Nieuwsbrief april 2019

Algemene Ledenvergadering 19 maart 2019
Op 19 maart jl. werd de jaarlijkse ALV gehouden, ook deze keer in De Stad van Cahen, Muurhuizen 104. Mogelijk tevens een beetje doordat er exclusief voor elke bezoeker een prachtige A4 reproductie op zwaar karton was van het schilderij “Gezicht op Amersfoort” van Caspar van Wittel, telden we 19 aanwezigen méér dan vorig jaar: 64.


Museumdirecteur Onno Maurer blikte terug op de onstuimige verbouwingsperiode die nu achter de rug is en die een zware wissel op het personeel trok. Inmiddels ziet alles er – zowel van binnen als van buiten – weer uit als nieuw en kunnen we prachtige exposities tegemoet zien. Er ligt nog de wens dat energiezuinige LED-verlichting de mooie gevel ’s avonds fraai gaat accentueren, zoals bij de Koppelpoort of de O.L.V. Toren.
Het Forum Ruimtelijk Erfgoed Flehite gaf vervolgens een overzicht van de activiteiten in het afgelopen jaar en presenteerde een aantal speerpunten voor 2019.  
In dat kader moet het aftreden van hun voorzitter Henk Rooimans genoemd worden vanwege een ernstige ziekte. Dochter Liselot las een brief van hem voor, die de nodige emoties losmaakte en resulteerde in een applaus voor Henk.De laatste presentatie ging over de tentoonstelling met werken van vooral Caspar van Wittel, die nu in KAdE loopt. Na een korte inleiding vertoonde Albert Boersma een verkorte film over deze beroemde schilder, waaraan hij zelf ook meegewerkt heeft.
Ondanks extra uitgaven voor de viering van het 140-jarige bestaan van de vereniging zien de financiën er goed uit, mede door de toestroom van nieuwe leden. Dat waren er in 2018 netto 37, zodat de OVF per 31 december 2018 615 leden telde. De contributie voor 2020 kan hierdoor ongewijzigd € 30,- blijven.


Uiteraard is nog even stilgestaan bij het nieuwe project Amersfoort-Noord, waarbij de OVF om te beginnen de historie van Vathorst in de schijnwerpers zet via allerlei bijzondere activiteiten (zie verder in deze Nieuwsbrief).
De vergadering moest tot slot stilstaan bij het (gedeeltelijke) afscheid van twee verdienstelijke OVF’ers: Martin Palte heeft de verenging 9 jaar gediend als penningmeester, maar statutair moest hij aftreden (hij wordt opgevolgd door Anton Schage). Grote dank, applaus en enige cadeaus waren zijn deel. Dat gold ook voor Gerard Raven, die binnenkort als conservator van Museum Flehite met pensioen gaat, maar daardoor tevens enige daaraan gekoppelde OVF-zaken moest opgeven: hoofdredacteur van ons mooie kwartaalschrift de Kroniek en secretaris van de Collectiecommissie. Gelukkig blijft hij actief voor het OVF Jaarboek.
Na afloop van de plezierig verlopen ALV was er nog een gezellig samenzijn, waarbij de Activiteitencommissie weer zorgde voor de nodige drankjes en wat snacks. Leuk is dat men ter plekke een enthousiast nieuw commissielid kon verwelkomen!

OVF richt blik op Vathorst met leuke activiteiten
Het afgelopen jaar vierde de Oudheidkundige Vereniging Flehite (OVF) het 28e lustrum. Dat ging gepaard met veel activiteiten en als resultaat een forse ledengroei. Die kwam echter vooral uit de oudere wijken. Reden voor het bestuur om speciale aandacht te schenken aan Amersfoort-Noord. Als eerste komt Vathorst aan de beurt.
Een van de activiteiten vond op maandagavond 18 maart jl. plaats in ’t Duysthuisje op de Bornberg 49. Streekkenner van het eerste uur Geurt Hilhorst vertelde daar onder het genot van een drankje over hoe het ooit was en werd. Zo’n 35 bewoners van Vathorst en Hooglanderveen waren aanwezig om te genieten van een interessant verhaal aan de hand van mooie plaatjes en films. Vooral de smakelijke anekdotes werden zeer gewaardeerd.

Wat mag u dit jaar verder nog verwachten?

Excursie naar fantasiekasteel ’t Hammetje.
De OVF had vorig jaar een aantal succesvolle mini-excursies naar plekken waar men normaal niet zo gauw kan komen. Die worden ook dit jaar weer georganiseerd, maar nu deels tevens in Vathorst. Zet maar vast in uw agenda dat er op 11 mei a.s. excursies gepland zijn om 11.00 uur en om 14.00 uur naar fantasiekasteel ‘t Hammetje. Dit object valt onder de categorie “folly“ oftewel een niet-conventioneel gebouw, ongeschikt voor huisvesting of andere functies maar vooral voor de leuke aanblik. Willem Ham junior zal een toelichting geven op dit werk van zijn vader en de geschiedenis. Adres: Domstraat 82 (ingang Land in Zicht, zorgboerderij, leer- en ervaarbedrijf).
U kunt zich hiervoor opgeven met vermelding van naam, adres, tijdstip van deelname en aantal personen via e-mailadres: ovf-vathorst@outlook.com. De kosten bedragen € 2,00 per persoon. Kinderen onder begeleiding gratis. Honden niet toegestaan. U krijgt een bevestiging van deelname.

Rondvaart op De Laak
Via hetzelfde e-mailadres kunt u zich aanmelden voor een leuke rondvaart mét gids van circa een uur in één van de sloepen van Sloepenverhuur Vathorst op De Laak. De boten vertrekken op zaterdag 8 juni om 10.30 uur. De kosten bedragen € 5,00 per persoon. Voor kinderen geldt een gereduceerd tarief van € 2,00.

Het aantal plaatsen voor beide activiteiten is beperkt, dus wees er snel bij!

Virtual Reality Show
In het najaar start een project samen met leerlingen uit klas 4 HAVO en 4-5 VWO van het Vathorst College om de geschiedenis van het stadsdeel multimediaal vast te leggen in een Virtual Reality Show.

Gedurende het jaar zullen we onder andere ook nog aandacht schenken aan de archeologie en de stedenbouwkundige ontwikkeling! Al met al is het totale programma bedoeld om te laten zien dat ook Vathorst een rijke historie heeft, die zeer de moeite waard is om te leren kennen!

Twee Kronieken tegelijk
Zoals gemeld krijgt u de volgende Kroniek een maand eerder dan normaal in de bus. Het is een themanummer over Johan van Oldenbarnevelt, omdat we op 13 mei gedenken dat hij 400 jaar geleden is onthoofd.
Bovendien vindt u daarbij een extra editie over Amersfoort en de Oranjes. De redactie wilde graag aandacht besteden aan Koningsdag en samen met de Stichting Flehite Publicaties het blad voor één keer cadeau doen aan de Amersfoortse bevolking. Met steun van enkele Utrechtse fondsen is dat ook gelukt. De OVF hoopt hiermee nieuwe belangstelling voor het lidmaatschap te wekken, na de succesvolle ledenwerfacties van het afgelopen jaar. U zult dan ook eind april in de media lezen dat iedereen het Oranjeblad kan afhalen bij Museum Flehite, bibliotheken, wijkcentra, inloophuizen enz. Dit nummer wordt ook bezorgd bij verzorgingshuizen en middelbare scholen.

Ledenstand
Per 1 april heeft de OVF 642 leden


WIE WEET?
Het Denksportcentrum Amersfoort is onlangs verhuisd naar de Nijverheidsweg Noord 76c in Amersfoort (Cosmaraterrein, v/h bakkerij Pain Padour). Er zijn drie speelzalen in het denksportcentrum, waarvoor namen worden gezocht die een relatie hebben met het vroegere Isselt. Daar hebben, voordat dit gebied is ontwikkeld tot bedrijventerrein Isselt, boerderijen gestaan. Bekend zijn de namen De Vurige Wagen, De Platluis en De Hut. De speelzalen zullen naar deze (of andere meer relevante) boerderijen worden vernoemd en als het mogelijk zullen ook wat foto’s van deze hofstedes tentoongesteld worden. Wie beschikt over (beeld)materiaal van deze hofstedes?
Reacties naar de beheerder van het Denksportcentrum, Jan de Wilde, E: info@stoutenburcht.nl

OVF-LEZING JOHAN VAN OLDENBARNEVELT, VORMGEVER VAN DE REPUBLIEK
16 april 2019

Oldenbarnevelt was een geboren en getogen Amersfoorter van gegoede komaf. Hij was, intelligent, goed opgeleid, ambitieus en een enorme doorzetter. Rond 1570 maakte hij beslissende keuzes in zijn leven. Na zijn studie keerde hij niet terug naar Amersfoort maar ging aan het Hof van Holland werken. Hij koos voor Oranje en tegen de koning en trouwde een rijke vrouw. Hij werd de machtigste man in Nederland en gaf ons land een plek tussen de grootmachten van toen. Na een politiek proces werd hij in 1619, dit jaar 400 jaar geleden, onthoofd.

Jan Niessen vertelt over deze bestuurder in turbulente tijden. Ook is hij de auteur van het boek Johan van Oldenbarnevelt 1547-1619. Vormgever van de Republiek. ISBN 978 90 5345 546 3; 21 x 21 cm, 132 pagina’s, in kleur, genaaid gebrocheerde met flappen, Utrecht, Uitgeverij Matrijs. Prijs € 19,95.

OVF-lezingen worden gehouden in de ‘Stad van Cahen’, Muurhuizen 104 in Amersfoort, beginnen om 20.00 uur en zijn gratis toegankelijk voor leden van de OVF. Voor niet-leden bedraagt de toegangsprijs € 3,50. De zaal gaat open om 19.30 uur.

OP ONTDEKKINGSREIS MET KUNSTENAAR UWE POTH
Leer Uwe Poth en zijn werk nader kennen en ga ook zelf met potlood en papier aan de slag in een wandeling met de kunstenaar door de prachtige historische binnenstad van Amersfoort. Museum Flehite biedt drie unieke workshops aan op 7, 12 of 19 april a.s.
Uwe Poth is een van de hedendaagse kunstenaars die in de tentoonstelling Stadsbeelden in Museum Flehite het thema ‘stad’ onderzoeken en vastleggen. Reizen is een belangrijk thema in het werk van deze kunstenaar. In olieverfschilderijen, collages en tekeningen neemt Poth bezoekers mee naar diverse steden in Europa. Bijzonder onderdeel in de tentoonstelling zijn de 1-hour reisverslagen die hij in diverse steden maakte. Bij deze vorm van werken maakt de kunstenaar een uur lang elke minuut een nieuwe schets van de omgeving.
Op drie dagen in april biedt Museum Flehite de mogelijkheid om Uwe Poth te ontmoeten en nader kennis te maken met zijn schilderijen en tekeningen. De kunstenaar zal daarbij niet alleen vertellen over zijn werk, maar deelnemers gaan ook zelf met potlood en papier aan de slag om samen met hem een impressie te maken van een wandeling door historisch Amersfoort.
De middag wordt afgesloten met een drankje in het Museumcafé.

Programma
-13:00 uur: Ontvangst in het museum met koffie/thee en iets lekkers.
-Uwe Poth neemt deelnemers mee op reis door zijn werk in de tentoonstelling
-Deelnemers maken samen met de kunstenaar een wandeling door de historische binnenstad van Amersfoort en maken net als hij elke minuut een schets van wat zij zien.
-ca. 15:00 uur: Afsluiting in het museum met een drankje


Praktische informatie:
Data: zondag 7 april, vrijdag 12 april of vrijdag 19 april.
Tijd: 13.00 – 15.00 uur.
Aanmelden: info@museumflehite.nl o.v.v. ‘ontdekkingsreis met Uwe Poth’ plus gewenste datum.
Kosten: € 29,50 p.p. (inclusief koffie/thee en iets lekkers bij ontvangst en drankje bij de afsluiting, inclusief tekenmaterialen).
Prijs voor Museumkaarthouders: € 23,-.

PRENTEN EN BROCHURES VOOR EEN VRIENDENPRIJS
Op zaterdag 11 mei a.s. veilt Museum Flehite een bijzondere collectie Utrechtse stadsgezichten en ander materiaal. Speciaal voor de Vereniging Oud-Utrecht en de OVF.

Rond 1850 was jonkheer J.F.L. Coenen van ‘s-Gravesloot (1817-1885) de belastingontvanger van Amersfoort. Hij had een bijzondere hobby: tekeningen en prenten van de provincie Utrecht. Destijds kon je voor weinig geld hele collecties tegelijk aankopen, ook tekeningen. Daarbij verzamelde Coenen ook op kwaliteit; zijn prenten zijn over het algemeen erg mooi en schoon. De prenten werden gesorteerd op gemeente en op foliobladen geplakt. Hij liet een kast maken met planken voor de zestien portefeuilles en een gesneden provinciewapen op de fries. Na zijn dood verzamelde zijn zoon verder en toen die in 1921 overleed bleek de Oudheidkundige Vereniging Flehite de erfgenaam.

Museum Flehite heeft de provinciekaarten en Eemland in beheer. De rest van de collectie is in 1977 in bruikleen gegeven aan Het Utrechts Archief. Die heeft alles vergeleken met de eigen collectie; de doubletten zijn daarna naar de streekarchieven gegaan. En zo resteren de prenten van de stad Utrecht en een aantal provinciekaarten.

Vriendenprijs
Museum Flehite heeft eerder dubbele prenten van Amersfoort geveild onder de leden van de OVF. Dat werd zeer gewaardeerd; ze komen zo bij de primaire doelgroep. Daarom worden de Utrechtse prenten, ansichten en brochures ook als eerste aangeboden aan de leden van Oud-Utrecht en de OVF. De inzet is aan de lage kant, zodat er een redelijke kans is dat een prent zonder tegenbieders voor een vriendenprijs weggaat.

Toppers
Op de foto met conservator Gerard Raven is te zien dat het gaat om een gevarieerd aanbod: een provinciekaart, een ingekleurd stadsgezicht en andere prenten, een gekostumeerde historische optocht van studenten. Ook is een van de rode portefeuilles te zien waarin de verzamelaar zijn bladen met opgeplakte prenten bewaarde. Verder zijn er stadsplattegronden, portretten, historieprenten, prentbriefkaarten en afbeeldingen van geannexeerde gemeenten. Vanaf 11 april is de catalogus te laden van www.oud-utrecht.nl. Alle ruim 800 kavels zijn gefotografeerd en op de website te zien; ook als er meer bladen zijn. Op vrijdag 10 mei is er om 17-18.30 uur een kijkdag in het Bartholomeusgasthuis; de veiling zelf volgt daar op zaterdag 11 mei van 10 tot 16 uur.

Spelregels
Hoe kunt u meedoen? Alles is te lezen op de genoemde website, zoals inschrijven als lid OVF, schriftelijk of mondeling bieden, betalen op factuur en afhalen.

HERDENKINGSSTENEN AMERSFOORT
Stichting Herdenkingsstenen Amersfoort herdenkt slachtoffers van het naziregime bij hun laatste woning in Amersfoort. Ze zijn vermoord of gedeporteerd. Het gaat om ruim 350 Joodse slachtoffers, de helft van de Amersfoortse Joden in die tijd, en meer dan zeventig verzetsstrijders.
Als afsluiting van de steenleggingen organiseert stichting Herdenkingstenen Amersfoort een grote herdenking in de Sint Joriskerk in Amersfoort. Op 24 april om 16.00 uur komen nabestaanden, vertegenwoordigers van de Joodse gemeenschap en het verzet, Amersfoorters, belangstellenden en andere betrokkenen samen om de Amersfoortse slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog te herdenken.
Ziehttps://www.herdenkingsstenenamersfoort.nl/slotherdenking-namen-niet-vergeten/embed/#?secret=SMHKUeTCwF waar u zich ook kunt aanmelden voor deze bijeenkomst.

ONTHULLING OLIEMOLEN PLAQETTE
Op donderdag 11 april aanstaande staan wij stil bij de vroegere Oliemolen “De rijzende Zon”. 11 April 1940 is de datum waarop het gebouw, waar de stellingmolen tot omstreeks 1870 op stond, instortte. Zoals waarschijnlijk bekend is de SVE ontstaan uit de wens die historische Oliemolen te laten herbouwen. Precies op de plek waar deze heeft gestaan, namelijk de locatie aan het Eemplein waar nu het appartementencomplex Eemerald gebouwd wordt.
Om toch een blijvende herinnering en informatiepunt voor de inwoners en bezoekers van Amersfoort te realiseren nam de SVE het initiatief om een plaquette te laten maken van de voormalige Oliemolen. Wij zijn dankbaar dat door diverse donaties in geld en natura op 11 april de plaquette onthuld gaat worden. De plaquette zal tot de zomer van 2021 een nog nader te bepalen plek krijgen die openbaar toegankelijk is. Vanaf de zomer van 2021 zal het kunstwerk een definitieve plek krijgen in het nog te realiseren plantsoen hoek Kleine Koppel en Eemlaan. Het ontwerp en de plaquette zijn gemaakt door Thijs Trompert en Frans Ottink.

Middagprogramma donderdag 11 april:
15.00 – 16.00 uur SVE-informatiemarkt (Zandfoort aan de Eem, Eemlaan 100)
16.00 uur officiële programma; onthulling Oliemolen plaquette (Zandfoort a/d Eem, Eemlaan 100)
Aansluitend borrel. – 17.30 uur einde programma.

Graag aanmelden via secretaris@stichtingvriendenvandeeemhaven.nl in verband met de catering.
Dit initiatief is mede mogelijk gemaakt door Zandfoort a/d Eem, ATM model Arts, de Letterpers, Studio Zand, Ovade, gemeente Amersfoort, SchipperBosch, Latei, Heilijgers, familie Chr. & M.H.E. Maas Geesteranus-Bronsgeest

ROYAL MIDDAG MET LEZING “ETEN IN HOGERE KRINGEN”
Zondag 14 april 2019

Het kan bijna niemand ontgaan zijn: op Koningsdag komt de koninklijke familie naar Amersfoort. Maar “hoe heurt het nou eigenlijk bij de adel”? Kom 14 april naar de Bibliotheek het Eemhuis om alles over adellijke etiquette te leren. Kunsthistoricus Tim Smeets schetst een mooi tijdsbeeld van 1500 tot aan nu. Voor de lezing kan iedereen aanschuiven voor wat thee met allerlei lekkers.
Voor meer informatie zie www.bibliotheekeemland.nl.

SPECTACULAIR THEATERCOLLEGE OVER JOHAN VAN OLDENBARNEVELT
Donderdag 16 mei 2019 in het Eemhuis

In het 400e sterfjaar van Johan van Oldenbarnevelt (1547 – 1619) organiseren Bibliotheek Eemland en Archief Eemland, in samenwerking met Volksuniversiteit Amersfoort, op donderdagavond 16 mei een theatercollege met Hans Goedkoop. In een interactieve en spectaculaire show zal historicus en televisiepresentator Goedkoop de geschiedenis rond Johan van Oldenbarnevelt doen herleven. Met inzet van digitale media en authentieke historische voorwerpen wordt in beeld gebracht wie Van Oldenbarnevelt was en wat hij heeft betekend voor het huidige Nederland. Uiteraard wordt ook ingegaan op de relatie tussen Johan en prins Maurits van Nassau. Hoe kon het gebeuren dat deze twee mannen, die eerder een zeer succesvol team vormden, uiteindelijk lijnrecht tegenover elkaar kwamen te staan?

Historicus Hans Goedkoop is vooral bekend als presentator van het televisieprogramma Andere Tijden. In deze serie over geschiedenis, worden diverse onderwerpen op een toegankelijke manier voor het voetlicht gebracht. Ook in het theatercollege Johan van Oldenbarnevelt – van staatsman tot schavot zal Goedkoop de geschiedenis op een boeiende manier tot leven brengen, waardoor het publiek zich terug in de tijd waant.

Het theatercollege  Johan van Oldenbarnevelt – van staatsman tot schavot vindt plaats op donderdag 16 mei om 21:00 uur in het Eemhuis, Eemplein 71-77 in Amersfoort.
Kaarten kosten € 25 p.p. en zijn verkrijgbaar via www.heteemhuis.nl
Bij het arrangement zijn een pauzedrankje en een speciaal Johan van Oldenbarnevelt magazine inbegrepen.

ZOEKPLAATJE (09)

Op ons laatste zoekplaatje is helemaal geen reactie gekomen. Kennelijk kon niemand de afbeelding van de “aquarel, landgoed met huis”, gemaakt is door W.A. Crookewit in de periode ca. 1875-1885, thuisbrengen. Dus we zijn helaas niet verder gekomen in de beschrijving van dit museumstuk.

Hier komt dan het volgende: een potloodtekening van een straatje in Amersfoort, door Henri von Rupprecht, gemaakt tussen 1910 en 1930. Het torentje lijkt op dat van de Sint Rochuskapel. Maar wie kent er zo’n straatje?

Hebt u enig idee?
Reactie naar witteagnes@gmail.com.

AGENDA
Dinsdag 16 april 2019; OVF-lezing. Jan Niesen spreekt over Johan van Oldenbarnevelt.
Dinsdag 7 mei 2019; Historische Kring Baerne, Sander Wassing over Maarten van Rossum. De lezing zal plaatsvinden in Het Brandpunt aan de Oude Utrechtseweg 4a vanaf 20.00 uur. De toegang is gratis voor leden van de Historische Kring. Anderen betalen € 3,50.
Maandag 13 mei 2019; Stadsbijeenkomst herdenkingsjaar Johan van Oldenbarnevelt, De officiële herdenking is op maandagochtend 13 mei om 10.00 uur in theater De Lieve Vrouw in Amersfoort. Bij deze gelegenheid zijn er bijdragen van o.a. Tweede Kamerlid Ronald van Raak en professor Maarten Prak. Van Raak spant zich al langere tijd in om te laten onderzoeken waar het lichaam van Van Oldenbarnevelt is begraven. Maarten Prak is hoogleraar aan de Universiteit Utrecht en een expert op het gebied van de Gouden Eeuw. Hij staat tevens bekend om zijn enthousiasmerende manier van vertellen.
Tijdens de bijeenkomst zal ook het Oldenbarneveltprogramma voor het hele jaar de revue passeren. Daarin zij o.a. opgenomen theatervoorstellingen, stadswandelingen, themadiners, tentoonstellingen en lezingen.
Dinsdag 21 mei 2019; OVF-lezing. Addy Schuurman spreekt over “Sport in Amersfoort; glorie wordt duur gekocht”.
Donderdag 28 november 2019; Uitreiking Jaarboek. Joriskerk, 17.00 uur.

OVF-lezingen worden gehouden in de ‘Stad van Cahen’, Muurhuizen 104 in Amersfoort, beginnen om 20.00 uur en zijn gratis toegankelijk voor leden van de OVF. Voor niet-leden bedraagt de toegangsprijs € 3,50. De zaal gaat open om 19.30 uur.

TENTOONSTELLINGEN
Kunsthal KAdE: (26 januari t/m 5 mei 2019): Maestro Van Wittel – Hollandse meester van het Italiaanse stadsgezicht
Museum Flehite: (9 februari t/m 19 mei): Stadsbeelden; eigentijdse stadskunst, parallel aan de Maestro Van Wittel in Kunsthal KAdE
Mondriaanhuis (v.a. 17 maart): ‘Mon : fleur’ van Sally Pittman. In twee zalen van het museum reageert zij met acht textiele objecten en een korte film op de bloemen die Piet Mondriaan schilderde. Een aantal van deze bloemen is vanaf 17 maart ook te zien in het Amersfoortse museum.

NGV WERKGROEP LEZINGEN EN ACTIVITEITEN
Belangstellenden hartelijk welkom. Aanmelden is niet nodig en de toegang is gratis.
Zie www.ngv.nl/wwwAFT/

Vrijdag 12 april 2019 excursie naar Kamp Amersfoort. Aanmelden uiterlijk maandag 8 april
Donderdag 18 april 2019 lezing van Ad Bakker over de nieuwe website van de NGV + afdelingsledenvergadering.
Woensdag 24 april 2019 bijeenkomst Herdenkingsstenen Amersfoort.
Maandag 13 mei 2019 lezing van Welmoed Bons over militaire voorouders en genealogische bronnen.
Zaterdag 25 mei 2019 Algemene Vergadering van de NGV in Driebergen.
Zaterdag 14 september 2019 bijeenkomst computergenealogie en genealogisch café in De Brug.
Zaterdag 14 september 2019 bijeenkomst PRO-GEN gebruikersgroep in Nijkerk.
Donderdag 17 oktober 2019 lezing van Henk Feikema: Rust genealogie op historisch drijfzand?
Maandag 11 november 2019 lezing.
Zaterdag 23 november 2019 Algemene Vergadering van de NGV in Driebergen.
Donderdag 12 december 2019 lezing.

LEZING HET GILDE
Woensdag 10 april 2019 Lezing “De maat aller dingen”. Gildevrijwilliger Giel van der Speld spreekt over de ontwikkeling van de universele meter en de Rijksdriehoeksmeting.

De lezing wordt gehouden in gebouw “Filalethes”, Havik 29 en start om 14.00 uur.
Inloop vanaf 13.30 uur.
Leden van de OVF worden hierbij van harte uitgenodigd. Wel vooraf aanmelden per e-mail: lenske.jonker@gmail.com.