Nieuwsbrief januari 2012

VAN HET BESTUUR

In deze eerste nieuwsbrief van 2012 wenst het bestuur u een gezegend en inspirerend jaar toe. We hopen u bij verschillende van onze activiteiten te mogen ontmoeten.

Ledenpas

Alle leden hebben inmiddels een ledenpas ontvangen. Deze pas is twee jaar geldig (2012/2013). Dus wees er zuinig op en draag de pas bij u wanneer u deelneemt aan OVF-activiteiten of bij het bezoek aan het museum. In voorkomende gevallen zult u daarmee uw lidmaatschap van de OVF kunnen bevestigen.

Wat betekent uw lidmaatschap?

  • u ontvangt 4x per jaar de “Kroniek”, tijdschrift historisch Amersfoort
  • u ontvangt (jaarlijks) “Flehite”, historisch jaarboek voor Amersfoort en omstreken
  • u hebt gratis toegang tot de lezingen van de vereniging (8x per jaar)
  • u kunt deelnemen aan de excursies van de vereniging
  • u hebt in principe gratis toegang voor twee personen tot Museum Flehite. Wiltuopdehoogtewordengehoudenvandeexpositiesvanhetmuseumdankuntuzichabonnerenopdee-mail-nieuwsbriefviawww.museumflehite.nl.

Voor informatie over de OVF en haar activiteiten kunt u terecht op onze website: www.historisch-amersfoort.nl.

Cadeaubon lidmaatschap OVF

De OVF heeft ruim 500 leden. Wij denken dat er veel meer mensen zijn voor wie doel, activiteiten en publicaties van onze vereniging interessant zijn. Een manier om die potentiële leden te bereiken is hen een lidmaatschap cadeau te geven.

Dus als u een cadeautje zoekt maak dan iemand lid voor € 15 in plaats van € 27,50. (Na het eerste jaar geldt uiteraard het reguliere tarief.) Als u ons meldt (secretariaat@historisch-amersfoort.nl) wie u lid zou willen maken (naam/adres/e-mail/telefoon) en € 15 overmaakt op rekening 3795666 t.n.v. de OVF onder vermelding “cadeau-lidmaatschap”, dan ontvangt u van ons een kaart die u aan het nieuwe lid kunt overhandigen.

Jaarboek2011

In het Jaarboek 2011 schreef Henk van Tilburg een artikel over de Amersfoortse componist Tristan Keuris. Deze schreef de opera “Oh Johnny Hus”, een protest tegen de verkeersplannen die destijds in Amersfoort de gemoederen bezig hielden. Tegenstanders van deze plannen stelden het beleid van het gemeentebestuur voor alsof dwars door de binnenstad een grote verkeersweg zou worden aangelegd, die voor veel zwaar verkeer in de historische binnenstad zou zorgen.

De toenmalige stedenbouwkundige, ons lid H. Rooimans, die samen met wethouder Huslage deze plannen aan de gemeenteraad voorlegde, betreurt het dat in het jaarboekartikel de voorstelling van zaken, als zou de gemeente een “racebaan” dwars door de stad willen aanleggen, weer wordt herhaald. De gemeente had geen ander oogmerk dan het winkelbevoorradingsverkeer uit de winkelstraten te halen (zoals de Utrechtsestraat, Langestraat en Kamp) en dat via “achteromroutes” te laten lopen. Gedeeltelijk zou dat ook via de Muurhuizen verlopen, een voorstel dat met name weerstand opriep. Zeker is het niet waar wat Jeroen de Valk in de Amersfoortse Courant schreef naar aanleiding van genoemd Jaarboekartikel dat ‘Menig monument zou ervoor moeten wijken, de Koppelpoort incluis, maar daar zat Huslage niet mee.’

Integendeel, de plannen waren juist bedoeld om de historische binnenstad te beschermen zonder haar centrumfunctie te verliezen. Deze plannen verkregen internationale waardering.

Brongerslezing

De Brongerslezing zal dit jaar zijn op 27 april. Vanaf 18.00 uur bent u dan welkom bij de RCE aan het Smallepad, waar soep en broodjes voor u klaar staan.

Spreker is prof. dr. J.C. Kennedy, die zijn lezing de (werk)titel meegaf:

HeeftdeOVFnogtoekomst?Nederlandsemaatschappelijkeorganisatiesopdetweesprong

Nederland is lange tijd het land van de vereniging geweest en volgens de statistiek is het dat nog steeds: in vergelijking met de meeste andere Europese landen blijft Nederland koploper als het gaat om maatschappelijke inzet van haar organisaties en haar burgers.

Maar toch wringt het, er is een sterk beleefd gevoel dat het allemaal wat minder wordt, dat de bezielende verbanden losser geworden zijn, dat burgers meer dan voorheen consumenten geworden zijn.

Deze lezing schetst de geschiedenis van de maatschappelijke organisaties en de belangrijke overgangen die ze hebben ondergaan. Biedt de geschiedenis soelaas voor de toekomst, of is er inderdaad gegronde reden tot zorg?

Publicaties

De volgende publicaties zijn voor leden tegen gereduceerde prijs beschikbaar:

1. Jaarboek 2001

2. Jaarboek 2002

3. Jaarboek 2003

4. Jaarboek 2004

5. Jaarboek 2007

6. Jaarboek 2008

Deze Jaarboeken zijn verkrijgbaar voor (per stuk) € 2,50

8. Jaarboek 2010 € 10,–

9. Jaarboek 2011 € 10,–

10. Verzamelen in Vereniging (Jubileumuitgave 2003) € 2,50

11. Herdenkingsboek 125 jaar Flehite (2003) € 10,–

12. Amersfoortse Praat € 10,–

13. Ondergronds in het Soesterkwartier € 10,–

14. DVD Historisch Staatsbezoek (Amersfoort 750) gratis