Nieuwsbrief juli 2020

VAN HET BESTUUR

Ledenadministrateur gezocht
Saskia Furler heeft meer dan 11 jaar de ledenadministratie verzorgd en ze stopt daar over enkele maanden mee. Daarom zoekt de OVF een nieuwe vrijwilliger die, in overleg met de secretaris en de penningmeester, de ledenadministratie wil verzorgen.

De taken zijn:

 • verwerken mutaties in het ledenbestand
 • in voorkomende gevallen per email dan wel telefonisch contact met leden
 • 4 x per jaar opstellen verzendlijst voor de Kroniek
 • opstellen verzendlijst jaarboek
 • opstellen verzendlijst contributiebrief
 • in overleg met de penningmeester contributiebetalingen administreren
 • in overleg met de penningmeester verzenden van herinneringsbrieven voor de contributie.

Het meeste werk zit in het verwerken van mutaties gedurende het hele jaar, verzendlijsten zijn snel opgesteld. Gemiddeld tijdbeslag 2 uur per week. De piek van de werkzaamheden ligt in de maanden december t/m februari, i.v.m. het versturen van de contributiebrieven.

Als u belangstelling hebt voor deze functie binnen de OVF, kunt u dat melden aan de penningmeester, Anton Schage (antonschage@xmsnet.n) of de secretaris Jan Carel van Dijk (j.c.van.dijk@xs4all.nl). Ook kunt u voor nadere informatie contact opnemen met Saskia Furler; E: furler95@planet.nl of T: 033-4611258

Algemene Ledenvergadering
Op vrijdag 3 juli jl. werd in de Johanneskerk aan de Westsingel alsnog de vanwege de coronapandemie uitgestelde jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (ALV) gehouden.
In totaal waren er 15 deelnemers (9 leden en 6 bestuursleden).
De jaarstukken 2019 (jaarverslag van de secretaris en jaarrekening van de penningmeester) alsmede de begroting 2020 werden bij acclamatie goedgekeurd. Onder dankzegging voor vijf jaar lidmaatschap van de kascommissie trad de heer H. Janssen terug. De ALV benoemde de heer E.F. Nozeman tot nieuw lid van de commissie, waar verder ook de heer A.C. Duits deel van uitmaakt. De vergadering besloot de contributie voor 2021 niet te verhogen.
Eveneens bij acclamatie werden tot nieuwe bestuursleden benoemd de dames G.J. de Mooy en P. Visscher. Dit mede ter vervanging van de heer B. Spoelstra, die eind vorig jaar aftrad.
Ondanks het door de bijzondere omstandigheden geringe aantal deelnemers van de ALV, is nog vruchtbaar gediscussieerd over de plannen van de OVF voor de komende periode. In deze Nieuwsbrief ziet u er al een aantal ontvouwd.

Activiteiten in coronatijden

De Zomerschool komt eraan! Schrijf u in!
Voor het eerst organiseert de OVF dit jaar een zomerschool. Deze eerste Amersfoortse Zomerschool wordt gehouden van 28 juli t/m 18 augustus met een viertal lezingen, steeds op een dinsdagochtend.
Leidend bij alle vier de lezingen is het thema “Van plan tot wonen – Amersfoortse stadswijken”, de geschiedenis van de planvorming van Amersfoortse stadswijken. Na een algemene lezing over de historische planvorming van Amersfoort richten we de focus op de naoorlogse wijken Schuilenburg-Liendert, Schothorst en groeistad Amersfoort. Welke planvisie lag ten grondslag aan deze wijken, voor wie werden de wijken gebouwd, wie zijn er gaan wonen? Welke functies zijn er in de wijken opgenomen (groen, cultuur) en voldoen die in de huidige tijd? En: is het plan uiteindelijke realiteit geworden?
In verband met de noodzakelijke corona-afstand van 1,5 meter vinden de lezingen plaats in karakteristieke kerken, zo mogelijk uit de betreffende planperiodes.

Programma Zomerschool
(NB! Het programma is onder voorbehoud, check s.v.p. de OVF-website voor programma en definitieve locaties)

28 juli
De historische planvorming van Amersfoort door Jaap Evert Abrahamse.
Jaap Evert Abrahamse is architectuurhistoricus en werkt als onderzoeker bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Hij is auteur van de vorig jaar verschenen Historische Atlas van Amersfoort.
Locatie: Johanneskerk, Westsingel 30

4 augustus
Schuilenburg-Liendert door Tom de Wit en Rob Blaauw.
Tom de Wit is stedenbouwkundige en voorzitter van het Forum Ruimtelijk Erfgoed OVF. Rob Blaauw is volkshuisvester.
Locatie: De Heilig Kruiskerk, Liendertseweg 48

11 augustus
Schothorst door Rob Blaauw en Nico Vink.
Rob Blaauw is volkshuisvester en Nico Vink is stedenbouwkundige. Beiden zijn lid van het Forum Ruimtelijk Erfgoed OVF.
Locatie: De Hoeksteen, Schothorst, Klaartje Donzepad 59

18 augustus
Groeistad Amersfoort door Noud de Vreeze.
Noud de Vreeze werkte bij diverse organisaties in de sociale woningbouw en de lokale stadsontwikkeling. Hij is auteur van het boek ‘Lange lijnen in de stadsontwikkeling – De ontwikkeling van Amersfoort 1945 – 2010’.
Locatie: Lichtkring, Kattenbroek, Laan naar Emiclaer 1

Algemene informatie
Tijd: van 10.00 tot 12.00 uur; inloop vanaf 9.30 uur. Koffie/thee (€ 1) worden buiten geserveerd. Graag contant betalen! U kunt natuurlijk ook zelf een flesje water meenemen.
Toiletbezoek: zie het coronaprotocol ter plekke
Aanvang lezing deel I: 10.00 uur
Pauze: 10.45 -11.15 Voorafgaand aan de pauze is er een kort muzikaal optreden van Amersfoortse musici.
Aanvang lezing deel II: 11.15 uur
Einde: 12.00 uur.

Aanmelding
Omdat het aantal toegestane deelnemers per kerk verschilt, moet u zich voor elke lezing afzonderlijk inschrijven. Zijn er meer inschrijvingen dan toegestaan, dan zetten we die op een reservelijst. Aanmelden kan tot 21 juli via e-mailadres OVFaanmeldingen@gmail.com.
Na aanmelding ontvangt u een bevestiging.
De Zomerschoollezingen zijn gratis voor OVF-leden. Introducees betalen € 5 aan de deur. Minimumaantal deelnemers: 20 en bij 50 deelnemers stoppen we in verband met de gewenste ‘social distance’.

Virtuele mini-excursie door Park Schothorst
Ruud Hopster (OVF-lid) en Nelleke Visscher (OVF-activiteitencommissie) gingen 20 juni jl. op pad in Park Schothorst voor de eerste virtuele historische rondleiding van de OVF.

Cameraman Ron Sebok van Eemfilmers legde de wandeling vast. Het resultaat is bijzonder uitnodigend om dit prachtige park en omgeving zelf te bezoeken! De film staat op de OVF-website en via de link https://youtu.be/jvdx4QLeW6M (ook zichtbaar op de website) kunt u meewandelen! De geplande de rondvaart door De Laak Vathorst, de Grebbelinie-wandeling en de wandeling door het Soesterkwartier komen binnenkort ook als virtuele activiteit op de website te staan. Volg de OVF-berichten op de website hierover!

Uitslag enquête een opsteker!
Terwijl corona de fysieke activiteiten van de OVF vooruitschuift, krijgt de activiteitencommissie steeds meer digitale mogelijkheden in het vizier. En dat is mede dankzij de door een groot aantal OVF-leden enthousiast ingevulde enquête. Het is een opsteker voor de organisatie dat er zo wordt meegedacht!

De enquête is ingevuld door 158 leden, dat is 22% van de leden.

 1. De lokale/regionale omroep wordt matig gevolgd. 1/3 van de leden volgt vooral RTV Utrecht.
 2. Een meerderheid van 58% maakt gebruik van sociale media. Facebook wordt duidelijk het meest gebruikt.
 3. 57% van de OVF-leden heeft interesse in het volgen van een webinar.
 4. Bij de andere digitale media zoals een virtuele wandeling (40%), een blog (35%) en Podcast (25%) springt geen van de mogelijkheden er duidelijk uit.
 5. 48% van de leden (= 75 personen) die gereageerd hebben, heeft interesse in de Zomerschool.

De respons geeft een aardig beeld van de wensen van de leden. Met de aangedragen ideeën en diensten zijn we – zo mogelijk – direct aan de slag gegaan. Een virtuele mini-excursie – naar Park Schothorst – staat al op de website. Zie het bericht hierover hierboven. Klik aan, en wandel mee! Andere virtuele mini-excursies komen eraan en er wordt gewerkt aan historische podcasts. Bezoek de OVF-website (https://historisch-amersfoort.nl/), daar is alles te bekijken en te beluisteren.
Eind juli en begin augustus is de Zomerschool en in het najaar gaan we van start met een webinar.

Alle nieuwe activiteiten hoort u tijdig via Nieuwsbrief en ze  staan ook op de website. We zijn benieuwd naar uw ervaringen met deze nieuwe activiteiten, dus laat het vooral weten en reageer!

Het nieuwe lezingenseizoen vanaf september
Na de zomer gaat een nieuw lezingenseizoen van start. De fysieke lezingen plannen we onder voorbehoud. Als de beperkende coronamaatregelen nog gelden, wordt er een film of webinar op locatie gemaakt die via de OVF-website aan de leden zal worden aangeboden.

In september sluit de OVF aan bij het thema ‘Leermonument’ van Open Monumentendag 2020. Herman Bakker van Van Hoogevest architecten staat op het programma met een inleiding over de geschiedenis en achterliggende visies van schoolgebouwen in Amersfoort. Maar ook een verkenning in de toekomst zal deel uitmaken van zijn verhaal. Herman Bakker maakte naam met de recente renovatie en nieuwbouw van het Corderius College.
Datum: 15 september. Locatie: wordt nog bekendgemaakt.

In oktober is het ‘de Maand van de Geschiedenis’. Dit jaar is het thema Oost/West. Dit thema is multi-interpretabel. Te denken valt aan grote Oost-West-routes en Noord-Zuid-routes, maar ook aan tegeltjeswijsheden.


De OVF vult het thema in met een lezing van Arend Ruizendaal over zijn onderzoek naar oorspronkelijke beeklopen en oudste routes in Amersfoort.
Datum: 20 oktober. Locatie wordt nog bekend gemaakt.

In november besteden we aandacht aan het CollectieCentrum Nederland (CC NL) in Amersfoort, het gezamenlijke depot voor de rijkscollecties. Spreker: Wim Hoeben


Datum: 3 november. Locatie: wordt nog bekendgemaakt.

De uitreiking van het Jaarboek 2020 zal plaatsvinden op 26 november.

Boeken Zoekservice voor leden
Al twee keer heeft de OVF met succes een historische boekenkraam opgesteld in de hal van de bibliotheek in het Eemhuis. Tegen aantrekkelijke prijzen konden daar door leden geschonken boeken gekocht worden met opbrengst voor de vereniging.
Echte liefhebbers waren dan al vroeg aanwezig en vaak vonden ze wat van hun gading. Maar natuurlijk bleef er voor hen altijd nog wel het nodige te wensen over.
Om met name leden daarbij te helpen, bieden wij vanaf nu de mogelijkheid een oproep op de website van de OVF te plaatsen voor een specifiek historisch boek over Amersfoort.
Zoals hiervoor beschreven zijn we continu bezig de website aantrekkelijk te laten zijn. Hopelijk kijken de bezoekers dan ook naar wat aan boeken gezocht wordt.

Hoe werkt het?

 • Een lid dat een specifiek boek zoekt, kan dat in een e-mail melden aan webmaster@historisch-amersfoort.nl
 • Op de website wordt dan vier weken lang de titel van het gezochte boek en de naam van de zoeker genoemd onder de tabbladen “vereniging” en “zoekservice”, https://historisch-amersfoort.nl/boeken-zoekservice/
 • Bezoekers van de site kunnen reageren naar webmaster@historisch-amersfoort.nl waarna zoeker en aanbieder door de OVF met elkaar in contact gebracht worden.

Ledenstand
Op 1 juli 2020 heeft de OVF 719 leden.

MUSEUM FLEHITE VANAF 1 JUNI OPEN!
De coronamaatregelen worden geleidelijk afgebouwd. Sinds maandag 1 juni 12.00 uur is Museum Flehite weer open.

Voor een prettig museumbezoek, waarbij iedereen zich kan houden aan de regel van 1,5 meter afstand, verkopen we vanaf nu e-tickets. Iedereen, dus ook houders van een Museumkaart of andere kortingspas, bestelt vooraf een e-ticket voor een bepaalde dag en een bepaald tijdstip via de ticketshop. Zo kunnen we ervoor zorgen dat het niet te druk wordt.

Vanaf 1 juni weer te zien: Kunst uit Noord-Nederland – Hendrik Nicolaas Werkman e.v.a. Deze tentoonstelling werd eerder dit jaar positief ontvangen, maar vanwege de sluiting van het museum is niet iedereen in de gelegenheid geweest de werken uit de collectie Niemeijer-Hidding te komen bekijken. Daarom is de expositie verlengd tot en met 2 augustus.

Ook de online-expositie 75 jaar vrijheid is vanaf 1 juni “in het echt” te zien. Foto’s, dagboekfragmenten en voorwerpen uit de collecties van Archief Eemland en Museum Flehite schetsen een beeld van het leven in Amersfoort tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Sinds 1 juni zijn de voorwerpen daar ook in het echt te zien in de nieuwe expositie Ooggetuigen van de oorlog 1940-1945 – De Duitse bezetting gezien door tijdgenoten.

Dat geldt ook voor de expositie Amersfoort in Beeld.
Wie een beeld wil krijgen van Amersfoort door de eeuwen heen, kan de expositie Amersfoort in beeld weer komen bezoeken in Museum Flehite. Talloze kunstenaars hebben onze mooie stad en verhalen over Amersfoort zoals de Keitrekking en de brand in de Onze Lieve Vrouwetoren in de loop der tijd in beeld gebracht. Deze expositie is tot en met 2 augustus te zien.

Museum Flehite heeft vanaf 1 juni ruimere openingstijden, di t/m zo van 10.00 tot 17.00 uur. Voor meer informatie zie www.museumflehite.nl.

Openstelling vanaf 1 juni geldt ook voor Kunsthal KAdE en het Mondriaanhuis.
Zie www.amersfoort-in-C.nl.

BEP RIETVELD (1913-1999), SCHILDER-TEKENAAR IN OORLOGS- EN VREDESTIJD
(Museum Flehite, 16 augustus 2020  t/m 24 januari 2021)

Bep Eskes-Rietveld, dochter van meubelontwerper en architect Gerrit Rietveld, schilderde en tekende haar hele leven portretten en stillevens. In de Tweede Wereldoorlog verbleef zij in verschillende Jappenkampen en maakte daar voor de moeders portretten van hun kinderen. Ook van zieke of gestorven kinderen, of van hun zonen die met 10 jaar werden overgebracht naar het mannenkamp. Vanwege de herdenking van het einde van de Tweede Wereldoorlog en de viering van 75 jaar vrijheid, is in Museum Flehite een aantal van deze dierbare kinderportretjes samengebracht in de tentoonstelling Bep Rietveld (1913-1999), schilder-tekenaar in oorlogs- en vredestijd. Daarnaast biedt de expositie een selectie van al het andere werk dat Bep Rietveld gedurende haar leven heeft gemaakt.

Elisabeth Eskes – Rietveld werd in oktober 1913 in Utrecht geboren als oudste dochter van Gerrit Rietveld en Vrouwgien Hadders. Als kind adoreerde Bep haar creatieve vader en hoewel hij haar later als mens teleurstelde, is ze altijd een groot bewonderaar gebleven van zijn werk. Dat zie je ook terug in haar schilderijen, waarbij geportretteerden vaak op een door haar vader ontworpen stoel zitten.

Charley Toorop
Al op jonge leeftijd bleek dat Bep talent had voor tekenen en schilderen. Door haar vader werd ze op dat gebied niet bepaald aangemoedigd, die vond dat na Mondriaan de schilderkunst overbodig was geworden. Bep liet zich hierdoor echter niet uit het veld slaan. Via haar vader kwam ze in contact met Charley Toorop die haar liet kennismaken met allerlei kunstvormen en haar aanmoedigde om zich verder in het schilderen te bekwamen. De invloed van Charley op de stijl van Bep is in haar vroege werk goed zichtbaar.

Tekenaar in oorlogstijd
Bep Rietveld trouwde jong en kreeg haar eerste kind op haar negentiende. Het huwelijk hield niet lang stand en in 1937 vertrok Bep met haar zoontje Fons naar Nederlands-Indië om een nieuw leven te beginnen met jeugdvriend Dennis Coolwijk. Er werden drie kinderen geboren, waarvan er één overleed. Toen de oorlog uitbrak werd Bep met haar kinderen geïnterneerd in een Jappenkamp. In deze zware en onzekere periode maakte zij meer dan honderd portretten van medegevangenen en hun kinderen. De portretten waren soms het enige aandenken voor de moeders aan hun overleden kinderen of hun zonen die werden weggevoerd naar de mannenkampen en waarvan het onzeker was of ze die ooit nog terug zouden zien. Het tekenen gaf ook Bep houvast. Zij tekende met krijt op elk stuk papier dat zij maar te pakken kon krijgen.

Na de oorlog keerde Bep terug naar Nederland. Ook het tweede huwelijk had geen standgehouden en ze trouwde opnieuw, nu met Derk Eskes. In dit huwelijk werden drie dochters geboren. Voor Bep kwamen de kinderen op de eerste plaats en in deze periode was er voor schilderen niet veel tijd, maar soms lukte het toch. Ze werkte dan in de woonkamer, omgeven door de meubels van haar vader. Toen haar zes kinderen het huis uit waren heeft zij nog veel en in hoog tempo gewerkt tot aan haar dood op 9 maart 1999.

Catalogus
Martine Eskes, één van de dochters van Bep, heeft zich de afgelopen jaren ingespannen om uit het oog verloren werken van haar moeder op te sporen en te fotograferen voor een digitaal overzicht van haar werk. Via een oproep op de website https://bep-rietveld.nl/ en later ook via de NOS, is de collectie met 100 werken uitgebreid naar 370. Van de vele kampportretten die Bep tekende, zijn er 32 boven water gekomen. Deze 32 tekeningen zijn in Museum Flehite te zien. Bij de tentoonstelling verschijnt ook een catalogus met het werk uit de expositie. Deze zal o.a. verkrijgbaar zijn in het museum.

Documentaire NOS
De zoektocht naar de portretten is vastgelegd door de NOS. De NOS-documentaire ‘De kampportretten van Bep Rietveld’ volgt Martine Eskes bij het opsporen van haar moeders tekeningen en portretteert de mensen achter die portretten: overlevenden van de Japanse bezetting in toenmalig Nederlands-Indië.
De documentaire is te zien op zaterdag 15 augustus, 20.44 uur, NPO 2.

OPEN MONUMENTENDAGEN 2020 GAAN NIET DOOR
Vanwege de coronamaatregelen is het voor het OMD-bestuur en -comité momenteel niet doenlijk om de Open Monumentendagen te organiseren. Daarnaast is het zeer onzeker hoe de situatie in september zal zijn. Daarom heeft het OMD-bestuur onlangs besloten om de organisatie van OMD 2020 te stoppen. Hopelijk kunnen we in 2021 de draad weer oppakken. Zie ook de website www.omdamersfoort.nl.

BOEK ‘AMERSFOORT FESTIVALSTAD’, TROOST IN FESTIVALLOZE ZOMER
Nu het Coronavirus ervoor gezorgd heeft dat er deze zomer geen festivals gehouden kunnen worden, is er voor de festivalliefhebber gelukkig toch nog wat te genietenop 15 mei is het boek ‘Amersfoort festivalstad’ verschenen, waarvan Riekje Hoffman de initiatiefneemster is. Zij verzamelde een team van schrijvers en fotografen om zich heen en legde contact met uitgeverij Nabij Producties om het boek te realiseren.

Na jaren van voorbereiding – en tegenslagen – kwam de uitgave van het boek begin dit jaar in een stroomversnelling, met als resultaat dat het nu eindelijk verschijnt. ‘Ik maakte een sprongetje van blijdschap toen ik hoorde dat het boek er bijna was,’ vertelt Riekje. Riekje heeft, samen met haar man Leejo van Putten, heel veel betekend voor de groei van het festivalleven in Amersfoort. Als pioniers van het Poppenfestival brachten ze het theater naar de straten. Dit soort eerste stappen bleken baanbrekend te zijn en heel bepalend voor de ontwikkeling die Amersfoort doormaakte de afgelopen 50 jaar.
Leejo overleed op 7 juni 2018, en het was voor Riekje daarom des te belangrijker dat dit boek er kwam. ‘Maar het is absoluut niet alleen een hommage aan hem,’ benadrukt Riekje. ‘Het boek is juist een eerbetoon aan ál de mensen die de festivals mogelijk maken.’

Dat er bij het organiseren van welk festival ook, heel veel komt kijken, en dat er heel veel handen uit de mouwen gestoken moeten worden, komt in het boek uitgebreid aan de orde. Maar wat vooral van elke bladzijde afspat, is het plezier dat iedereen beleeft bij het voorbereiden, het neerzetten en natuurlijk ook bij het bezoeken van de festivals. Talloze vrijwilligers geven een uniek kijkje in de wereld achter de schermen.

Dat juist Amersfoort zo’n rijk festivalklimaat heeft gekregen, heeft te maken met verschillende factoren. Zo ontstonden de eerste initiatieven bij de studenten van Middeloo en de Akademie voor Beeldende Vorming in de jaren zeventig. Beide opleidingen zijn uit Amersfoort verdwenen, maar de geest die in die jaren werd losgelaten, ging niet meer terug in de fles.
Ook speelde een rol dat er in Amersfoort plekken waren waar je als jongere gewoon lekker je gang kon gaan. Meters maken, onderuitgaan en weer opkrabbelen, contacten leggen; in Amersfoort kon en kan het – denk aan Per Expressie. Het is voor het ontwikkelen van een bruisend festivalklimaat van onschatbare waarde geweest en zal ook in de toekomst van cruciaal belang zijn.

Onder zowel de mensen van het eerste uur als de jongeren die in de 21e eeuw aan het roer staan van de festivals in de stad is er een wonderlijke sfeer van herkenning en blijmoedigheid, van kansen die er liggen en die worden opgepakt. Op verschillende terreinen hebben de pioniers van het straattheater in de stad geschiedenis geschreven. Die cultuur is zo diepgeworteld dat hedendaagse festivals nog altijd voort kunnen bouwen op dat wat ooit voor elkaar is gekregen. ‘Genoeg redenen dus om de geschiedenis van Amersfoort als festivalstad vast te leggen,’ vindt Riekje. ‘Wat al die festivals uit heden en verleden gemeen hebben is het ongedwongen en plezierige karakter van die typische ‘eigen wijze’ Amersfoortse cultuur. Creativiteit, theater, film, zang, dans, food, humor en verrassing, elk jaar weer! De ooggetuigenverslagen die we hebben mogen optekenen van publiek, organisatoren, sponsors en beleidsmakers vertellen het volledige verhaal. Het verhaal van Amersfoort.’

‘Amersfoort festivalstad’ is verschenen bij Nabij Producties, ISBN 9789492055699. Prijs € 24,95, uiteraard te koop bij de boekhandels in Amersfoort en online via verkoop@nabijproducties.nl

AGENDA
Dinsdag 15 september 2020: een lezing die zal aansluiten bij het thema van Open Monumentendag 2020 ‘Leermonument’. Mede dankzij nieuwe onderwijswetten werden in de 18e en 19e eeuw verspreid over Nederland heel veel schoolgebouwen neergezet. Ook in Amersfoort. Over die geschiedenis plus de achterliggende visies valt veel te vertellen.
Dinsdag 20 oktober 2020: een lezing die aansluit bij het thema van ‘de Maand van de Geschiedenis’. Dit jaar is het thema Oost/West. Dit thema is multi-interpretabel. Te denken valt aan grote Oost-West-routes en Noord-Zuid-routes, maar ook aan tegeltjeswijsheden. De OVF vult het thema in met een lezing van Arend Ruizendaal over zijn onderzoek naar oorspronkelijke beeklopen en oudste routes in Amersfoort.
Dinsdag 3 november 2020: een presentatie van de heer W. Hoeben over het CollectieCentrum Nederland (CC NL) te Vathorst. In een enorm complex zijn daar de depotstukken ondergebracht van het Nederlands Openluchtmuseum, Museum Paleis Het Loo, het Rijksmuseum en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.
Donderdag 26 november 2020: presentatie Jaarboek.

TENTOONSTELLINGEN

Kunsthal KAdE
(8 februari t/m 30 augustus 2020): Tell me your story, 100 jaar Afrikaans-Amerikaanse kunst
Museum Flehite
(9 februari t/m 2 augustus 2020): Kunst uit Noord Nederland; H.N. Werkman e.v.a.; Collectie Niemeijer-Hidding. (zie nieuwsbrief februari).
(t/m 2 augustus 2020): Amersfoort in Beeld
(16 augustus t/m 24 januari 2021): Bep Rietveld, tekenaar en schilder in oorlogstijd.
Mondriaanhuis
(t/m 25 oktober 2020): Spakenburgse diva’s in het Mondriaanhuis.
Wijkmuseum Soesterkwartier
Openingstijden: Elke zaterdag vanaf 11.00 uur tot 16.00 uur. Ook op afspraak.
Voor meer informatie: Bets Beltman, betsbeltman@gmail.com.
Archief Eemland
(zie www.archiefeemland.nl)

NGV WERKGROEP LEZINGEN EN ACTIVITEITEN
Belangstellenden hartelijk welkom. Aanmelden is niet nodig en de toegang is gratis.
Zie https://ontdekjouwverhaal.nl/onze-afdelingen/amersfoort-en-omstreken