Nieuwsbrief mei 2010

OVF-LEZING DINSDAG 25 MEI 2010


De Oudheidkundige Vereniging Flehite en Stichting Johan van Oldenbarnevelt organiseren op 25 mei a.s. gezamenlijk een bijeenkomst.

Bart Wiekart spreekt over de oprichting van standbeelden van Van Oldenbarnevelt in Nederland. Daarna vertelt Gerard Raven over de Oldenbarneveltverzameling die sinds 1878 is aangelegd in Museum Flehite.

De lezingen worden gehouden in het Rietveldpaviljoen, Zonnehof 8. Entree voor OVF-leden en JvO-donateurs gratis, anders € 3,50. In het open depot van Museum Flehite is tijdelijk een deel van de verzameling tentoongesteld.

OVF-EXCURSIE ZATERDAG 12 JUNI 2010

De excursie gaat door. Wilt u nog mee, dan kunt u zich nog tot 10 mei a.s. aanmelden.

Willen degenen die zich aanmeldden, maar de kosten nog niet voldeden, dit zo spoedig mogelijk doen?

Huis Singraven

Op zaterdag 12 juni organiseert de Oudheidkundige Vereniging Flehite een excursie naar Huis Singraven in Denekamp, dat alleen voor groepen en dan op afspraak te bezichtigen is. Dit eeuwenoude landgoed ligt te midden van de mooie natuur van noordoost Twente. De prachtige stijlkamers herbergen een unieke verzameling meubelen, schilderijen, zilver, keramiek en wandtapijten die de laatste eigenaar Willem Frederik Jan Laan (1891-1966) bijeenbracht. Bijzonder is dat aan het aristocratische maar tegelijk huiselijke interieur niets veranderd is.

’s Ochtends staat er een anderhalf tot twee uur durende rondleiding door het kasteel op het programma. ’s Middags is het mogelijk deel te nemen aan een rondleiding van anderhalf uur door het Arboretum waar diverse uitheemse bomen en struiken zijn te vinden. Maar u kunt ook kiezen voor een rondleiding van 1 uur door het park en de onlangs gerestaureerde hertenbaan. Wanneer u aan één van deze rondleidingen wilt deelnemen, moet u dit aangeven bij de aanmelding. U kunt natuurlijk ook op eigen gelegenheid het park en de omgeving verkennen.

De rondleiding door het Arboretum en het park kosten elk € 3. Dit dient u ter plekke contant te betalen (graag gepast, de gids heeft geen wisselgeld).

Koffie en lunch nuttigen we in het nabijgelegen restaurant De Watermolen. Dit is een unieke houtzaagmolen uit 1448 die ’s middags vrij te bezichtigen is. Kortom, een interessante excursie waar wij als historisch geïnteresseerden zeker aan onze trekken zullen komen!

Kosten: OVF-leden: € 42,00, introducés: € 45,00.

Aanmelding; vóór 10 mei 2010 via www.historisch-amersfoort.nl

Uw deelname is definitief na ontvangst van betaling op gironr. 3795666, Oudheidkundige Vereniging Flehite o.v.v. excursie.

Programma 12 juni

8.30 uur Vertrek vanuit Amersfoort per touringcar, opstapplaats: De Zonnehof

10.15 uur Aankomst Huis Singraven, koffie met gebak in restaurant De Watermolen

11.00 uur Rondleiding door kasteel

13.00 uur Lunchpauze in restaurant De Watermolen

14.00 uur Rondleiding door Arboretum, park of watermolen

15.30 uur Vertrek

17.00 uur Aankomst bij De Zonnehof in Amersfoort

AGENDA OVF 2010

25 mei Lezing n.a.v. onthulling standbeeld Johan van Oldenbarnevelt, spreker Bart Wiekart/Gerard Raven, locatie Zonnehof, aanvang 20.00 uur

12 juni, Excursie Huis Singraven

22 juni rondleiding langs monumenten door Jojanneke Clarijs, start 19.00 uur bij De Observant, maximaal 20 personen, opgave via www.historisch-amersfoort.nl

11 september, Open Monumentendag / Dag van de Amateurkunst

28 september lezing (spreker nog niet bekend, datum onder voorbehoud)

11 november; Historisch Café in Museum Flehite. Presentatie Jaarboek Flehite 2010

OP REIS MET HENDRIK JAN WOLTER

Van 27 maart tot 20 juni 2010 is in museum Flehite een overzicht van schilderijen en werken op papier te zien van de Nederlandse (post-)impressionist Hendrik Jan Wolter (Amsterdam 1873 – Amersfoort 1952). Het is de grootste presentatie tot nu toe van een schilder die een geheel eigen positie innam in de moderne Nederlandse schilderkunst.

Voor meer informatie: www.museumflehite.nl

GREBBELINIEFESTIVAL

Na twee succesvolle Grebbeliniedagen in 2008 en 2009 is deze feestelijke dag in 2010 uitgebreid tot een Grebbeliniefestival op 14 en 15 mei 2010. Dit jaar is het thema “Muziek en Vrij Zijn”.

Het programmateam “De Grebbelinie boven water!” zal vanuit het Projectbureau SVGV (Samen Vernieuwen in de Gelderse Vallei) het Grebbeliniefestival coördineren en van alle activiteiten een totaalprogramma maken.

Op vrijdagmiddag 14 mei wordt er in twaalf gemeenten rond de Grebbelinie muziek in het centrum geprogrammeerd met medewerking van plaatselijke en regionale muziekgezelschappen. Dit gebeurt in samenwerking met de plaatselijke ondernemersverenigingen en de deelnemende gemeenten.

Vrijdagavond vindt er een muziekspektakel plaats aan het Fort aan de Buurtsteeg in Renswoude.

Op zaterdag 15 mei vindt de Grebbeliniedag plaats met activiteiten langs de gehele linie. Muziek is ook op deze dag de “blauwe draad”. De Grebbelinie presenteert zich! In Amersfoort wordt op 15 mei o.a. het Grebbelinie-informatiepunt in museum Flehite geopend.

Voor meer informatie en vragen kunt u terecht bij Elly van Geest, 06.23196934 of e.geest@svgv.nl

CURSUS ORAL HISTORY (Cursus van vier avonden)

En langs het tuinpad van mijn vader, zag ik de hoge bomen staan. Ik was een kind en wist niet beter, dan dat het nooit voorbij zou gaan’.(Wim Sonneveld)

Jaren gaan voorbij, maar herinneringen blijven. Herinneringen die een schat aan informatie kunnen opleveren over het verleden. Met behulp van de oral history kunnen deze herinneringen worden vastgelegd.

Oral history wordt de laatste jaren steeds meer toegepast, vooral door amateur-historici. Het doel van oral history is om informatie te verzamelen over het verleden door mensen te interviewen over hun herinneringen. Deze verhalen worden opgenomen, uitgewerkt en vervolgens ontsloten in een archief of gebruikt voor publicaties, audiovisuele presentaties. Als u overweegt om met oral history te gaan werken kan deze cursus van Landschap Erfgoed Utrecht ervoor zorgen dat u een goed resultaat boekt.

Doelgroep

Deze cursus is bedoeld voor leden en medewerkers van erfgoedorganisaties, met name voor leden van de historische verenigingen en medewerkers van cultuurhistorische musea. Voor deze cursus is geen voorkennis van of ervaring met oral history vereist. Enthousiasme volstaat! Deze cursus is in het bijzonder geschikt voor mensen die van plan zijn zelf een oral history-project uit te voeren.

Doel

U leert hoe u een oral history-project kunt uitvoeren. U krijgt praktische instrumenten aangereikt voor het opzetten, doorlopen en afronden van een project.

Opzet

De cursus is een mix van theorie en praktijk. Op de eerste avond wordt de theorie van oral history behandeld en worden praktische voorbeelden van toepasbaarheid besproken. Op de tweede avond staan de interviewtechnieken centraal. Vastlegging van resultaten uit de interviews (op papier, audio, video), financiering en het opzetten van een eigen project komen op de volgende avonden aan bod.

Praktische gegevens

Docenten: Historici gespecialiseerd in de oral history: Iris van Meer, Tico Koopmans en Gerhard van den Berg.

Datum en tijd: Dinsdagavond

31 augustus, 7, 14 en 21 september 2010,

van 19.30 tot 22.00 uur.

Locatie: Landgoed Oostbroek, Bunnikseweg 39 De Bilt.

Prijs: € 175,– (inclusief reader en koffie/thee en drankje bij afsluiting)

Aanmelding: Via inschrijfformulier op: www.landschaperfgoedutrecht.nl/onderwijs-en-cursussen.

De cursus gaat door bij minimaal 10 aanmeldingen. Er kunnen maximaal 15 personen deelnemen.

Inschrijven vóór 1 augustus 2010.

Betaling: Via éénmalige machtiging (zie: www.landschaperfgoedutrecht.nl/onderwijs-en-cursussen) of door het bedrag over te maken op rekeningnummer 226127710 van Landschap Erfgoed Utrecht, Bunnikseweg 25, 3732 HV De Bilt.

WORKSHOP LEVENDE GESCHIEDENIS Het Utrechts Archief organiseert op 5 juni a.s. een workshop ‘Levende geschiedenis’. Deze workshop kan een goede voorbereiding en opwarmertje zijn voor de bovengenoemde cursus. In deze workshop leert u van historicus Marlou Schrover hoe u een interview kunt afnemen en hoe de uitkomsten verwerkt kunnen worden.

PIETER STARREVELD

Ons lid, ir. H. van der Lee zou graag onderzoek doen naar de Amersfoortse kunstenaar Pieter Starreveld. Leden die geïnteresseerd zijn in dit onderwerp en zouden willen meewerken aan het onderzoek kunnen contact opnemen met hem: hjvdlee@planet.nl / 033-4633519

NIEUWE LEDEN

Gegevens verwijderd om privacy redenen.

HISTORISCH CAFE

U bent op donderdag 6 mei 2010 vanaf 17 uur welkom op het historisch Café van Archief Eemland en partners. Het Historisch Café vindt dan plaats in het Stadscafé, Stadhuisplein 7.

Tijdens deze bijeenkomst zal de heer drs. A. D. de Jonge, regent van de Stichting “De Armen de Poth” spreken over recente activiteiten op historisch gebied van De Armen de Poth.

De volgende bijeenkomst staat gepland voor 10 juni 2010 in het Stadscafé.

SLAG OM AMERSFOORT

Slag om Amersfoort begonnen!

Het nieuwe bordspel ” De Slag om Amersfoort” is nu echt te bestellen.

Op de vernieuwde website www.slagomamersfoort.nl is het tot 8 juli tegen de speciale voorintekenprijs van €25 te bestellen. Daarna is het tegen de normale prijs van circa €35 te koop op enkele Amersfoortse verkooppunten.

In de nazomer van 2010 moet het op de markt komen:

het eerste en meteen ook het allerleukste bordspel van en over onze stad. Maar voor het zover is, moeten we nog wel een legertje mensen op de been krijgen die het spel nú al willen bestellen. Allen dán kan het ook daadwerkelijk worden geproduceerd. Helpt u mee om deze bijzondere slag te leveren?

Meld u dan nu aan op de website en bestel snel dat spel! www.slagomamersfoort.nl

Informatie: Albert van Ool, Liendertseweg 44, 3814 PK Amersfoort; 033-4724500 of 06-13849965; a.van.ool@planet.nl

Afdelingsbijeenkomsten NGV Werkgroep Lezingen en activiteiten

Alle bijeenkomsten, mits anders vermeld, vinden plaats in zaal 8 van het Kerkelijk Centrum “De Brug”, Schuilenburgerweg 2, 3816 TB in Amersfoort.

Alle middagbijeenkomsten beginnen om 14.00 uur en de avondbijeenkomsten beginnen steeds om 20.00 uur. De zaal is ’s middags open vanaf 13.00 uur en ’s avonds vanaf 19.00 uur zodat u in de gelegenheid bent om met de leden van het bestuur of andere aanwezigen van gedachten te wisselen onder het genot van een kopje koffie of thee. De gebruikte consumpties zijn voor eigen rekening. Recht tegenover de entree kunt u zelf de consumpties bestellen. De PR medewerker(s) van onze afdeling verzorgen een informatietafel. Al onze bijeenkomsten zijn voor iedereen, leden van de NGV en belangstellenden, vrij toegankelijk.

De eerstvolgende NGV-bijeenkomst is op dinsdagavond 18 mei 2010. Dhr. W. Heersink uit Zwolle behandelt “De Notariële getuigenverklaring”. Deze bij­een­komst vindt plaats in een zaal van het Kerkelijk Centrum De Brug, Schuilenburgerweg 2, 3816 TB Amersfoort.

Op zaterdagmiddag 18 september 2010 is er een contactmiddag.

Op donderdagavond 30 september 2010 houdt Bob Kernkamp (gemeentearchivaris) een lezing over de Maatschappij tot nut van het algemeen. Deze lezing wordt gehouden in het Stadhuis in Wageningen.

Op dinsdagavond 12 oktober 2010 spreekt Mieke Heurneman in Soest (zaal Museum Soest) over ’t Vrije volk van Soest, de Bataafse revolutie in Soest, 1795-1802.

Op zaterdagmiddag 30 oktober 2010 is er wederom een bijeenkomst computergenealogie.

Op dinsdagavond 16 november 2010 is er een afdelingsledenvergadering met aansluitend een lezing. Onderwerp is nog niet bekend.

Op zaterdagmiddag 11 december 2010 is er een lezing. Onderwerp is nog niet bekend.

Dus 30-09 in Wageningen en 12-10 in Soest. Alle andere bijeenkomsten in De Brug, Schuilenburgerweg 2, 3816 TB Amersfoort.

Zowel leden van de NGV als niet-leden kunnen zich registreren op de website van de NGV (www.ngv.nl). Zie op de homepage aan de rech­ter­kant: “Bent u nog niet geregistreerd? Registreer u nu!” Niet-leden van de NGV kun­nen zich registreren als gast. Het registreren kost niets en geeft geen verplichtingen. Na registratie hebt u wel meer mogelijkheden om gebruik te maken van de faciliteiten van de website.