Nieuwsbrief januari 2022

OVF-activiteiten

Lezing over Kamp Amersfoort uitgesteld

Op 18 januari zou Floris van Dijk bij Nationaal Monument Kamp Amersfoort een lezing geven, met aansluitend een rondleiding in het nieuwe ondergrondse museum. Vanwege de coronasituatie worden de lezing en excursie uitgesteld. Aanmelden kan nog via ovfaanmeldingen@gmail.com. Zodra het weer mogelijk is, ontvangt u hierover bericht. We houden alle aanmeldingen in portefeuille, u hoeft zich dus niet opnieuw aan te melden.


Zoompresentatie 18 januari 2022
De geschiedenis van Nederland in 100 oude kaarten

Marieke van Delft en Reinder Storm gaan in op de geschiedenis van ons land aan de hand van bijzondere historische kaarten, met – waar mogelijk – de focus op Amersfoort. Samen zullen ze ook het verhaal vertellen over het oudste bekende Nederlandse kaartje uit 1307 over de bouw van een kerk in de Aardenburgse moer tot een van de eerste fietskaarten uit 1896 en een kaart van de stormvloed in 1953.

Al deze kaarten laten zien wat er in de loop der eeuwen is veranderd, maar ook wat ongewijzigd is gebleven. Daardoor krijgt de presentatie een heel bijzondere actualiteit: wij maken deel uit van die geschiedenis, elke dag.

Vanaf 19.30 kunt u deze link aanklikken en ‘binnenkomen’.
19.45 uur: uitleg over deelname aan de Zoompresentatie.
Of kijk hier  voor meer informatie over deelname aan de Zoompresentatie.
20.00 uur: aanvang presentatie.


Lezing 22 februari 2022
De inspiratiebronnen van Mathias Withoos

Museum Flehite presenteert tot en met 8 mei 2022 de eerste grote tentoonstelling over Mathias Withoos. Ander Licht op Withoos geeft een representatief overzicht van zijn indrukwekkende oeuvre, evenals een beeld van het werk van zijn schilderende kinderen en verre nazaat, de fotograaf Hans Withoos. In deze lezing vertelt samensteller Albert Boersma over de zoektocht naar Withoos’ inspiratiebronnen, zijn enorme kennis van flora en fauna, de filosofie van Seneca, de antieken en de symboliek in het werk van deze grote Amersfoortse schilder. Bekijk alvast een voorproefje van de tentoonstelling.

Locatie: nog onbekend. Aanmelden via ovfaanmeldingen@gmail.com.
NB: het doorgaan van deze lezing is afhankelijk van de dan geldende coronamaatregelen. Check hiervoor begin februari de OVF-website en uw mailbox!


Film over historische Kattenbroek-lezing

In september 2021 organiseerde de OVF een lezing over Kattenbroek. In verband met de coronamaatregelen konden maar 80 belangstellenden aanwezig zijn, terwijl er meer dan 140 inschrijvingen waren. Gelukkig is er een filmsamenvatting van deze bijeenkomst gemaakt.

Foto: Dineke Groenhof Blaauw, 1994 >


Onder leiding van Tom de Wit vertellen hoofdrolspelers Ashok Bhalotra, Fons Asselbergs en Henk van den Broek in een nu al historisch gesprek over hun persoonlijke drijfveren en over de periode voor, tijdens en na de realisatie van Kattenbroek. Bekijk de film hier.


Podcastserie Geschiedenis van Amersfoort compleet

Het laatste deel van de serie podcasts over de geschiedenis van Amersfoort is toegevoegd aan de OVF-website. In deel V-I over de periode 1900-1945 gaat Nelleke Visscher in gesprek met Addy Schuurman en Jan Niessen. Beluister de podcast hier.

< Vertellers Addy Schuurman en Jan Niessen


Van het bestuur

Donatie voor OVF

De Oudheidkundige Vereniging Flehite is een zogenoemde ANBI-instelling. ANBI is de afkorting van Algemeen Nut Beogende Instelling. De vereniging moet daarvoor aan een aantal voorwaarden voldoen, zoals geen winstoogmerk hebben, het algemeen belang dienen, een actueel beleidsplan hebben en voldoen aan de jaarlijkse administratieve verplichtingen, met name publicatie van de financiële verantwoording en de bestuursfuncties.


Onlangs ontving de OVF een donatie van 1.000 euro van iemand die onze doelstellingen wil ondersteunen. Het bestuur zal voor dit bedrag een passende bestemming zoeken. Donaties aan de OVF zijn, als aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan, aftrekbaar van de belasting. Indien u een schenking wilt doen of na uw overlijden een legaat wilt nalaten, kunt u contact opnemen met de penningmeester Anton Schage: antonschage@xmsnet.nl.


Nieuws

Nieuwe eindredacteur OVF-nieuwsbrief

Mijn naam is José Vorstenbosch. Ik woon sinds 2007 met veel plezier in Amersfoort. Vanuit mijn kunst- historische achtergrond ben ik geïnteresseerd in (bijna) alles wat met cultuur en geschiedenis te maken heeft. Mijn andere passies zijn taal en communicatie.


Ik vind het ook leuk om creatief met beeld aan de slag te gaan. De eindredactie van de maandelijkse OVF-Nieuwsbrief sluit daar mooi bij aan.
Uiteraard krijg ik voor het samenstellen van de nieuwsbrief door verschillende mensen materiaal aangereikt.

Mocht u nog ideeën of tips hebben voor de nieuwsbrief, dan hoor ik het graag via nieuwsbriefovf@gmail.com. En verder hoop ik dat we weer snel live aanwezig kunnen zijn bij de activiteiten van de OVF!


Ook interessant…

Jubileumboek muziekvereniging Wilskracht

Muziekvereniging Wilskracht is een van de oudste muziekverenigingen in Amersfoort, met een rijke geschiedenis in de stad. Opgericht in 1921, als de Spaanse Griep nog niet helemaal is uitgeraasd, maar toen en nu vol levenskracht en gericht op de toekomst. Nelleke Visscher schreef ter gelegenheid van het honderdjarig jubileum van Wilskracht een rijk geïllustreerd boek. Lees over de verbinding van de vereniging met de stad en over de vele Amersfoortse families die er tot de dag van vandaag aan verbonden zijn, waarvan nazaten nu nog meespelen.
Bekijk hier het interview van Rob Lampe met de auteur.

Muziekvereniging Wilskracht 100 jaar
“Die Roomschen hebben ook een muziekkorps!”
Auteur: Nelleke Visscher

Het jubileumboek is te bestellen via de website van Muziekvereniging Wilskracht voor € 24,50 (inclusief verzendkosten). Afhalen kan ook, dan zijn de kosten € 20,00.


Rampjaarherdenking 2022

In 1672 wist de Republiek zijn vrijheid en zelfstandigheid te bevechten door onderlinge samenwerking en zware offers. In 2022, 350 jaar later, vinden in het kader van de rampjaarherdenking verschillende activiteiten plaats.

Kijk voor het programma en publicaties op de website van Platform Rampjaar Herdenking. Daar zijn ook allerlei interessante webinars terug te zien.