Nieuwsbrief februari 2017

VAN HET BESTUUR
Algemene Ledenvergadering
Op 28 maart 2017 hopen we onze Algemene Ledenvergadering te houden. Tijdens die vergadering kunt u weer kennis maken met de activiteiten van en binnen de vereniging.
Noteer deze datum alvast in uw agenda.

Volle bak bij Withoos!
De belangstelling was groot op 31 januari bij de maandelijkse OVF-lezing in Museum Flehite. Kenner Albert Boersma nam het meer dan honderd personen grote publiek mee in een waar kunstcollege over Matthias Withoos. Op een toegankelijke manier vertelde Boersma over de kunstenaars die deze 17e-eeuwse Amersfoortse schilder inspireerden en diens netwerk. Maar vooral de vanitas-gedachte in schilderijen van Withoos stond centraal. Tot slot maakte Boersma een verrassende sprong naar de actualiteit en de hedendaagse kunst.

Nieuwe leden

Gegevens verwijderd om privacy redenen.

VRIJWILLIGERS GEZOCHT VOOR LEVENDE HISTORIE
Lijkt het je leuk om eens een tijdje in een andere eeuw te leven? Houd je van geschiedenis en vertellen?
Stichting Levende Historie heeft dringend nieuwe spelers nodig, die in de huid willen kruipen van Amersfoorters uit het Burgerweeshuis in 1600 of mannen uit de Mannenzaal in 1907.
Zowel in de prachtige regentenkamer van het Burgerweeshuis op de Zuidsingel als in de historische Mannenzaal op de Westsingel waan je je in de wereld van eeuwen terug. Daar kruipen ook dit jaar weer vrijwilligers in de huid van stadsbewoners die daar lang geleden leefden. Weeskinderen, binnenmoeders, regenten, diensters, de chirurgijnsvrouw en oude gastelingen zijn zomaar een paar rollen die elk jaar in de zomermaanden weer tot leven komen.
Spelers van jong tot oud, kunnen zich aanmelden om in de maanden juli en augustus “hun” levensverhaal te vertellen aan enthousiaste toeristen en stadsgenoten.
Ervaring met toneelspelen is meegenomen, maar zeker niet nodig. Wel enthousiasme en tijd om de workshops te volgen en in de zomermaanden een paar weken met andere spelers een stukje geschiedenis van lang geleden zo authentiek mogelijk neer te zetten.

Geïnteresseerd? Bel dan naar: Hannie Schilperoord 033 4610365 (BurgerWeeshuis) of Annelies Roozen (Mannenzaal) 06 15 002 836
Of kijk op de website: www.levendehistorie.nl

OPEN MONUMENTENDAG ZOEKT VRIJWILLIGERS
De Open Monumenten Dagen (OMD) zijn zeer succesvol. Ze trekken jaarlijks vele bezoekers. Zo zeer zelfs dat het in sommige panden erg druk was de afgelopen keren.
Om die reden wil het comité proberen het dit jaar iets anders aan te pakken, om de mensen meer te spreiden over de gebouwen.

Het succes van OMD betekent dat er ook veel mensen nodig zijn voor het bemensen van de opengestelde monumenten. De vraag vanuit de organisatie is of er binnen de OVF leden zijn die tijd en zin hebben om een dagdeel aanwezig te zijn in een monument of om rondleidingen door te stad te geven.
OMD is dit jaar op 9 en 10 september. Het thema is: Boeren Burgers Buitenlui.
Als u zin hebt om mee te werken, neem dan contact op met Jojanneke Clarijs (clarijs@jojannekeclarijs.nl).


ARMANDO tot MULDERS tot VISCH
Museum Flehite, 21 januari t/m 23 april 2017

Vanaf 21 januari 2017 toont museum Flehite in Amersfoort ‘Armando tot Mulders tot Visch’, een presentatie van de collectie van privéverzamelaar Wim van der Meer. De kunstverzameling bestaat uit Nederlandse moderne en hedendaagse kunst. Hoewel het zwaartepunt ligt op de nieuwe figuratie, is ook abstracte kunst vertegenwoordigd. Vergankelijkheid, kwetsbaarheid, maatschappelijk engagement en humor zijn trefwoorden die de collectie typeren.
Wim van der Meer (Zevenaar, 1962) was lange tijd werkzaam als gemeenteambtenaar, maar in zijn vrije tijd als verzamelaar, rondleider en museumdocent altijd zeer begaan met kunst.
De collectie Van der Meer omvat olieverfschilderijen, aquarellen, tekeningen, sculpturen, fotografie en video. In de verzameling zijn representatieve werken opgenomen van grote namen uit de recente Nederlandse kunstgeschiedenis, zoals Armando, Henk Visch, Marc Mulders, Marlene Dumas, Sam Drukker, Ronald Zuurmond, Ronald Ophuis, Rinke Nijburg, Bas Meerman, Rosemin Hendriks, Juul Kraijer en Koen Vermeule.
Wim van der Meer heeft een voorliefde voor tekeningen en aquarel. Bij deze laatste techniek laat de verf zich minder makkelijk controleren waardoor toevalligheden meer een rol spelen. De aquarel Der Kopf van Armando (1988) bijvoorbeeld, is voor Van der Meer een dierbaar stuk: “Juist doordat het niet perfect is, is het hoofd zo aangrijpend en ontroerend geworden.” Ook aquarellen van Marc Mulders, onlangs uitgeroepen tot kunstenaar van het jaar 2017, zijn opgenomen in de verzameling.
Lezingen en rondleidingen
Tijdens de tentoonstelling organiseert Museum Flehite lezingen door kunstenaars die in de expositie vertegenwoordigd zijn. Ook zijn er in de tentoonstellingsperiode rondleidingen door de verzamelaar zelf.

HEROPENING MONDRIAANHUIS
De verbouwing en herinrichting van het Mondriaanhuis verlopen volgens schema. Waar nu nog wordt geklust zullen we vanaf 7 maart weer bezoekers verwelkomen. Op die dag, de geboortedag van Piet Mondriaan, opent het geheel vernieuwde museum de deuren. Reis straks door het leven van Mondriaan, ontdek zijn iconische werk, zijn spirituele vorming, zijn interesses en vrienden. Het aftellen is begonnen!


NU TE ZIEN IN KAdE: GOED GEMAAKT. ODE AAN HET MAAKPROCES
De tentoonstelling Goed Gemaakt. Ode aan het maakproces is op vrijdag 20 januari jl. feestelijk geopend door Mariette Haveman, hoofdredacteur Kunstschrift en Annemiek Overbeek, eindredacteur Kunstschrift.
In 2017 viert Kunstschrift zijn 40-jarige bestaan en dat vormt de aanleiding voor Kunsthal KAdE om samen met het tijdschrift een tentoonstelling te organiseren: over de magie van het maken van kunstwerken door de eeuwen heen. In de themanummers van Kunstschrift is het maken al jaren een van de focuspunten van de redactie. In de tentoonstelling komt dat tot uitdrukking in een verrassend aanbod van kunstwerken die een bijzonder licht werpen op materiaal en techniek, vakmanschap, ideevorming en atelierpraktijk. De tentoonstelling is te zien t/m 17 april (tweede paasdag).

EXPOSITIE IN WIJKMUSEUM SOESTERKWARTIER
Gezondheidszorg toen en nu is het thema van een aantal exposities dat dit jaar in de Themakamer van het Wijkmuseum Soesterkwartier wordt gehouden. Hierbij zullen alle facetten tussen geboorte en overlijden (museaal) worden behandeld. Deze serie wordt op vrijdag 3 maart om 16.00 uur officieel geopend. Bij deze eerste tentoonstelling staat het onderwerp “kraamzorg” centraal.
Op de overloop van de museumwoning zal daartoe een (antieke) kraamkamer worden ingericht. Aan ieder onderwerp zal met een lezing door een deskundige nadere toelichting worden gegeven. Veelal tijdens de openingen, maar ook tijdens de verschillende exposities.
Hoewel er inmiddels al veel voorwerpen voor deze exposities zijn verzameld, kunnen de samenstellers nog veel (tot dusver ontbrekende) attributen gebruiken. Wie hiervoor interessante zaken in bezit heeft en beschikbaar wil stellen, kan zich via telefoonnummer 06-22422725 (of info@wijkmuseumsoesterkwartier.nl) aanmelden.
Het wijkmuseum is iedere zaterdag van 11.00 uur tot 16.00 uur geopend. De toegang is gratis. Thee of koffie kost € 1,-. Zie ook www.wijkmuseumsoesterkwartier.nl


LEZING OVER OUD-AMERSFOORT
In februari komt J.C. van Dijk naar de vier Huiskamerbibliotheken in de gemeente om een lezing te verzorgen over Oud-Amersfoort. Het onderwerp van de lezing is “Amersfoort zoals het was en werd”. De lezing is niet alleen bedoeld voor bewoners van de woonzorgcentra. Ook geïnteresseerde wijkbewoners zijn welkom. Van Dijk zal zijn verhaal doen aan de hand van oude ansichten. Hij neemt de aanwezigen mee naar onder andere het Eemkwartier, het garnizoen en het spoor.

Deze lezingen vinden plaats in de vier Huiskamerbibliotheken in Amersfoort. De eerste lezing vond plaats op maandag 6 februari in de Amerhorst. Op 13 februari komt Van Dijk naar Huize De Liendert (10.00 uur) en naar De Koperhorst (14.30 uur). Dinsdag 14 februari sluit hij de serie af in Nijenstede (10.00 uur).
Aanmelden voor de lezingen is niet nodig.

RODE KRUIS DIGITALISEERT DOCUMENTEN KAMP AMERSFOORT
Het Nederlandse Rode Kruis gaat tienduizenden documenten over gevangenen van Kamp Amersfoort digitaliseren. De archiefstukken geven veel informatie over het lot van gevangenen.

De afdeling Oorlogsnazorg van het Rode Kruis beschikt onder meer over ziektekaarten, transportkaarten en andere persoonlijke documenten en lijsten met gegevens. Een deel van de kaarten wordt gerestaureerd, omdat ze zijn beschadigd of deels vergaan.
Vanwege de digitalisering zijn de documenten de komende anderhalf jaar niet beschikbaar. Het Rode Kruis kan in die periode geen vragen van nabestaanden en onderzoekers beantwoorden over gevangenschap in Kamp Amersfoort. Belangstellenden kunnen met hun vragen terecht bij Kamp Amersfoort zelf, dat de afgelopen jaren van de meeste documenten een kopie heeft verkregen.

In Kamp Amersfoort zaten tijdens de Tweede Wereldoorlog meer dan 35.000 mensen gevangen. De nazi’s voerden tienduizenden gevangenen door naar kampen in Duitsland, waar velen om het leven kwamen.
Op de plek van het kamp is een herinneringscentrum opgericht, dat de komende jaren grondig wordt uitgebreid. Er komt meer ruimte voor tentoonstellingen en educatieve programma’s op het gebied van gevangenschap tijdens de Tweede Wereldoorlog.

AGENDA
Dinsdag 28 februari 2017: Anton Groot/Johan Galjaard/Max Cramer: David Zuiderhoek (1911-1993), componist van de ruimte.
Dinsdag 28 maart 2017: Algemene Ledenvergadering
Dinsdag 25 april 2017 Marjory Degen: 100 jaar De Stijl.
Dinsdag 30 mei 2017: D. de Vries: Torenbouw in de late Middeleeuwen.
Dinsdag 26 september 2017: Jan Carel van Dijk: De Amersfoortse industrie in de afgelopen eeuw (n.a.v. expositie in museum Flehite) (Mogelijk wijzigt de datum nog)

De OVF-lezingen – tenzij anders vermeld – worden gehouden in Museum Flehite, beginnen om 20.00 uur en zijn gratis toegankelijk voor leden van de OVF. Voor niet-leden bedraagt de toegangsprijs € 3,50.
Met het oog op de beveiliging van het museum moet u er rekening mee houden dat te laat komen bij de lezingen betekent dat u voor een dichte deur komt te staan. We sluiten de deur om 20.00 uur.


TENTOONSTELLINGEN
Archief Eemland: 3 oktober 2016 tot 5 mei 2017; Expositie 100 jaar Belgenmonument; Metselen voor vrede! (zie voor meer informatie Nieuwsbrief september 2016).
Museum Flehite: 21 januari t/m 23 april ARMANDO tot MULDERS tot VISCH
KAdE: 21 januari 2017 – 17 april 2017 Goed gemaakt;


HISTORISCH CAFE
De erfgoedorganisaties van Amersfoort organiseren iedere tweede donderdag van de maand het Historisch Café. Iedereen die zich (vakmatig) bezighoudt met de geschiedenis van Amersfoort en omgeving is dan van harte welkom in Museum Flehite tussen 17 en 18 uur. Omstreeks 17h30 zal een rondje langs de partners worden gehouden om aan elkaar te vertellen waarmee elk bezig is.
Het eerste HC in 2017 is inmiddels geweest op donderdag 9 februari 2017. Tijdens het volgende HC van 9 maart a.s. is de OVF gastvrouw.

LEZINGEN GILDE AMERSFOORT
Leden van de OVF kunnen – zonder introducées en voor zover er plaats is – de lezingen bijwonen. Graag wel van tevoren aanmelden bij h.schuttervangelder@planet.nl,
Dinsdag 18 april 2017: St. Joriskerk. Spreker Karel Emmens. Gerfkamer/ St. Joriskerk, 14.00-16.00 uur


NGV WERKGROEP LEZINGEN EN ACTIVITEITEN
Belangstellenden hartelijk welkom. Aanmelden is niet nodig en de toegang is gratis.
Zie www.ngv.nl/wwwAFT/
Donderdagavond 16 februari 2017 spreekt Fred Jansen over Genealogie en Internet, en over groepen op social media.
Donderdagavond 16 maart 2017 lezing over Zouaven.
Donderdagavond 6 april 2017 lezing over ‘Haar familie, een rechte vrouwelijke lijn’ en ledenvergadering.
Zaterdag 22 april 2017 Algemene Vergadering van de NGV in Driebergen.
Donderdagavond 18 mei 2017 lezing over onderzoek in Belgische archieven.