Nieuwsbrief juli/augustus 2014

VAN HET BESTUUR


Monumentenzorg
Door een veranderde werkwijze bij de gemeente is naar het oordeel van onze Monumentencommissie haar rol uitgespeeld. Hierover bent u geïnformeerd in de ledenvergaderingen van vorig jaar en dit jaar.
Het bestuur zoekt nu naar wegen om inhoud te blijven geven aan de statutaire doelstelling van de OVF met betrekking tot de zorg voor onze monumenten, zowel individuele objecten als samenhangende complexen.

We zijn voornemens dit najaar een ledenbijeenkomst te plannen, waarin met belangstellende leden gesproken wordt over de rol die de OVF zou kunnen hebben. Wanneer u daarbij aanwezig wilt zijn om een in breng te leveren, dan nodigen we u van harte uit om dat kenbaar te maken bij de voorzitter (p.jonkman@kpnmail.nl)


Nieuwe leden

Gegevens verwijderd om privacy redenen.

Overleden

Gegevens verwijderd om privacy redenen.

Onderscheiden
Op 22 mei jl. kreeg onze secretaris de Lenaert Nicasiusspeld uitgereikt. Jan Carel van Dijk zet zich al jaren in als promotor van historisch Amersfoort. Hij schreef meerdere boeken over Amersfoort en de regio. Zijn uitgebreide kennis van de stad deelt hij met anderen door presentaties en lezingen over (oud) Amersfoort te geven. Hij maakt hiervoor gebruik van zijn omvangrijke privé-collectie van oude ansichtkaarten, foto’s, dia’s en films, die hij door de jaren heen verzamelde.
We feliciteren hem van harte met dit blijk van waardering.

Nieuwsbrief juni 2014
U miste natuurlijk al de Nieuwsbrief van juni. Nu, dat klopt. Die is er namelijk niet.
                             Het bestuur wenst u een goede vakantie.

100 JAAR POLAK’S FRUTAL WORKS
Op 6 augustus 1914 werd bij notaris Knoppers de akte ondertekend tot oprichting van Polak’s Frutal Works. Na kort elders gehuisvest te zijn, zou dit bedrijf bijna 75 jaar gevestigd zijn aan wat toen nog de Nijverheidsstraat heette. Men maakte er heerlijke geur- en smaakstoffen, maar menige Amersfoorter sprak over de “stinkfabriek”. Inderdaad was de mengeling van alle luchtjes die door elkaar ontsnapten vaak niet te harden. Ook ging er vroeger wel eens wat mis, met brand of zelfs ontploffing tot gevolg.

Waarom Polak opgericht werd, de reden dat men voor Amersfoort koos, wat er allemaal gebeurde én hoe het bedrijf als PFW de laatste 25 jaar in Barneveld actief is, het is allemaal beschreven in een nieuw boek van Jan Carel van Dijk dat is verschenen op donderdag 26 juni 2014.

Uitgaves: een Nederlandse én een Engelstalige versie “PFW 1914-2014 A Century of Scent”; de eerste o.a. verkrijgbaar bij de Algemene Boekhandel en Boekhandel Veenendaal; 60 pagina’s full color in hard cover; prijs: € 14,95.

EEN STAP VERDER, TRANSFORMATIE VAN ONZE VERTROUWDE OMGEVING
Yvo Meihuizen, paperback, uitgever BIM Media, ISBN/EAN: 9789462450578, € 49,95

Transformatie, of hergebruik en herbestemming van bestaande gebouwen staat volop in de belangstelling. Dit is geen wonder. De stormachtige groei van de economie en in het kielzog daarvan de vloedgolf aan nieuwe gebouwen die over stad en land rolden, hebben bij velen de vraag doen rijzen of we wel op de goede weg zijn met deze ontwikkelingen. Voeg daarbij de economische crisis die sedert 2007 de economie lam legt en ziedaar: de markt ligt open voor een nieuwe kijk op onze bouwpraktijk.

Vanuit zijn eigen praktijkervaring had de schrijver van dit boek al wel enige notie over wat voor knelpunten er in de bouw waren ontstaan. Maar om zich verder in de materie te verdiepen heeft hij verschillende deelnemers aan het bouwproces geïnterviewd en zo is er een gezamenlijk beeld ontstaan over de crisis in de bouw en de wegen die uit deze crisis kunnen voeren. Daarom gaat dit boek verder dan alleen een focus op de bouwwereld. Duurzaamheid en ecologie, de wet- en regelgeving, de financiën en de economie in bredere zin, maar ook de wijze waarop we gewend zijn te werken, komen alle in dit persoonlijk geïnspireerde boek aan de orde. ‘Een stap verder’ is een boek dat natuurlijk thuishoort op de werktafel van een ieder die zich bezighoudt met het beheer van onze gebouwde en ongebouwde omgeving, maar de indringende wijze waarop het geschreven is, leent zich ook bij uitstek voor politici aan wie het beheer van onze omgeving is toevertrouwd.

Yvo Meihuizen voltooide zijn studie bouwkunde aan de HTS in Amsterdam. Na ervaringen te hebben opgedaan met het bouwen in maatschappelijke zin bij de diensten voor stadsvernieuwing, volkshuisvesting, bouw- en woningtoezicht en monumentenzorg in Amsterdam deed hij verdere ervaring op bij diverse gemeenten en architectenbureaus in den lande. Daarnaast was hij docent in de bouw- en regelgeving aan de Bestuursacademie Nederland en is momenteel nog steeds actief als freelance docent.

ROSITA STEENBEEK vs ROBERT WEBSTER IN MUSEUM FLEHITE
Op zaterdag 21 juni is de tentoonstelling Rosita Steenbeek vs Robert Webster onder grote belangstelling geopend door de dichter Jean Pierre Rawie. De kleurrijke zomerexpositie in Flehite neemt bezoekers mee naar Rome, Venetië, Warschau, het zeventiende-eeuws Amersfoort en voert langs twaalf thema’s waarbij schrijfster en schilder verwantschap ervaren.

De tentoonstelling leidt langs schoonheid en vergankelijkheid, leven en dood, verlangen en erotiek. De intense figuratieve schilderijen van Robert Webster worden afgewisseld door teksten van Rosita Steenbeek. De ene keer zijn boekfragmenten groot afgebeeld naast het beeldende werk. Dan weer kan de kijker luisteren naar door de auteur uitgesproken audioteksten, die een extra dimensie toevoegen aan de schilderijen van Webster.
Steenbeek: “Robert en ik zien het creëren van een schilderij of een roman als het maken van een reis en dat is denk ik wat je als kijker kunt ervaren bij een bezoek aan deze tentoonstelling.” Ook Robert Webster is zeer te spreken over de tentoonstelling: “Het is verrassend hoe goed de schilderijen tot hun recht komen in de eeuwenoude en sfeervolle ambiance van dit museum” vindt hij.

Publicatie
Bij de tentoonstelling is een rijk geïllustreerde publicatie verschenen waarin alle gemeenschappelijke thema’s (liefde en waanzin, leven en dood, Italië, geschiedenis, klassieke kunst, etc.) in vogelvlucht voorbij komen. De publicatie, met teksten van Rosita Steenbeek en Onno Maurer, is verkrijgbaar bij Museum Flehite en kost € 8,90

De tentoonstelling is te zien t/m 28 september 2014

TENTOONSTELLING WIJKMUSEUM SOESTERKWARTIER

Vanaf 31 mei is in het Wijkmuseum Soesterkwartier de tentoonstelling “Brand meester in het Soesterkwartier” te bezichtigen.

Diverse voorwerpen uit de collectie van de bekende Amersfoortse brandweerhistoricus Wim Vivié worden getoond. Ook de brandweergeschiedenis van de wijk wordt uitgebreid voor het voetlicht gebracht. In het Soesterkwartier hebben, in de loop der jaren, een groot aantal branden en brandjes gewoed. De heer Vivié laat daar een uitgebreide documentatie van zien. Het betreft divers fotomateriaal maar ook documentatie zoals brandweerrapporten en dergelijke die bewaard zijn gebleven. Het Soesterkwartier is altijd al nauw betrokken geweest bij de Amersfoortse brandbeveiliging. Door de jaren heen zijn er dan ook uit de bewoners van het Soesterkwartier veel brandweermannen, zowel beroeps als vrijwillig voortgekomen. Voor de groep vrijwilligers was er zelfs een brandweervoertuig op het terrein van Gemeentelijke Reiniging geplaatst. Ook op de Wagenwerkplaats was er een groep vrijwilligers.


De expositie Brand Meester (31 mei tot en met 31 augustus) is te bezichtigen iedere zaterdag van 12.00-17.00 uur of na afspraak. Wijkmuseum Soesterkwartier, St. Bonifaciusstraat 61. Zie www.wijkmuseumsoesterkwartier.nl

LEERLINGEN VATHORSTCOLLEGE MAKEN KUNSTEXPOSITIE
Maak een eigen kunstexpositie in Depot Junior van Museum Flehite’. Met deze opdracht gaan leerlingen van 5 vwo van het Vathorst College vanaf 7 juli aan de slag. Op woensdag 9 juli a.s. om 15.00 uur zullen zij hun tijdelijke tentoonstelling, die een week lang te zien zal zijn, presenteren.


Museum Flehite vindt het belangrijk dat ook jongeren de weg naar het museum weten te vinden. Om die reden werkt het museum graag jaarlijks mee aan het buitenschools leren van het Vathorst College. Het leren buiten school is een belangrijk aspect in de onderwijsvisie van het Vathorst College. Scholieren leren dan vaardigheden zoals problemen analyseren, zelfstandigheid en samenwerken in een maatschappelijke culturele context, anders dan in de school.


De leerlingen van 5 vwo krijgen de opdracht om de geschiedenis van Amersfoort als uitgangspunt voor hun kunstwerk te nemen. Zij zullen zich daarnaast laten inspireren door de huidige tentoonstelling Rosita Steenbeek vs Robert Webster. De leerlingen zijn vrij om te bedenken met welke materialen of in welke kunstvorm (beeldend, dans, muziek etc.) zij een kunstwerk willen maken.

SOUVENIR DE LA GUERRE  1914-1918  GEDENKENIS AAN DE OORLOG
Kamp van Zeist en de Belgische vluchtelingen (13 september t/m 12 oktober 2014 in Slot Zeist)


De tentoonstelling in Slot Zeist is gewijd aan de Belgische vluchtelingen in Zeist en omgeving tijdens de Eerste Wereldoorlog.
In de provincie Utrecht werden meer dan 10.000 Belgische vluchtelingen opgevangen. In Zeist arriveerden de eersten op 10 oktober 1914. Aanvankelijk zorgden burgers voor opvang in particuliere woningen. Er werden vervolgens op verschillende locaties opvangkampen opgezet. Zo kwam in Zeist/Soesterberg voor de Belgische geïnterneerde militairen een houten stad ‘Kamp van Zeist’. En in Soesterberg werd het vrouwenkamp ‘Albertsdorp’ gebouwd.


De naam Kamp van Zeist was niet nieuw. In 1672 was het hoofdkwartier van Lodewijk XIV in Zeist gelegerd. Door de eeuwen heen waren er op verschillende locaties militaire terreinen met de naam Kamp van Zeist. De naam Kamp Zeist staat nu voor een detentiecentrum, waar in 2014 ook vluchtelingen en asielzoekers gehuisvest zijn.

Wereldoorlog I – Belgische militairen in 1e Dorpsstraat


In de tentoonstelling wordt aandacht gegeven aan het dagelijkse leven van de Belgische oorlogsgasten in de Eerste Wereldoorlog. Wie waren zij, hoe leefden zij en waar hielden ze zich mee bezig? De dagbesteding was niet alleen een kwestie van tijdverdrijf, maar was ook educatief gericht.
De geïnterneerden konden onder andere een vak leren. Een aantal bleek een groot talent voor houtbewerken te bezitten. Fraaie staaltjes van dit vakmanschap zijn op de tentoonstelling te bewonderen. Daarnaast zijn er vele andere voorwerpen, krantenartikelen en brieven, kaarten en foto’s die herinneren aan het leven van de Belgische vluchtelingen in Zeist tussen 1914 en 1918.

13 september t/m 12 oktober 2014
Slot Zeist, Zinzendorflaan 1, 3703 CE Zeist, tel. 030-6921704
Toegangsprijzen
Volwassenen: € 5,50 (incl. koffie: € 7,25)

65+/CJP/MJK/Zeistpas/U-pas:€ 4,50 (incl. koffie: € 6,25)

Jeugd t/m 16 jaar: gratis

Slot Zeist is rolstoeltoegankelijk.
Openingstijden

dinsdag t/m vrijdag: 11.00 – 17.00 uur

zaterdag & zondag: 13.00 – 17.00 uur

maandag: gesloten
Zie ook: www.GeheugenvanZeist.nl


AGENDA
Dinsdag 30 september OVF-lezing: Betsie van Ravenhorst; “Oorlog en vrede” Struikelstenen (Het Joodse leven in Amersfoort voor en tijdens de Tweede Wereldoorlog.
Dinsdag 28 oktober 2014 OVF-lezing: Gerard Raven / Jeanette Pors; Oorlog en vrede (n.a.v. expositie Belgische vluchtelingen in Museum Flehite).
Donderdag 20 november 2014 Historische Kring Leusden: Najaarslezing: Johan de Kruijff over het schijnvliegveld dat in de oorlogsjaren in Den Treek heeft gelegen. (Aanvang 20.00 uur in de Gereformeerde kerk “De Koningshof” aan de Hamershof in Leusden)
Dinsdag 25 november 2014 OVF-lezing: Guido Delahaye; 200 jaar Katholiek Lager Onderwijs in Amersfoort (1814-2014).
Donderdag 27 november 2014 Presentatie Jaarboek 2014 (17.00 uur) in de Oud Katholieke Kerk


De OVF-lezingen – tenzij anders vermeld – worden gehouden in Museum Flehite, beginnen om 20.00 uur en zijn gratis toegankelijk voor leden van de OVF. Voor niet-leden bedraagt de toegangsprijs € 3,50.
Met het oog op de beveiliging van het museum moet u er rekening mee houden dat bij de lezingen te laat komen betekent voor een dichte deur te staan. We sluiten de deur om 20.00 uur.


NGV WERKGROEP LEZINGEN EN ACTIVITEITEN
Zie ook www.ngv.nl bij afdeling Amersfoort e.o.
Donderdagmiddag 11 september 2014 genealogisch spreekuur. Ook op de donderdagmiddagen 9 oktober, 13 november en 11 december 2014.
Zaterdagmiddag 20 september 2014 bijeenkomst computergenealogie. Tevens een workshop met medewerking van Rob Dix over genealogie in Duitsland.
Donderdagavond 16 oktober 2014 spreekt Mr. H.A.G. Verouden over “De valkuil van naamsveranderingen”.
Dinsdagavond 4 november 2014 spreekt Willem van Maren over “Kastelen in de Gelderse Vallei”, na een korte algemene afdelingsledenvergadering.
Dinsdagavond 16 december 2014 spreekt Kees Schipper over “De Nieuwe Hollandse Waterlinie”.
Donderdagavond 15 januari 2015 spreekt Gerrit Woertman over “Genealogie en nu op zoek naar DNA?”
Voorts afdelingsbijeenkomsten dinsdag 17 februari 2015, dinsdag 17 maart 2015, donderdag 16 april 2015 en donderdag 7 mei 2015.


HISTORISCH CAFE
In de zomermaanden geen historisch café/