Privacybeleid

De OVF hecht veel waarde aan de bescherming van persoonsgegevens. Zij gaat zorgvuldig met deze gegevens om. De OVF houdt zich aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). 

Praktisch betekent dit dat de OVF:

  • alleen persoonsgegevens verwerkt als daarvoor een wettelijke grondslag is.
  • zich bij de verwerking van persoonsgegevens beperkt tot die gegevens die noodzakelijk zijn voor het doel van de verwerking.
  • geen persoonsgegevens doorgeeft aan anderen.
  • verwerkersafspraken maakt met verwerkers.
  • passende technische en organisatorische maatregelen heeft genomen om de beveiliging van persoonsgegevens te waarborgen.
  • op de hoogte is van uw rechten.

U leest meer over de bescherming van uw persoonsgegevens in onze Privacyverklaring.

Website en cookies

Wanneer u op deze website persoonsgegevens achterlaat door het invullen van een formulier, gebruiken wij deze gegevens alleen voor het doel waarvoor u ze heeft achtergelaten. Alle informatie wordt vertrouwelijk behandeld. 

De website van de OVF maakt gebruik van Google Analytics. Wanneer u de website historisch-amersfoort.nl gebruikt, wordt automatisch bepaalde informatie opgeslagen door middel van functionele cookies. De gegevens die hierdoor wordt verkregen, helpen om het gebruik van de website te optimaliseren. De cookies worden niet gebruikt om een profiel van de bezoeker aan te maken of om bezoekers te volgen. Ook worden gegevens niet aan derden gegeven. Er worden ook geen data doorgestuurd voor aanvullende Google-diensten.