Nieuwsbrief november 2014

VAN HET BESTUUR

Katholiek Lager Onderwijs in Amersfoort
Tijdens de OVF-lezing op dinsdag 25 november a.s. spreekt Guido Delahaye over 200 jaar katholiek lager onderwijs in Amersfoort. Delahaye is jarenlang directeur geweest van de Aloysiusschool.
Hij publiceerde begin dit jaar het boek ‘200 jaar katholiek lager onderwijs Amersfoort. Hij heeft drie jaar gewerkt aan de beschrijving van de rijke geschiedenis van het katholiek lager onderwijs in Amersfoort. Hij neemt de lezer (en tijdens de lezing ook de luisteraar) mee vanaf het jaar 1814, toen in de Breestraat de eerste Rooms-Katholieke Jongensschool gestart werd.

(Het boek is te koop bij De Algemene Boekhandel aan de Leusderweg en bij Boekhandel Veenendaal in de Langestraat en kost € 27,50).

Presentatie Jaarboek
De presentatie van het Jaarboek Flehite 2014 zal plaatsvinden op donderdag 27 november a.s. Verschillende onderwerpen komen in het Jaarboek aan bod, zoals de Belgische vluchtelingen tijdens de Eerste Wereldoorlog, de Amersfoortse graficus Dirk Boode, oude handschriften uit Amersfoortse kloosters, de boerderij De Hoef/Bijlerhoef in Hoogland en het aparte Joodse onderwijs tijdens de Tweede Wereldoorlog.
Deze presentatie zal plaatsvinden in de Oud Katholieke Kerk (St. Georgius) aan het Zand 13, tussen 16.30 en 17.30 uur. Om 17.00 uur zal Timo d’Hollosy iets vertellen over de Amersfoortse bevolking en cultuur, naar aanleiding van opgegraven skeletten.
Na afloop van de presentatie zal het Jaarboek uitgereikt worden aan de leden in de St. Joriszaal (vanaf ca. 17.30 uur tot 19.00 uur).


Leden van de OVF ontvangen het Jaarboek OP VERTOON VAN HUN LEDENPAS. Om kosten van verzending te besparen stelt het bestuur het zeer op prijs als de leden tijdens de presentatie, naast hun boek, ook dat van kennissen die de presentatie niet kunnen bijwonen komen halen.

Ook doet het bestuur een beroep op de leden om de dan nog overgebleven boeken te bezorgen. Als u bereid bent om een aantal boeken te bezorgen in de wijk waar u woont, wilt u dat dan melden aan P. Jonkman (p.jonkman@kpnmail.nl)?
Inmiddels heb ik al aanmeldingen uit Centrum, Soesterkwartier, Koppel, Leusderkwartier, Berg, Vathorst, Hoogland, Leusden en Hoevelaken. Maar ook uit die wijken zie ik graag nog meerdere aanmeldingen tegemoet. Bedenk: vele handen maken licht werk!


Cadeaulidmaatschap
De tijd van cadeautjes nadert weer. Wilt u een kennis voor een jaar het lidmaatschap van onze vereniging aanbieden, dan kan dat. Meld de naam van de gelukkige bij de secretaris en maak tegelijkertijd € 15 over op rekening NL95 INGB 0003795666 t.n.v. Oudheidkundige Vereniging Flehite, o.v.v. “cadeaulidmaatschap”. U ontvangt dan een kaart, die u kunt overhandigen aan het nieuwe lid. Als u dit gedaan hebt, meldt u dat aan de secretaris, zodat het nieuwe lid het welkomstpakket van de vereniging ontvangt en ingeschreven wordt als lid voor een jaar, in dit geval dus het jaar 2015.


Ledenbijeenkomst

In vorige Nieuwsbrieven kondigden we een najaarsbijeenkomst aan voor leden die met het bestuur wilden meedenken over een aantal beleidsonderwerpen. Met name werd genoemd het onderwerp hoe inhoud kan worden gegeven aan de rol van de OVF met betrekking tot Monumentenzorg. Maar ook andere onderwerpen willen we aan de orde stellen. En u gelegenheid bieden om uw inbreng te leveren. Helaas lukt het niet meer om een dergelijke bijeenkomst dit jaar te organiseren. Dat zal pas in januari volgend jaar lukken. Degenen die zich al aanmeldden voor deze bijeenkomst, ontvangen t.z.t. een oproep met agenda. Er is nog wel ruimte voor meer deelnemers, dus als u zich nog niet aanmeldde: schroom niet!


Overleden

Gegevens verwijderd om privacy redenen.

MUSEUM FLEHITE

Belgen op de vlucht (4 oktober 2014 t/m 4 januari 2015)


Belgen op de vlucht is de titel van de tentoonstelling die vanaf 4 oktober in Museum Flehite is te zien. De expositie schetst een beeld van het leven van de Belgen in en om Amersfoort ten tijde van de Eerste Wereldoorlog.
Op 6 november a.s. verzorgt Gerard Raven een rondleiding voor OVF-leden door de tentoonstelling. Aanvang 10.30 uur.


VANAF 6 NOVEMBER A.S. IEDERE DONDERDAGAVOND OPEN

Kunsthal KAdE is vanaf donderdag 6 november 2014 iedere donderdagavond open tot 21.00 uur. Er is geen tussentijdse sluiting dus de tentoonstelling is voortaan op donderdagen te bezoeken van 11.00-21.00 uur. “Met de avondopenstelling gaat een langgekoesterde wens van KAdE in vervulling” aldus hoofdcurator Robbert Roos. We zijn continue op zoek naar nieuwe manieren om ons publiek op een zo optimaal mogelijke manier te bedienen. Niet iedereen is in de gelegenheid om ons op doordeweekse dagen of in het weekend te bezoeken. Een avondopenstelling op de donderdag, tevens koopavond in Amersfoort, biedt nieuwe mogelijkheden. Voortaan is iedereen ook welkom op de donderdagavond om onze mooie tentoonstellingen te bekijken.
Ook de KAdEShop is vanaf 6 november iedere donderdagavond geopend tot 21.00 uur.


NIEUW SEIZOEN VAN ROSSUM VERTELT OP RTV UTRECHT
Aflevering donderdag 6 oktober: Paleis Soestdijk
In de tweede aflevering bezoekt Maarten Paleis Soestdijk. Als kind zat hij voor de buis gekluisterd wanneer het jaarlijkse defilé voor Koningin Juliana werd uitgezonden. Na de verhalen over de sobere inrichting van het paleis en de ‘gewone’ levensstijl van Juliana en Bernard; is Maarten erg nieuwsgierig om eens binnen te kijken op het paleis. Was de inrichting van de Oranjes echt zo sober?


Uitzending. Dit en meer is te zien op RTV Utrecht. Van Rossem Vertelt start vanaf 07.00 uur en daarna ieder uur opnieuw.
Online is het programma terug te zien op rtvutrecht.nl/gemist.

DIT IS HET SOESTERKWARTIER (HET VERVOLG)
Bestseller ‘Dit is het Soesterkwartier’ krijgt na 10 jaar een vervolg. De verwachte verschijningsdatum is half december 2014.


De eerste versie van het boek verscheen tien jaar geleden en is zelfs na herdruk al jaren uitverkocht. Omdat de vraag naar het boek nog steeds ontzettend groot is, heeft het Wijkmuseum Soesterkwartier het initiatief genomen om een heruitgave te maken. Naast het bestaande verhaal neemt de redactie nieuwe kennis over de geschiedenis van het Soesterkwartier en informatie over de veranderingen in de wijk gedurende de afgelopen tien jaar in het nieuwe boek op.


Voorinschrijving
Gedurende de openingstijden van het Wijkmuseum Soesterkwartier (zie daarvoor de website
www.wijkmuseumsoesterkwartier.nl) kunt u inschrijven op dit boek. De prijs bij voorinschrijving is € 15,-. Na verschijning is de prijs van ‘Dit is het Soesterkwartier – vervolg’ € 20,-.


Evenals de eerdere versies wordt ‘Dit is het Soesterkwartier – vervolg’ volledig samengesteld door bewoners van het Soesterkwartier zelf. Daartoe is een kleine redactie samengesteld die de inhoud van het boek bepaalt. De eindredactie ligt in de handen van professional Annemarie Postma.

EEN ‘ONBEZORGDE’ OUDE DAG?
Wat betekent de veranderende zorg voor ons?


Op woensdagmiddag 5 november 2014 organiseren ANBO en POWER Amersfoort een lezing met discussie Een ‘onbezorgde’ oude dag? Wat betekent de veranderende zorg voor ons? In historisch perspectief! Spreker is mevrouw dr. Llewellyn Bogaers. Zij is cultuurhistorica en heeft veel onderzoek gedaan naar saamhorigheid in Nederland door de eeuwen heen. Als topdocent van HOVO-Utrecht heeft zij veel ervaring in het begeleiden van gesprekken. In haar lezing gaat zij in op het ouderenbeleid tussen 1945 en 2015.
Zolang ouderen gezond zijn, een goed pensioen hebben en omringd zijn door vrienden en familie, hebben zij alle reden om van hun oude dag te kunnen genieten. Dit happy end geldt niet voor iedereen. Er is veel onrust onder ouderen. In de zorg wordt fors gesnoeid. Senioren moeten langer thuis blijven. Tegelijkertijd wordt er bezuinigd op thuiszorg en dagopvang, worden huur- en zorgtoeslag gekort en lopen de pensioenen terug. Wie zorg behoeft, is steeds afhankelijker van mantelzorg. Een kwart van de ouderen heeft echter geen natuurlijk netwerk, met vereenzaming en onrust als gevolg. Hoe kunnen we iets aan die spanning doen?
De uitzending van Nieuwsuur van 25 augustus 2014 heeft veel in beweging gezet. Toen werd duidelijk dat meer dan 10.000 ouderen met een urgentieverklaring geen opvang vinden, omdat zij als ‘wenswachtenden’ te boek staan. Door die uitzending heeft dit probleem brede aandacht gekregen en moet het rijk zich gaan bezinnen op een menselijke oplossing. Het is een mooi voorbeeld hoe doeltreffend actie gevoerd kan worden. Hand in hand met de media.
Wat leeft er bij ons? Wat kunnen we zelf? Wat voor breder verband is er nodig?


Plaats: Mannenzaal, Westsingel 47 3811BB Amersfoort. De zaal is open vanaf 14.00 uur, er is koffie en thee. Om 14.30 uur begint de lezing. Ontmoetingsmogelijkheid met een drankje en versnapering na afloop. Kosten: € 10,- incl. drankjes.

AGENDA
Donderdag 6 november 2014: Rondleiding door G. Raven voor OVF-leden door de expositie “Belgen op de vlucht” in Museum Flehite
Donderdag 20 november 2014: Historische Kring Leusden: Najaarslezing: Johan de Kruijff over het schijnvliegveld dat in de oorlogsjaren in Den Treek heeft gelegen. (Aanvang 20.00 uur in de Gereformeerde kerk “De Koningshof” aan de Hamershof in Leusden)
Dinsdag 25 november 2014: OVF-lezing: Guido Delahaye; 200 jaar Katholiek Lager Onderwijs in Amersfoort (1814-2014).
Donderdag 27 november 2014 Presentatie Jaarboek 2014 (17.00 uur) in de Oud Katholieke Kerk
Dinsdag 27 januari 2015: OVF-lezing: Theo Miltenburg en Wim Eimers: 1615, start van de tabaksteelt in Amersfoort.
Dinsdag 24 februari 2015: OVF-lezing: Jan Carel van Dijk: De geschiedenis van Garnizoen Amersfoort (1830 tot heden) (Thema “Oorlog en vrede”)
Dinsdag 24 maart 2015 Algemene ledenvergadering OVF


De OVF-lezingen – tenzij anders vermeld – worden gehouden in Museum Flehite, beginnen om 20.00 uur en zijn gratis toegankelijk voor leden van de OVF. Voor niet-leden bedraagt de toegangsprijs € 3,50.
Met het oog op de beveiliging van het museum moet u er rekening mee houden dat te laat komen bij de lezingen betekent dat u voor een dichte deur komt te staan. We sluiten de deur om 20.00 uur.


NGV WERKGROEP LEZINGEN EN ACTIVITEITEN
Zie ook www.ngv.nl bij afdeling Amersfoort e.o.
Dinsdagavond 4 november 2014 spreekt Willem van Maren over Kastelen in de Gelderse Vallei, na een korte algemene afdelingsledenvergadering.
In de middeleeuwen lagen in de Gelderse Vallei, tussen Amersfoort en Wageningen, tientallen kasteeltjes en versterkte huizen. Bijna al deze bouwwerken zijn nu verdwenen. Wie hebben de kastelen gebouwd, wanneer en waarom? Gaven de kastelen wel bescherming tegen oorlogsgeweld? Waarom zijn de kastelen weer afgebroken? Hoe onveilig waren de middeleeuwen voor een gewone man of vrouw? Het antwoord op deze vragen is soms anders dan gedacht wordt. Van veel kasteeltjes is een afbeelding bewaard gebleven. Hierdoor krijgen we een indruk van de manier waarop sommige mensen geleefd hebben. U hoeft er niet jaloers op te zijn. De middeleeuwen waren in de Gelderse Vallei geen tijdperk vol stoere ridders en edele jonkvrouwen. Maar wat dan wel? De spreker zal u meenemen naar de tijd van onze voorouders zes of zeven eeuwen geleden. Wat een wereld! Zo anders dan nu.
Plaats: Kerkelijk Centrum De Brug; aanvang 20.00 uur (zaal open 19.00 uur)
Donderdagmiddag 13 november 2014 spreekuur familiegeschiedenis.
Donderdagmiddag 11 december 2014 spreekuur familiegeschiedenis.
Dinsdagavond 16 december 2014 spreekt Kees Schipper over ‘De Nieuwe Hollandse Waterlinie’.
Donderdagavond 15 januari 2015 spreekt Gerrit Woertman, Genealogie en nu op zoek naar DNA?
Dinsdagavond 17 februari 2015 spreekt Sytske Visscher over WieWasWie.
Donderdagavond 16 april 2015 presentatie “Het bewaren waard”, na de afdelingsledenvergadering.
Voorts afdelingsbijeenkomsten op dinsdagavond 17 maart 2015 en donderdagavond 7 mei 2015.


HISTORISCH CAFE
U bent op donderdag 13 november 2014 vanaf 17.00 uur weer van harte welkom bij het Historisch Café van Archief Eemland en partners.

Locatie: RCE, Smallepad 5 (LET OP: andere locatie!)


Het Historisch Café krijgt dit keer een prehistorisch tintje. Liesbeth Theunissen, senior-onderzoeker Pleistoceen Late Prehistorie bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed neemt u mee naar de Steentijd. Een groot onderzoeksteam heeft allerlei nieuwe ontdekkingen gedaan over de periode en de resultaten zijn nu, vooral in beelden, te bewonderen. Zeer recent zag de Steentijdkalender het licht. Het is een verjaardagskalender waarin het leven in West-Friesland 4500 jaar geleden centraal staat. Door de ogen van Cees, de steentijdman van Mienakker, laat de kalender zien hoe het leven toen was. Vanuit het verleden springen we nog even naar het heden met een nieuwtje.


Archief Eemland organiseert samen met een aantal partners iedere tweede donderdag van de maand het Historisch Café. Iedere editie vindt er een korte presentatie plaats over een historisch onderwerp of daaraan verwant. Daarnaast is er altijd volop gelegenheid om anderen met historische belangstelling te ontmoeten. De toegang is gratis, u bent van harte welkom.