Sint-Jorispenning voor Arjeh Kalmann

Op 20 februari 2024 hield Arjeh Kalmann de indrukwekkende OVF-lezing Wegdrukken in plaats van herdenken over de relatie van de stad met Kamp Amersfoort en de vermoorde Joodse burgers.

Na afloop ontving hij uit handen van burgemeester Lucas Bolsius de Sint-Jorispenning, vanwege zijn grote bijdrage als journalist, schrijver en uitgever en zijn inzet voor een blijvende herinnering van de Amersfoortse joodse slachtoffers die omkwamen in de Tweede Wereldoorlog.


De stichting Regionaal Spitwerk zorgde voor een boekuitgave van de lezing, die iedereen uitgereikt kreeg. Kijk hier voor een impressie van deze bijzondere OVF-avond, gefilmd door Rob Lampe. De lezing zelf is hier te zien.

Unieke uitgave: de skyline van Amersfoort in originele LEGO® blokjes

Zet zelf de mooiste gebouwen van Amersfoort in elkaar

LEGO® fascineert jong en oud met prachtige ontwerpen en creaties. Nu hebben Stichting Flehite Publicaties en de Oudheidkundige Vereniging Flehite samen met LEG Op maatje, bekend van hun creaties met originele LEGO® onderdelen, de handen in één geslagen om een unieke en gelimiteerde bouwset te maken: de skyline van Amersfoort in originele LEGO® blokjes.

Lees verder “Unieke uitgave: de skyline van Amersfoort in originele LEGO® blokjes”

Prijsvraag profielwerkstukken geschiedenis

Ben je leerling van een middelbare school en ga je komend leerjaar een profielwerkstuk geschiedenis schrijven? Doe dan mee aan de prijsvraag van de Oudheidkundige Vereniging Flehite. Het werkstuk moet betrekking hebben op de geschiedenis van Amersfoort. Voor de beste inzendingen zijn geldprijzen beschikbaar van € 250, € 100 en € 50.

Aanmelding

Aanmelden vindt plaats door de geschiedenisdocent. Uiteraard met goedkeuring van de leerling. Het profielwerkstuk moet voor 1 mei 2024 in digitale vorm worden gemaild naar jellehekman@xmsnet.nl
Met de inzending verklaren de docent en de leerling en geen bezwaar te hebben tegen publicatie via deze website.

Lees verder “Prijsvraag profielwerkstukken geschiedenis”

In memoriam Cor van den Braber en Ayolt Brongers

Eind 2022 zijn twee trekkers van de vereniging overleden. Natuurlijk wordt er aandacht aan hun leven besteed in het jaarboek 2023, dat in november wordt gepresenteerd. De inhoud van dat jaarboek is al te vinden bij de Jaarboeken.

Cor van den Braber

Cor van den Braber, bij zijn afscheid als hoofd van Bureau Monumentenzorg Amersfoort.

Foto: Bureau Monumentenzorg Gemeente Amersfoort

Op 19 december 2022 overleed Cor van den Braber op 85-jarige leeftijd.

Van den Braber was van 1972 tot 2002 hoofd van het bureau Monumentenzorg van Amersfoort. Hij begeleidde de restauratie van belangrijke Amersfoortse monumenten, zoals bijvoorbeeld Museum Flehite, de Beiaardschool, de Koppelpoort, de Elleboogkerk, de Sint-Franciscus-Xaveriuskerk, de Vismarkt, het Kapelhuis en tal van Muurhuizen. Verder schreef hij tal van artikelen en boeken. Hij was niet alleen een goed verteller over de monumenten, maar legde ze ook vast in tekeningen en aquarellen.

Cor van den Braber was lange tijd betrokken bij de OVF. Van 1976 tot 1996 was hij bestuurslid. In 2004 ontving hij de penning van de OVF voor zijn zorg voor de Amersfoortse monumenten en zijn publicaties daarover.

Een uitgebreid In memoriam verschijnt in het Jaarboek 2023, maar is nu al te lezen op de pagina van de Jaarboeken.

Ayolt Brongers

Ayolt Brongers, één van de belangrijkste kenners van de Amersfoortse geschiedenis, was tientallen jaren zeer betrokken bij de OVF.

Foto: Saskia Berdenis van Berlekom

Ayolt Brongers overleed op 9 september 2022 op 89-jarige leeftijd. Brongers was tientallen jaren zeer betrokken bij de OVF.

Vanaf 1980 werkte hij bij de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek (ROB), dat later is overgegaan in de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE). Hij schreef verschillende boeken over Amersfoort, waaronder de in 1998 verschenen Historische Encyclopedie van Amersfoort, een standaardwerk over de geschiedenis tot en met de Eerste Wereldoorlog.

Vanaf eind jaren zestig was Brongers actief binnen de OVF. Vanaf 1972 was hij redacteur van het historische tijdschrift Flehite en later van het Jaarboek Flehite. Hij bleef tot 2008 lid van de redactie. In 2008 werd Ayolt Brongers benoemd tot erelid van de OVF. Daarna is de tweejaarlijks Brongerslezing ingesteld. De eerste lezing werd door hemzelf gegeven.

Boekpresentatie Het Rijke Roomse Leven in Amersfoort, nieuwe uitgave van Flehite Publicaties!

Op 10 november 2022 vond de feestelijke presentatie plaats van het boek ‘Het Rijke Roomse Leven in Amersfoort’.

Foto: Frans van Loenen

In de bijzondere kapel van de Sint Martinuskerk in Hoogland nam auteur Jan Carel van Dijk ons mee in het verhaal van het Rijke Roomse leven, waarvan de erfenis nog steeds in Amersfoort te zien is.
Het eerste exemplaar van het boek werd uitgereikt aan Frans Zwarts, de laatste deken van Amersfoort. Zwarts vertelde over zijn lange loopbaan binnen de katholieke kerk.

Lees verder “Boekpresentatie Het Rijke Roomse Leven in Amersfoort, nieuwe uitgave van Flehite Publicaties!”

Jan Carel van Dijk erelid van OVF

De algemene ledenvergadering van de Oudheidkundige Vereniging Flehite (OVF) heeft op 22 maart 2022 secretaris Jan Carel van Dijk bij zijn afscheid benoemd tot erelid.

Jan Carel van Dijk en Jelle Hekman
OVF-voorzitter Jelle Hekman overhandigt Jan Carel Van Dijk de oorkonde i.v.m. het erelidmaatschap


Van Dijk was negen jaar secretaris van de OVF. Hij schreef daarnaast vele historische boeken en artikelen over Amersfoort. Hij gebruikte daarbij zijn omvangrijke collectie ansichtkaarten van de stad. In de loop der jaren verzamelde hij meer dan 10.000 kaarten. Hij kreeg het erelidmaatschap vooral voor zijn verdiensten om de geschiedenis van Amersfoort toegankelijk te maken voor een breed publiek.

Jan Carel van Dijk blijft voor de OVF nog wel de vraagbaakfunctie vervullen. Met zijn  kennis van de Amersfoortse geschiedenis en zijn brede netwerk, kan hij vragenstellers snel een antwoord geven of doorverwijzen.