Disclaimer

De informatie op deze website komt tot stand onder verantwoordelijkheid van de Oudheidkundige Vereniging Flehite (OVF). De informatie is met zorg samengesteld. Komt u desondanks iets tegen dat niet correct is, dan stellen wij het op prijs als u ons dat laat weten door contact op te nemen met de redactie van de website, webmaster@historisch-amersfoort.nl.

Downloaden artikelen Jaarboeken

Het is alleen toegestaan om de artikelen te downloaden voor eigen (privé-) gebruik. Ze mogen dus niet verder verspreid worden, niet digitaal en ook niet in papieren vorm. U mag wel linken naar het artikel. Als u (korte) passages wilt citeren uit een artikel, mag dat alleen met bronvermelding.

Mocht u rechten hebben die in het geding zijn, dan kunt u contact opnemen met Saskia Schrijer, s.schrijer@amersfoort.nl, of met het bestuur van de OVF, secretariaat@historisch-amersfoort.nl.