Nieuwsbrief februari 2012

VAN HET BESTUUR

Brongerslezing
De Brongerslezing zal dit jaar zijn op 27 april. Vanaf 18.00 uur bent u dan welkom bij de RCE aan het Smallepad, waar soep en broodjes voor u klaar staan.


Spreker is prof. dr. J.C. Kennedy, die zijn lezing de titel meegaf:
“Heeft de OVF nog toekomst? Nederlandse maatschappelijke organisaties op de tweesprong”


Nederland is lange tijd het land van de vereniging geweest en volgens de statistiek is het dat nog steeds: in vergelijking met de meeste andere Europese landen blijft Nederland koploper als het gaat om maatschappelijke inzet van haar organisaties en haar burgers.
Maar toch wringt het, er is een sterk beleefd gevoel dat het allemaal wat minder wordt, dat de bezielende verbanden losser geworden zijn, dat burgers meer dan voorheen consumenten geworden zijn.
Deze lezing schetst de geschiedenis van de maatschappelijke organisaties en de belangrijke overgangen die ze hebben ondergaan. Biedt de geschiedenis soelaas voor de toekomst, of is er inderdaad gegronde reden tot zorg?


Leden van de OVF, de Historische Vereniging “Bunscote”, de Historische Kring Hoogland, de Historische Kring Leusden en de Historische Vereniging Soest-Soesterberg hebben gratis toegang. Overige deelnemers betalen € 5,–.
Het aantal deelnemers is gebonden aan een maximum. Daarom is aanmelding vooraf noodzakelijk. Aanmelding kan via brongerslezing@historisch-amersfoort.nl onder vermelding van naam en adres, aantal deelnemers en van welke vereniging u lid bent.


De Kroniek
De OVF is een van de instellingen die samen de Kroniek uitgeven. Ons lid Yvonne Tanke, is namens ons lid van de redactie. Graag zou zij in contact komen met leden van de OVF die over een (historisch) onderwerp een artikel zouden kunnen schrijven. Of die bereid zijn geïnterviewd te worden over een onderwerp dat wellicht een bredere belangstelling kan hebben dan een persoonlijke hobby. Haar e-mailadres is: y.tanke@xmsnet.nl
.

Nieuwe leden

Gegevens verwijderd om privacy redenen.


Overleden

Gegevens verwijderd om privacy redenen.

Onderscheiden
J.W. van Lieshout Sint-Jorispenning (25 januari 2012)
Francien M.E. Snieder Leenaert Nicasiusspeld (3 februari 2012)

AGENDA (zie ook het programma van de NGV in deze nieuwsbrief)

Dinsdag 28 februari 2012
J.T. te Gussinklo, “Dutch Button Works”, de knopenfabriek in de omgeving van Amersfoort.

In dit verhaal over de knopenfabriek in de regio Amersfoort (Bunschoten-Spakenburg en Nijkerk) komt de vraag naar voren, waarom deze industrietak vrijwel geheel uit Nederland is verdwenen. Er zijn tijden geweest waarin duizenden Nederlandse gezinnen voor hun inkomen geheel of gedeeltelijk afhankelijk waren van de knoop. In verschillende audio- en videofragmenten geven betrokkenen daarover hun mening.
Kunnen ook voor deze tijd nog lessen worden getrokken uit dit verleden?

Door het bestuderen van de opkomst en neergang van de voormalige Dutch Button Works uit Aalten, de firma die in haar nadagen nog een samenwerkingsverband heeft gehad met de Nijkerkse knopenfabriek, probeert de spreker deze vraagstelling in een breder perspectief te plaatsen.

Dinsdag 27 maart 2012 Algemene Ledenvergadering
Vrijdag 27 april 2012 RCE 18.00 uur “Brongerslezing” door prof. dr. J.C. Kennedy
Dinsdag 22 mei 2012 mw. C. Oldenburger, “Historische tuinen: Randenbroek en Nimmerdor”

De lezingen, die – tenzij anders vermeld – worden gehouden in Museum Flehite, en beginnen om 20.00 uur, zijn gratis toegankelijk voor leden van de OVF. Voor niet-leden bedraagt de toegangsprijs € 3,50.

Zaterdag 16 juni 2012 Excursie naar Koepelkerk Renswoude en Kasteel Amerongen

OVF-excursie naar Koepelkerk Renswoude (ontwerp: Jacob van Campen) en Kasteel Amerongen. Met een lezing door Luc Panhuysen, auteur van het boek ‘Rampjaar 1672’.

De OVF-excursie is alleen voor OVF-leden. De kosten bedragen € 45,- per persoon. U kunt zich opgeven door een e-mail te sturen naar excursie@historisch-amersfoort.nl (en vermelden of u 65+ bent, een Museumjaarkaart hebt en/of lid bent van de Vereniging Rembrandt) en het bedrag direct over te maken op bankrekeningnr. 3795666 t.n.v. Oudheidkundige Vereniging Flehite (met vermelding van ‘Excursie’). Met opgave van redenen 100% bedrag terugstorting mogelijk tot 19 mei, 50% tot 2 juni, 0% vanaf 2 juni.

De excursie gaat door tussen 40 (minimum) en 50 (maximum) aanmeldingen. Af te raden indien u slecht loopt.

NIEUWE AANWINSTEN MUSEUM

Onze collectiecommissie adviseert het bestuur inzake mogelijke verwervingen voor het museum. Deze verwervingen worden mogelijk door financiering vanuit de Stichting Fonds Bos.
De afgelopen tijd gold dat voor de aankoop van een een art-decoglas van Gerard Muller met een inscriptie van Phoenix 1930. Het glas is geplaatst in het Open Depot in het museum.

Ook droeg de Stichting Fonds Bos € 3000 bij voor de restauratie van twee 17e-eeuwse Amersfoortse burgemeestersportretten uit het rijksdepot (RCE/ICN). Daardoor kan het museum deze portretten in langdurige bruikleen krijgen. Het gaat om portretten van (links:) Cornelis van Duverden (1611) en (rechts:) Hendrik Both (1623). We hopen dat daarnaast de gemeente Amersfoort bereid is een derde burgemeestersportret, van Gerrit van Oldenbarnevelt (ca 1550), in bruikleen te geven.
Het museum beschikt nu over één schilderij van die ouderdom, namelijk de memorietafel van Van Schayck.

Het is niet gelukt om een zegelstempel van Rijk Aartsz van Oldenbarnevelt (1648) te verkrijgen. Op een veiling ging dat onze neus voorbij.

LEZING EN RONDLEIDING DOOR SAM DRUKKER
Op woensdag 8 februari organiseert Museum Flehite voor de tweede maal een Sam Drukker avond. De avond begint om 19.30 uur met een kop koffie of thee in de entreehal van het museum. Om 20.00 uur start in de historische Voorzitterszaal een lezing door Sam Drukker met aansluitend een bezoek aan de tentoonstelling Sam Drukker – Een dunne huid. Om circa 21.30 uur sluiten we de avond af met een drankje.

Virtuoos portretschilder
Sam Drukker volgde van 1977 tot 1982 een opleiding aan de Academie Minerva in Groningen. Hij kreeg er les van Matthijs Röling, de nestor van de noordelijke figuratieven. Drukker ontwikkelde zich tot virtuoos portretschilder, die werkt in een schetsmatige schilderstijl, waarin brede streken en subtiele details elkaar afwisselen. Hij gebruikt vaak onorthodoxe materialen als ondergrond voor zijn schilderijen zoals een tafelblad, een oude postzak of het doek van een zonnescherm.
Mensen vormen hét onderwerp van Sam Drukkers schilderkunst. De kunstenaar is niet alleen geïnteresseerd in het (naakte) lichaam, maar ook in de menselijke psyche, die tot uitdrukking wordt gebracht in de houding en de gezichtsuitdrukking van zijn modellen. In de tentoonstelling Een dunne huid is een representatieve selectie van zijn werk te zien. Daarnaast is er werk te zien van kunstenaars die hem inspireerden, zoals Isaac Israels, Marlene Dumas en Hans Bayens. Meer informatie over de tentoonstelling vindt u op www.museumflehite.nl.

Reserveren
De kosten voor de Sam Drukker avond zijn € 15,- p.p. inclusief toegang tot het museum. Het aantal plaatsen voor dit evenement is beperkt! U kunt reserveren via info@museumflehite.nl of telefonisch: 033 247 11 00.

STARREVELD
Enige tijd geleden riep Henk van der Lee in de OVF-Nieuwsbrief mensen op om samen met hem onderzoek te doen naar leven en werk van de kunstenaar Pieter Starreveld (1911-1989). Inmiddels is een Stichting Pieter Starreveld Beeldhouwer opgericht, met een website www.pieterstarreveld.nl.

Mocht u informatie hebben over het leven en de werken van Starreveld, wilt u dat dan doorgeven aan H.J. van der Lee, Huijgenslaan 23, 3818 WB Amersfoort, 033-4633519, hj.vdlee@ziggo.nl

TEKENS AAN DE WAND
Voorjaar 2012 zal een boek verschijnen, getiteld “Tekens aan de wand”. Het gaat hierin om muurreclames, de “fresco’s van de middenstand”. Na 1950 raakte deze vorm van reclame in onbruik, mede onder invloed van de Bond Heemschut, die dit soort reclame maar vervuiling vond. Maar het is nu o.a. de Bond Heemschut die zich inzet voor behoud en restauratie van deze muurreclames.
De geplande datum voor de presentatie van dit boek is vrijdag 23 maart 2012. De presentatie zal plaatsvinden bij de Rijksdienst voor de Monumentenzorg in Amersfoort.

U kunt het boek nu al bestellen tegen de actieprijs van € 25,- via http://www.trichispublishing.nl/?action=pagina&id=182&artikel_id=36&rubriek_id=176&details=1
Deze aanbieding geldt tot en met 29 februari 2012.

TENTOONSTELLING JOOP VAN KRALINGEN (1916-2001)
Kunstenaar in Nederland en aan de Côte d’Azur
10 december t/m 19 februari (Rietveldpaviljoen, Zonnehof 8, Amersfoort)

Stichting Cees Kamerbeekfonds organiseert een overzichtstentoonstelling van het werk van de veelzijdige Nederlandse kunstenaar Joop van Kralingen.

Primitief classicisme
Joop van Kralingens stijl kan omschreven worden als een vereenvoudigde (primitieve, archaïsche) vorm van classicisme. De onderwerpkeuze sluit aan bij de kunst van de oude Grieken, zijn vormentaal is geïnspireerd op de Romaanse beeldhouwkunst. Van Kralingen was een groot liefhebber van middeleeuwse bouwkunst; het is dus niet gek dat hij zich zo thuis voelde in het Zuid-Franse dorp, waar de tijd stil leek te hebben gestaan.
In dat dorp, Tourrettes-sur-Loup, was afgelopen zomer de tentoonstelling te zien die nu onder auspiciën van het Cees Kamerbeekfonds, met medewerking van restaurator Ep de Ruiter en kunsthistoricus Onno Maurer, ook in Nederland te zien is.

Bij de tentoonstelling is het boek “Joop van Kralingen (1916-2001), Le Tourrettan hollandais” verschenen (uitgeverij Bekking Amersfoort / € 10).

NGV WERKGROEP LEZINGEN EN ACTIVITEITEN

Afdelingsbijeenkomsten en belangrijke data:
Alle bijeenkomsten, tenzij anders vermeld, vinden plaats in zaal 8 van het Kerkelijk Centrum “De Brug”, Schuilenburgerweg 2, 3816 TB Amersfoort.
Alle middagbijeenkomsten beginnen om 14.00 uur en de avondbijeenkomsten beginnen steeds om 20.00 uur. De zaal is ’s middags open vanaf 13.00 uur en ’s avonds vanaf 19.00 uur zodat u in de gelegenheid bent om met de leden van het bestuur of andere aanwezigen van gedachten te wisselen onder het genot van een kopje koffie of thee. De gebruikte consumpties zijn voor eigen rekening. Recht tegenover de entree kunt u zelf de consumpties bestellen. De PR medewerker(s) van onze afdeling verzorgen een informatietafel. Al onze bijeenkomsten zijn voor iedereen, leden van de NGV en belangstellenden, vrij toegankelijk.

Op dinsdagavond 14 februari 2012 spreekt dhr. Wijnand Thoomes over bedelaars en landlopers in het Utrechtse.
Op dinsdagavond 6 maart 2012 spreekt dhr. Paul Abels over een speurtocht naar een zestiende-eeuwse charmeur en charlatan.
Op dinsdagavond 17 april 2012 gaat de heer Dirk Steenbeek in op de ontwikkeling van geografische informatiesystemen bij erfgoedinstellingen in het algemeen en bij Archief Eemland in het bijzonder (HISGIS en Amersfoort op de kaart).
Op donderdagavond 10 mei 2012 spreekt dhr. Robert Philippo over valkuilen en zegeningen van DNA-onderzoek als hulpmiddel bij familieonderzoek.

HISTORISCH CAFE

U bent op donderdag 9 februari 2012 vanaf 17.00 uur weer van harte welkom op het Historisch Café van Archief Eemland en partners. Het Historisch Café vindt op deze datum plaats in het Stadscafé, Stadhuisplein 7 in Amersfoort.

Deze bijeenkomst heeft als thema: Waterschap Vallei en Veluwe, samen efficiënter werken.
Ook in waterschapsland brengen de bezuinigingen heel wat teweeg. In de politiek gaan stemmen op om de waterschappen op te heffen en hun taken over te laten gaan naar de provincies. Dat zou veel geld besparen. Maar klopt dat wel? Om te laten zien dat de waterschappen zelf voortdurend bezig zijn om zo zuinig en efficiënt mogelijk te werken, hebben de besturen van de waterschappen Vallei & Eem en Veluwe zelf het initiatief genomen om te fuseren. Waterschapsarchivaris Margriet Mijnssen-Dutilh licht de fusie toe en bespreekt de laatste stand van zaken.

Zoals altijd zal er tijdens dit café gelegenheid zijn om anderen met historische belangstelling te ontmoeten. U kunt gerust iemand die zich op vrijwillige basis dan wel vakmatig bezig houdt met de geschiedenis van Amersfoort en omgeving meebrengen.

De volgende bijeenkomst staat gepland voor 8 maart 2012. Dan is het woord aan de Oudheidkundige Vereniging Flehite.