Nieuwsbrief juli/augustus 2016

VAN HET BESTUUR

Nieuwe leden
Gegevens verwijderd om privacy redenen.

Taakverdeling binnen bestuur

Binnen het bestuur is de volgende taakverdeling afgesproken:
P. Jonkman
          voorzitter, externe contacten, Collectiecommissie. Verder is hij secretaris/penningmeester van de Stichting Flehite Publicaties en           secretaris van de Stichting Fonds Bos.
J.C. van Dijk
          Secretaris. Verder is hij lid van de redactie van de Kroniek en vertegenwoordigt hij de OVF in het comité Open Monumentendag           en in het Platform sporen van oorlog in Eemland.
M.F.Palte
          Penningmeester. Verder is hij penningmeester van de Stichting Fonds Bos.
K. de Boer
          Website. Verder is hij lid van de Stichting Flehite Publicaties en vertegenwoordigt de OVF in het Comité Maand van de                          Geschiedenis.
J. Hekman
          Vicevoorzitter. Doet veel taken samen met de voorzitter en houdt contact met de opvolger van de Monumentencommissie OVF.
B. Spoelstra
          Activiteitencommissie. Verder onderhoudt hij de contacten met betrekking tot het Historisch Café en met de Stichting Siesta.

VF zoekt een vrijwilliger
De Oudheidkundige Vereniging Flehite (OVF) zoekt een vrijwilliger voor het werven van fondsen ter ondersteuning van haar Collectiecommissie.

Jouw uitdaging
Voor onze eigen Collectiecommissie zoeken wij een commissielid met ervaring op het gebied van fondsenwerving. Als fondsenwerver breng je het landschap van fondsen in kaart en identificeert voor de Oudheidkundige Vereniging Flehite interessante fondsen. Je dient aanvragen in bij fondsen voor specifieke projecten (bijvoorbeeld bij verwerving van kunstobjecten) en volgt deze.

Als fondsenwerver ben je verantwoordelijk voor:
– opstellen van een plan en stappenplan fondsenwerving.
– plannen en uitvoeren van alle fondsenwervingsactiviteiten.
– onderhouden en uitbreiden van contacten met fondsen, sponsoren, donateurs en anderen die (kunnen) bijdragen aan de                      financiering van de aanschaf van (kunst)objecten ten behoeve van Museum Flehite vanuit de Oudheidkundige Vereniging Flehite.
– aanvragen van subsidies.
– zorgdragen voor de financiële afhandeling van de subsidies.

Jouw profiel
– Je hebt ervaring in het werven van fondsen.
– Je bent gemotiveerd.
– Je hebt overtuigingskracht.
– Je houdt ervan om zelfstandig te werken.
– Je bent in staat om creatieve oplossingen te bedenken.
– Je hebt affiniteit met de collectie van Museum Flehite (waarvan ca. 50% eigendom is van de Oudheidkundige Vereniging Flehite).

Tijdsbesteding
De Collectiecommissie vergadert twee maal per jaar (en indien nodig komen we extra bij elkaar). De tijdsbesteding voor de uitvoering van bovenstaande functie is moeilijk in te schatten.
Voor meer informatie kun je contact opnemen met de commissie door een e-mail te sturen aan: fondsenwerver@historisch-amersfoort.nl.

Website

Via de website bereikten ons de volgende berichten die we graag met de leden van de OVF delen:

“Mogelijk vindt u het interessant kennis te nemen van de levensloop van Amersfoorter Adriaan P.J. Pijl (1895-1924). Ik heb een soort levensloop van hem geschreven. De aanleiding en de rest van het verhaal kunt u hier lezen: http://patmcast.blogspot.nl/2016/06/een-twijfelachtige-eera-dubious-honor.html.
Voor uw eventuele opmerkingen houd ik mij aanbevolen.

Peter Miebies, Castricum.”


“Bij deze wil ik de website van mijn 80 jarige vader bij jullie onder de aandacht brengen. Het betreft hier de volgende website: http://www.datavaria.nl
Het is een website met een aantal onderwerpen waar mijn vader interesse in heeft en wat hem bezig houdt. Een van die onderwerpen is de geschiedenis van de stad Utrecht in kaart brengen. Dit wordt dan ook zeer uitgebreid beschreven op de pagina.
Daarnaast wordt de provincie Utrecht ook aardig uitgebreid beschreven.”

FAMILIETENTOONSTELLING COLD CASES AMERSFOORT
Museum Flehite, 18 juni t/m 25 september 2016


In samenhang met deze tentoonstelling zijn er in de zomermaanden verscheidene activiteiten. Zie daarvoor de website van het museum: www.museumflehite.nl

OPROEP EXPOSITIE OVER DE EERSTE WERELDOORLOG – BELGEN IN HET SOESTERKWARTIER – OKTOBER EN NOVEMBER 2016

In het najaar van 2016 wordt in Amersfoort de Eerste Wereldoorlog herdacht. Er zijn diverse herdenkingsbijeenkomsten en tentoonstellingen. Het Wijkmuseum Soesterkwartier wil daarbij niet achterblijven en organiseert een expositie waarbij veel aandacht besteed zal worden aan de vele, vele Belgische Vluchtelingen die in het Soesterkwartier waren ondergebracht. Belgische vluchtelingen waren gehuisvest op de zolder van een graanpakhuis van Gerritsen aan de Kleine Koppel (thans Eemplein), in een gloednieuwe loods van de timmerfabriek van Bunnik aan de Soesterweg, bij particulieren aan de Driest, de Eemstraat, de Gaslaan (Sasje), Gerrit van Stellingwerfstraat, Isseltseweg, Matthias Withoosstraat, Noordstraat (Sasje), Oude Soesterweg, Parallelweg, Paulus Borstraat, Pieter Pijpersstraat, Puntenburgerlaan, Soesterweg, St. Bonifaciusstraat en de Tuinstraat. In 1917 en 1918 was er aan het eind (opzij?) van de Soesterweg – (nog voor de spoorbomen) een nieuw opvangdorp voor de vrouwen en kinderen van de Belgische geïnterneerde soldaten uit de grond gestampt. Bij Bunnik was een gaarkeuken ingericht, want tegen het einde van de Eerste Wereldoorlog was er een tekort aan voedsel en brandstof. Het Wijkmuseum is voor de bijzondere expositie opzoek naar voorwerpen en informatie over de periode van de Eerste Wereldoorlog in het Soesterkwartier en Amersfoort. Iedere bijdrage (voorwerpen in bruikleen) is zeer welkom. Meld u op zaterdagen bij het Wijkmuseum, of bel Joke Sickmann 033 4611474.


AMERSFOORTSE BEVOLKINGSREGISTERS (bron: Archief Eemland)
De Amersfoortse bevolkingsregisters zijn gescand en worden door vrijwilligers beschreven zodat ze online doorzoekbaar gemaakt kunnen worden. 50% van de ruim 40.000 scans is inmiddels via de projectwebsite www.velehanden.nl beschreven. Tweehonderd vrijwilligers zetten zich hiervoor in. Zij worden beloond met boekenbonnen per verdiend aantal punten.
Wilt u helpen met het beschrijven? Dit is gemakkelijk en kan vanuit huis. Inschrijven kan op https://velehanden.nl/projecten/bekijk/details/project/gam_gezinskaarten.

VERNIEUWINGEN BIJ ARCHIEF EEMLAND (bron: Archief Eemland)
De genealogische informatie op de webpagina ‘Voorouders’ is fors uitgebreid en wordt nu op een nieuwe wijze gepresenteerd. De aktes zijn overzichtelijker gepresenteerd en gemakkelijker doorzoekbaar. Bij ieder resultaat staat visueel uitgebeeld welke overige voorouders aan de gevonden persoon verbonden zijn. Een grote aanwinst is de koppeling van de scans per akte. Deze scans zijn bovendien gratis te downloaden.

De collectie genealogische informatie is uitgebreid met ruim 11.000 personen in bevolkingsregisters; dit zijn onder andere de gezinskaarten van Belgen die tijdens de Eerste Wereldoorlog in Amersfoort verbleven. Dankzij de inzet van vrijwilligers in het project VeleHanden kwamen deze beschikbaar. Ook zijn ruim 25.000 militieregisteraktes aan de collectie toegevoegd. Nieuw is dat ook de bevolkingsregisters van de gemeente Soest nu doorzoekbaar zijn.

De notariële akten, transportregisters en 13 andere bronnen met veel informatie over personen, waren tot voorheen doorzoekbaar via het menu-item ‘Voorouders overige bronnen’. Door de komst van de nieuwe genealogiemodule zijn deze ‘overige bronnen’ nu geplaatst onder menu-item Archieven. U kunt zoeken op familienaam en bij de zoekresultaten in de rechterbalk filteren op ‘Genealogie’. U krijgt vervolgens een overzicht van de resultaten per genealogische bron.

UTRECHTALTIJD.NL
De erfgoedportal UtrechtAltijd.nl is voortdurend in ontwikkeling. In de afgelopen tijd zijn nieuwe verhalen toegevoegd, zoals over de Grebbelinie, buitenplaatsen en de overstroming van 1916.
In het voorjaar heeft Landschap Erfgoed Utrecht een gebruikersonderzoek uitgevoerd met een testpanel. De testpersonen waren positief verrast door de grote rijkdom aan erfgoedinformatie op UtrechtAltijd.nl. Uiteraard waren er ook verbeterpunten. Daar wordt nu aan gewerkt.


ORGELCONCERT IN DE JORISKERK
Op zaterdag 30 juli a.s. geeft Hans van Haeften een concert in de Joriskerk Amersfoort, weer samen met fluitist Iris Hendriks. Dit jaar spelen ze een programma rondom componist Max Reger, die in 1916 overleed. Het concert begint met de tweede orkestsuite van Bach in een bewerking voor orgel en fluit (met de bekende Badinerie). Het concert eindigt met de groots opgezette koraalfantasie van Reger over ‘Ein feste Burg is unser Gott’, een stuk dat ook staat als een burcht.
Het concert begint om 15:00 en de toegang is gratis.

AGENDA
Dinsdag 27 september 2016: Bertus Wouda, Watervluchtelingen, verzorgd en verguisd (overstroming 1916)
Maandag 3 oktober: Maand van de Geschiedenis, Zandfoort a/d Eem
Dinsdag 25 oktober 2016: Willem Oxener: Over de grenzen van de stad, lezing in het kader van de Maand van de Geschiedenis (thema: Grenzen).
Dinsdag 29 november 2016: Onno Maurer: Rick Wouters; lezing n.a.v. de tentoonstelling in Flehite.
Dinsdag 31 januari 2017: Anton Groot, Johan Galjaard, Max Cramer: David Zuiderhoek, componist van de ruimte.
Dinsdag 28 februari 2017: Albert Boersma: Over Withoos (voorlopige titel).


De OVF-lezingen – tenzij anders vermeld – worden gehouden in Museum Flehite, beginnen om 20.00 uur en zijn gratis toegankelijk voor leden van de OVF. Voor niet-leden bedraagt de toegangsprijs € 3,50.
Met het oog op de beveiliging van het museum moet u er rekening mee houden dat te laat komen bij de lezingen betekent dat u voor een dichte deur komt te staan. We sluiten de deur om 20.00 uur.


HISTORISCH CAFE
In de maanden juli en augustus is er geen Historisch Café. Het eerstkomende HC is op donderdag 8 september, 17uur, in Museum Flehite.

De erfgoedorganisaties van Amersfoort organiseren iedere tweede donderdag van de maand het Historisch Café. Voor iedereen die zich (vakmatig) bezig houdt met de geschiedenis van Amersfoort en omgeving.
Tijdens het HC van 8 september verzorgt de Afdeling Monumentenzorg een korte inleiding.

Het Museum doet een beroep op de bezoekers om te helpen bij het schenken en opruimen van het glaswerk etc.

LEZINGEN GILDE AMERSFOORT


Leden van de OVF kunnen de lezingen bijwonen. Graag wel van tevoren aanmelden bij h.schuttervangelder@planet.nl,
Maandag 10 oktober 2016; Hervorming van 1579 in Amersfoort. Spreker: Gerard Raven.
Voorzitterszaal Flehite, 14.00-16.00 uur
Woensdag 9 november 2016; Cuijpers en de Koppelpoort: Hoe authentiek is het beeldmerk van onze stad? Spreker: Sandra Hovens. Auditorium Stad van Cahen, 14.00-16.00 uur
Dinsdag 7 februari 2017; Verkeer in beweging, bewogen verkeersplannen in Amersfoort in de 20e eeuw. Spreker: Hans de Vries. Filalethes, Havik 29 , 14.00-16.00 uur
Dinsdag 18 april 2017; St. Joriskerk. Spreker Karel Emmens. Gerfkamer/ St. Joriskerk, 14.00-16.00 uur


NGV WERKGROEP LEZINGEN EN ACTIVITEITEN
Zie www.amersfoorteo.ngv.nl
zaterdagmiddag 17 september 2016 computermiddag.
donderdagavond 6 oktober 2016 spreekt Wichard Maassen over de Amersfoortse schilders Toon Tieland en Johan Traarbach.
donderdagavond 17 november 2016 ledenvergadering en Piet Hovestad spreekt over zijn familiekroniek.
zaterdag 26 november 2016 Algemene Vergadering van de NGV in Driebergen.
donderdagavond 1 december 2016 lezing.
donderdagavond 19 januari 2017 lezing.
donderdagavond 16 februari 2017 lezing.
donderdagavond 16 maart 2017 lezing.
donderdagavond 6 april 2017 lezing en ledenvergadering.
zaterdag 22 april 2017 Algemene Vergadering van de NGV in Driebergen.
donderdagavond 18 mei 2017 lezing.