Nieuwsbrief maart 2010

ALGEMENE LEDENVERGADERING 25 MAART 2010.

Op 25 maart a.s. zal de Algemene Ledenvergadering worden gehouden. Stukken voor deze vergadering, die gehouden wordt in de Zonnehof en begint om 20.00 uur, liggen ter inzage bij de balie van het Museum Flehite. Ook zijn ze te vinden op onze website www.historisch-amersfoort.nl.

Tijdens deze vergadering nemen we afscheid van de bestuursleden Albert Boersma, Hans Hofman, Ank Loonstra en Yvonne Tanke.

De heren M. Palte en H. van Tilburg worden voorgedragen als nieuwe bestuursleden.

De Collectiecommissie zal ons, aan de hand van het jaarverslag, meenemen naar de OVF-collectie die in bruikleen is gegeven aan het museum. De Monumentencommissie zal in een beeldpresentatie ons laten delen in activiteiten van het afgelopen jaar.

Het bestuur verwacht veel leden te mogen ontmoeten.

EERSTE ‘BRONGERS-LEZING’ OVER ARCHEOLOGIE EN BOEKWETENSCHAP

De OVF (Oudheidkundige Vereniging Flehite) houdt op 22 april de allereerste ‘Brongerslezing’. Dit is een netwerkbijeenkomst voor iedereen in de regio Midden-Nederland die geïnteresseerd is in geschiedenis en erfgoed. Hoogtepunt van de bijeenkomst is de lezing van dr. J. Ayolt Brongers met als titel ‘Ontmoeting van een archeoloog met de boekwetenschap’.

Brongers neemt u mee naar de wereld van de archeologie en de boekwetenschap en laat u zien welke relatie er tussen beide vakgebieden bestaat. Boeken worden keurig en droog bewaard in een bibliotheek. Wat heeft dat te maken met de zompige, vieze grond waar de archeoloog in staat te wroeten? Brongers: ‘Een goed voorbeeld is het Keulse Stadsarchief dat in mei 2009 is ingestort. Als zoiets gebeurt worden opgravings- en conserveringstechnieken uit de archeologie toegepast om zoveel mogelijk papieren documenten te redden.’ Archeologen komen dus op verschillende manieren met boekwetenschappelijke zaken in aanraking. Brongers laat dit zien aan de hand van een overzicht uit die cultuurgebieden die invloed op West-Europa hebben gehad: Mesopotamië, China, de klassieke (Grieks/Romeinse) wereld en de West-Europese wereld. Diverse aspecten komen aan de orde, met name schrift en schriftdragers, bibliotheken, kaartsystemen, druktechniek, boeken, boekbanden en illustraties.

Erelidmaatschap

De ‘Brongers-lezing is twee jaar geleden ingesteld ter gelegenheid van de verlening van het OVF-erelidmaatschap aan dr. J. A. Brongers. De lezing zal om de twee jaar worden georganiseerd, waarbij telkens een andere spreker wordt uitgenodigd. Doel is dat de lezing uitgroeit tot een evenement waar iedereen met belangstelling voor geschiedenis bij wil zijn.

Programma

De avond begint met een inloop om 18.00 uur. De gasten kunnen, met een broodje en een snack, kennissen ontmoeten en nieuwe kennissen maken. Omstreeks 19.30 uur start het officiële gedeelte met een muzikaal optreden van het saxofoonkwartet ‘The Phoneys’. Daarna volgt de lezing die ongeveer een uur zal duren. Het officiële gedeelte wordt afgesloten omstreeks 21.00 uur, waarna er nog gelegenheid is om onder het genot van een hapje en een drankje na te praten.

Locatie: gebouw van de RCE aan het Smallepad 5 in Amersfoort.

De toegangsprijs voor niet-leden van de OVF bedraagt € 15,–.

Aanmelding via brongerslezing@historisch-amersfoort.nl onder vermelding van naam en adres. Ook OVF-leden dienen zich aan te melden!

OVF-EXCURSIE ZATERDAG 12 JUNI 2010

Huis Singraven

Op zaterdag 12 juni organiseert de Oudheidkundige Vereniging Flehite een excursie naar Huis Singraven in Denekamp, dat alleen voor groepen en dan op afspraak te bezichtigen is. Dit eeuwenoude landgoed ligt te midden van de mooie natuur van noordoost Twente. De prachtige stijlkamers herbergen een unieke verzameling meubelen, schilderijen, zilver, keramiek en wandtapijten die de laatste eigenaar Willem Frederik Jan Laan (1891-1966) bijeenbracht. Bijzonder is dat aan het aristocratische maar tegelijk huiselijke interieur niets veranderd is.

’s Ochtends staat er een anderhalf tot twee uur durende rondleiding door het kasteel op het programma. ’s Middags is het mogelijk deel te nemen aan een rondleiding van anderhalf uur door het Arboretum waar diverse uitheemse bomen en struiken zijn te vinden. Maar u kunt ook kiezen voor een rondleiding van 1 uur door het park en de onlangs gerestaureerde hertenbaan. Wanneer u aan één van deze rondleidingen wilt deelnemen, moet u dit aangeven bij de aanmelding. U kunt natuurlijk ook op eigen gelegenheid het park en de omgeving verkennen.

De rondleiding door het Arboretum en het park kosten elk € 3. Dit dient u ter plekke contant te betalen (graag gepast, de gids heeft geen wisselgeld).

Koffie en lunch nuttigen we in het nabijgelegen restaurant De Watermolen. Dit is een unieke houtzaagmolen uit 1448 die ’s middags vrij te bezichtigen is. Kortom, een interessante excursie waar wij als historisch geïnteresseerden zeker aan onze trekken zullen komen!

Kosten: OVF-leden: € 42,00, introducés: € 45,00.

Aanmelding; vóór 30 april 2010 via onderstaande antwoordstrook of via www.historisch-amersfoort.nl

De excursie gaat alleen door bij voldoende deelname (minimaal 35 personen).

Uw deelname is definitief na ontvangst van betaling op gironr. 3795666, Oudheidkundige Vereniging Flehite o.v.v. excursie.

Programma 12 juni

8.30 uur Vertrek vanuit Amersfoort per touringcar, opstapplaats: De Zonnehof

10.15 uur Aankomst Huis Singraven, koffie met gebak in restaurant De Watermolen

11.00 uur Rondleiding door kasteel

13.00 uur Lunchpauze in restaurant De Watermolen

14.00 uur Rondleiding door Arboretum, park of watermolen

15.30 uur Vertrek

17.00 uur Aankomst bij De Zonnehof in Amersfoort

____________________________________________________________________________________________________

Ja, ik ga mee met de excursie naar Huis Singraven op zaterdag 12 juni 2010

Naam: ………………………………………………………………………………………………OVF-lid: ja/nee

E-mail: ………………………………………………………………………………………………Telefoon: ………………………………………

’s Middags neem ik deel aan de rondleiding: 0 Arboretum 0 Kasteelpark 0 ik wens geen rondleiding

s.v.p. vóór 30 april 2010 opsturen naar Y.M. Tanke.

AGENDA OVF 2010

25 maart, Zonnehof: Algemene Ledenvergadering OVF, aanvang 20.00 uur.
22 april, RCE-gebouw: De Ayolt Brongers-lezing; Dr. J. A. Brongers over ‘Boekwetenschap en Archeologie’.

Kijk voor meer informatie op onze website www.historisch-amersfoort.nl.

25 mei Lezing OVF-standbeelden, n.a.v. onthulling standbeeld Johan van Oldenbarnevelt, spreker Bart Wiekart/Gerard Raven, locatie Zonnehof, aanvang 20.00 uur

12 juni, Excursie Huis Singraven

22 juni rondleiding langs monumenten door Jojanneke Clarijs, start 19.00 uur bij Museum Flehite (maximaal 20 personen!);

opgave via www.historisch-amersfoort.nl

28 september lezing (spreker nog niet bekend, datum onder voorbehoud)

Afdelingsbijeenkomsten NGV Werkgroep Lezingen en activiteiten

Een overzicht van onze bijeenkomsten in het eerste kwartaal van 2010.

Alle bijeenkomsten, mits anders vermeld, vinden plaats in zaal 8 van het Kerkelijk Centrum “De Brug”, Schuilenburgerweg 2, 3816 TB in Amersfoort.

Alle middagbijeenkomsten beginnen om 14.00 uur en de avondbijeenkomsten beginnen steeds om 20.00 uur. De zaal is ’s middags open vanaf 13.00 uur en ’s avonds vanaf 19.00 uur zodat u in de gelegenheid bent om met de leden van het bestuur of andere aanwezigen van gedachten te wisselen onder het genot van een kopje koffie of thee. De gebruikte consumpties zijn voor eigen rekening. Recht tegenover de entree kunt u zelf de consumpties bestellen. De PR medewerker(s) van onze afdeling verzorgen een informatietafel. Al onze bijeenkomsten zijn voor iedereen, leden van de NGV en belangstellenden, vrij toegankelijk.

Datum Dinsdag 16 maart 2009
Tijd van 20.00 tot 22.00 uur
Onderwerp Voorbij de DTB, naar de Middeleeuwen
Inleider Dhr. Ir. R.A.J. (Rob) Dix

Als men bij de zoektocht naar voorouders tot voorbij 1650 gevorderd is, doemt de vraag op: is dit (voorlopig) het eindpunt, zoek ik het verder in de breedte of ga ik door naar de Middeleeuwen. Dat laatste lijkt aantrekkelijk vanwege de veelheid aan publicaties met lijnen naar Karel de Grote en andere historische figuren, maar het zelf onderzoek doen lijkt voor velen geen optie vanwege de te verwachten moeilijkheidsgraad. Natuurlijk is het zo dat het lezen en interpreteren van middeleeuwse oorkonden een vak van specialisten is, maar er liggen beslist wel mogelijkheden voor genealogen om met enige oefening in oud schrift eigen onderzoek voort te zetten naar de periode 1400/50-1600. Spreker gaat in op de kansen die er liggen, de bronnen en de valkuilen. Wat bijvoorbeeld te doen als bronnen elkaar tegenspreken, hoe betrouwbaar zijn gedrukte bronnen, de betekenis van het notenapparaat, etc. Ook wordt een schets gegeven van de historische bevolkingsomvang, onderlinge verwantschappen die resulteren in veelvuldige kwartierherhalingen, migratiestromen en de betekenis van “uitval” als gevolg van epidemieën, kloosterleven en huwelijkspolitiek voor DNA. Kortom een breed scala van onderwerpen voor een goed begrip om de stap naar de middeleeuwen te maken.

Datum Zaterdag 27 maart 2010
Tijd van 14.00 tot 16.00 uur
Onderwerp Computergenealogie

Wie belangstelling heeft voor het gebruik van de computer bij zijn hobby, is welkom op deze werkmiddag. Er zullen verschillende pc’s met genealogieprogramma’s aanwezig zijn.

Zo zijn er o.a. vertegenwoordigers van het genealogisch programma GENSDATAPRO, Aldfaer en Pro-Gen aanwezig die u deskundig kunnen bijstaan en adviseren.

Deze bijeenkomst is bedoeld om u kennis te laten maken met verschillende genealogische programma’s en om samen verder te komen door elkaar te helpen bij het oplossen van grote en kleine computerproblemen.

Verder willen wij u nu alvast attenderen op de eerstvolgende bijeenkomst in april:

Datum Donderdag 15 april 2010
Tijd van 20.00 tot 22.00 uur
Afdelingsledenvergadering met aansluitend een lezing:
Onderwerp “Gens Nostra voor èn door de leden”

Inleider Drs. Cor de Graaf, redactielid van Gens Nostra

Tien maal per jaar valt Gens Nostra bij elk NGV-lid op de deurmat. Een jaargang omvat meer dan 700 pagina’s met één of meer specials.
Gens Nostra ontstaat niet vanzelf, maar is het werk van een team van redacteuren, vormgevers, zetters, drukkers en een eindredacteur. Grotendeels vrijwilligers die zich elke maand weer willen inzetten om een mooi blad te maken. Zij bepalen samen wat er in het blad komt.
Of toch niet?
Niet helemaal, want zij zijn afhankelijk van de leden.
Het is immers een blad voor en door de leden. Het zijn de leden die uiteindelijk bepalen, door de keuze wel of niet iets in te sturen of iets wordt aangeboden.
Uiteraard maakt de redactie een keuze uit de ingezonden stukken. Daarbij wordt niet gekeken naar de herkomst van de auteur, of het wel of wel of geen bekende auteur (iemand moet een keer een eerste artikel publiceren), ook niet naar de lengte van een artikel of naar de regio waar het verhaal zich afspeelt.
Toch hoor je wel eens dat over of uit een bepaalde regio nooit iets wordt gepubliceerd.
Is dat een terecht verwijt richting redactie of kaatsen we hier de bal terug: wat zou de redactie moeten plaatsen wanneer er niets is aangeboden. Men zou zich kunnen afvragen of de mensen uit bepaalde regio’s misschien wat meer bescheiden van aard zijn. Of zijn er andere redenen?
Hoe dan ook, de redactie zou graag zien dat er geen uitzonderingen zijn op ‘Gens Nostra voor en door leden’. Vandaar de titel van deze lezing.
De spreker zal zijn gehoor nadrukkelijk uitnodigen bijdragen te leveren en aan de hand van voorbeelden en met suggesties proberen een drempelvrees, -zo die al bestaat-, weg te nemen. In zijn betoog zal de spreker proberen een antwoord op bovenstaande vragen over Gens Nostra te geven.
Aan de hand van een visuele presentatie zal meer duidelijk worden over de werkwijze van de redactie, het samenspel met auteurs en het technisch proces tot het moment dat rond het midden van de maand uw lijfblad weer onder ogen krijgt.

Agenda van de bijeenkomsten van hcc!genealogie, werkgroep Amersfoort

Elke derde maandag van de maand in het Meridiaan College, vestiging ‘t Hooghe Landt, Trompetstraat 1, 3822 CK Amersfoort. Openingstijden: van 19.30 tot 22.30 uur.

Er zijn afzonderlijke werkplekken ingedeeld voor genealogie, film/video, foto/scanner, software, linux, services, internet café, piloten training (flight Simulator) en een leestafel.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar de HCC website: http://amersfoort.hcc-utrecht.nl