Nieuwsbrief februari 2015

VAN HET BESTUUR

Algemene Ledenvergadering
Op 24 maart 2015 hopen we onze Algemene Ledenvergadering te houden. Tijdens die vergadering kunt u weer kennis maken met de activiteiten van en binnen de vereniging.

Ledenbijeenkomst.
De aangekondigde bijeenkomst voor leden die met het bestuur willen meedenken over een aantal beleidsonderwerpen zal worden gehouden op 26 februari a.s. in de Martuskerk, Copernicusstraat 18. Op de agenda staat ondermeer het onderwerp hoe inhoud kan worden gegeven aan de rol van de OVF met betrekking tot Monumentenzorg. Maar ook andere onderwerpen willen we aan de orde stellen. En u gelegenheid bieden om uw inbreng te leveren.

Zij die zich hiervoor al aanmeldden hebben inmiddels een uitnodiging ontvangen. Er is nog wel ruimte voor meer deelnemers, dus als u zich nog niet aanmeldde: schroom niet! (p.jonkman@kpnmail.nl)


Nieuwe Leden:

Gegevens verwijderd om privacy redenen.

Overleden:

Gegevens verwijderd om privacy redenen.

MUSEUM FLEHITE KRIJGT COLLECTIE VAN SCHAIK
Wim en Hella van Schaik uit Groenekan hebben hun kunstcollectie geschonken aan Museum

Flehite in Amersfoort. Het echtpaar verzamelde in ruim zestig jaar meer dan duizend kunstwerken: schilderijen, aquarellen, tekeningen, werk in elke denkbare grafische techniek, sculpturen in hout, steen en metaal, penningen, sieraden en niet-westerse kunst. Hun collectie omvat werken van Dirk Breed, Jan Sluijters, Pieter d’Hont, Charlotte van Pallandt, Peter Bes, Theresia van der Pant, Arie Teeuwisse e.v.a. De schenking is een grote verrijking van de kunstcollectie van Museum Flehite, die uit zo’n 1500 kunstwerken bestond.


De eerste kunstaankoop deed econoom Wim van Schaik in 1952 van zijn eerste salaris als trainee bij voedingsmiddelenbedrijf Wessanen. Het was het begin van een grote verzameldrift, die nog steeds niet is getemperd. In 2011 was het echtpaar Van Schaik met een schilderij van Jan Sluijters en één van Kees Maks bruikleengever van de tentoonstelling ‘Nachtlicht’ in Museum Flehite. Het contact met het museum is daarna blijven bestaan. Museumdirecteur Onno Maurer heeft o.a. als gastconservator tweemaal voor de Van Schaiks een ‘pop-up’ tentoonstelling gemaakt in het Joods Werkdorp in Hollands Kroon. Deze plek had het echtpaar in eerste instantie op het oog als locatie voor een eigen museum. Toen dit plan om economische redenen onhaalbaar bleek, heeft het echtpaar ervoor gekozen om hun omvangrijke kunstcollectie te schenken aan Museum Flehite.


Vanaf 17 januari t/m 6 april toont Museum Flehite onder de titel ‘Breed verzameld’ een selectie uit de collectie Van Schaik. Het tonen van privécollecties is de afgelopen jaren steeds meer onderdeel geworden van het tentoonstellingsprogramma van het Amersfoortse museum. In 2007 werd onder de titel ‘Jongkind tot Van der Leck’ de indrukwekkende collectie schilder- en tekenkunst van het Amersfoortse verzamelaars echtpaar Kamerbeek getoond. Vervolgens was er in 2010 de tentoonstelling ‘De (burge)meester verzamelt’ over de kunstcollecties van toenmalige burgemeester Albertine van Vliet en schooldirecteur Lex van de Haterd en hun partners. In 2012 werd een selectie getoond uit de zeer omvangrijke kunstcollectie van de Limburgse Amsterdammer, Ger Fransen.
Momenteel wordt onderzocht of het mogelijk is om de nabijgelegen Elleboogkerk bij Museum Flehite te betrekken, zodat er meer ruimte komt om privéverzamelingen toegankelijk te maken voor een breed publiek.

INLOOPATELIER VOOR KINDEREN ‘DRAADDIEREN MAKEN’
Naar aanleiding van de tentoonstelling Breed verzameld in Museum Flehite geeft kunstenaar Anna Skubisz in de voorjaarsvakantie een inloopatelier speciaal voor kinderen. Op 26 februari kunnen kinderen tussen de 6 en 12 jaar onder haar begeleiding creatief aan de slag en hun eigen ‘draaddier’ maken.


Voorafgaand aan het inloopatelier kunnen eerst de diersculpturen in de tentoonstelling Breed verzameld worden bekeken. Deze sculpturen worden speels gepresenteerd op de zolder van het museum in een verrassende combinatie met foto’s van Ep de Ruiter van dieren uit Dierenpark Amersfoort. Vervolgens zal Anna Skubisz in Depot Junior haar met metaaldraad vervaardigde dieren laten zien en uitleggen hoe je zulke ‘draaddieren’ kunt maken. Kinderen mogen het daarna zelf gaan doen. Na afloop mag dit eigen werkstuk mee naar huis.


Praktische informatie
Het inloopatelier ‘Draaddieren maken’ vindt plaats op 26 februari 2015 vanaf 14:00 uur.

Kosten: € 7,50 per kind (inclusief materialen, limonade en koek). Er kunnen maximaal 15 kinderen tegelijk deelnemen.

MOST FRAGILE IN FLEHITE
Museum Flehite toont van 20 februari t/m 6 april 2015 het werk van Jolanthe Lalkens en Sally Pittman. Deze kunstenaars presenteerden de afgelopen periode op diverse Amersfoortse locaties hun visie op fragiliteit. Most Fragile in Flehite is de finale van hun project in Amersfoort. In de historische ambiance van het museum wordt een nieuw licht geworpen op hun foto’s en creaties, die in deze omgeving een bijna klassieke sfeer oproepen.


Fragiliteit is het sleutelwoord binnen dit kunstproject. In de foto’s van Jolanthe Lalkens komt dit naar voren via de integere, subtiele maar ook intense manier waarop zij mensen vastlegt. In de portretten die ze laat zien komt haar onderzoek naar het portret aan bod. Waar zit de kracht en waar de kwetsbaarheid? Deze zoektocht loopt ook langs haar eigen erfelijke lijn. Geïnspireerd door de antieke onderjurken uit de collectie van Sally Pittman ontdekte ze dat haar fascinatie voor fragiel textiel voortkomt uit haar eigen herinneringen als klein meisje aan de korsetten en onderjurken van haar oma. Deze herinneringen vormen een leidraad in de tentoonstelling.

Sally Pittman kiest er in haar objecten eveneens voor om het kwetsbare uit te beelden. Voor Most fragile heeft Pittman vier ‘delicate traces’ gemaakt. Deze bestaan uit tekst, beeld en gevonden voorwerpen. Twee van haar objecten zijn vanaf 20 februari te zien in Flehite. Creaties die gevormd worden door herinneringen en gevoel.


Over de kunstenaars
Binnen het werk van fotografe Jolanthe Lalkens hebben portretten altijd een belangrijke plek ingenomen. Dit ontwikkelde zich al tijdens haar studie aan de Academie Minerva in Groningen. Ze studeerde daar ook af met een serie van vier vrouwenportretten. Later was Lalkens onder meer verbonden aan fotoagentschap Galahad in Amsterdam. Sinds 2004 woont ze in Amersfoort en heeft ze een werkruimte in ateliergebouw De Birkt. Daar kwam onder meer de serie ‘Moeder en kind’ tot stand. Hiervoor portretteerde Lalkens 25 moeders uit de wijk Vathorst met hun kind. Deze portretten werden destijds buiten op het pand van gebouw De Kamers tentoongesteld. Sally Pittman, oorspronkelijk afkomstig uit de Amerikaanse staat Florida, werkt eveneens vanuit Amersfoort aan haar voorstellingen op het gebied van modevormgeving. Voor haar creaties gebruikt ze naast textiel uiteenlopende materialen die ze vaak onderweg tegenkomt. Dat kan gaan om verroest metaal, blikjes, bloemblaadjes of stukjes gebroken glas.

ARCHEOLOGISCH DEPOT VAN AMERSFOORT KRIJGT OFFICIELE STATUS
Amersfoort heeft sinds maandag 2 februari 2015 officieel een depot voor archeologische vondsten. De gemeente heeft deze bevoegdheid gekregen van de provincie Utrecht, die sinds 2007 wettelijk verantwoordelijk is voor de archeologische depots.
Een depot voor archeologische vondsten moet voldoen aan allerlei regels en randvoorwaarden. De gemeente Amersfoort heeft hier voor gezorgd. Gedeputeerde Mariëtte Pennarts van de provincie Utrecht heeft op 2 februari het formele besluit van de provincie overhandigd aan burgemeester Bolsius van de gemeente Amersfoort.


Gedeputeerde Pennarts (Cultuur en Erfgoed):”Het archeologisch depot van Amersfoort heeft al een lange staat van dienst. Ik ben blij dat we het samen formeel hebben geregeld nu. Het is goed dat archeologie voor de inwoners van Amersfoort dicht bij huis toegankelijk blijft. Kennis over de eigen historie zorgt voor binding met de woonomgeving.”


Burgemeester Lucas Bolsius van Amersfoort sprak enkele woorden maandagmiddag en zei onder meer: “Bodemvondsten brengen het verleden dichtbij. Het levert, zoals historicus Johan Huizinga al zei, de historische sensatie op. Door het zien van een dagelijks voorwerp ontstaat het gevoel van verbinding met het verleden en ga je je dingen afvragen en wil je meer weten over de geschiedenis.”


Vondsten te bezichtigen
Naast de zorg voor de bodemvondsten hecht de gemeente ook sterk aan de toegankelijkheid en de tastbaarheid van deze vondsten. Daarom kunnen geïnteresseerden Amersfoortse vondsten bekijken bij het Centrum voor Archeologie aan de Langegracht 11. Daar zijn de bijzonderste en meest aansprekende vondsten iedere woensdagmiddag te bezichtigen. Archeologen zijn er aan het werk en vertellen verhalen over Amersfoorts verleden.


Het Centrum voor Archeologie is gratis te bezoeken op woensdagmiddagen tussen 14.00 – 16.30 uur. Groepen kunnen op afspraak ook op andere momenten het Centrum voor Archeologie aan de Langegracht bezoeken.

VAN ROSSEM VERTELT OVER DE GESCHIEDENIS VAN DE INDUSTRIE
Maarten van Rossem trekt door de provincie voor het televisieprogramma Van Rossem Vertelt en staat stil bij gebeurtenissen uit de regionale geschiedenis. In de aflevering van donderdag 12 februari duikt Maarten in de geschiedenis van de industrie, van spoorwagons tot games, samen met professor Maarten Prak. De professor legt uit dat de Dutch Game Garden de basis is voor de economische toekomst met grote groeipotentie. De missie van Dutch Game Garden is het creëren van werkgelegenheid en welvaart door de Nederlandse game-industrie aan te jagen. Dit en meer is te zien in deze aflevering van Van Rossem Vertelt.


Uitzending
Het televisieprogramma Van Rossem Vertelt is donderdag 12 februari vanaf 07.00 uur en daarna ieder uur opnieuw te zien op RTV Utrecht.
Online is het programma terug te zien op rtvutrecht.nl/gemist.


AMERSFOORTERS MAKEN SAMEN EEN GROENVISIE
Interesse in het (cultuurhistorische) groen in Amersfoort?
De komende maanden maken Amersfoorters samen een visie op het groen in de stad. We kijken niet alleen naar de natuurwaarde en het recreatiebelang van groen, maar willen ook oog hebben voor de cultuurhistorische waarden van groen, bijvoorbeeld de bomenlanen. Amersfoorters met kennis van cultuurhistorie in onze stad zijn van harte uitgenodigd hun kennis en inzicht te delen. De visie is een initiatief van inwoners en raadsleden in Amersfoort en wordt aangeboden aan de gemeenteraad ter vaststelling. Deelname is op vrijwillige basis en deelnemers wordt gevraagd één of meer themabijeenkomsten bij te wonen.


De eerste bijeenkomst is inmiddels geweest. De 120 deelnemers droomden over “hun” thema’s: klimaatbestendigheid/klimaatadaptatie, ecologie (natuur/biodiversiteit), bomen, recreatie, eetbaar groen, groenbeheer en water.
Zeer veel deelnemers hebben zich tijdens de startbijeenkomst al opgegeven voor één of meer van de komende themabijeenkomsten. Hebt u zich nog niet aangemeld en wilt u ook meedenken en meebepalen hoe de groenvisie eruit komt te zien, meld u dan aan voor een van de themabijeenkomsten. Aanmelden kunt u op groenvisieamersfoort@gmail.com en de data van de themabijeenkomsten (avonden) kunt u vinden op www.groenvisieamersfoort.nl, tab ‘Themabijeenkomsten’. De projectgroep zal u na aanmelding tijdstip en locatie van de themabijeenkomsten laten weten.


Op 17 februari a.s. bespreekt de gemeenteraad de kaders in raadsvergadering ‘De Ronde’ (nog geen besluit). De raad zal uiteindelijk vaststellen wat het speelveld is waarbinnen de groenvisie samen met de stad zal worden ontwikkeld. Als u ideeën hebt over de kaders, zijn die van harte welkom bij de projectgroep Groenvisie. Mocht u uw visie op de kaders willen delen met de raad tijdens De Ronde (inspreken), dan stelt de projectgroep het op prijs hierover met u tijdig van tevoren van gedachten te wisselen. Neemt u dan contact op met de projectgroep via groenvisieamersfoort@gmail.com.

VOORAANKONDIGING VAN HET BOEK “EVACUATIE UIT ARNHEM 1944”
Naar het dagboek van Ds. Adrianus Drost, 17 september 1944 – 10 mei 1945


Het boek gaat over Ds. Adrianus en Catharina Drost. Adrianus is vanaf de luchtlanding bij Arnhem, op 17 september 1944, een oorlogsdagboek gaan bijhouden. Hierin schreef hij over hun belevenissen, ontberingen en evacuatie naar het dorp Schaarsbergen. Over hun gedwongen evacuatietransport uit Schaarsbergen, samen lopend met 1500 evacués naar Apeldoorn. Hij schreef over hun nachtelijke ontsnapping uit de Cocosmattenfabriek waar alle evacués moesten verblijven. Na hun verblijf bij een gastgezin in Apeldoorn, bereikten zij, gezeten op een vrachtwagen, op 1 december 1944 hun dochter Hetty in Amersfoort.

auteur J.E. (Ewald) Drost


Waarom ik dit boek heb geschreven?
Op twintigjarige leeftijd heb ik het “Afschrift Dagboek Vlucht uit Arnhem” gelezen. Over dit ongepubliceerde oorlogsdagboek van mijn overgrootvader, Adrianus, wilde ik ooit een boek gaan schrijven. Vooral de belevenissen en doorstane ontberingen die Adrianus samen met echtgenote Catharina vanaf de luchtlandingen tijdens de evacuatie op 25 september 1944 naar Schaarsbergen, en daarna had moeten doorstaan, spraken toen tot mijn verbeelding. Nu, eenendertig jaar later, heb ik, na bijna twee jaar onderzoek, het boek “Evacuatie uit Arnhem 1944”afgerond.

Uitgeverij Aspekt zal het boek in 2015 (70 jaar na de bevrijding) gaan uitgeven, mits via diverse intekenacties min. 300 exemplaren worden “verkocht”.
Door middel van een intekening via e-mail (ewald.drost@gmail.com) kan het boek, dat zal worden voorzien van foto’s, gereserveerd worden. Vermeld daarbij uw naam en adres en het aantal te bestellen boeken. De prijs zal rond de €22,95 liggen (excl. verzendkosten).

AGENDA
Zaterdag 14 februari 2015: Joriskerk, 19.30 uur; Händel’s Messiah, uitgevoerd door G.O.V. Magdiël
Dinsdag 24 februari 2015: OVF-lezing: Jan Carel van Dijk: De geschiedenis van Garnizoen Amersfoort (1830 tot heden) (Thema “Oorlog en vrede”)
Dinsdag 24 maart 2015: Algemene ledenvergadering OVF
Dinsdag 28 april 2015: OVF-lezing: Ludo Jongen: Ansfridus.


De OVF-lezingen – tenzij anders vermeld – worden gehouden in Museum Flehite, beginnen om 20.00 uur en zijn gratis toegankelijk voor leden van de OVF.

Voor niet-leden bedraagt de toegangsprijs € 3,50.
Met het oog op de beveiliging van het museum moet u er rekening mee houden dat te laat komen bij de lezingen betekent dat u voor een dichte deur komt te staan. We sluiten de deur om 20.00 uur.


NGV WERKGROEP LEZINGEN EN ACTIVITEITEN
Zie ook www.ngv.nl bij afdeling Amersfoort e.o.
Dinsdagavond 17 februari 2015 spreekt Sytske Visscher over WieWasWie.
Donderdagmiddag 12 maart 2015 spreekuur familiegeschiedenis.
Donderdagavond 26 maart 2015 spreekt Rosalien Fiedeldij Dop over Erochique.
Donderdagmiddag 9 april 2015 spreekuur familiegeschiedenis.
Donderdagavond 16 april 2015 presentatie “Het bewaren waard”, na de afdelingsledenvergadering.
Donderdagavond 7 mei 2015 houdt Bert Willemen een lezing over ‘Met hond en hondenkar terug in de historie’.
Donderdagmiddag 21 mei 2015 spreekuur familiegeschiedenis.

GILDE-LEZINGEN
Celzusterenzaal Armen de Poth 14.00 – 16.00 uur
Woensdag 11 februari: Bert Rouwhorst, De Onze Lieve Vrouwetoren met zijn 100 klokken
Woensdag 22 april: Francien Snieder, Ontwikkeling van Amersfoort van de 11e tot de 16e eeuw.


HISTORISCH CAFE
U bent op donderdag 12 februari 2015 vanaf 17.00 uur weer van harte welkom bij het Historisch Café. Locatie: KAdECafé, Eemplein 73.


Hans Renes, historisch-geograaf aan de Universiteit van Utrecht en hoogleraar Erfgoedstudies aan de Vrije Universiteit Amsterdam, zal vertellen over het nut van het boek Tastbare Tijd voor het ruimtelijk erfgoed. Tastbare Tijd, de cultuurhistorische atlas van de provincie Utrecht verschijnt in een geheel vernieuwde heruitgave. Het boek dat de ruimtelijke ontwikkeling van de provincie Utrecht vanaf het begin van onze jaartelling tot nu behandelt, is in de vernieuwde uitgave door auteur Roland Blijdenstijn uitgebreid met nog meer onderwerpen, kaarten en illustraties. Deze heruitgave is op 5 februari jl. gepresenteerd op Paleis Soestdijk.


Iedere maand vindt er een korte presentatie plaats over een historisch onderwerp of daaraan verwant. Daarnaast is er altijd volop gelegenheid om anderen met historische belangstelling te ontmoeten. De toegang is gratis, drankjes zijn voor eigen rekening. U bent van harte welkom.