Nieuwsbrief januari 2021

Van het bestuur

Nieuwjaarswens

Beste OVF-leden,

Midden in deze tweede periode van lockdown wensen wij u het beste voor 2021 en vooral een goede gezondheid.

Bovenstaande nostalgische foto doet ons denken aan het verleden, maar de OVF kijkt ook vooruit.

Na de onzekerheden van de afgelopen maanden zal hopelijk in de loop van dit jaar meer perspectief en zekerheid ontstaan. Dat geldt ook voor de activiteiten van onze vereniging. De geplande lezing van 19 januari 2021 hebben we uitgesteld, maar het bestuur heeft besloten om daarna hoe dan ook door te gaan met het aanbieden van lezingen, eventueel via een livestream.

De coronaperiode heeft ons als bestuur geïnspireerd om nieuwe wegen in te slaan, zoals de Zomerschool met korte filmpjes van de lezingen en een viertal digitale excursies. Deze maand kunnen we daar een nieuwe activiteit aan toevoegen: een podcast over hoe in Amersfoort een festivalcultuur ontstond die daarna over heel Nederland werd uitgerold.

Namens het bestuur van de OVF,
Jelle Hekman,
voorzitter

OVF online

Eerste podcast van OVF

De allereerste OVF-podcast is er! Het gaat om een boeiend gesprek tussen Eric van der Velden en de bekende Amersfoorter Ron Jagers over hoe in Amersfoort een festivalcultuur ontstond, die daarna over heel Nederland werd uitgerold.
Van der Velden is auteur van het artikel ‘Hoe Amersfoort een festivalstad werd’ uit het Historisch Jaarboek 2020.

Start de podcast met een klik op de foto.
Redactie: Nelleke Visscher en Eric van der Velden, muziek: Bensound.

Mini-excursie naar de Joodse begraafplaats

Bekijk de online excursie onder leiding van Trudy de Mooy.https://www.youtube.com/embed/qoAFuL4qmXc?feature=oembed

Deze excursies zijn ook het bekijken waard:
Mini-excursie 1: Park Schothorst.
Mini-excursie 2: Varen in De Laak.
Mini-excursie 3: De Grebbelinie.

Zomerschoollezingen

Met een druk op de knop start u de lezing van voormalig stadsarchitect Noud de Vreeze. Hij zet de stedenbouwkundige ontwikkeling van Amersfoort in de jaren ’80 in breder perspectief. Daarna volgen de andere drie lezingen.https://www.youtube.com/embed/cqDdgULnCFw?feature=oembed

Boeken

De Lichtenberg

Als je vanaf de Stichtse Rotonde over de Utrechtseweg Amersfoort binnenkwam, stond aan de rechterzijde, op de flanken van een heuvel, ziekenhuis De Lichtenberg. Gedurende bijna zestig jaar werden daar patiënten uit Amersfoort en omgeving behandeld en verzorgd.

In die jaren hebben zich belangwekkende ontwikkelingen voorgedaan, zowel op medisch als op verpleegkundig terrein en steeds bleek De Lichtenberg een vooruitstrevend ziekenhuis.

Een redactieteam van vier oud-specialisten heeft ervoor gezorgd dat over de hele breedte van het ziekenhuis de verhalen zijn opgetekend. Dit resulteerde in 27 hoofdstukken: van chirurgie tot gynaecologie, van KNO tot oncologie en verpleegkundige zorg. De Lichtenberg was een icoon. Met het verschijnen van dit boek, waarvan meerdere auteurs lid van de OVF zijn, wordt dit ziekenhuis op een bijzondere manier voor het voetlicht gebracht.

Het boek  is te koop in de boekwinkels en online (www.spitwerk.nl). De prijs bedraagt € 24,50. Het ISBN-nummer is: 9789082453089.

Amersfoort toen & nu en toen

In de afgelopen 150 jaar is er veel veranderd in Amersfoort. In het boek ‘Amersfoort Toen & Nu’ ziet u de ontwikkeling van de stad aan de hand van historische en nieuwe foto’s met informatieve teksten. Het boek laat het oude én het nieuwe Amersfoort per wijk zien en telt meer dan 200 pagina’s met ruim 400 foto’s. 

U kunt het boek bestellen via www.amersfoorttoenennu.nl.
Prijs: € 29,99, verzendkosten € 2,95.

Ruim anderhalve eeuw Amersfoorts spoor

De tweede druk van het ‘spoorboekje’ is beschikbaar. Aangezien de boekhandels tot 9 februari zijn gesloten, kunt u het bestellen door  € 11,50 (ledenprijs) over te maken op rekening NL64 INGB 0009 5973 09 t.n.v. Stichting Flehite Publicaties, o.v.v. ‘spoorboek’ en uw volledige adres.

Als u buiten de gemeente Amersfoort of Leusden woont, maakt u € 3,95 extra over i.v.m. de bezorgkosten. (In de per e-mail verzonden nieuwsbrief staat per abuis een bedrag van € 2,95 vermeld).

OVF-activiteiten (onder voorbehoud)

Of de lezingen kunnen doorgaan hangt samen met de dan geldende corona-voorschriften. Als u zich inschrijft voor een lezing, krijgt u daags tevoren per mail te horen of de lezing doorgaat etc.
Deze informatie vindt u ook op de OVF-website: historisch-amersfoort.nl/events.

OVF-lezingen zijn gratis voor leden; niet-leden betalen € 5,00.

Lezing drs. Fons Asselbergs, Kattenbroek: Wat ging eraan vooraf?


Dinsdag 19 januari 2021 
UITGESTELD

Heeft u zich al aangemeld en een bevestiging ontvangen, dan blijft de aanmelding staan tot nader bericht. Nieuwe aanmeldingen naar OVFaanmeldingen@gmail.com.

Fons Asselbergs was bijna vijftien jaar lang (tot 1993) wethouder in Amersfoort. Hij was een van de bestuurders, die in de jaren ’80 de architectuur en stedenbouw in Amersfoort nieuwe impulsen gaf. Vanuit actiegroep TABAK (’t Amersfoorts Binnenstad Aktie Komitee) kwam hij voor de PvdA op belangrijke posities in de gemeenteraad terecht. Asselbergs was onder andere betrokken bij grote projecten als Zielhorst-Etalage, Kattenbroek en het CSG. In zijn lezing zal hij ingaan op de geschiedenis die aan Kattenbroek voorafging. Hoe was in die tijd het woonklimaat in Nederland en in het bijzonder in Amersfoort? Welke parallellen kunnen worden getrokken en wat is de impact van Kattenbroek geweest?

Lezing Ashok Bhalotra: Het plan


Dinsdag 16 februari 2021 van 20.00 – 22.00 uur.
Inloop vanaf 19.30 uur.

Aanmelden verplicht: 
OVFaanmeldingen@gmail.com

In de jaren ’80 werd een competitie gehouden om te komen tot een verantwoorde keuze van een extern stedenbouwkundig bureau. Op basis van een presentatie in de Elleboogkerk (1986), waar een schets werd getoond met als inspiratie een schilderij van Kandinsky, kwam Kuiper Compagnons als winnaar uit de bus. Directeur van Kuiper Compagnons destijds was Ashok Bhalotra. Hij zal deze avond zijn toenmalige plan toelichten.

Lezing Gerard Raven: Besmettelijke ziekten in Amersfoort


Dinsdag 16 maart 2021 van 20.00 – 22.00 uur.
Inloop vanaf 19.30 uur.

Aanmelden verplicht: 
OVFaanmeldingen@gmail.com

Pandemieën zijn van alle tijden. Amersfoort heeft er in haar geschiedenis al vaak mee te maken gehad. Besmettelijke ziekten als lepra, pest en cholera (periode 1400 tot 1900) waren veel ingrijpender en dodelijker dan corona. 

Men begreep niet waar de ziekten vandaan kwamen, hoe er goed mee om te gaan en hoe ze te bestrijden. Gerard Raven gaat in zijn lezing in op nieuw onderzoek over dit onderwerp. Eerder hield hij dit verhaal onder grote belangstelling voor de Volksuniversiteit Amersfoort. Raven was conservator en hoofd collecties van Museum Flehite.

Lezing Ronald Polak: De ontwapening van Duitse soldaten rond Amersfoort en hun voettocht naar Duitsland

 
Dinsdag 20 april 2021 van 20.00 – 22.00 uur. (In de per e-mail verzonden nieuwsbrief staat per abuis 19 april vermeld).
Inloop vanaf 19.30 uur.

Aanmelden verplicht: 
OVFaanmeldingen@gmail.com

Rond 20 april 1945 bereiken de oprukkende geallieerden de lijn Nijkerk – Barneveld – Ede. Dan stagneert de opmars. Langs de Eem en het Valleikanaal hebben zich eind april 30.000 Duitsers ingegraven in de ‘Pantherstellung’ tussen het IJsselmeer en de Rijn. Hun lot is een van de punten op de agenda van de bekende bespreking in ‘Hotel De Wereld’ in Wageningen. De Duitsers worden ontwapend op tien verschillende locaties in West-Nederland; of beter gezegd, zij regelen dat zelf. Daarna marcheren zij via de Afsluitdijk naar Noord-Duitsland, een tocht van ruim 400 km. 

Ronald Polak is oud-docent geschiedenis en voorzitter van de Historische Kring Leusden. Voor zijn in 2018 verschenen boek ‘Afgemarcheerd!’ deed hij onderzoek naar de gebeurtenissen waarvan hij in de lezing verslag zal doen. Ooggetuigenverslagen, documenten, foto’s en filmbeelden verduidelijken hoe twee geallieerde divisies een overmacht aan Duitsers konden ontwapenen.