Nieuwsbrief oktober 2012

VAN HET BESTUUR

Cadeaulidmaatschap
De tijd van cadeautjes nadert weer. Wilt u een kennis voor een jaar het lidmaatschap van onze vereniging aanbieden, dan kan dat. Meld de naam van de gelukkige bij de secretaris en maak tegelijkertijd € 15,– over op rekening 3795666 t.n.v. Oudheidkundige Vereniging Flehite, o.v.v. “cadeaulidmaatschap”. U ontvangt dan een kaart, die u kunt overhandigen aan het nieuwe lid.

Als u dit gedaan hebt, meldt u dat aan de secretaris, zodat het nieuwe lid het welkomstpakket van de vereniging ontvangt en ingeschreven wordt als lid voor een jaar, in dit geval dus het jaar 2013.


Presentatie Jaarboek
De presentatie van het Jaarboek Flehite 2012 zal plaatsvinden op donderdag 22 november a.s. Deze presentatie zal plaatsvinden in de Lutherse Kerk aan de Langestraat 61, aanvang 17.00 uur (kerk open om 16.30)

Omstreeks 17.00 uur zal Jan Lodewijks vertellen over zijn in het Jaarboek beschreven onderzoek naar de Joodse busondernemer Nathan Hilversum. Het Jaarboek zal worden uitgereikt aan Nathans kleindochter Rosa Jenny Hilversum, de enige nog levende persoon van die naam uit de ooit grote Joodse familie Hilversum.
Na afloop van de presentatie zal het Jaarboek uitgereikt worden aan de leden in de St. Joriskerk (vanaf ca. 17.30 uur tot 19.00 uur).


In het jaarboek staan zeven artikelen met zeer gevarieerde onderwerpen over de geschiedenis met betrekking tot Amersfoort en omgeving.
Dick Kaajan schrijft over het karakter van de geboren Amersfoorter Johan van Oldenbarnevelt, naar aanleiding van een niet eerder gepubliceerde verkenning uit 1960.
Jan H. Lodewijks beschrijft het leven van Nathan Hilversum (Amersfoort 1873-1959). Een joodse Amersfoortse koopman/ondernemer met een buitengewone veerkracht, een man om te gedenken.
Margriet Mijnssen-Dutilh en Willem van Maren spreken over de afwateringsproblemen van Maarsbergen naar Woudenberg, waarin de inhoud en betekenis van een oorkonde uit 1370 centraal staat.
Patricia Debie schrijft over twee invloedrijke Amersfoorters, tuinarchitect H.F. Hartogh Heys van Zouteveen (1870-1943) en zijn oom A.M. Tromp van Holst (1854-1920). Zij voerden één van de eerste Nederlandse tuinrestauraties uit, van een 17e-eeuwse tuin in Amersfoort.
Gerard Raven besluit zijn reeks over de protestantse fusiekerken met een artikel over de laatste tachtig jaar van de lutherse gemeente Amersfoort, 1929-2009.
Geertruida de Moor en Ronald van der Spiegel houden een pleidooi om voor een goed beeld van de Hollandse lakennijverheid ook het Amersfoortse laken te bezien. Zij onderzoeken de aankopen van Amersfoorts laken door het klooster Leeuwenhorst bij Noordwijkerhout, rond 1500.
Wilma van den Heuvel en Maarten van Dijk geven een overzicht van de op dit moment verzamelde kennis over grafheuvels in de regio Amersfoort. Zij zien in hun inventarisatie aanleiding tot het uitvoeren van nader onderzoek.
De vaste rubrieken zijn de jaaroverzichten van de afdeling RO/Monumentenzorg en de afdeling archeologie van de gemeente Amersfoort en in deze aflevering één boekbespreking.


Leden van de OVF ontvangen het Jaarboek als onderdeel van hun lidmaatschap. Om kosten van verzending te besparen stelt het bestuur het zeer op prijs als de leden tijdens de presentatie alvast hun boek – en dat van kennissen die de presentatie niet kunnen bijwonen – komen halen.

Bestuursleden gezocht
(herplaatst wegens veranderd e-mailadres van de voorzitter)
Onze onvolprezen secretaris, mw. Houët, zal volgens rooster in 2014 aftreden. Het lijkt het bestuur goed om daarop te anticiperen door in 2013 het bestuur uit te breiden met één persoon, zodat deze zich vertrouwd kan maken met de werkzaamheden van het bestuur en eventueel in 2014 de functie van secretaris op zich kan nemen.
Nu hebben in de gehouden ledenenquête wel een aantal mannelijke leden gereageerd op de vraag of ze een bestuursfunctie in overweging wilden nemen, maar tot dusver geen vrouwelijke leden. Het bestuur acht het niet wenselijk om een volledig mannelijk bestuur van de vereniging te hebben. Daarom vragen we langs deze weg of er binnen de vereniging vrouwelijke leden zijn die een bestuursfunctie zouden willen overwegen.
Voor nadere informatie kunt u contact op nemen met de secretaris (secretariaat@historisch-amersfoort.nl) of met de voorzitter (p.jonkman@kpnmail.nl)

Nieuwe leden

Gegevens verwijderd om privacy redenen.

Overleden

Gegevens verwijderd om privacy redenen.AGENDA (zie ook het programma van de NGV in deze nieuwsbrief)

Oktober: Maand van de Geschiedenis.
Dinsdag 30 oktober 2012; Yvonne Tanke en Ton Reichgelt: “Arm en Rijk in het St. Pieters- en Bloklandgasthuis” (thema Maand van de Geschiedenis, gratis toegang voor iedereen).
Donderdag 22 november 2012: Presentatie Jaarboek 2012; 16.30 uur; Lutherse kerk / St. Joriskerk
Dinsdag 27 november 2012: Edwin van Meerkerk, Willem V, Amersfoort en de Republiek
Dinsdag 29 januari 2013; Ayolt Brongers: “De Openbare Bibliotheek 100 jaar”
Dinsdag 26 februari 2013; nog niet ingevuld
Dinsdag 26 maart 2013; Algemene Ledenvergadering
Dinsdag 23 april 2013; Remco Reiding: “Kind van het Ereveld”

De lezingen – tenzij anders vermeld – worden gehouden in Museum Flehite, beginnen om 20.00 uur en zijn gratis toegankelijk voor leden van de OVF. Voor niet-leden bedraagt de toegangsprijs € 3,50.

MAAND VAN DE GESCHIEDENIS
Oktober 2012: maand van de geschiedenis

Hoe ging het er aan toe in de keukens van de rijken? En wat had een arme vrouw op haar bord liggen? In Amersfoort wordt tijdens de Maand van de Geschiedenis het landelijke thema ‘Arm en Rijk’ van diverse kanten belicht, maar vooral ook vanuit het perspectief van eten en drinken.

De feestelijke start van de Maand van de Geschiedenis was in Amersfoort op woensdag 3 oktober in de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed aan het Smallepad. Onder de noemer ‘Boeren, burgers en buitenlui. Hoe aten zij?’ kwamen allerlei aspecten aan bod die te maken hebben met voedsel in de ruimste zin van het woord. Alle zintuigen werden aangesproken. Bezoekers werden niet alleen getrakteerd op verhalen, maar konden ook proeven van allerlei historische hapjes.

Een mens moet behalve eten natuurlijk ook wonen. Daarin voorziet het programma van 16 oktober, met als titel ‘Boeren, burgers en buitenlui. Hoe woonden zij?’
De hele maand is gevuld met een uitgebreid en afwisselend programma voor jong en oud vol lezingen, rondleidingen, workshops en proeverijen.
Deelnemende organisaties
Al enkele jaren wordt door een aantal Amersfoortse ‘erfgoed’ organisaties samengewerkt om in de Maand van de Geschiedenis een aantrekkelijk historisch programma te presenteren. Aan dit evenement werken mee: Archief Eemland, Bibliotheken Eemland, Centrum voor Archeologie, Gilde Amersfoort, Museum Flehite, Oudheidkundige Vereniging Flehite, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Volksuniversiteit Amersfoort, Nationaal Monument Kamp Amersfoort, Stichting Waterlijn Rondvaarten, Wijkmuseum Soesterkwartier en VVV Amersfoort.

GRATIS RONDLEIDINGEN DOOR EEMLANDSE BUITENPLAATSEN IN MUSEUM FLEHITE
(woensdag 24 oktober om 14.30 uur en zaterdag 27 oktober om 12.00 uur)

Bezoekers die deze tentoonstelling al zagen waren zonder uitzondering enthousiast. Nu krijgt u de kans deze succesvolle tentoonstelling te zien, met deskundige toelichting van een van de tentoonstellingsmakers. U loopt langs het kasteel van Stoutenburg en het buiten Randenbroek van Jacob van Campen. U kijkt binnen in het jachtslot Soestdijk, leert meer over de tuinen van Groeneveld in Baarn en ziet meubeltjes uit Huis De Boom.
Na de rondleiding hebt u de gelegenheid om de film over Randenbroek te bekijken. Guido de Wijs neemt u mee door park en huis.
Reserveren via info@museumflehite.nl of 033 247 1100.

Lezing ´Arm en Rijk in het St. Pieters en Bloklandsgasthuis
(dinsdag 30 oktober om 20.00 uur in Museum Flehite, zie ‘AGENDA’)

Historica Yvonne Tanke schreef ‘St. Pieters- en Bloklandsgasthuis. Zes eeuwen zorg voor ouderen’. (2010) en archivaris Ton Reichgelt maakte de archiefbeschrijving.Het ‘oude’ gasthuis in de binnenstad.          Het ‘nieuwe’ gasthuis in Vathorst

NGV WERKGROEP LEZINGEN EN ACTIVITEITEN
Zie ook www.ngv.nl bij afdeling Amersfoort e.o.
Afdelingsbijeenkomsten en belangrijke data:
Op donderdagavond 18 oktober spreekt dhr. Bas Lems over “Vrouwen in het leger van Napoleon”.
Op dinsdagavond 13 november spreekt dhr. Dick van den Bergh over “Opa Kas”.
Op donderdagavond 13 december spreekt dhr. Theo Gerritsen over “Het telen en roken van tabak”.

HISTORISCH CAFE
Archief Eemland organiseert samen met een aantal partners iedere tweede donderdag van de maand het Historisch Café (zie www.archiefeemland.nl bij Agenda).

Iedere editie vindt een korte presentatie plaats over een historisch onderwerp of daaraan verwant. Van de zoektocht naar Amersfoortse pottenbakkers tot Amersfoort als vestingstad. Daarnaast is er altijd volop gelegenheid om anderen met historische belangstelling te ontmoeten. U kunt dan ook gerust iemand meebrengen die zich op vrijwillige basis dan wel vakmatig bezig houdt met de geschiedenis van Amersfoort en omgeving.
Archief Eemland organiseert het Historisch Café samen met de partners: Stadsherstel Midden-Nederland, Stichting Armen de Poth, Stichting Waterlijn, Oudheidkundige Vereniging Flehite, de secties archeologie en monumentenzorg van de gemeente Amersfoort, Stichting industrieel erfgoed in de stad amersfoort (Siesta), Waterschap Vallei en Veluwe, Stichting Gilde Amersfoort en Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.