Nieuwsbrief december 2016

VAN HET BESTUUR

Nieuwe leden
Gegevens verwijderd om privacy redenen.

Contributiebrief
Het is niet gebruikelijk, maar om kosten te besparen treft u bij deze nieuwsbrief het verzoek aan om uw contributie voor 2017 te voldoen. Deze is vastgesteld op € 30.


We verzoeken u de contributie voor 15 januari 2017 over te maken op rekeningnummer NL95 INGB 0003795666, t.n.v. Oudheidkundige Vereniging Flehite Amersfoort, onder vermelding van: contributie 2017, uw postcode en huisnummer.
De OVF is een culturele ANBI, zodat uw contributie voor 125% aftrekbaar is in het kader van uw aangifte inkomstenbelasting.

Presentatie Jaarboek
We kunnen terugzien op een zeer geslaagde presentatie van het Jaarboek 2016. Veel leden waren aanwezig in de Joriskerk en dezen waren met elkaar al goed voor de verspreiding van ca. 280 boeken. We hebben daarmee het aantal van vorig jaar ruimschoots overtroffen.
Daarnaast waren weer veel leden bereid om te helpen bij het bezorgen van de overige boeken. Uiteindelijk behoefden maar ca. 50 exemplaren per post te worden verzonden.
Het bestuur is blij met deze inzet en dankt u daarvoor hartelijk.

Mocht u op 15 december uw Jaarboek nog niet hebben ontvangen dan kunt u dat melden bij p.jonkman@kpnmail.nl.

Cadeaulidmaatschap
De tijd van cadeautjes nadert weer. Wilt u een kennis voor een jaar het lidmaatschap van onze vereniging aanbieden, dan kan dat. Meld de naam van de gelukkige
bij de secretaris en maak tegelijkertijd € 15,- over op rekening NL95 INGB 0003795666 t.n.v. Oudheidkundige Vereniging Flehite Amersfoort, o.v.v. “cadeaulidmaatschap”. U ontvangt dan een kaart, die u kunt overhandigen aan het nieuwe lid. Als u dit gedaan hebt, meldt u dat aan de secretaris, zodat het nieuwe lid het welkomstpakket van de vereniging ontvangt en ingeschreven wordt als lid voor een jaar, in dit geval dus het jaar 2017.

VROEGE WERKEN MONDRIAAN TIJDELIJK NAAR MUSEUM FLEHITE
Het Mondriaanhuis in Amersfoort gaat ingrijpend verbouwen. Vanaf maandag 5 december sluit het museum de deuren om op 7 maart 2017 geheel vernieuwd weer open te gaan. In de verbouwingsperiode worden de werken uit de collectie Esser – schilderijen en tekeningen uit het begin van Mondriaans loopbaan – tijdelijk in Museum Flehite getoond.

Een bezoek aan het nieuwe Mondriaanhuis is vanaf 7 maart een verrassende kennismaking met de eigenzinnige kunstenaar en een museale beleving voor jong en oud. Bezoekers reizen straks in het geboortehuis door het leven van Mondriaan, ontdekken zijn iconische werk, zijn spirituele vorming, zijn interesses en vrienden. In de nieuwe expositie wordt gebruikt gemaakt van de nieuwste audiovisuele technieken, waardoor bezoekers als het ware in het hoofd van de kunstenaar kruipen en zijn artistieke zoektocht kunnen ervaren. De expositie eindigt in het Doe-het-zelf-atelier, de werkplaats waar iedereen die geïnspireerd is geraakt door Mondriaan een eigen kunstwerk mag creëren.

Collectie Esser in Museum Flehite
Vanaf 13 december zijn negen Mondriaans uit de collectie Esser in Museum Flehite te zien. De arts J.F.S. Esser (1877 – 1946) bezat destijds een van de omvangrijkste collecties Nederlandse moderne kunst. De collectie was rond 1912 800 werken groot en omvatte maar liefst tachtig werken van Mondriaan. Dit waren allemaal naturalistische werken uit de beginperiode van de schilder, daar de verzamelaar abstracte kunst niet zo kon waarderen. Eén van de erven van Esser, zijn dochter Carla Esser, heeft het Mondriaanhuis negen werken in langdurig bruikleen gegeven. Deze landschappen en stadsgezichten zijn vanaf 13 december tijdelijk in Museum Flehite te zien.

Opening nieuwe Mondriaanhuis in themajaar Mondriaan to Dutch Design
Het Mondriaanhuis heropent weer op dinsdag 7 maart 2017, op de geboortedag van Piet Mondriaan. De nieuwe tentoonstelling maakt onderdeel uit van het landelijke themajaar ‘Mondriaan to Dutch Design’. In 2017 is het 100 jaar geleden dat de Nederlandse kunststroming De Stijl werd opgericht. Om dit te vieren vinden er in 2017 door heel Nederland tal van inspirerende evenementen en tentoonstellingen plaats. Van Drachten tot Den Haag en van Utrecht tot Eindhoven. In Amersfoort doen naast het Mondriaanhuis, ook Kunsthal KAdE en architectuurcentrum FASadE mee aan het landelijke programma.

BAANWACHTERSHUISJES KLEINE MONUMENTJES
Sinds oktober 2016 zijn de drie baanwachtershuisjes langs de Pon-lijn op de monumentenlijst van de gemeente Amersfoort geplaatst. Zij hebben nu de status van gemeentelijk monument en zijn zodoende beschermd en behouden voor verder verval. Twee van drie huisjes worden door de gemeente te koop aangeboden.
De spoorlijn Amersfoort-Kesteren-Nijmegen (1886) was ooit een zeer belangrijke schakel in het treinverkeer tussen Amersfoort en het Oosten van Nederland en verder.
In Amersfoort bevonden zich diverse spoorwegovergangen in deze lijn. Voor het sluiten van deze overwegen was personeel nodig dat in speciaal daarvoor gebouwde woningen gehuisvest werd.
Het gaat hier om drie baanwachtershuisjes, te weten Leusderweg 26, Gerard Doustraat 43 (aan de “Roethofrotonde”) en Arnhemseweg 324 (hoek Diamantweg), alle drie van hetzelfde type. De huisjes werden eind 19e eeuw gebouwd.
Tijdens de Tweede Wereldoorlog werden de bruggen bij Rhenen vernield. Deze zijn na de bevrijding niet meer hersteld en de lijn werd vanaf dat moment uitsluitend voor goederenvervoer gebruikt tot Veenendaal. In latere jaren werd de lijn steeds meer ingekort. Vanaf 1988 wordt de lijn alleen nog maar gebruikt voor autovervoer ten behoeve van de firma Pon te Leusden. Op dat moment zijn de overgebleven baanwachterswoningen al lang niet meer als zodanig in gebruik en werd hun toekomst bedreigd. Dat is nu ‘geregeld’.


BOEK 100 JAAR BELGENMONUMENT TE KOOP
Tijdens Open Monumentendag is bij Archief Eemland het boek 100 jaar Belgenmonument in Amersfoort. Stilstaan bij WOI van historicus Hans Zijlstra gelanceerd. Het rijk geïllustreerde boek vertelt het bijzondere verhaal achter de bouw van het grootste oorlogsmonument in Nederland. Het boek bleek een groot succes, binnen een week was de eerste druk van 1000 exemplaren van het boek uitverkocht! Inmiddels is de tweede druk van het boek te koop voor € 3,- bij de balie van Archief Eemland.

AGENDA
dinsdag 31 januari 2017: Albert Boersma: Withoos: stof tot nadenken.
dinsdag 28 februari 2017: Anton Groot/Max Cramer: David Zuiderhoek, componist van de ruimte.
dinsdag 28 maart 2017: Algemene Ledenvergadering

De OVF-lezingen – tenzij anders vermeld – worden gehouden in Museum Flehite, beginnen om 20.00 uur en zijn gratis toegankelijk voor leden van de OVF. Voor niet-leden bedraagt de toegangsprijs € 3,50.
Met het oog op de beveiliging van het museum moet u er rekening mee houden dat te laat komen bij de lezingen betekent dat u voor een dichte deur komt te staan. We sluiten de deur om 20.00 uur.


TENTOONSTELLINGEN
Archief Eemland: 3 oktober 2016 tot eind januari 2017; Expositie 100 jaar Belgenmonument; Metselen voor vrede! (zie voor meer informatie Nieuwsbrief september 2016).
Museum Flehite: 7 oktober 2016 – 8 januari 2017; Rik Wouters & Nederland (zie voor meer informatie Nieuwsbrief oktober 2016).
Marienhof: 29 november 2016 t/m 8 januari 2017: “Kunst als roeping” Tien jaar na de dood van Johan Traarbach (1920-2006) toont Mariënhof een groot overzicht van zijn werk (zie voor meer informatie Nieuwsbrief november 2016).

HISTORISCH CAFE
De erfgoedorganisaties van Amersfoort organiseren iedere tweede donderdag van de maand het Historisch Café. Voor iedereen die zich (vakmatig) bezighoudt met de geschiedenis van Amersfoort en omgeving.
Op donderdag 8 december zullen wij elkaar als erfgoedliefhebbers weer ontmoeten in Museum Flehite, tussen 17.00 en 18.00 uur.
De borrel wordt u aangeboden door Het Gilde.
Wij hopen u in groten getale in Museum Flehite te zien en te spreken!
Het Museum doet een beroep op de bezoekers om te helpen bij het schenken en opruimen van het glaswerk etc.


LEZINGEN GILDE AMERSFOORT
Leden van de OVF kunnen – zonder introducées en voor zover er plaats is – de lezingen bijwonen. Graag wel van tevoren aanmelden bij h.schuttervangelder@planet.nl,
Dinsdag 7 februari 2017: Verkeer in beweging, bewogen verkeersplannen in Amersfoort in de 20e eeuw. Spreker: Hans de Vries. Filalethes, Havik 29, 14.00-16.00 uur
Dinsdag 18 april 2017: St. Joriskerk. Spreker Karel Emmens. Gerfkamer/ St. Joriskerk, 14.00-16.00 uur


NGV WERKGROEP LEZINGEN EN ACTIVITEITEN
Belangstellenden hartelijk welkom. Aanmelden is niet nodig en de toegang is gratis.
Zie www.ngv.nl/wwwAFT/
donderdagavond 19 januari 2017 lezing.
donderdagavond 16 februari 2017 lezing.
donderdagavond 16 maart 2017 lezing.
donderdagavond 6 april 2017 lezing en ledenvergadering.
zaterdag 22 april 2017 Algemene Vergadering van de NGV in Driebergen.
donderdagavond 18 mei 2017 lezing.