Nieuwsbrief maart 2019

VAN HET BESTUUR

Algemene Ledenvergadering 19 maart 2019
Dit jaar wordt de Algemene Ledenvergadering gehouden op dinsdag 19 maart 2019. We beginnen om 20.00 uur in De Stad van Cahen, Muurhuizen 104, 3811 EL Amersfoort.


De agenda voor deze vergadering is als volgt:

1. Opening door de voorzitter.
2. Berichten van verhindering, ingekomen stukken en mededelingen.
3. Vaststellen van de agenda.
4. Vaststellen van de notulen van de Algemene Ledenvergadering van 20 maart 2018.
5. Terugblik en vooruitblik OVF waaronder:
− Jaarverslag 2018
− Jaarrekening 2018
− Verslag Kascommissie
− Benoeming Kascommissie (de huidige leden zijn tot herbenoeming bereid)
− Begroting 2019
− Voorstel de contributie voor 2020 niet te verhogen.
6. Presentaties e.d.:
− Het Forum Ruimtelijk Erfgoed aan het woord
− Museumdirecteur Onno Maurer spreekt over de laatste nieuwtjes
− Presentatie verkorte film over Caspar van Wittel.
7. Bestuurssamenstelling.
Voorstel tot statutaire herbenoeming van de heren De Boer, Van Dijk, Hekman en Spoelstra (zie het rooster van aftreden) en stilstaan bij het statutair aftreden van penningmeester Martin Palte. Voor de her te benoemen bestuursleden kunnen uiteraard tegenkandidaten worden ingediend.
Door het vertrek van bestuurslid Martin Palte is er een vacature algemeen bestuurslid. Gezien de huidige samenstelling van het bestuur is een vrouwelijke kandidaat welkom.
8. Wat verder ter tafel komt.
9. Rondvraag.
10. Sluiting.

Alle vergaderstukken liggen vanaf 5 maart 2019 ter inzage bij de secretaris (Toscastraat 1 te Amersfoort) en zijn vanaf die datum ook te vinden op de website van de vereniging:
www.historisch-amersfoort.nl

Nieuwe bestuursleden gezocht
Op de ledenvergadering van dinsdag 19 maart treedt onze penningmeester Martin Palte af. Hij wordt opgevolgd door Anton Schage, die al een jaar als algemeen bestuurslid meeloopt.
Dit betekent dat er een vacature is voor algemeen bestuurslid. Gezien de samenstelling van het huidige bestuur zijn vrouwelijke kandidaten welkom.

Volgend jaar treedt één van de andere algemeen bestuursleden af. Belangstellende kandidaten kunnen ook al meedoen als “inkomend bestuurslid”.
Piet Jonkman wil stoppen als eindredacteur van de maandelijkse Nieuwsbrief.
Het zou een mooie combinatie zijn: een nieuwe eindredacteur die ook bestuurslid is.
Aanmelden bij voorzitter Jelle Hekman, via e-mail jellehekman@sxmsnet.nl of bellen met 06-22783912.

OVF Project Amersfoort-Noord
Het OVF Project Amersfoort-Noord met dit jaar focus op Vathorst, had op 26 februari jl. de aftrap. In centrum Hart van Vathorst werd “eten met een reden” georganiseerd, waarbij voor een zeer schappelijk prijsje genoten kon worden van een heerlijke maaltijd mét een verhaal. Tussen de menugangen door vertelde Gerard Raven, conservator van Museum Flehite, aan de hand van mooie beelden over de geschiedenis van het stadsdeel. Er hadden zich voor deze avond zo’n 25 mensen ingeschreven.

De volgende bijeenkomst is op maandag 18 maart van 20.00 tot 22.00 uur. Dan wordt een informatief samenzijn georganiseerd voor mensen die méér willen weten over Vathorst in ’t Duysthuisje, Bornberg 49, 3825 RE Amersfoort, tel. 033-2571350. Streekkenner van het eerste uur Geurt Hilhorst zal dan vertellen hoe het ooit was en werd.
De toegang is gratis, maar gezien het niet onbeperkte aantal plekken bij ’t Duysthuisje is aanmelding vereist via OVF-Vathorst@outlook.com

Nieuwe OVF-folder
Onlangs is in het kader van ledenwerving een nieuwe OVF-folder uitgebracht. Om te zorgen dat die niet te snel weggegooid wordt, is die voorzien van een wandelroute langs tien zeer bezienswaardige monumenten in Amersfoort. Het formaat is een in drieën gevouwen A4.
Hieronder krijgt u een indruk. De folder zal tijdens de komende Algemene Ledenvergadering van 19 maart a.s. beschikbaar zijn om te bekijken en eventueel mee te nemen.

Ledenstand
Per 1 februari heeft de OVF 636 leden

OVF-LEZING JOHAN VAN OLDENBARNEVELT, VORMGEVER VAN DE REPUBLIEK
16 april 2019

Oldenbarnevelt was een geboren en getogen Amersfoorter van gegoede komaf. Hij was, intelligent, goed opgeleid, ambitieus en een enorme doorzetter. Rond 1570 maakte hij beslissende keuzes in zijn leven. Na zijn studie keerde hij niet terug naar Amersfoort maar ging aan het Hof van Holland werken. Hij koos voor Oranje en tegen de koning en trouwde een rijke vrouw. Hij werd de machtigste man in Nederland en gaf ons land een plek tussen de grootmachten van toen. Na een politiek proces werd hij in 1619, dit jaar 400 jaar geleden, onthoofd.

Jan Niessen vertelt over deze bestuurder in turbulente tijden. Ook is hij de auteur van het boek Johan van Oldenbarnevelt 1547-1619. Vormgever van de Republiek. ISBN 978 90 5345 546 3; 21 x 21 cm, 132 pagina’s, in kleur, genaaid gebrocheerde met flappen, Utrecht, Uitgeverij Matrijs. Prijs € 19,95.

OVF-lezingen worden gehouden in de “Stad van Cahen”, Muurhuizen 104 in Amersfoort, beginnen om 20.00 uur en zijn gratis toegankelijk voor leden van de OVF. Voor niet-leden bedraagt de toegangsprijs € 3,50. De zaal gaat open om 19.30 uur.


NIEUW BESTUURSLID STICHTING FLEHITE PUBLICATIES
De Stichting Flehite Publicaties (SFP) heeft een nieuw bestuurslid. Adri de Bruijn is vanaf nu secretaris, een functie die tot dusver vervuld werd door Piet Jonkman. Het bestuur heeft nu de volgende samenstelling: Klaas de Boer, voorzitter, Adri de Bruijn, secretaris, Piet Jonkman, penningmeester en Martin Palte, lid.
Het adres van de Stichting is Utrechtseweg 80, 3818 EN AMERSFOORT
E: adri.de.bruijn@planet.nl


DE KRACHT VAN DE NIEUWSBRIEF
In de Nieuwsbrief van oktober 2018 stond een vraag van Ruth Joaquin van Yad Vashem, het Holocaust Herdenkingscentrum in Jeruzalem, of iemand informatie kon geven over Wouterus van Egdom, een genomineerde voor de onderscheiding “Rechtvaardige onder de volken”, een hoge onderscheiding die de staat Israël toekent aan personen die tijdens de Tweede Wereldoorlog met gevaar voor eigen leven hun Joodse medemensen hebben gered of getracht te redden.
Verscheidene leden reageerden op deze oproep met als resultaat dat betrokkene is “gevonden”.
Ruth reageerde als volgt:

Bij terugkomst na mijn zwangerschapsverlof zie ik dat er inderdaad een bericht in de nieuwsbrief is geweest, waarop enkele reacties zijn gekomen. Er is zelfs een advertentie in het AD geweest! En naar aanleiding hiervan heeft een kleindochter van de bewuste Wouter van Egdom gereageerd! Dit is werkelijk fantastisch en ik wil u heel hartelijk bedanken voor uw hulp!

Inmiddels heb ik contact gehad met de kleindochter van Wouter van Egdom en ook met een neef (zoon van zijn broer). We zijn tot de conclusie gekomen dat het gaat om:
Wouterus van Egdom, geb. 07/07/1896 in Amersfoort, getrouwd met Willemina van Dijken, geb. 01/10/1899. Zij hadden een dochter en een zoon. De zoon leeft nog, maar is 82 en laat het contact over aan de kleindochter van het echtpaar Van Egdom (dochter van zijn zus).
Ik had toch bijna de verkeerde Wouterus van Egdom voor me! Er was dus ook een Wouterus van Egdom die geboren was in 1891 in Hoevelaken! Maar deze is het dus niet.

Met vriendelijke groeten,
Ruth Joaquin


STADSBEELDEN IN MUSEUM FLEHITE
9 februari t/m 19 mei 2019

Met tentoonstelling ‘Stadsbeelden’ laat Museum Flehite ons kennismaken met het werk van acht hedendaagse kunstenaars die het thema ‘stad’ onderzoeken en vastleggen. De expositie toont werk van Iwan Baan, Stefan Bleekrode, Frank Halmans, Carlijn Kingma, Uwe Poth, Frank van der Salm, Rob Voerman en Hans Wilschut.

Dat de stad in al zijn facetten ook vandaag de dag een interessant en geliefd thema is voor veel kunstenaars, toont expositie Stadsbeelden. Parallel aan Maestro Van Wittel in kunsthal KAdE, organiseert Museum Flehite deze tentoonstelling over eigentijdse stadskunst. Het is de eerste expositie van het museum na een grondige renovatie.
In samenwerking met Kunsthal KAdE selecteerde Museum Flehite acht hedendaagse kunstenaars uit Nederland, die ieder op geheel eigen wijze het thema ‘stad’ onderzoeken en vastleggen in tekeningen, schilderijen, foto’s en 3D-objecten.
Tijdens de tentoonstelling Stadsbeelden organiseert Museum Flehite diverse activiteiten, zoals lezingen, (kinder-)workshops en rondleidingen. Meer informatie volgt.


NIEUWE WATERSPUWER ONTHULD
Bij de oplevering van het gerenoveerde Museum Flehite werd een nieuwe waterspuwer onthuld, gemaakt door beeldhouwer Ton Mooy. De waterspuwer prijkt op de nieuwe kademuur en toont een schilder die een stroomgodin vastlegt op zijn doek.


TOPSTUKKENDAG IN HET EEMHUIS
Zaterdag 16 maart is de laatste dag van de expositie 101 vrouwen versierd. Op die dag organiseren we op de derde verdieping van het Eemhuis een topstukkendag.
Tijdens de Topstukkendag toont Archief Eemland de oudste foto (uit ± 1855) uit zijn collectie en een portret van Maria van Utrecht (ca. 1551-1629), de echtgenote van Johan van Oldenbarnevelt. Ook de Collectie Oldenbarneveltiana is te zien met daarin onder meer een uitgewerkte genealogie en afschriften van twee afscheidsbrieven die Johan van Oldenbarnevelt schreef vlak voor zijn terechtstelling in 1619.
De toegang is gratis. Zaterdag 16 maart bent u van harte welkom tussen 10.00-16.00 uur.
Meer weten? Kijk op www.archiefeemland.nl


MONDRIAANDAG OP 147e GEBOORTEDAG MONDRIAAN
Op donderdag 7 maart a.s. is het de 147e geboortedag van Piet Mondriaan. Het Mondriaanhuis, geboortehuis van de schilder, organiseert daarom een ‘Mondriaandag’ met verschillende publieksactiviteiten.
Wie jarig is trakteert, daarom is een bezoek aan het Mondriaanhuis op 7 maart gratis. Alle bezoekers die op donderdag komen krijgen bovendien een Mondriaan-bonbon aangeboden in het Mondriaancafé. Daarnaast vinden er op donderdag 7 maart de volgende activiteiten plaats:

Concert
Van 17:30 tot 18:30 geeft jazzband Last Minute, bestaande uit vier Amersfoortse studenten, een optreden in het Mondriaanhuis. Met hedendaagse jazz en klassiekers uit de tijd van Mondriaan kan elke liefhebber zijn hart ophalen. Laat je, net als Mondriaan, inspireren door de jazzmuziek en schuif gratis aan. Inloop vanaf 17:00 uur, of blijf gezellig hangen na je bezoek aan het Mondriaanhuis.

Lezing
Cultuurhistoricus Léon Hanssen geeft de lezing: Piet Mondriaan, de trans-Atlantische vlucht: Parijs-Londen-New York. Léon Hanssen, die ook biograaf is van Piet Mondriaan, gaat in zijn lezing in op de geografische stappen die Mondriaan ondernam van het Europese vasteland, naar de metropool New York. Hanssen zal laten zien wat deze trans-Atlantische stappen Mondriaan brachten als kunstenaar en welke grote artistieke ontwikkelingen hierdoor in gang werden gezet. Inloop vanaf 19:30 uur, de lezing zal beginnen om 20:00 uur. Verwachtte eindtijd is 21.15 uur. Kosten: € 12,50 (geen korting via de Museumkaart), inclusief een kopje koffie of thee. Vooraf inschrijven is noodzakelijk, dit kan door een mail te sturen naar educatie@mondriaanhuis.nl

Op Mondriaandag is de Kortegracht bovendien feestelijk versierd met Mondriaanvlaggen die worden gemaakt door basisschoolleerlingen van de Vrije School uit Amersfoort en de Waterinkschool uit Soest. Dit jaar zullen de vlaggen een koninklijk tintje krijgen omdat Koning Willem-Alexander op Koningsdag Amersfoort bezoekt.
Het Mondriaanhuis is van plan om jaarlijks samen met partners in de stad aandacht te besteden aan de geboortedag van Piet Mondriaan.


KAMP AMERSFOORT KRIJGT ORIGINELE TOEGANGSPOORT TERUG
Kamp Amersfoort krijgt de originele toegangspoort terug. Bezoekers van het voormalige concentratiekamp komen voortaan op dezelfde manier binnen als de 35.000 gevangenen tijdens de Tweede Wereldoorlog.
De stenen poort gaat dienen als ingang van het bezoekerscentrum, dat dit jaar met steun van onder meer het vfonds en de Nationale Postcodeloterij wordt uitgebreid. De poort is nu nog eigendom van de politieschool. Het blauwe metalen hekwerk erin wordt verwijderd en vervangen door een replica van de houten poort van destijds.

,,Achter de poort ging voor veel gevangenen een ware hel schuil’’, zegt Willemien Meershoek, directeur van Kamp Amersfoort. ,,Het is voor ons van groot belang dat we bezoekers binnenkort die beladen plek van het kamp kunnen laten zien.’’


HKL-KIJKCAFE IN DE BIBLIOTHEEK LEUSDEN
Bibliotheek Leusden, Hamersveldseweg 77 in de Hamershof. Dinsdagmiddag 19 maar 14.45-16.15 uur.

De Historische Kring Leusden organiseert in samenwerking met de Bibliotheek Eemland op dinsdag 19 maart weer een historisch kijkcafé in boerderij Nieuw Langebeek waar de Bibliotheek Leusden is gevestigd. Om 14.45 begint een presentatie over het thema: De aanleg van het Valleikanaal: wanneer, waarom en hoe? Het heeft niet veel gescheeld of er was een scheepvaartkanaal aangelegd in de Gelderse Vallei.
Na een koffiepauze kunnen bezoekers zoals gebruikelijk informeren of de HKL van een bepaalde straat foto’s in het beeldarchief bezit. Wie al heel lang in Leusden woont haalt zo herinneringen op en nieuwkomers kunnen zich verbazen over de vele veranderingen. De laatste jaren zijn steeds meer historische foto’s van Hamersveld, Leusbroek, Stoutenburg en Achterveld uit de collectie van de HKL geïnventariseerd en op adres geordend. Het is gemakkelijk na te gaan of er foto’s van een bepaalde straat en huisnummer bestaan. Wie weet komen er bij de koffie ook verhalen los over oude tijden. Het kijkcafé is bestemd voor wie dat wil en vrij toegankelijk.


VOORJAARSLEZING HKL OVER “ONDERGRONDS”.
Op dinsdag 16 april a.s. spreekt Jose Huurdeman over haar nieuwe boek Ondergronds in de Tweede Wereldoorlog, Verhalen uit de Gelderse Vallei, Veluwe en Krimpenerwaard.

Het waren gewone mensen die in actie kwamen. Zij keken niet toe, maar handelden. Ieder op zijn eigen manier en naar eigen vermogen. De rode draad door dit boek is verzetsman Karel van Ginkel die overal in de regio en ver daarbuiten zo zijn contacten had.
Verschillende soorten van verzet zijn beschreven en uitgewerkt aan de hand van een aantal personen afkomstig uit en/of opererend in de Gelderse Vallei: zo komt het stille ambtenarenverzet aan bod, gewapend verzet, wapendroppings, een bevrijding van 54 verzetsmensen uit een gevangenis, geheim agenten (een SAS-team) in een Leusdens kippenhok, de opvang van (Joodse) onderduikers.

De voorjaarslezing wordt gehouden op dinsdag 16 april, 20.00 uur, in de Dorpskerk Leusden-Zuid, Arnhemseweg 75, 3832 AT Leusden. De toegang is vrij en iedereen is welkom. Parkeren kan beperkt op locatie en anders in de wijk (Prinses Margrietlaan, Prinses Irenelaan etc). In de pauze en na afloop kunt u terecht bij de boekentafel waar uiteraard het nieuwe boek ook te koop is.


MAARTEN VAN ROSSUM BIJ HISTORISCHE KRING BAERNE
Op dinsdag 7 mei a.s. verzorgt Sander Wassing voor de Historische Kring Baerne een lezing over de Gelderse krijgsheer Maarten van Rossum.

De beruchtste veldheer van de zestiende eeuw was Maarten van Rossum (ca. 1490-1555):“Blaken en branden is het sieraad van de oorlog”. Zijn lijfspreuk werd door hem en zijn soldaten omgezet in meedogenloze daden. Kerkklokken, zendboden en rookkolommen aan de horizon waarschuwden mensen dat de ‘gelderaers’ in aantocht waren. Van Rossum stond in de zestiende eeuw bekend als de ‘Gelderse Atilla’ en de ‘gesel van de boeren.’ Ook de inwoners van de agrarische nederzetting ‘Baern’ bleven niet gevrijwaard van deze dreiging. Uit enkele archiefbronnen valt af te leiden dat de Baarnaars in 1527 gebrandschat zijn door Gelderse soldatenbenden.
Landsheer Karel V (1500-1558) koesterde de ambitie om alle Nederlandse provincies aan zijn gezag te onderwerpen. Dat betekende dat hij ook het hertogdom Gelre bij zijn gebieden wilde voegen; een ambitie waar de Gelderse hertogen zich uiteraard fel tegen verzetten. De gewone man kreeg de rekening gepresenteerd van het conflict dat tot 1543 steeds hoger opliep. Decennia lang hield Maarten van Rossum in dienst van de Gelderse hertogen door terreur en guerrillaoorlogvoering de Nederlanden in zijn greep. Die dreigingen kwamen in het jaar 1527 dichtbij voor de inwoners van Utrecht. Het slot van de bisschop van Utrecht, Huis Ter Eem bij Eembrugge, werd toen door Van Rossum ingenomen. Dit betekende dat soldaten de regio onveilig maakten. Ook de inwoners van zestiende-eeuws Amersfoort ontkwamen in 1543 niet aan een brandschatting van de Geldersen.
Wie was Maarten van Rossum en wat dreef hem? Welke krijgsbuit streek hij op en welke tactieken werden gebruikt? Waren zijn plundertochten succesvol? Deze en andere vragen worden tijdens de lezing aan de orde gesteld.

De lezing zal plaatsvinden in Het Brandpunt aan de Oude Utrechtseweg 4a vanaf 20.00 uur. De toegang is gratis voor leden van de Historische Kring. Anderen betalen € 3,50.


ZOEKPLAATJE (08)
Een nieuw zoekplaatje. We weten dat deze aquarel gemaakt is door W.A. Crookewit in de periode ca. 1875-1885. De titel luidt “aquarel van landgoed met huis”. Maar er staat niet bij welk landgoed hij heeft afgebeeld.
Hebt u enig idee?
Reactie naar witteagnes@gmail.com.

Het vorige zoekplaatje zijn we niet uitgekomen. De beschrijving van deze tekening van Jordanus Hoorn (1787) luidt: “De Vel-moolen aan de Beek in Amersfoort”. Nu kennen we allemaal wel de volmolen naast de Koppelpoort. Maar daar lijkt deze tekening niet op. Ook zien we geen Koppelpoort. En de bocht in de beek klopt daar ter plaatse ook niet.
Was er nog een volmolen langs de beek? Wie heeft een idee?

We kregen op deze vraag een reactie van Wilma Adriaanse die suggereert dat het de volmolen aan de Kamperbuitenpoort zou kunnen zijn, of anders die op de Boesemberg.(nabij het huidige Eemplein).
Sandra den Dulk voegt hieraan de volgende suggestie toe: “Jordanus Hoorn heeft ook de Kopermolen in Stoutenburg/Leusden getekend. Misschien is de tekening van de “Vel-molen aan de Beek” wel daar maar dan vanaf de andere kant gezien? Of nog verder bij Ruitenbeek?
Het is een landelijk plaatje en ik denk dat er bij de Kamperbuitenpoort destijds geen bomen stonden”.
Kortom, er resteren op dit moment meer vragen dan zekerheden over de locatie.


AGENDA
Maandag 18 maart 2019; informatief samenzijn in het ’t Duysthuisje, Bornberg 49, 3825 RE Amersfoort, 20.00 – 22.00 uur. G. Hilhorst vertelt hoe het in Vathorst ooit was en werd. (zie bericht in deze Nieuwsbrief)
Dinsdag 19 maart 2019; Algemene Ledenvergadering OVF.
Dinsdag 16 april 2019; OVF-lezing. Jan Niesen spreekt over Johan van Oldenbarnevelt.
Maandag 13 mei 2019; Stadsbijeenkomst herdenkingsjaar Johan van Oldenbarnevelt, Theater De Lieve Vrouw. Informatie www.jv02019.nl.
Dinsdag 21 mei 2019; OVF-lezing. Addy Schuurman spreekt over “Sport in Amersfoort; glorie wordt duur gekocht”.
Donderdag 28 november 2019; Uitreiking Jaarboek. Joriskerk, 17.00 uur.
OVF-lezingen worden gehouden in de “Stad van Cahen”, Muurhuizen 104 in Amersfoort, beginnen om 20.00 uur en zijn gratis toegankelijk voor leden van de OVF. Voor niet-leden bedraagt de toegangsprijs € 3,50. De zaal gaat open om 19.30 uur.

TENTOONSTELLINGEN
Archief Eemland (18 januari t/m 16 maart 2019): 101 vrouwen versierd.
Kunsthal KAdE: (26 januari t/m 5 mei 2019): Maestro Van Wittel – Hollandse meester van het Italiaanse stadsgezicht
Museum Flehite: (9 februari t/m 19 mei): Stadsbeelden; eigentijdse stadskunst, parallel aan de Maestro Van Wittel in Kunsthal KAdE


VAN VROEG TOT LAAT – DE VOORSTELLINGEN VAN TEUN HOCKS
Stedelijk museum Breda, 6 februari 2019 t/m 10 juni 2019

De tentoonstelling biedt een verrassend overzicht van het omvangrijke oeuvre van performer, schilder en fotograaf Teun Hocks, die internationale bekendheid verwierf met zijn geënsceneerde fotoschilderijen. Voor het eerst worden vroege performances, studies, tekeningen en foto’s samengebracht met een ruime selectie uit zijn latere werk.
Teun Hocks (Leiden, 1947) speelt met de werkelijkheid. Zijn fotoschilderijen stelt hij samen met eigenhandig gemaakte decors en rekwisieten. Van deze ‘voorstellingen’ – waarin hij zelf figureert – maakt Hocks analoge zwart-witfoto’s die hij inkleurt met olieverf. Altijd wringt er iets in de schijnbaar alledaagse situaties. Je voelt dat het mis gaat lopen, situaties zijn te absurd (of juist te mooi) om waar te zijn.

De vroege werken uit de jaren ’70 en ’80 zijn grotendeels afkomstig uit de collectie van Stedelijk Museum Breda. Ze laten zien hoe Hocks zijn beeldtaal ontwikkelt en perfectioneert.
De tentoonstelling biedt ook een kijkje achter de schermen. Vier kabinetten met props, studies, foto’s en schetsen geven inzicht in zijn werkwijze en vakmanschap. Van vroeg tot laat neemt je mee in de wereld van een meesterlijke kunstenaar die al jarenlang een breed publiek aan zich weet te binden.
werken.


HISTORISCH CAFE
De erfgoedorganisaties van Amersfoort organiseren tweemaandelijks op de tweede donderdag van de maand het Historisch Café. Iedereen die zich (vakmatig) bezighoudt met de geschiedenis van Amersfoort en omgeving is dan van harte welkom van 17.00 – 18.00 uur. Omstreeks 17.30 uur zal een rondje langs de partners worden gehouden om aan elkaar te vertellen waarmee elk bezig is.
Het komende HC is op donderdag 14 maart 2019 bij Archief Eemland. Eemplein 73, 3812 EA Amersfoort.


NGV WERKGROEP LEZINGEN EN ACTIVITEITEN
Belangstellenden hartelijk welkom. Aanmelden is niet nodig en de toegang is gratis.

Maandag 11 maart 2019; lezing van Inge De Bruyne met als onderwerp “Alles gaat opperbest! Wat oorlog met een familie doet.”
Vrijdag 12 april 2019; excursie naar Kamp Amersfoort.
Donderdag 18 april 2019; lezing van Ad Bakker over de nieuwe website van de NGV en afdelingsledenvergadering.
Maandag 13 mei 2019; lezing van Welmoed Bons over militaire voorouders en genealogische bronnen.
Zaterdag 25 mei 2019; Algemene Vergadering van de NGV in Driebergen.