bestuur

Gezocht: coördinator voor distributie Historisch Jaarboek

Voor de distributie van het Historisch Jaarboek Flehite zoekt het bestuur een coördinator. Het doel van deze functie is om de verspreiding van het jaarboek zodanig te organiseren dat de leden van de OVF dit tijdig ontvangen.

Flehite, historisch jaarboek voor Amersfoort en omstreken

Bij de uitvoering van de distributie wordt de coördinator ondersteund door enkele vrijwilligers. De functie vraagt in de periode van oktober tot begin december gemiddeld enkele uren per week. In de periode voorafgaand aan en volgend op de uitreiking van het jaarboek op 1 december moet worden gerekend op een á twee dagen per week. 

Piet Jonkman (p.jonkman@kpnmail.nl, 033-4613070), die de coördinatie de afgelopen jaren heeft gedaan, kan nadere informatie over de functie verschaffen. Ook is hij bereid de nieuwe coördinator aan de hand van een draaiboek te introduceren in de werkzaamheden.
 
Heeft u belangstelling voor deze klus? Neem dan contact op met Jelle Hekman (voorzitter OVF, jellehekman@xmsnet.nl) of met Adri de Bruijn (Stichting Flehite Publicaties adri.de.bruijn@hotmail.com).


Bijeenkomst voor nieuwe leden OVF | 6 september

Nieuwe leden die vanaf 1 september 2021 lid zijn krijgen binnenkort een uitnodiging voor een bijeenkomst op dinsdagavond 6 september in museum Flehite. Het programma van de bijeenkomst bestaat uit twee onderdelen: een toelichting op de activiteiten van de vereniging en een kort inhoudelijk programma. Daarin vertelt Albert Boersma over het schilderij Gezicht op Amersfoort en andere werken van Matthias Withoos. Boersma stelde de tentoonstelling Ander licht op Withoos – Drie generaties Withoos in Museum Flehite samen, die nog te zien is tot en met 11 september.


Ook interessant…

Fietstochten Gilde Amersfoort

Deze zomer organiseert Gilde Amersfoort twee keer per week een historische fietstocht. Gidsen van het gilde geven daarbij tekst en uitleg. Kijk voor informatie en tickets op de website van Gilde Amersfoort.

De eerste tocht gaat langs de grens met Leusden.

Vanaf de Watertoren op de Berg bezoeken we onder meer de Galgenberg, het Belgenmonument, Kamp Amersfoort, de kerktoren van Oud-Leusden (foto), het Sovjet Ereveld en enkele buitenplaatsen. De fietstocht eindigt bij de Monnickendam.

De tweede fietstocht gaat door Hoogland en de stadsuitbreiding van Amersfoort, waaronder Zielhorst en Kattenbroek. Ook fietsen we langs Landgoed Schothorst. Vervolgens gaat de route langs enkele monumentale boerderijen en kerken en wordt onder meer verteld over de Grebbelinie.


Film over de verborgen plekken van de Sint Joriskerk

Op verzoek van oud-koster Aalt Petersen heeft Bert Verlinden van de Eemfilmers een boeiende en spannende film gemaakt van de geheime plekken van de Sint Joriskerk. De Oudheidkundige Vereniging Flehite heeft het project begeleid. Bekijk de film hier.


Boekpresentatie Traces of Tollius | 16 september

Onlangs verscheen het boek Traces of Tollius: The Life and Work of the Amersfoort Musician Joannes Tollius (ca. 1550-ca.1620) van dirigent en musicoloog Simon Groot. Op vrijdagavond 16 september vindt de presentatie plaats, muzikaal omlijst door een klein concert van het Hemony Ensemble. 

Tijd: 20.00 – 22.00 uur (inloop vanaf 19.30 uur)
Locatie: Lutherse Kerk, Langestraat 61 Amersfoort

De toegang is gratis, graag aanmelden via sigro@planet.nl. Als u een exemplaar van het boek wilt aanschaffen tegen de gereduceerde prijs van € 30,- (normaal € 35,-), geef dit dan aan in de mail.


Oproepen

Petitie Levende Historie

Het bestuur van de Stichting Levende Historie is een petitie gestart, omdat het spel in de Mannenzaal van het St. Pieters en Bloklands Gasthuis door plannen van de Amersfoortse musea dreigt te verdwijnen.

In de vlog van Vera van Brakel wordt duidelijk wat de betekenis is van Levende Historie in de Mannenzaal.


Beeldmateriaal gezocht voor documentaire Sporen van Indië

Samen met De Bibliotheek Eemland en Archief Eemland werkt Reda van der Putten aan de documentaire Sporen van Indië. Een echte bioscoopfilm over vierhonderd jaar gemeenschappelijke geschiedenis van Amersfoort en Nederlands-Indië.

De filmmakers zijn nog op zoek naar foto’s en filmpjes van Amersfoort in de jaren vijftig tot en met tachtig. In het bijzonder van de Pelita-flat aan de Barchman Wuytierslaan, maar ook van algemeen straatbeeld, Toko Tjin op de Kamp in de jaren zeventig of beelden van de Indische gemeenschap in het algemeen.

Heeft u interessant beeldmateriaal? Stuur een berichtje naar info@redavanderputten.nl en de producent komt bij u langs om het materiaal te digitaliseren.