Nieuwsbrief september 2012

VAN HET BESTUUR

Bestuursleden gezocht

Onze onvolprezen secretaris, mw. Houët, zal volgens rooster in 2014 aftreden. Het lijkt het bestuur goed om daarop te anticiperen door in 2013 het bestuur uit te breiden met één persoon, zodat deze zich vertrouwd kan maken met de werkzaamheden van het bestuur en eventueel in 2014 de functie van secretaris op zich kan nemen.

Nu hebben in de gehouden ledenenquête wel een aantal mannelijke leden gereageerd op de vraag of ze een bestuursfunctie in overweging wilden nemen, maar tot dusver geen vrouwelijke leden. Het bestuur acht het niet wenselijk om een volledig mannelijk bestuur van de vereniging te hebben. Daarom vragen we langs deze weg of er binnen de vereniging vrouwelijke leden zijn die een bestuursfunctie zouden willen overwegen.

Voor nadere informatie kunt u contact op nemen met de secretaris (secretariaat@historisch-amersfoort.nl) of met de voorzitter (p.jonkman3@kpnplanet.nl)

Cadeaulidmaatschap

De tijd van cadeautjes nadert weer. Wilt u een kennis voor een jaar het lidmaatschap van onze vereniging aanbieden dan kan dat. Meld de naam van de gelukkige bij de secretaris en maak tegelijkertijd € 15,– over op rekening 3795666 t.n.v. Oudheidkundige Vereniging Flehite, o.v.v. “cadeaulidmaatschap”. U ontvangt dan een kaart, die u kunt overhandigen aan het nieuwe lid. Als u dit gedaan hebt, meldt u dat aan de secretaris, zodat het nieuwe lid het welkomstpakket van de vereniging ontvangt en ingeschreven wordt als lid voor een jaar, in dit geval dus het jaar 2013.

Wegh der Weegen

De provincie Utrecht is zowel vanuit verbetering van de weg als vanuit cultuurhistorisch perspectief de afgelopen jaren bezig geweest met de Wegh der Weegen, de N237 van Amersfoort naar Utrecht. Ze is nu voornemens het eigenaarschap voor de cultuurhistorische aspecten van deze weg, naar het plan van Jacob van Campen aangelegd, over te dragen aan bewoners en andere belangstellenden. Daarbij zullen de betrokken gemeenten ondersteuning bieden.

Mensen met cultuurhistorische kennis en landschappelijke betrokkenheid worden uitgenodigd om deel te nemen aan dit project, dat een pilot is voor een nieuwe publiek-private organisatievorm. U kunt daartoe contact opnemen met Benedikte Lampe van de provincie Utrecht. (Benedikte.Lampe@provincie-utrecht.nl)

Maand van de Geschiedenis

Oktober is de maand van de geschiedenis.Ook dit jaar hebben de erfgoedorganisaties in Amersfoort, waaronder de OVF, een gevarieerd programma in de aanbieding, rond het thema “Arm en Rijk”.

Kroniek

Ondanks alle inspanningen om dat te voorkomen krijgen enkele leden nog steeds twee exemplaren  van de Kroniek toegestuurd. Wanneer dat bij u het geval is, wilt u dit dan melden bij onze ledenadministratie, mevrouw S. Furler (r.furler@wxs.nl)?

Nieuwe leden

Gegevens verwijderd om privacy redenen.

AGENDA (zie ook het programma van de NGV in deze nieuwsbrief)

Dinsdag 25 september 2012: Bart Wiekart, “Oldenbarnevelt en Oranje (De Oranjes en de regio). Lezing in samenwerking met het Johan van Oldenbarnevelt Comité.

Oktober: Maand van de Geschiedenis.

Dinsdag 30 oktober 2012: Yvonne Tanke en Ton Reichelt: “Arm en Rijk in het St. Pieters- en Bloklandgasthuis” (thema Maand van de Geschiedenis).

Donderdag 22 november 2012: Presentatie Jaarboek 2012; 16.30 uur; Lutherse kerk / St. Joriskerk

Dinsdag 27 november 2012: E. van Meerkerk, Willem V, Amersfoort en de Republiek (onder voorbehoud)

Dinsdag 29 januari 2013; 1913: De eerste Openbare Bibliotheek in Amersfoort

Dinsdag 26 maart 2013; Algemene Ledenvergadering

De lezingen – tenzij anders vermeld – worden gehouden in Museum Flehite, beginnen om 20.00 uur en zijn gratis toegankelijk voor leden van de OVF. Voor niet-leden bedraagt de toegangsprijs € 3,50.

AMERSFOORTSE MUSEA LANCEREN MOBIELE APPLICATIE “MUSEUMLINT”

Vanaf 8 september, tijdens Open Monumentendag, kunnen bezitters van een smartphone de Museumlint-app downloaden. De Museumlint-app is een applicatie voor de wandelaar van het Amersfoortse Museumlint. De app verrast op speelse wijze met interessante weetjes over de historische hoogtepunten die er op deze wandeling te vinden zijn. Ook zijn er op de route digitale ‘puzzelstukjes’ verstopt. Deze puzzelstukjes zijn items uit de collectie van de Amersfoortse musea. Zij leggen een verbinding tussen dat wat je als wandelaar buiten ziet en wat er in de musea te vinden is. Wie alle negen puzzelstukjes heeft gevonden, krijgt bij bezoek aan één van de drie musea, een leuk aandenken.

Met het Museumlint spant de stichting Amersfoort in C zich in om de musea Mondriaanhuis, Flehite en kunsthal KAdE nog meer met elkaar en meer met de stad en haar inwoners te verbinden. Alle Museumlintactiviteiten zijn er op gericht om de drie musea als attractief totaalaanbod te promoten, bestaande uit een historische binnenstadwandeling, hoogstaande horeca en gevarieerd museaal aanbod. De gedachte is dat dit totaalaanbod nog aantrekkelijker is voor dagjesmensen dan het aanbod van één museum.

De Museumlint-app kwam tot stand met steun van project AmersfoortBreed van de gemeente Amersfoort. Uitgangspunt van AmersfoortBreed is maatschappelijke instellingen te activeren, te ondersteunen en te stimuleren om structureel te werken aan breedband diensteninnovatie. De Museumlint-app is gebouwd door Peperzaken. Peperzaken is een topspeler in de Nederlandse markt op het gebied van app-ontwikkeling.

Het realiseren van de mobiele applicatie is één van de activiteiten die Amersfoort in C, de koepelorganisatie van de Amersfoortse musea, de komende periode uitvoert onder de noemer Museumlint. Het Museumlint is de culturele as die loopt van de Kortegracht (Mondriaanhuis) tot aan het Eemplein (nieuwe locatie kunsthal KadE).

Geofencing Framework

Peperzaken ontwikkelde de app op basis van een eigen ontwikkeld geofencing framework waarmee virtuele items verstopt kunnen worden in de werkelijke wereld, zo ontstaan interactieve looproutes en/of speurtochten. Geofencing maakt het mogelijk om voor een object een of meerdere gebieden in te stellen. Zodra, in dit geval de smartphone met puzzelstukjes, een bepaald gebied verlaat of binnenkomt, wordt automatisch een push notification verzonden. Geofencing wordt veel toegepast bij beveiliging en verhuur van objecten die alleen in een bepaald gebied mogen worden gebruikt. Verlaat het materieelstuk dat gebied, dan wordt een alertmelding afgegeven. Peperzaken zet deze methode in om op speelse wijze de verborgen puzzelstukjes te vinden. Omdat de standaard geofencing module een te grote afwijking heeft voor deze app, heeft Peperzaken eigen software ontwikkeld, in te zetten voor verschillende doeleinden.

EEMLANDSE BUITENPLAATSEN IN MUSEUM FLEHITE (5 september t/m 11 november 2012)

In het kader van het Jaar van de Historische Buitenplaats presenteert Museum Flehite een uitgebreide expositie over Eemlandse buitenplaatsen.

Utrecht is de provincie bij uitstek waar welgestelde burgers in voorgaande eeuwen een buitenverblijf lieten bouwen. Museum Flehite laat zien dat ook Eemland, het buitengebied rond Amersfoort, rijk aan buitenplaatsen is met klinkende namen als Stoutenburg, Randenbroek (foto), Soestdijk, Groeneveld, Birkhoven en Schothorst. In de tentoonstelling komen niet alleen de geschiedenis van huis en tuin aan bod, maar ook hoe de bewoners op hun buitenplaats leefden.

Park en villa Randenbroek

In de expositie is een film te zien waarin columnist Guido de Wijs de bezoeker meeneemt op reis door vele eeuwen Randenbroek. Het middeleeuwse landhuis werd in 1629 door brand verwoest en kort daarna herbouwd volgens de plannen van zijn bekendste bewoner, de bouwmeester en schilder Jacob van Campen. Het landhuis is later opnieuw verbouwd, zozeer dat niet meer zichtbaar is hoe Van Campens Randenbroek er uitzag. Speciaal voor deze tentoonstelling is nu een maquette gemaakt van Van Campens zeventiende-eeuwse huis. Ook is een bouwplaat verkrijgbaar, zodat ieder Huis Randenbroek, zoals het er nu bij staat, kan nabouwen (prijs € 8,95).

Evenementen

In het kader van het Jaar van de Historische Buitenplaats gaan meer buitenhuizen en parken open dan normaal. Wie enthousiast is geworden na het zien van de tentoonstelling in Museum Flehite, kan ze zelf gaan bekijken. Vanuit het museum kan een route langs de diverse landgoederen worden gefietst. Samen met verschillende erfgoedpartners worden ook andere evenementen georganiseerd. Een overzicht daarvan verschijnt te zijner tijd op www.museumflehite.nl.

Foutje in de Kroniek

In de laatste Kroniek stond een kaart van Eemland, met daarop aangegeven de nog bestaande en al verdwenen buitenplaatsen. Oplettende lezertjes zullen ontdekt hebben dat de nummering niet klopt.

In de legenda van de kaart moet bij 10 De Boom worden gelezen (i.p.v. bij 20). De nummers 10-19 worden daarop 11-20.

MUSEUMWONING SOESTERKWARTIER

Na maandenlange voorbereiding is op 8 september jl. (tijdens de Open Monumenten Dagen) de museumwoning in de St. Bonifaciusstraat 61 voor het eerst opengesteld. Portaal Eemland bracht de woning terug in de oude staat en stelde deze beschikbaar aan het Wijkmuseum Soesterkwartier. De inrichting van de oude arbeiderswoning anno 1912 is al bijna klaar.

De eerste bezoekers op Open Monumentendag waren de heren D. de Wit en G.H.J. Reuvers. Dirk de Wit is 94 jaar en heeft vroeger op de Wagenwerkplaats gewerkt. Hij woonde van 1946 tot 1984 in het eenvoudige huisje (nr.61) dat nu gaat dienen als museumwoning. Reuvers was zijn naaste buurman (nr. 63).

Achter de museumwoning bevindt zich een mooie nieuwe ruimte waar voor deze gelegenheid een tentoonstelling is ingericht door kunstenares Nelleke Brouwer.

De museumwoning is iedere zaterdag van 12.00-17.00 uur. Voor meer informatie, zie www.wijkmuseumsoesterkwartier.nl

PREMIER GEZOCHT

Dit jaar komt ‘Premier Gezocht!’ terug; 16 jongeren (18-26 jaar) laten zien waarom zij de toekomstige premier van Nederland zouden moeten worden. Door middel van debatten, stellingen en spannende opdrachten wordt na 6 afleveringen bekendgemaakt wie de nieuwe premier van Nederland is. Er zijn vier coaches op het gebied van sport (Marc Lammers), economie (Barbara Baarsma), advocatuur (Inez Weski) en ondernemerschap (Kees Zegers) die elk 4 kandidaten zullen gaan begeleiden en helpen de winnaar te worden. Het programma komt dit jaar terug met maar liefst zes uitzendingen, waarbij de laatste uitzending, de finale, live zal worden uitgezonden.

U kunt één van de afleveringen bijwonen op de volgende data:

–         Dinsdag 11 september 2012 (opname om 18.00u of 20.00u)

–         Donderdag 13 september 2012 (opname om 18.00u of 20.00u)

De opnames zullen plaatsvinden in theater “De Flint”, Coninckstraat 60, Amersfoort. Wanneer u een van deze opnames wilt bijwonen kunt u zich aanmelden door de volgende gegevens te sturen naar premiergezocht@masmedia.tv: voor- en achternaam, (mobiel) telefoonnummer, aantal personen, leeftijden van de personen en om welke opnamedatum het gaat.

NGV WERKGROEP LEZINGEN EN ACTIVITEITEN

Zie ook www.ngv.nl bij afdeling Amersfoort e.o.

Afdelingsbijeenkomsten en belangrijke data:

Op zaterdagmiddag 22 september 2012 Computergenealogie.

Op donderdagavond 18 oktober spreekt dhr. Bas Lems over “Vrouwen in het leger van Napoleon”.

Op dinsdagavond 13 november spreekt dhr. Dick van den Bergh over “Opa Kas”.

Op donderdagavond 13 december spreekt dhr. Theo Gerritsen over “Het telen en roken van tabak”.

Van 24 tot en met 28 september 2012 is er een internationaal genealogisch en heraldisch congres in Maastricht. Met op woensdag 26 september 2012, tussen 13.00 uur en 21.00 uur op verschillende locaties in Maastricht (maar hoofdzakelijk in het Regionaal Historisch Centrum) een grootschalige genealogische publieksmanifestatie, onder de naam Famillement. Het Famillement komt dit jaar in de plaats van de landelijke Genealogische Dag en is een gezamenlijk initiatief van CBG en NGV. Het Famillement is gratis toegankelijk. Nadere informatie kunt u vinden op www.congress2012.info.

HISTORISCH CAFE

U bent op donderdag 13 september vanaf 17.00 uur weer van harte welkom op het Historisch Café van Archief Eemland en partners. Deze vindt plaats in het Stadscafé in Amersfoort.

Het tweede weekend van september staat al 26 jaar in het teken van de Open Monumentendag.Traditiegetrouw wordt in het Historisch Café van september aandacht aan dit goed bezochte evenement besteed.

Deze keer zal Paul David Tigelaar, directeur VVV Amersfoort en voorzitter van het Comité Open Monumentendag Amersfoort, een beeld schetsen van hoe dit weekend is verlopen. In aansluiting op het landelijke thema ‘Groen van Toen’ zijn speciale activiteiten georganiseerd. Hoe waren de reacties van de bezoekers en hoe goed zijn de opengestelde monumenten bezocht? Natuurlijk zijn uw ideeën voor het volgend jaar met als thema ‘Macht en Pracht’ van harte welkom.

Het volgende Historisch Café is op donderdag 11 oktober in het Stadscafé en wordt ingevuld door SIESTA (Stichting Industrieel Erfgoed in de stad Amersfoort).