Nieuwsbrief augustus 2012

VAN HET BESTUUR

Nieuwe leden
Gegevens verwijderd om privacy redenen.

Overleden
Gegevens verwijderd om privacy redenen.

Verzoeken om informatie

F.T. Dürst Britt komt graag in contact met mensen die beschikken over informatie betreffende de privé-kraaminrichting van voor WO2 ‘het Eibernest’ aan de Soembastraat te Amersfoort. Deze werd geleid door een oud-tante van hem, mw E.C. Götz-Dickmann (*1906 – †1988).

F.T. Dürst Britt, Lkol art bd, Eperweg 21, 8181 ET Heerde, 0578-691646, F.Drst.Britt@kpnplanet.nl

De heer W. Kemperman uit Zeist doet onderzoek naar de familie Van den Heiligenberg uit Wijk bij Duurstede, de voorouders van zijn moeder. Gezien de naam van de familie leek een verbinding tussen landgoed de Heiligenberg en de familie Van den Heiligenberg niet helemaal onwaarschijnlijk. Inmiddels is deze verbinding meer dan een waarschijnlijkheid naar aanleiding van gevonden akten:

1. Een akte uit 1653 waarin Hendrick van den Heiligenberg land heeft verkocht van Dorresteijn in Amersfoort; Dorresteijn en landgoed Heiligenberg lagen zoals u uiteraard weet, naast elkaar. Deze Hendrick van den Heiligenberg was een broer van Jasper van den Heiligenberg, de eerste Heiligenberg in Wijk bij Duurstede.

2. Een transportakte waarin o.a. Jasper van den Heiligenberg en zijn andere broer Willem Jansz van den Heiligenberg en nog 5 andere eigenaren, Dorresteijn verkopen aan Peter Jacobsz van Soest voor de ene helft en Anthonis Jacobsz van Soest voor de andere helft. Gezien de lijst van namen gaan wij er van uit dat het een onverdeelde boedel betrof.

De heer Kemperman zou graag in contact komen met iemand die op de hoogte is van de historie van Dorresteijn en zijn eigenaren.

W. Kemperman; glasinloodkemperman@xs4all.nl , www.glasinloodkemperman.nl

AGENDA (zie ook het programma van de NGV in deze nieuwsbrief)

Zaterdag 25 augustus 2012 Museumnacht

Maandag 3 september 2012: Architectuurcafé “De eigentijdse buitenplaats Raboes”; zie voor verdere informatie www.fasade.nl .

Zaterdag en zondag 8 en 9 september 2012: Open Monumentendag

Dinsdag 25 september 2012: Bart Wiekart, “Oldenbarnevelt en Oranje (De Oranjes en de regio). Lezing in samenwerking met het Johan van Oldenbarnevelt Comité.

Oktober: Maand van de Geschiedenis.

Dinsdag 30 oktober 2012: Yvonne Tanke en Ton Reichelt: “Arm en Rijk” (thema Maand van de Geschiedenis) in het St. Pieters- en Bloklandgasthuis.

Donderdag 22 november 2012: Presentatie Jaarboek 2012; Lutherse kerk / St. Joriskerk

Dinsdag 27 november 2012: E. van Meerkerk, Willem V, Amersfoort en de Republiek (onder voorbehoud)

Dinsdag 29 januari 2013; 1913: De eerste Openbare Bibliotheek in Amersfoort

Dinsdag 26 maart 2013; Algemene Ledenvergadering

De lezingen, die – tenzij anders vermeld – worden gehouden in Museum Flehite en beginnen om 20.00 uur, zijn gratis toegankelijk voor leden van de OVF. Voor niet-leden bedraagt de toegangsprijs € 3,50.

MUSEUM FLEHITE ORGANISEERT EXPO VOOR EEN NACHT

Altijd al in het museum willen exposeren? Op zaterdagavond 25 augustus, tijdens Museumnacht, kan dat. Dan organiseert Museum Flehite ‘Expo voor één Nacht’. Amateurschilders kunnen dan tussen 19.00 en 24.00 uur een landschap exposeren in het museum.

Iedereen die in de voorverkoop bij museum Flehite een kaartje koopt voor Museumnacht, kan voor € 2,50 extra een schildersdoek van 20×20 cm meekrijgen. Gevraagd wordt om, passend bij de huidige tentoonstelling van Jan Adam Zandleven, een landschap of bosgezicht te schilderen. Stijl en materiaalgebruik staat verder vrij. In de week voor 25 augustus kan het schilderij worden ingeleverd bij Flehite. De precieze voorwaarden voor deelname worden uitgereikt bij aankoop van een Museumnachtticket (€ 7,50 in de voorverkoop). De actie loopt zolang de voorraad strekt.

Zandleven

Zandleven werd in 1868 als zoon van een verffabrikant in Koog aan de Zaan geboren. Hij werkte aanvankelijk in de verffabriek van zijn vader, maar maakte in 1902 een radicale ommezwaai en koos voor een carrière als kunstschilder.

Zandleven was het meest in zijn element, schilderend in de bossen bij zijn woonplaatsen Rhenen en Gorssel. Hij hield van het hem omringende landschap en van de relatieve eenzaamheid. Zijn aandacht was gevestigd op details in het hem omringende landschap: takken, bladeren, bloemen, keien, zandhopen, bospaadjes, paddenstoelen, boomstammen en –stronken. De vele bosgezichten die hij schilderde, behoren tot de sterkste werken uit zijn oeuvre. Ze vallen op door een trefzekere toets en sprankelend kleurgebruik.

Museumnacht

Op zaterdag 25 augustus 2012 organiseren Museum Flehite, Mondriaanhuis en Kunsthal KAdE voor de derde keer Museumnacht in Amersfoort. Museumnacht begint om 19.00 uur met een sprankelend programma van beeldende kunst, muziek en spektakel en duurt tot middernacht.

Bij de derde editie werken de musea samen met festival Spoffin, dat in hetzelfde weekend plaatsvindt. Ook zijn scholieren van het Vathorstcollege en jongeren van de FutureOfFame betrokken bij de programmering en de communicatie van het evenement. Meer informatie op www.museumnacht033.nl

“GEVOEL VOOR DE SCHOONHEID DER KLEUREN”

Willem Alings (1891-1968)

Museum Flehite brengt van 14 juli tot 2 september een kleine tentoonstelling van de Amersfoortse autodidact Willem Alings. Zijn kinderen schonken onlangs een collectie werken van deze onbekende schilder. Gesprekken met de familie en nader onderzoek brachten een verhaal vol passie voor het leven aan het licht. Marjan de Man schreef hierover in De Kroniek van juni 2012.

VERKOOP

Het museum verkoopt in het weekeinde

van 1-2 september een deel van de collectie-Alings tegen aantrekkelijke

prijzen. De opbrengst komt ten goede

aan het behoud van de museale deel.

EEMLANDSE BUITENPLAATSEN IN MUSEUM FLEHITE (1 september t/m 4 november 2012)

In het kader van het Jaar van de Historische Buitenplaats presenteert Museum Flehite in het najaar een uitgebreide expositie over Eemlandse buitenplaatsen. Utrecht is de provincie bij uitstek waar welgestelde burgers in voorgaande eeuwen een buitenverblijf lieten bouwen. Museum Flehite laat zien dat ook Eemland, het buitengebied rond Amersfoort, rijk aan buitenplaatsen is met klinkende namen als Stoutenburg, Randenbroek, Soestdijk, Groeneveld, Birkhoven en Schothorst (foto). In de tentoonstelling komen niet alleen de geschiedenis van huis en tuin aan bod, maar ook hoe de bewoners op hun buitenplaats leefden.

Park en villa Randenbroek

In de expositie is een film te zien waarin columnist Guido de Wijs de bezoeker meeneemt op reis door vele eeuwen Randenbroek. Het middeleeuwse landhuis werd in 1629 door brand verwoest en kort daarna herbouwd volgens de plannen van zijn bekendste bewoner, de bouwmeester en schilder Jacob van Campen. Het landhuis is later opnieuw verbouwd, zozeer dat niet meer zichtbaar is hoe Van Campens Randenbroek er uitzag. Speciaal voor deze tentoonstelling is nu een maquette gemaakt van Van Campens zeventiende-eeuwse huis. Ook is een bouwplaat verkrijgbaar, zodat ieder Huis Randenbroek, zoals het er nu bij staat, kan nabouwen.

Het goede leven

Bij Soest liet een Amsterdamse burgemeester rond 1650 de Hofstede aen Zoestdijck bouwen. In 1674 kocht stadhouder Willem III de buitenplaats en maakte er een representatief jachtslot van. Museum Flehite laat het Soestdijk van weleer herleven met een rijk gedekte tafel die een idee geeft van het goede leven van de Oranjes en hun hoge gasten. In alle buitenverblijven speelde de ontvangst van gasten en uitgebreid eten een belangrijke rol. Aan tafel heerste een strakke etiquette, waar zowel gasten als personeel zich aan dienden te houden.

De tuinen waren in de zeventiende en achttiende eeuw ingericht volgens de laatste mode, naar Frans voorbeeld. Met lange zichtassen en hagen in geometrische figuren kregen de fonteinen en tuinbeelden een fraaie omlijsting. Aan het einde van de achttiende eeuw leidde de romantiek tot een nieuwe tuinmode. De Engelse landschapsstijl brak radicaal met de rechte lijnen en verving deze door slingerende paden en vijvers. Heel wat geometrische tuinen zijn ingrijpend veranderd in landschappen met golvende lijnen.

Herbestemming

De meeste lusthoven worden al lang niet meer door particulieren bewoond. De kosten voor bewoning en onderhoud zijn niet meer op te brengen. Het zijn nu vaak kantoren of musea. Naar een nieuwe bestemming voor huis Randenbroek wordt nog gezocht. Voor een herbestemming van Paleis Soestdijk zijn al veel verschillende plannen bedacht. Rusthoek in Baarn is duurzaam (energiebesparend) gerenoveerd. Verder zijn de nieuwe ontwerpen te zien voor Park Randenbroek en de tuinen van Soestdijk, die passen bij de wens om meer mensen ervan te laten genieten. Zo zijn ook de parken van Birkhoven (rond 1910) en Schothorst (rond 1990) op vergelijkbare wijze herbestemd tot stadspark.

Evenementen

In het kader van het Jaar van de Historische Buitenplaats gaan meer buitenhuizen en parken open dan normaal. Wie enthousiast is geworden na het zien van de tentoonstelling in Museum Flehite, kan ze zelf gaan bekijken. Vanuit het museum kan een route langs de diverse landgoederen worden gefietst. Samen met verschillende erfgoedpartners worden ook andere evenementen georganiseerd. Een overzicht daarvan verschijnt te zijner tijd op www.museumflehite.nl.

DE BILT IN KAART GEBRACHT

Ter gelegenheid van zijn twintigjarig bestaan geeft de Historische Kring D’Oude School een bijzonder boek uit: De Bilt in kaart gebracht.

Hierin is een groot aantal historische kaarten verzameld, waarin steeds De Bilt en Bilthoven centraal staan. Het is een koffietafelboek op fors formaat (37 x 30 cm) dat uitnodigt om steeds opnieuw door te bladeren. Sommige kaarten zijn al bekend, maar in dit boek worden ze op een bijzondere manier gepresenteerd, steeds vanuit een Bilts perspectief. Deze presentatie biedt de lezer dan ook een verfrissende kijk op de geschiedenis van de gemeente. De verklarende tekst sluit daarop goed aan. Maar er is meer. In dit boek staat ook een aantal nooit eerder gepubliceerde kaarten uit de rijke collectie van de Leidse universiteitsbibliotheek.Deze kaarten zijn verzameld door de belangrijke negentiende eeuwse verzamelaar J.T. Bodel Nijenhuis. De oudste kaarten in het boek stammen zelfs uit de zestiende eeuw.

De Bilt in kaart gebracht zal eind november 2012 verschijnen, ruim op tijd dus om het met Sinterklaas in de schoen te vinden, of het onder de kerstboom te leggen. Het boek kan besteld worden door een e-mail te sturen aan de hoofdredacteur van De Biltse Grift (dbg@historischekringdebilt.nl) met naam en adres en aantal exemplaren. Zodra het boek gereed is, wordt contact opgenomen om af te spreken over de betaling en levering. Verkoop uitsluitend bij voorintekening.

De voorintekening sluit op 1 oktober 2012. De productie gaat uitsluitend door bij minimaal 300 intekeningen.

Achter in het boek wordt een lijst van intekenaren opgenomen.

N.a.v. Steven Hagers, De Bilt in kaart gebracht, formaat: 37 x 30 cm, harde kaft, geheel in kleur. Aantal pagina’s: 32. Prijs € 24,95. Voor aanvullende informatie en vragen kunt u terecht bij: Steven Hagers. Tel: 06-10333207; e-mail: dbg@historischekringdebilt.nl of s.j.hagers@gmail.com

NGV WERKGROEP LEZINGEN EN ACTIVITEITEN

Zie ook www.ngv.nl bij afdeling Amersfoort e.o.

Afdelingsbijeenkomsten en belangrijke data:

Op zaterdagmiddag 22 september 2012 Computergenealogie.

Op donderdagavond 18 oktober spreekt dhr. Bas Lems over “Vrouwen in het leger van Napoleon”.

Op dinsdagavond 13 november spreekt dhr. Dick van den Bergh over “Opa Kas”.

Op donderdagavond 13 december spreekt dhr. Theo Gerritsen over “Het telen en roken van tabak”.

Van 24 tot en met 28 september 2012 is er een internationaal genealogisch en heraldisch congres in Maastricht. Met op woensdag 26 september 2012, tussen 13.00 uur en 21.00 uur op verschillende locaties in Maastricht (maar hoofdzakelijk in het Regionaal Historisch Centrum) een grootschalige genealogische publieksmanifestatie, onder de naam Famillement. Het Famillement komt dit jaar in de plaats van de landelijke Genealogische Dag en is een gezamenlijk initiatief van CBG en NGV. Het Famillement is gratis toegankelijk. Nadere informatie kunt u vinden op www.congress2012.info

.

HISTORISCH CAFE

In de zomermaanden is er geen Historisch Café.

De volgende bijeenkomst staat gepland voor 13 september 2012.