Nieuwsbrief mei 2012

VAN HET BESTUUR

Brongerslezing

We kunnen terugzien op een geslaagd evenement. Zowel de spreker (prof. Kennedy), muziek (Berg-Trio) als de goede verzorging vanwege de RCE droegen hieraan bij. Ongeveer 100 deelnemers zorgden met elkaar voor een geanimeerde en, te oordelen naar de reacties, gewaardeerde bijeenkomst.

Excursie

De OVF-excursie brengt ons op 16 juni a.s. naar de Koepelkerk in Renswoude (ontwerp: Jacob van Campen) en het Kasteel Amerongen. Luc Panhuysen, auteur van het boek ‘Rampjaar 1672’, verzorgt een lezing.

De OVF-excursie is alleen voor OVF-leden. De kosten bedragen € 45,- per persoon. U kunt zich opgeven door een e-mail te sturen naar excursie@historisch-amersfoort.nl (en vermelden of u 65+ bent, een Museumjaarkaart hebt en/of lid bent van de Vereniging Rembrandt) en het bedrag direct over te maken op bankrekeningnr. 3795666 t.n.v. Oudheidkundige Vereniging Flehite (met vermelding van ‘Excursie’). Met opgave van redenen 100% bedrag terugstorting mogelijk tot 19 mei, 50% tot 2 juni, 0% vanaf 2 juni.

De excursie gaat door tussen 40 (minimum) en 50 (maximum) aanmeldingen. Af te raden indien u slecht loopt.

Voorlopig programma:

09.15 Vertrek per bus (Zonnehof)

10.00 Aankomst bij Koepelkerk Renswoude (ontwerp: Jacob van Campen)

11.30 Vertrek naar Amerongen

12.00 Aankomst bij Kasteel Amerongen. Lezing door Luc Panhuysen

12.30 Lunch

13.30 Bezoek kasteel / park / dorp op eigen gelegenheid

16.00 Vertrek naar Amersfoort

17.00 Aankomst Amersfoort

Nieuwe leden

Gegevens verwijderd om privacy redenen.

(meer dan) 50 jaar lid

Gegevens verwijderd om privacy redenen.

Overleden

Gegevens verwijderd om privacy redenen.

AGENDA (zie ook het programma van de NGV in deze nieuwsbrief)

Dinsdag 22 mei 2012 mw. C. Oldenburger, “‘De groene historie van de buitenplaatsen Randenbroek en Nimmerdor”. Lezing in het kader van het Jaar van de Historische Buitenplaats 2012. Ook aandacht voor het cultuurhistorisch onderzoek naar de buitenplaatsen in opdracht van de gemeente Amersfoort.

Dinsdag 25 september 2012: Bart Wiekart, “De aanloop naar het Twaalfjarig Bestand. De Oranjes en de regio”. Lezing in samenwerking met het JvO Comité.

De lezingen, die – tenzij anders vermeld – worden gehouden in Museum Flehite, en beginnen om 20.00 uur, zijn gratis toegankelijk voor leden van de OVF. Voor niet-leden bedraagt de toegangsprijs € 3,50.

HISTORISCHE KRING LEUSDEN

Dinsdagavond 8 mei 2012 in de Dorpskerk in Leusden-Zuid, Arnhemseweg 75, 3832 GJ Leusden. De aanvang is om 20.00 uur.

De heer Richard Hoving, journalist en historicus, zal op deze avond een lezing verzorgen met als titel:

Het foute kamp”

Onlangs verscheen het boek Het ‘foute’ kamp over het naoorlogse interneringskamp voor landverraders en collaborateurs op de grens van Amersfoort en Leusden. Tijdens de lezing schetst Richard Hoving, de auteur, de aanleiding voor het boek, de opzet van zijn onderzoek en in grote lijnen de geschiedenis van het kamp.Het is voor het eerst dat het dagelijks leven in een NSB-kamp zo gedetailleerd wordt beschreven. Hoving gaat tijdens de lezing ook in op de eerste reacties op zijn boek.

ARCHITECTUURCAFE

Maandag 7 mei 2012, 20.00 uur, AG NOVA, Paulus Borstraat 43: Stadsacupunctuur: kleine ingrepen, groot effect

Iedere buurt kent schurende, niet toegeëigende of onvoldoende gebruikte plekken. Soms hangt het verval al in de lucht. Soms blijven er gewoon kansen liggen. Strategisch ingrijpen, fijnmazig, kan de leefbaarheid van een buurt of een stad aanzienlijk verbeteren.

Inwoners van Amersfoort zijn de afgelopen maanden uitgedaagd om na te denken over de directe woonomgeving en om schurende plekken aan te dragen. Hun wensen en ideeën m.b.t. locaties zijn, ondersteund door Amersfoortse architecten en stedenbouwkundigen, geconcretiseerd en verbeeld. Tijdens het Architectuurcafé presenteren bewoners samen met architecten en stedenbouwkundigen hun verbeterplannen. De eindopbrengst van de avond is een bonte mix van ruimtelijke wensbeelden, verdeeld over de stad.

Waar kan de kwaliteit van de bestaande stad worden versterkt?

Kunnen we concluderen dat de kennis van de bevolking over de leefomgeving bij ruimtelijke processen beter gemobiliseerd en ingezet zou kunnen worden? U kunt zelf uw oordeel vellen tijdens de presentatie van stadsacupunctuurprojecten en de verbeterplannen tijdens het Architectuurcafé van maandag 7 mei.

Met medewerking van: bewoners, architecten en stedenbouwkundigen uit Amersfoort, Tom Bullens, Stedenbouwkundige-directeur Volmer en partners, wethouder Gert Boeve en Koos Koolstra, directeur Alliantie Amersfoort.

COLLECTIE FRANSEN IN MUSEUM FLEHITE

Bouten, Gestel, Van Heemskerck, Hussem, Kelder, Sluijters, Struycken, Saalborn, Valk, Wiegman e.v.a.

Museum Flehite stelt van 26 februari t/m 28 mei 2012 een deel van de omvangrijke collectie van verzamelaar Ger Fransen tentoon. De Collectie Fransen bestaat uit ongeveer 2500 kunstwerken.

UTRECHTSE VOOROUDERS TOT 1579 TERUG TE VINDEN VIA INTERNET

Vanaf 27 april kan iedereen de belangrijkste bronnen over zijn voorouders uit de periode vóór 1811 gratis via internet bekijken. De eerste doop- trouw- en begraafboeken uit de provincie Utrecht zijn dan volledig digitaal online beschikbaar.

Wie meer wil weten over zijn voorouders kan via de archieven van de Burgerlijke Stand eenvoudig aan informatie komen. Lastiger wordt het om gegevens te vinden van vóór de invoering van de burgerlijke stand in 1811. Hiervoor is onderzoek nodig in de doop-, trouw- en begraafboeken (DTB-boeken) van kerken en gerechten. Dankzij de hulp van vele vrijwilligers is ook deze informatie vanaf 27 april via internet te vinden. Op dat moment gaan de eerste 25.000 scans met inschrijvingen van ongeveer 50.000 dopelingen, gehuwden en overledenen uit Everdingen, Hagestein, Vianen en Zijderveld online. In de aankomende jaren worden ook de DTB-boeken van alle andere plaatsen in de provincie online gepubliceerd.

Doop-, trouw- en begraafboeken

De Utrechtse doop-, trouw- en begraafboeken werden meestal bijgehouden door dominees, kosters en pastoors van gereformeerde gemeenten en rooms-katholieke parochies. Daarnaast zijn er trouwboeken van dorps- en stadsgerechten, omdat niet-gereformeerde huwelijken na de reformatie alleen rechtsgeldig waren als ze voor het plaatselijke gerecht waren gesloten. Het oudst bewaarde register in de provincie Utrecht is een Nederlands-hervormd doopregister uit Amersfoort uit 1579.

DTB-project

In het DTB-project werken verschillende archiefdiensten uit de provincie Utrecht samen. Het doel is om alle DTB-boeken in de provincie te scannen (meer dan 90.000 pagina’s) en via een gezamenlijke naamindex toegankelijk te maken en online aan te bieden. Het project vindt plaats onder de verantwoordelijkheid van de Kring van Utrechtse Archivarissen en met inzet van vele vrijwilligers. Het Utrechts Archief verzorgt de coördinatie en uitvoering. Het project is mogelijk door een subsidie van de Utrechtse Schatkamer van de provincie Utrecht.

Vrijwilligers

De DTB-gegevens worden ingevoerd en gecontroleerd door een grote groep vrijwilligers. Voor het invoeren van de indexen van de regio Eemland zijn nog vrijwilligers nodig. De werkzaamheden kunnen thuis worden uitgevoerd.

  COLLECTIE FRANSEN IN MUSEUM FLEHITE

  Bouten, Gestel, Van Heemskerck, Hussem, Kelder, Sluijters, Struycken, Saalborn, Valk, Wiegman e.v.a.

  Museum Flehite stelt van 26 februari t/m 28 mei 2012 een deel van de omvangrijke collectie van verzamelaar Ger Fransen tentoon. De Collectie Fransen bestaat uit ongeveer 2500 kunstwerken.

  UTRECHTSE VOOROUDERS TOT 1579 TERUG TE VINDEN VIA INTERNET

  Vanaf 27 april kan iedereen de belangrijkste bronnen over zijn voorouders uit de periode vóór 1811 gratis via internet bekijken. De eerste doop- trouw- en begraafboeken uit de provincie Utrecht zijn dan volledig digitaal online beschikbaar.

  Wie meer wil weten over zijn voorouders kan via de archieven van de Burgerlijke Stand eenvoudig aan informatie komen. Lastiger wordt het om gegevens te vinden van vóór de invoering van de burgerlijke stand in 1811. Hiervoor is onderzoek nodig in de doop-, trouw- en begraafboeken (DTB-boeken) van kerken en gerechten. Dankzij de hulp van vele vrijwilligers is ook deze informatie vanaf 27 april via internet te vinden. Op dat moment gaan de eerste 25.000 scans met inschrijvingen van ongeveer 50.000 dopelingen, gehuwden en overledenen uit Everdingen, Hagestein, Vianen en Zijderveld online. In de aankomende jaren worden ook de DTB-boeken van alle andere plaatsen in de provincie online gepubliceerd.

  Doop-, trouw- en begraafboeken

  De Utrechtse doop-, trouw- en begraafboeken werden meestal bijgehouden door dominees, kosters en pastoors van gereformeerde gemeenten en rooms-katholieke parochies. Daarnaast zijn er trouwboeken van dorps- en stadsgerechten, omdat niet-gereformeerde huwelijken na de reformatie alleen rechtsgeldig waren als ze voor het plaatselijke gerecht waren gesloten. Het oudst bewaarde register in de provincie Utrecht is een Nederlands-hervormd doopregister uit Amersfoort uit 1579.

  DTB-project

  In het DTB-project werken verschillende archiefdiensten uit de provincie Utrecht samen. Het doel is om alle DTB-boeken in de provincie te scannen (meer dan 90.000 pagina’s) en via een gezamenlijke naamindex toegankelijk te maken en online aan te bieden. Het project vindt plaats onder de verantwoordelijkheid van de Kring van Utrechtse Archivarissen en met inzet van vele vrijwilligers. Het Utrechts Archief verzorgt de coördinatie en uitvoering. Het project is mogelijk door een subsidie van de Utrechtse Schatkamer van de provincie Utrecht.

  Vrijwilligers

  De DTB-gegevens worden ingevoerd en gecontroleerd door een grote groep vrijwilligers. Voor het invoeren van de indexen van de regio Eemland zijn nog vrijwilligers nodig. De werkzaamheden kunnen thuis worden uitgevoerd.

  De registers worden de komende jaren gepubliceerd op de websites van:

  NGV WERKGROEP LEZINGEN EN ACTIVITEITEN

  Donderdagavond 10 mei 2012, van 20.00 tot 22.00 uur (zaal open vanaf 19.00 uur)

  Onderwerp: Valkuilen en zegeningen van DNA-onderzoek als hulpmiddel bij familieonderzoek

  Inleider: de heer Robert Philippo

  Plaats: Kerkelijk Centrum De Brug, Schuilenburgerweg 2, 3816 TB Amersfoort

  Een boeiende, interactieve en praktijkgerichte lezing over de valkuilen en zegeningen van DNA-onderzoek als hulpmiddel bij familieonderzoek. Aan de hand van praktijkvoorbeelden uit enkele genetische reconstructies van de Philippo-stam en de Joodse Rudelsheim-stam neemt de spreker u mee hoe hij met behulp van deze techniek verwantschapsvragen in zijn familieonderzoek oploste, maar ook hoe hij tegen plezierige en minder plezierige verrassingen aanliep. Laagdrempelige, kennisdelende en “niet wetenschappelijke” lezing voor iedereen die hier meer over wil weten. Neem gerust uw eigen stamboom mee en laat u verrassen wat dit hulpmiddel voor u mogelijk zou kunnen betekenen.

  Afdelingsbijeenkomsten en belangrijke data:

  Op zaterdagmiddag 22 september 2012 Computergenealogie.

  Op donderdagavond 18 oktober spreekt dhr. Bas Lems over “Vrouwen in het leger van Napoleon”.

  Op dinsdagavond 13 november spreekt dhr. Dick van den Bergh over “Opa Kas”.

  Op donderdagavond 13 december spreekt dhr. Theo Gerritsen over “Het telen en roken van tabak”.

  Van 24 tot en met 28 september 2012 is er een internationaal genealogisch en heraldisch congres in Maastricht. Met op woensdag 26 september 2012, tussen 13.00 uur en 21.00 uur op verschillende locaties in Maastricht (maar hoofdzakelijk in het Regionaal Historisch Centrum) een grootschalige genealogische publieksmanifestatie, onder de naam Famillement. Het Famillement komt dit jaar in de plaats van de landelijke Genealogische Dag en is een gezamenlijk initiatief van CBG en NGV. Het Famillement is gratis toegankelijk. Nadere informatie kunt u vinden op www.congress2012.info.

  HISTORISCHCAFE

  U bent op donderdag 10 mei 2012 vanaf 17.00 uur weer van harte welkom op het Historisch Café van Archief Eemland en partners. Het Historisch Café vindt op deze datum plaats in De Drie Ringen in Amersfoort.Tijdens deze bijeenkomst zal de Archeologische Dienst de presentatie verzorgen.

  Zoals altijd zal er tijdens dit café gelegenheid zijn om anderen met historische belangstelling te ontmoeten. U kunt gerust iemand die zich op vrijwillige basis dan wel vakmatig bezig houdt met de geschiedenis van Amersfoort en omgeving meebrengen.

  De volgende bijeenkomst staat gepland voor 14 juni 2012.