Nieuwsbrief juni 2016

VAN HET BESTUUR

Nieuwe leden
Gegevens verwijderd om privacy redenen.
MET FLEHITE DE BOER OP, DE KUNSTSCHATTEN VAN SCHAIK
Hoeve Groot Zandbrink in het buitengebied van de gemeente Leusden vormt nog tot en met 12 juni 2016 het passende decor voor een expositie van ‘boerenkunst’ afkomstig uit de collectie Van Schaik: Met Flehite de boer op. Een expositie georganiseerd door Stichting Kleurrijk Leusden in samenwerking met Museum Flehite.


De gratis tentoonstelling is te bezichtigen op woensdag tot en met zondag van 12:00 tot 16:00 uur. De tentoonstelling is aantrekkelijk voor gezinnen: speciaal voor de tentoonstelling is door de Groene Belevenis uit Leusden een speurtocht gemaakt die aansluit op de belevingswereld van kinderen. Aangrenzend aan de locatie loopt een klompenpad en er is een toeristisch overstappunt.
Er is een catalogus verkrijgbaar à € 10,-. In het weekend is het aangrenzende theehuis geopend. Adres: Postweg 2 te Leusden.

FAMILIETENTOONSTELLING COLD CASES AMERSFOORT
Museum Flehite, 18 juni t/m 25 september 2016
Bij een archeologische opgraving in Amersfoort is het skelet gevonden van een jonge vrouw. Op haar schedel werd een metalen beugel aangetroffen: een oorijzer, dat lang geleden een kapje op haar hoofd stevig op de plaats hield. Wie was dit meisje met het oorijzer? Museum Flehite geeft haar deze zomer weer een gezicht in de spannende familietentoonstelling Cold Cases Amersfoort. Jong en oud stappen bij Cold Cases Amersfoort in de wereld van forensisch onderzoek en archeologie en kunnen zelf op onderzoek gaan naar de herkomst van schedels en botten.

Een skelet is een indrukwekkende archeologische vondst die tot de verbeelding spreekt. Hoe heeft deze persoon geleefd, hoe is hij of zij gestorven? Archeologen en andere wetenschappers proberen antwoord op deze vragen te vinden. Tegenwoordig kan dat steeds beter met behulp van diverse onderzoekstechnieken zoals DNA- of isotopenonderzoek.
Cold Cases Amersfoort laat de bezoeker kennismaken met deze nieuwe manieren van archeologisch onderzoek, die sterk doen denken aan spannend politieonderzoek uit tv-series zoals Crime Scene Investigations en Bones. De tentoonstelling gaat in op vragen zoals: hoe gaat DNA-onderzoek precies? Hoe herken je sporen op oude botten of tanden? Hoe maak je van een schedel een gezichtsreconstructie? Centraal hierbij staan de vele skeletten die door de Amersfoortse stadsarcheologen zijn opgegraven in het centrum van Amersfoort. Met behulp van de nieuwe technieken komen de verhalen rond deze menselijke resten weer tot leven.
Intrigerend bijvoorbeeld, is het skelet van een jonge man die in de zestiende eeuw in het Observantenklooster begraven werd. Ver van zijn vaderland, zo is uit onderzoek van zijn botten gebleken. Wat deed hij hier in Amersfoort?
Ook de gezichtsreconstructie gemaakt van het meisje met het oorijzer spreekt tot de verbeelding. Specialist Maja d’Hollosy heeft haar voor deze tentoonstelling tot leven gewekt. Het maakproces, een combinatie van forensische wetenschap, archeologie, anatomie en kunstenaarschap, wordt met foto’s toegelicht. Eva IJsveld, specialist textiel- en kostuumgeschiedenis, reconstrueerde de kleding uit de tijd dat het meisje leefde.

Zelf op onderzoek uitgaan
Bij Cold Cases Amersfoort kun je niet alleen van alles zien, maar ook veel doen. Kinderen die de tentoonstelling bezoeken krijgen bij binnenkomst een witte jas en een (replica) bot uitgereikt. Tijdens een speurroute door de tentoonstelling krijgen ze spelenderwijs allerlei informatie over skeletonderzoek en kunnen ze de vragen over hun bot invullen. Zijn alle vragen goed beantwoord? Dan ben je een echte onderzoeker en mag je zelf aan de slag in de ‘opgraving’ op het plein van het museum.


Archeologisch spreekuur en andere activiteiten
Tijdens de tentoonstelling Cold Cases Amersfoort is er elke woensdagmiddag van 14.00 tot 16.30 uur in Museum Flehite een archeoloog aanwezig voor extra uitleg over de tentoonstelling. Ook kunnen bezoekers hun eigen vondsten door hem laten onderzoeken. Naast het spreekuur is er op een aantal momenten een live verbinding met de archeohotspot in Utrecht, zodat geïnteresseerden vanaf die plek vragen kunnen stellen.
Ten slotte worden er op verschillende momenten creatieve kinderworkshops en instaprondleidingen georganiseerd. Kijk voor actuele data en tijden op www.museumflehite.nl


Cold Cases Amersfoort is gemaakt in samenwerking met de afdeling Archeologie van de gemeente Amersfoort. De tentoonstelling is een initiatief van het Convent van Gemeentelijke Archeologen (CGA) en bureau TGV teksten en presentatie, dat ook de uitvoering verzorgt.
Cold Cases Amersfoort werd mede mogelijk gemaakt door: Prins Bernhard Cultuurfonds, VSB fonds, kfHein fonds, Provincie Utrecht, Gemeente Amersfoort, J.E. Jurriaanse stichting, Stichting Armen de Poth en Stichting Archeologie Amersfoort.

WIJKMUSEUM SOESTERKWARTIER
Jaartentoonstelling “Waar is de industrie gebleven?”


De laatste tentoonstelling over de industrie is 4 juni geopend. Detroit is vooral bekend omdat de grote drie Amerikaanse automerken er hun hoofdkwartier hebben: Ford, General Motors en Chrysler. In de eerste helft van de vorige eeuw waren er echter honderden autofabrikanten. Hieraan ontleende de stad een van haar bijnamen, ‘Motor City’. De naam Klein Detroit is te danken aan onze burgemeester Molendijk (vlak na de oorlog) die Amersfoort deze naam gaf. Dat had er mee te maken dat er ook Amersfoort in die tijd veel bedrijven in de stad had die met de auto-industrie te maken hebben. Maar, net zo goed als Detroit in verval raakte, kun je zeggen dat er ook in Amersfoort weinig auto-industrie meer over is (Pon is b.v. naar Leusden verhuisd).

De naam Klein Detroit is het vertrekpunt voor de inhoud van de tentoonstelling. Maar het ligt voor de hand om ook allerlei industrie die met de metaalnijverheid te maken heeft in de tentoonstelling mee te nemen. Daarbij kan vooral gedacht worden aan Bronswerk.


Wijkmuseum Soesterkwartier, St. Bonifaciusstraat 61. In de zomer iedere zaterdag open van 12 – 17 uur. In de winter iedere zaterdag open van 11 – 16 uur. Ook open na afspraak via www.wijkmuseumsoesterkwartier.nl. Daar is ook de nieuwe DVD “Soesterkwartier EigenWijs” te koop. Meer weten over de expositie? Zie www.soesterkwartier.info/schoensmeer-en-sigaren-wat-hebben-ze-gemeen.

PROMOTIECONCERT DE BEELDENSTORM
Dit jaar is het 450 jaar geleden dat de beeldenstorm door de Nederlanden ging. Op 10 augustus 1566 startte de beeldenstorm in het toenmalige Nederlandse Steenvoorde. Aan dit historische feit schenkt het Hemony Ensemble onder leiding van Amersfoorter drs. Simon Groot met muziek uit de 16e en 17e eeuw op een mooie wijze aandacht. In de voorstelling wordt de invloed van de reformatie op de Nederlandse muziekpraktijk op een prachtige wijze hoorbaar gemaakt.


‘Beeldenstorm’ is een productie voor liefhebbers met oog en oor voor een historisch getinte voorstelling. Tijdens ‘Beeldenstorm’ vindt deze gebeurtenis in een muzikale en visuele zin opnieuw plaats. Beelden intensiveren de belevenis voor de bezoeker.


Vanaf 10 augustus speelt de voorstelling door Nederland, van Middelburg tot Groningen. Op 20 september is ons officiële concert in Amersfoort. Voor het presentatieconcert op 21 juni in Amersfoort zijn beperkt enkele kaarten beschikbaar via www.hemony.nl/agenda.


Programma
Het Hemony Ensemble opent het programma met de prachtige requiemmis van Antoine de Févin uit de Occo-codex (ca. 1520). Na de ‘storm’ worden eenstemmige psalmen gezongen, waaraan ook het publiek deelneemt. Vervolgens klinken enkele eenvoudige bewerkingen van de prachtige psalmmelodieën, o.a. voor orgel en voor zang met luit. Deze zettingen waren vooral bedoeld om vertrouwd te kunnen raken met de nieuwe melodieën. Toen in de vroege zeventiende eeuw iedereen ze wel kende, leenden de psalmmelodieën zich juist voor complexe zettingen waarin het melodisch materiaal in een intrigerend spel tussen de deelnemende stemmen wordt uitgewisseld. Een meester van dit soort psalmbewerkingen was Jan Pieterszoon Sweelinck, van wie drie psalmzettingen worden uitgevoerd.


Het Hemony Ensemble is gespecialiseerd in 16e en 17e eeuwse Nederlandse muziek.

AGENDA
Dinsdag 27 september 2016: Bertus Wouda, Watervluchtelingen, verzorgd en verguisd (overstroming 1916)
Dinsdag 25 oktober 2016: Willem Oxener: Over stadsgrenzen (voorlopige titel), lezing in het kader van de Maand van de Geschiedenis.
Dinsdag 29 november 2016: Onno Maurer: Rick Wouters; lezing n.a.v. de tentoonstelling in Flehite.
Dinsdag 31 januari 2017: Anton Groot, Johan Galjaard, Max Cramer: David Zuiderhoek, componist van de ruimte.
Dinsdag 28 februari 2017: Albert Boersma: Over Withoos (voorlopige titel)


De OVF-lezingen – tenzij anders vermeld – worden gehouden in Museum Flehite, beginnen om 20.00 uur en zijn gratis toegankelijk voor leden van de OVF. Voor niet-leden bedraagt de toegangsprijs € 3,50.

Met het oog op de beveiliging van het museum moet u er rekening mee houden dat te laat komen bij de lezingen betekent dat u voor een dichte deur komt te staan. We sluiten de deur om 20.00 uur.


HISTORISCH CAFE
Donderdag 9 juni, 17 uur, Historisch Café in Museum Flehite.


De erfgoedorganisaties van Amersfoort organiseren iedere tweede donderdag van de maand het Historisch Café. Voor iedereen die zich (vakmatig) bezig houdt met de geschiedenis van Amersfoort en omgeving.
Tijdens het HC van 9 juni verzorgt Archief Eemland een korte inleiding.


Het Museum doet een beroep op de bezoekers om te helpen bij het schenken en opruimen van het glaswerk etc.


NGV WERKGROEP LEZINGEN EN ACTIVITEITEN
Zie www.amersfoorteo.ngv.nl
zaterdagmiddag 17 september 2016 computermiddag.
donderdagavond 6 oktober 2016 spreekt Wichard Maassen over de Amersfoortse schilders Toon Tieland en Johan Traarbach.
donderdagavond 17 november 2016 ledenvergadering en Piet Hovestad spreekt over zijn familiekroniek.
zaterdag 26 november 2016 Algemene Vergadering van de NGV in Driebergen.
donderdagavond 1 december 2016 lezing.
donderdagavond 19 januari 2017 lezing.
donderdagavond 16 februari 2017 lezing.
donderdagavond 16 maart 2017 lezing.
donderdagavond 6 april 2017 lezing en ledenvergadering.
zaterdag 22 april 2017 Algemene Vergadering van de NGV in Driebergen.
donderdagavond 18 mei 2017 lezing.