Nieuwsbrief juni 2023

Een kijkje nemen op historische plekken waar je anders nooit komt? Dat kan op 24 en 25 juni! U kunt zich nog aanmelden voor deze mini-excursies, evenals voor de rondwandeling in Kattenbroek op 1 juli. In deel III van de podcastserie over de bijzondere oorlogsdagboeken van twee Amersfoortse heren zijn we aanbeland in 1942. Witte Jan Vaatstra: “De vrijheid is verloren, de toekomst is donker.”

Van het bestuur

Mini-excursies | 24 en 25 juni

U kunt zich nog inschrijven voor onderstaande mini-excursies ter gelegenheid van het 145-jarig bestaan van de OVF. Introducees zijn van harte welkom!

Aanmelden

OVF-leden kunnen zich tot uiterlijk 14 juni aanmelden door:
– Een mail te sturen aan jellehekman@xmsnet.nl, met vermelding van de 1e en 2e keus.
– Een bedrag van € 1,45 per persoon per excursie over te maken op bankrekening NL95 INGB 0003 7956 66 t.n.v. Oudheidkundige Vereniging Flehite.
Daarna krijgt u een bevestiging of u geplaatst bent.

1. Sint Joriskerk – Toren en zolder | zaterdag 24 juni | 11.00 uur
Deze excursie is helaas volgeboekt.

2. Klooster Onze Lieve Vrouwe Ter Eem | 24 juni | 14.00 uur
Daam Fockemalaan 22
Ontworpen door architect B.J. Koldewey, in samenwerking met W.C.A. Kroese. Het kloostercomplex bestond uit een meisjesinternaat, een lyceum en een kweekschool. Momenteel zijn er tientallen bedrijven in gevestigd. Deze excursie gaat alleen door bij voldoende aanmeldingen.

3. Van Hoogevest en Kuiperij Meester | zaterdag 24 juni | 14.00 uur
Westsingel 9/Hellestraat 7
De excursie start bij Architectenbureau Van Hoogevest met een korte uitleg over restauratieprojecten. De Kuiperij van Meester is ingrijpend gerenoveerd en in 2018 heropend. Tijdens het bezoek aan de kuiperij krijgt u uitleg over het oude ambacht.

4. Park Randenbroek | verplaatst naar zondag 25 juni | 14.00 uur
Ringweg Randenbroek 119
Het park is in de negentiende eeuw aangelegd in Engelse landschapsstijl. Enkele jaren geleden zijn de oorspronkelijke zichtlijnen, bospaden, heuvels en waterlopen hersteld. Dwars door het park kronkelt de Heiligenbergerbeek. Het ene moment sta je in het bos, even later wandel je over houten vlonders door natte graslanden.

5. Kapellen Amersfoort Noord | zaterdag 24 juni | 11.00 uur
Isseltseweg 155
Fietstocht met bezoeken aan de kapel Isselt, kapel Coelhorst, de Martinuskapel en de voormalige kapel van Leo’s Oord.

6. Fietstocht over terrein Zon en Schild | zaterdag 24 juni | 14.00 uur
Utrechtseweg 266
Fietstocht over het terrein van de psychiatrische inrichting Zon en Schild met het verhaal van de ontwikkelingen in de psychiatrie en de woningbouwplannen voor dit gebied.

7. Ode aan de stad, Amersfoort bezongen | zaterdag 24 juni | 14.00 uur
Toscastraat 1
In een gezellige ‘setting’ van ongeveer een uur worden prachtige liedjes of fragmenten die over Amersfoort gaan ten gehore gebracht. Elk voorafgegaan door een verhaaltje van Jan Carel van Dijk over de artiest(en).

8. Tuin achter woonhuis Van Bemmel | zondag 25 juni | 14.00 uur
Grote Spui 1
Achter het voormalige woonhuis van de Amersfoortse historicus Van Bemmel (’t Zand) bevindt zich een tuin met parkallures. De excursie begint met een kort bezoek aan de Beiaardschool.

9. Voormalig Gymnasium | zaterdag 24 juni | 14.00 uur (gewijzigd tijdstip)
Groen van Prinstererlaan 33
Een meesterwerk van C.B. van der Tak, uitgevoerd in een zakelijk expressionistische stijl met invloeden van W.M. Dudok.

10. Regenten en Regentenkamers | zaterdag 24 juni | 13.00 uur
Achter Davidshof 1
Bezoek aan de regentenkamers van St Pieters- & Blokland Gasthuis en Burgerweeshuis met toelichting door de huidige regenten


Activiteiten

Om u aan te melden voor OVF-activiteiten klikt u op de rode button bij de betreffende aankondiging. U ziet een formulier waarop u respectievelijk uw mailadres, naam en ‘ja’ invult. Mocht u later toch verhinderd zijn, dan graag via dezelfde link weer afmelden. U vult dan ‘nee’ in. Mensen op de reservelijst kunnen we dan alsnog een plezier doen. Als het maximum aantal deelnemers is bereikt, werkt de link niet meer.

OVF-activiteiten zijn gratis voor leden. Niet-leden verzoeken wij 5 euro over te maken op NL95 INGB 0003 7956 66 t.n.v. Oudheidkundige Vereniging Flehite o.v.v. de datum en titel van de activiteit.


“C’est la vie”Deel III podcastserie Dagboeken van twee Amersfoortse heren in oorlogstijd

Het is 1942. De oorlog escaleert verder. De deportaties van het Joodse bevolkingsdeel gaan dag en nacht door. Honoré Blijdenstijn en Witte Jan Vaatstra zien het, noteren het en reageren er ieder op hun eigen manier op.

Foto: Utrechtseweg (Archief Eemland)

Witte Jan Vaatstra (10 mei 1942):
“Tweede verjaardag van ‘onze’ oorlog. Duizenden zijn gedood, duizenden zitten gevangen, velen gefusilleerd, allen lijden gebrek, zuchten onder vreemde heerschappij en oorlogswetten en moeten zich voegen naar de onnederlandse inzichten van een kleine groep landgenoten, zware belastingen betalen, terwijl bedrijven en handel aan banden liggen. Duizenden zijn en worden weggevoerd om in den vreemde te werken ten behoeve van de oorlogshandelingen.
De vrijheid is verloren, Nederl. Indië in andere handen, de toekomst is donker.
‘k Heb vanmorgen de eenzaamheid gezocht. ’t Was stil in de bossen, mooi zonnig weer, vogels zongen, ’t was alles vrede en rust.”

Honoré Blijdenstijn (16 oktober 1942):
“Ons bridgeclubje is weer compleet: Dr. Oosterveld, de Amersfoortse vrouwenarts, heeft de plaats van Van Vollenhoven ingenomen. C’ est la vie, zegt de Fransman. Van Vollenhoven zit in Amsterdam te wachten tot men hem naar Polen brengt. Maar moet daarom ’t bridgeclubje sterven? Uit protest tegen dede Duitse Jodenvervolging? Maar dat is toch steriel. Wij hebben er maar niet over gefilosofeerd en zijn weer begonnen.”

De podcast is hier te beluisteren.

“Ik ben erg onder de indruk van jullie podcast. Zo bijzonder om die twee mannen te horen praten over een tijd en plek die er niet meer was, maar bij ons thuis altijd aanwezig was.”
Alet van ‘t Eind


Rondwandeling Kattenbroek | 1 juli

Op zaterdag 1 juli organiseert de OVF een wandeling door Kattenbroek. De gedachten die tot ontwikkeling van deze wijk hebben geleid zijn nog goed zichtbaar en tot op de dag van vandaag bijzonder.

Onlangs heeft de Stichting Flehite Publicaties een wandelgids uitgebracht met twee routes door Kattenbroek.

Auteur Trudy de Mooy neemt u mee langs enkele hoogtepunten van Kattenbroek. De route gaat onder meer langs de KUBUS en de Ruïnewoningen (foto). Tijdens de wandeling krijgt u ook veel achtergrondinformatie en toelichting over kunstwerken in deze wijk.

Tijd: 14.00 – 16.00 uur
Start- en eindpunt: De Lichtkring, Laan naar Emiclaer 1Sits in de stad | Lezing 19 september

Geschiedenis van de textielnijverheid in Amersfoort

Het thema van Open Monumentendag in september is ‘levend erfgoed’. De OVF sluit hierbij aan door Nathalie Cassée, initiatiefnemer van de Katoendrukkerij in de Volmolen in Amersfoort, uit te nodigen voor een lezing over de geschiedenis van de textielnijverheid in Amersfoort. En natuurlijk in de Volmolen!

In haar lezing gaat Cassée in op de betekenis van deze nijverheid voor de stad. Waar blonk Amersfoort in uit en wat was de functie van een volmolen daarbij? Aan de orde komen: het laken, de bombazijn en de handgemaakte sitsen. Hoe belandden de sitsen hier, hoe kwamen ze in onze streekdracht terecht en welke rol speelt deze nijverheid nog steeds wereldwijd?

De Katoendrukkerij in de Volmolen naast de Koppelpoort is een unieke ambachtelijke werkplaats. De drukkerij is gespecialiseerd in een van de oudste technieken, het katoendrukken, internationaal ook wel woodblock printing genoemd. De Katoendrukkerij biedt diverse workshops en cursussen aan. Kijk daarvoor op de website.

Spreker: Nathalie Cassée
Tijd: 20.00 – 22.00 uur, inloop vanaf 19.30 uur
Locatie: De Katoendrukkerij in de Volmolen
Koffie en thee voor eigen rekeningOok interessant…

Boekpresentatie over Kamp Erika | 13 juni
Loes van Overeemlezing | 6 juli

De opa van onderzoeksjournalist en schrijver Hester den Boer (1981) zat tijdens de Tweede Wereldoorlog gevangen in Kamp Erika. Het boek is een verslag van een persoonlijke zoektocht naar de gruwelijke geschiedenis van dit vrijwel vergeten Duitse concentratiekamp, gelegen in de bossen bij Ommen. Aan de hand van uitvoerig archiefonderzoek en tientallen interviews met ooggetuigen en nabestaanden ontrafelt Den Boer een verzwegen oorlogstrauma dat tot op de dag van vandaag doorwerkt.

Na de boekpresentatie zal Hester den Boer geïnterviewd worden door historicus Rense Havinga.

De Loes van Overeemlezing is de jaarlijkse lezing waarin vrouwen centraal staan die een rol hebben gespeeld in de geschiedenis van Kamp Amersfoort. Eva Taylor-Tazelaar zal op 6 juli het verhaal vertellen over haar moeder Sabine Zuur. 

Ze was bevriend met Erik Hazelhoff Roelfzema, de latere Soldaat van Oranje. Toen de oorlog uitbrak rolde ze het verzet in. Maar ze werd verraden en talloze malen gewelddadig verhoord. Via Kamp Amersfoort en Ravensbrück kwam ze de laatste oorlogsmaanden in het gruwelijke Mauthausen terecht. Eva vond na de dood van haar moeder een archief en reconstrueerde het nooit eerder vertelde en aangrijpende verhaal van Sabines oorlog.

Beide activiteiten beginnen om 19.30 uur. De toegang bedraagt 5 euro en dient ter plekke te worden voldaan. Aanmelden via info@kampamersfoort.nl.