Nieuwsbrief maart 2021

Van het bestuur

Beste OVF-leden,

Begin maart hebben ruim 700 leden hun contributie betaald. Ik wil iedereen bedanken voor hun bijdrage. Een extra dank aan de leden die meer dan het contributiebedrag hebben overgemaakt.

In deze problematische tijden staan we vooral digitaal met elkaar in contact. Met filmpjesdigitale excursies en een podcast. De middelen hiervoor hebben we tot onze beschikking dankzij uw bijdrage.

Hopelijk kunnen we binnen afzienbare tijd elkaar weer fysiek ontmoeten bij een lezing of andere bijeenkomst.

Met vriendelijke groet,

Anton Schage, 
penningmeester

OVF-activiteiten

Lezing Gerard Raven uitgesteld

De lezing van historicus Gerard Raven over ‘Besmettelijke ziekten in Amersfoort’ kan dinsdag 16 maart vanwege de geldende coronamaatregelen niet doorgaan.

De lezing wordt tot nader order uitgesteld.


Lezing Ronald Polak

De ontwapening van Duitse soldaten rond Amersfoort en hun voettocht naar Duitsland 
Dinsdag 20 april 2021 van 20.00 – 22.00 uur.
Inloop vanaf 19.30 uur.
Kosten: gratis voor OVF-leden, 5 euro voor niet-leden.
Aanmelden verplicht: OVFaanmeldingen@gmail.com

Rond 20 april 1945 bereiken de oprukkende geallieerden de lijn Nijkerk – Barneveld – Ede. Dan stagneert de opmars. Langs de Eem en het Valleikanaal hebben zich eind april 30.000 Duitsers ingegraven in de ‘Pantherstellung’ tussen het IJsselmeer en de Rijn. Hun lot is een van de punten op de agenda van de bekende bespreking in ‘Hotel De Wereld’ in Wageningen. De Duitsers worden ontwapend op tien verschillende locaties in West-Nederland; of beter gezegd, zij regelen dat zelf. Daarna marcheren zij via de Afsluitdijk naar Noord-Duitsland, een tocht van ruim 400 km. 

Historicus Ronald Polak is oud-docent geschiedenis en voorzitter van de Historische Kring Leusden. Voor zijn in 2018 verschenen boek ‘Afgemarcheerd!’ deed hij onderzoek naar de gebeurtenissen waarvan hij in de lezing verslag zal doen. Ooggetuigenverslagen, documenten, foto’s en filmbeelden verduidelijken hoe twee geallieerde divisies een overmacht aan Duitsers konden ontwapenen.

Het doorgaan van de lezing van Ronald Polak is afhankelijk van de dan geldende coronamaatregelen. Check hiervoor deze website en uw mailbox.


Boeken

‘Op weg naar de hemelse Bruidegom’

Het boek bevat unieke teksten in middeleeuws Nederlands die omstreeks 1480 zijn samengesteld voor de zusters van het Sint-Aagtenklooster in Amersfoort. De verhalen gaven de zusters steun om hun leven in afzondering en armoede voort te zetten.
Uit de verzameling van 50 geschreven heiligenlevens zijn 12 verhalen met vrouwen in de hoofdrol uitgekozen en door emeritus predikant Hildo van Es en mediëvist Ludo Jongen voorzien van hertaling en commentaar.

‘Op weg naar de hemelse Bruidegom’ kost € 29,00 in de boekhandel en bij de uitgever van het boek: Uitgeverij Verloren. De Stichting Flehite Publicaties, uitgever van OVF, was betrokken bij het boek in verband met de subsidieaanvraag bij het Prins Bernard Cultuurfonds.


Samen sparen voor het historische verzamelalbum van PLUS

Zowel op Facebook als op Marktplaats verschijnen oproepen en zelfs groepen om plaatjes te ruilen voor het verzamelalbum ‘Amersfoort onze stad’.

Veel verzamelaars maken hele schema’s om duidelijk te maken welke plaatjes ze hebben, zoeken en dubbel hebben.

De PLUS-supermarkt aan de Arnhemseweg 4 in Amersfoort biedt sinds 15 februari het boek en de plaatjes gratis aan bij de boodschappen. 

Bijzonder aan ‘Amersfoort onze stad’ is het grote formaat (bijna A3) en de harde kaft. Echt een boek om te bewaren. Het album kent 14 thema’s met uitgebreide toelichting en heeft een omvang van 64 pagina’s met 60 grote vaste foto’s en maar liefst 216 los in te plakken stickers. De samenstelling en de teksten zijn van de hand van OVF-secretaris Jan Carel van Dijk. 


Ook interessant… 

Online lezing van NGV Amersfoort

De Nederlandse Genealogische Vereniging Amersfoort en omstreken organiseert woensdag 10 maart van 20.00 tot 21.15 uur via internet een lezing over Online Museum De Bilt. Digitale inloop vanaf 19.45 uur. Aanmelding per e-mail voor 7 maart aan Marijke Lam­bermont (secretaris-utr@ngv.nl). 

U ontvangt dan een bevestigingsmail met een link. Door op de link te klikken, kunt u de lezing volgen op uw computer, lap­top, tablet of smartphone.

Dick Berents en Anne Doedens zijn de sprekers. Onlinemuseumdebilt.nl is een site met nu al zo’n 1.100 bijdragen over de lokale ge­schie­denis van het gebied van de gemeente De Bilt. Een enthousiaste club vrijwilligers richtte 2,5 jaar geleden een stichting op om de plaatselijke geschiedenis op een moderne en aan­spre­kende manier digitaal toegankelijk te maken voor jong en oud, voor lief­heb­ber en geïnteresseerde. Het idee sloeg aan. Nu bezoeken al meer dan 700 mensen ie­de­re week ons museum.

Aan de hand van de volgende vraag wordt de collectie van het museum steeds verder uitgebreid: wel­ke zaken uit de (cultuur)historie van de zes kernen van De Bilt zijn de moeite waard voor de in­wo­ners, hebben een bovenlokale betekenis, zijn beeldend weer te geven, met de nodige informatie en door­ver­wijzingen?

Intussen staan er rondleidingen op de site van het online museum over onderwerpen als de adel in de Bilt, over het bedrijfsleven in de zes kernen, over de bevrijding etc. Men kan op de site zo’n 60 his­to­rische kaarten van het gebied bewonderen. Er zijn in samenwerking met Regio TV De Bilt filmpjes ge­maakt over ‘Levende Monumenten’. Maandelijks gaat een uitgebreide Nieuwsbrief de deur uit. Op de site vindt men Books, zoals recent een hertaald fraai 16e-eeuws James Bond-verhaal over de gren­zen van Gooi en Sticht.


Amersfoort uit je raam

Hans Withoos, Windows to Paradise, 2019

Museum Flehite organiseert de lockdown-challenge: 
Amersfoort uit je raam.
Flehite heeft mooie stadsgezichten in zijn collectie, maar is benieuwd hoe Amersfoort eruit ziet vanuit uw raam. Nu we zoveel thuis zitten, kunt u het uitzicht waarschijnlijk wel dromen…

Teken, schilder, plak, borduur, klei, fotografeer etc. uw uitzicht inclusief raam en stuur een foto van uw kunstwerk voor 7 april naar: educatie@museumflehite.nl
Alle inzendingen worden geplaatst op de website; een deel wordt tentoongesteld.


Nieuwe website voor historisch grondbezit provincie Utrecht

Ad van Ooststroom houdt zich al geruime tijd bezig met de reconstructie van het historisch grondbezit in de provincie Utrecht (in 1400 of zoveel vroeger als mogelijk). Sinds kort heeft hij een eigen website: 
www.vanooststroom.com.
 

Hij gebruikt een Geografisch Informatie Systeem, een digitale percelenkaart van de provincie op basis van het Kadaster van 1832 en informatie uit zeer veel bronnen. Deze kaart bevat ca. 30.000 percelen.

De kaarten bestaan uit meerdere kaartlagen die desgewenst in- en uitgeschakeld kunnen worden; het selecteren van een kaartelement, perceel, kerk, gerecht, kasteel, weg, waterweg etc. opent een informatiepaneel met de bijbehorende informatie. Een achtergrondkaart plaatst deze elementen in de kaart van vandaag.

Vanwege de grote hoeveelheid namen van eigenaren ondersteunt dit mogelijk ook familieonderzoek. Desgewenst kan de kaart geheel of gedeeltelijk worden gedownload.
Meer informatie bij Ad van Ooststroom, e-mail ad@vanooststroom.com, tel. 0164-253205.


Nederlandse historische musea

Op www.thuismuseum.nl/rondleidingen vindt u rondleidingen van een kwartiertje door Nederlandse musea. Als u kiest voor ‘geschiedenis’ komt u onder meer uit bij Museum Van Loon, de Hermitage en forteiland Pampus. We kozen voor u het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden uit.