Nieuwsbrief maart 2017

VAN HET BESTUUR

Algemene Ledenvergadering
Op 28 maart 2017 hopen we onze Algemene Ledenvergadering te houden. De voorlopige agenda is als volgt:

Voorlopige Agenda voor de Algemene Ledenvergadering van de Oudheidkundige Vereniging Flehite, te houden op dinsdag 28 maart 2017 om 20.00 uur in het museum.

1. Opening door de voorzitter.
2. Berichten van verhindering, ingekomen stukken en mededelingen.
3. Vaststellen van de agenda.
4. Vaststellen van de notulen van de Algemene Ledenvergadering van 22 maart 2016.
5. Terugblik en vooruitblik OVF waaronder:
    – Jaarverslag 2016
    – Jaarrekening 2016
    – Verslag Kascommissie
    – (Her)benoeming Kascommissie
    – Begroting 2017
    – Voorstel de contributie voor 2018 niet te verhogen
    – Jaarverslag Collectiecommissie.
6. Presentaties e.d.
    – De Activiteitencommissie aan het woord.
    – De Collectiecommissie aan het woord.
    – Forum Ruimtelijk Erfgoed OVF aan het woord
    – Museumdirecteur Onno Maurer spreekt over de laatste nieuwtjes.
7. Bestuurssamenstelling. Aftreden van voorzitter Piet Jonkman en aantreden van het huidige algemene bestuurslid Jelle Hekman als  zijn opvolger.
8. Overige mededelingen, waaronder 140 Jaar OVF in 2018.
9. Wat verder ter tafel komt.
10. Rondvraag.
11. Sluiting.

Nieuwe leden

Alle vergaderstukken liggen vanaf 20 maart 2017 ter inzage bij de balie van Museum Flehite en zijn vanaf die datum ook te vinden op de website van de Vereniging: www.historisch-amersfoort.nl

Gegevens verwijderd om privacy redenen.

WIE WEET?
Via onze website bereikte ons een vraag van de heer J. van der Borden (KNO-arts). Hij zoekt voor zijn historisch onderzoek een portret van een oogarts die in Amersfoort heeft gewerkt en er ook is overleden, namelijk van dr. Willem Druif. (4 juli 1861 (Hoogwoud) – 1 mei 1906 (Amersfoort)).

Gepromoveerd op 9 februari 1889 te Leiden; titel dissertatie: Mutismus hystericus; (Co-)promotor: G.D.L. Huet.
Dr. Druif was gevestigd als KNO-arts in Kampen (1889 en als oogarts in Deventer (1893) en Den Haag (1896).
Mocht u meer weten, dan kunt u dat doorgeven aan de heer Van der Borden, jvdb1957@gmail.com.


STICHTING OPEN MONUMENTENDAGEN ZOEKT VRIJWILLIGERS.
 –  Vacature vrijwilliger voor de Open Monumenten Dagen van Amersfoort
 –  Vacature medewerker digitale communicatie

Ieder jaar, in het tweede weekend van september vinden de Open Monumentendagen (OMD) plaats. Veel monumenten openen dan gratis hun deuren. Ook worden er allerlei activiteiten georganiseerd rondom ons mooie erfgoed. In Amersfoort komen hier zo’n 20.000 bezoekers op af. Onze stad staat dan ook in de top 10 van drukstbezochte steden van Nederland.
De OMD zijn dit jaar op 9 en 10 september. Het thema is: Boeren Burgers Buitenlui.

De Open Monumentendagen worden georganiseerd door een actieve groep vrijwilligers vanuit organisaties zoals Gilde Amersfoort, Waterlijn en Siesta, aangevuld met medewerkers van organisaties zoals het VVV, Museum Flehite en de gemeente Amersfoort. Deze groep komt vanaf februari ongeveer één keer per maand bij elkaar. In korte vergaderingen worden de taken verdeeld. Als u wilt bent u welkom om bij deze vergaderingen aan te schuiven.
Dit weekend dankt een groot deel van het succes aan de inzet van enthousiaste vrijwilligers. De Stichting Open Monumentendagen Amersfoort zoekt hulp om deze dagen mogelijk te maken. U kunt ons helpen bij het openstellen van monumenten, programmaboekjes rondbrengen, algemene hand en spandiensten verrichten. Maar ook om deze dagen via social media nóg meer aandacht te geven.
Bent u geïnteresseerd in de monumenten van Amersfoort en wilt u graag helpen met het grootste publieksevenement van Amersfoort nóg groter te maken?
Zoek dan contact met de vrijwilligerscoördinator van de OMD, Jertske Pasman: info@omdamersfoort.nl. Bij haar kunt u ook terecht als u wat meer informatie wilt hebben over de verschillende functies.

MUSEUM GROMBAARD
Kent u het museum Grombaard, de psychiatrische historische verzameling in Zon en Schild? Een bezoek meer dan waard!
Openingstijden: elke maandag van 13:30 – 16:00 uur (uitgezonderd feestdagen, b.v. 2de paasdag).
Buiten de reguliere openingstijd is het voor groepen van 6 tot 20 personen mogelijk het museum op andere dagen te bezoeken. Wel moet u een verzoek hiertoe ruim van tevoren per e-mail indienen.
Adres: GGz Centraal (locatie Zon & Schild), Utrechtseweg 266, 3818 EW Amersfoort, Gebouw Berkenrode (2de etage).
E-mail: museumamersfoort@ggzcentraal.nl of gebruik het contactformulier op www.grombaard.nl.


LEUSDEN STEUNT UITBREIDING KAMP AMERSFOORT
De gemeente Leusden draagt € 50.000 bij aan de eerste fase van de uitbreiding van Kamp Amersfoort. De gemeenteraad heeft daarover een beslissing genomen. De raad volgt daarmee het positieve advies van de omgevingscommissie.

Het voormalige concentratiekamp ligt op grondgebied van de gemeente Leusden. Op de plek van het kamp is een herinneringscentrum opgericht. De komende jaren vindt een grondige uitbreiding plaats. Kamp Amersfoort kan zich hierdoor met tentoonstellingen en programma’s ontwikkelen tot centrum voor educatie op het gebied van gevangenschap tijdens de Tweede Wereldoorlog.
Tot de uitbreidingsplannen behoren een vernieuwd bezoekerscentrum, een heringerichte binnenplaats en een paviljoen voor tentoonstellingen. Nu heeft het herinneringscentrum te maken met een groot tekort aan ruimte.

Ook de gemeente Amersfoort en de provincie Utrecht zijn van plan een financiële bijdrage te leveren aan de uitbreiding. De verwachting is dat zij de komende maanden een definitieve beslissing nemen. Zodra zij hun steun formeel hebben bekrachtigd, kan de schop de grond in. Eerder gaven de Postcodeloterij en het vfonds (het Nationaal Fonds voor Vrede, Vrijheid en Veteranenzorg) al een financiële bijdrage.

Kamp Amersfoort was een van de belangrijkste concentratiekampen in Nederland tijdens de Tweede Wereldoorlog. Meer dan 35.000 Nederlanders werden er vastgezet. In de omgeving van het kamp, dat berucht was vanwege de terreur die er heerste, werden meer dan driehonderd gevangenen, veelal verzetsmensen, gefusilleerd. De nazi’s voerden tienduizenden gevangenen door naar kampen in Duitsland, waar velen alsnog om het leven kwamen.

EXPOSITIE IN WIJKMUSEUM SOESTERKWARTIER
Gezondheidszorg toen en nu is het thema van een aantal exposities dat dit jaar in de Themakamer van het Wijkmuseum Soesterkwartier wordt gehouden

. Hierbij zullen alle facetten tussen geboorte en overlijden (museaal) worden behandeld.
Deze serie is op vrijdag 3 maart jl. officieel geopend. Bij deze eerste tentoonstelling staat het onderwerp “geboorte en kraamzorg” centraal. In de Themakamer, achter de museumwoning, zijn allerlei objecten rond de geboorte te zien. Op de bovenverdieping van de museumwoning is een (antieke) kraamkamer ingericht (met antiek aangeklede etalagepoppen). De ‘kraamvrouw’ ligt in het bed en de nieuwbakken baby ligt in de wieg ernaast. Ook aan de ‘kraamheer’ wordt aandacht besteed. Op de overloop staat een commode met toebehoren.
Omdat voor de baby nog geen naam is gekozen, kunnen bezoekers hiervoor suggesties doen. Voor de origineelste (meisjes- of jongens) naam hebben de samenstellers van de expositie een leuke prijs in petto.
Voor zaterdag 18 maart staat een reünie voor werknemers in de kraamzorg op het programma.
Het wijkmuseum is iedere zaterdag van 11.00 uur tot 16.00 uur geopend. De toegang is gratis. Thee of koffie kost € 1,-. Zie ook www.wijkmuseumsoesterkwartier.nl

AGENDA
Dinsdag 28 maart 2017: Algemene Ledenvergadering
Dinsdag 25 april 2017: Marjory Degen: 100 jaar De Stijl.
Dinsdag 30 mei 2017: D. de Vries: Torenbouw in de late Middeleeuwen.
Dinsdag 26 september 2017: Jan Carel van Dijk: De Amersfoortse industrie in de afgelopen eeuw (n.a.v. expositie in museum Flehite) (Mogelijk wijzigt de datum nog)

De OVF-lezingen – tenzij anders vermeld – worden gehouden in Museum Flehite, beginnen om 20.00 uur en zijn gratis toegankelijk voor leden van de OVF. Voor niet-leden bedraagt de toegangsprijs € 3,50.
Met het oog op de beveiliging van het museum moet u er rekening mee houden dat te laat komen bij de lezingen betekent dat u voor een dichte deur komt te staan. We sluiten de deur om 20.00 uur.


TENTOONSTELLINGEN
Archief Eemland: 3 oktober 2016 tot 5 mei 2017; Expositie 100 jaar Belgenmonument; Metselen voor vrede! (zie voor meer informatie Nieuwsbrief september 2016).
Museum Flehite: 21 januari t/m 23 april ARMANDO tot MULDERS tot VISCH
KAdE: 21 januari 2017 – 17 april 2017 Goed gemaakt;
Museum Soest: 9 januari 2017 – 9 april 2017; Schilderijen uit de collecties van Eib Barbie en Peter van Boeyen / Expositie over Piet Ekel (Malle Pietje); info@museumsoest.nl


HISTORISCH CAFE
De erfgoedorganisaties van Amersfoort organiseren iedere tweede donderdag van de maand het Historisch Café. Iedereen die zich (vakmatig) bezighoudt met de geschiedenis van Amersfoort en omgeving is dan van harte welkom in Museum Flehite tussen 17 en 18 uur. Omstreeks 17h30 zal een rondje langs de partners worden gehouden om aan elkaar te vertellen waarmee elk bezig is.
Tijdens het volgende HC van 9 maart a.s. is de OVF gastvrouw.


LEZINGEN GILDE AMERSFOORT
Leden van de OVF kunnen – zonder introducées en voor zover er plaats is – de lezingen bijwonen. Graag wel van tevoren aanmelden bij h.schuttervangelder@planet.nl,
Dinsdag 9 mei 2017: St. Joriskerk. Spreker Karel Emmens. Gerfkamer/ St. Joriskerk, 14.00-16.00 uur


NGV WERKGROEP LEZINGEN EN ACTIVITEITEN
Belangstellenden hartelijk welkom. Aanmelden is niet nodig en de toegang is gratis.
Zie www.ngv.nl/wwwAFT/
Donderdagavond 16 maart 2017 spreekt Maarten Schapendonk over Zouaven.
Donderdagavond 6 april 2017 spreekt Annelies van Bronswijk over ‘Haar familie, een rechte vrouwelijke lijn’ en ledenvergadering.
Zaterdag 22 april 2017 Algemene Vergadering van de NGV in Driebergen.
Donderdagavond 18 mei 2017 spreekt Herman Jorens over onderzoek in Belgische archieven.
Zaterdag 16 september 2017 computergenealogie.