Nieuwsbrief november 2016

VAN HET BESTUUR

Nieuwe leden
Gegevens verwijderd om privacy redenen.

Overleden
Gegevens verwijderd om privacy redenen.

Presentatie Jaarboek
De presentatie van Flehite. Historisch Jaarboek voor Amersfoort en omstreken 2016 zal plaatsvinden op donderdag 24 november a.s. in de St. Joriskerk. U bent welkom vanaf 16.30 uur. Het officiële gedeelte begint om 17.00 uur.
Bij de presentatie zal Gerard Raven vertellen over Wolfert van Kouwenhoven en Nieuw Nederland. Hij schreef in het Jaarboek een artikel over deze “founding father of New York”

In het Jaarboek 2016 staan de volgende artikelen (met naam van de auteur):
Thomas H. von der Dunk: Twee bijzondere torenbekroningen in het Sticht. De Onze Lieve Vrouwetoren in Amersfoort en de Cuneratoren in Rhenen nader beschouwd.
Johan Teters: Bloedige Donderdag, 2 augustus 1787. De Amersfoortse Onze Lieve Vrouwekerk ontploft.
Heleen Kole: De Amersfoorters als bestuurders in het vroegmoderne waterschap (1603-1800).
Henk van der Lee: Dirk Harting (Salatiga 1884 – Haarlem 1970), een technisch perfect ambachtsman: etser, lithograaf, graveur, tekenaar, schilder en grafisch ontwerper.
Gerard Raven: “A founding father of New York”; Wolfert van Kouwenhoven en zijn kinderen in Amerika.
Hans Zijlstra: “Doe wat het gezond verstand zegt”. Burgemeester Van Randwijck en de Grote Oorlog.
Casper Staal: Van Amersfoort naar Ascheberg, een schilderstuk van Abraham Bloemaert ca. 1610.
Betsie van Ravenhorst: Amersfoort, mei 1940: een ordelijke en goed geregelde volksverhuizing.
Verder de Jaaroverzichten 2015 van de Afdelingen Monumentenzorg en Archeologie van de
gemeente Amersfoort.

Na afloop van de presentatie zal het Jaarboek uitgereikt worden aan de leden (vanaf ca. 17.30 uur tot 19.00 uur). Leden van de OVF ontvangen het Jaarboek OP VERTOON VAN HUN LEDENPAS. Om kosten van verzending te besparen stelt het bestuur het zeer op prijs als de leden tijdens de presentatie, naast hun eigen boek, ook dat van kennissen die de presentatie niet kunnen bijwonen komen halen.

Het bestuur doet een beroep op de leden om te helpen bij de bezorging van de dan nog overgebleven boeken. Als u bereid bent om een aantal boeken te bezorgen in de wijk waar u woont, wilt u dat dan melden aan P. Jonkman (p.jonkman@kpnmail.nl)?

Cadeaulidmaatschap
De tijd van cadeautjes nadert weer. Wilt u een kennis voor een jaar het lidmaatschap van onze vereniging aanbieden, dan kan dat. Meld de naam van de gelukkige
bij de secretaris en maak tegelijkertijd € 15,- over op rekening NL95 INGB 0003795666 t.n.v. Oudheidkundige Vereniging Flehite, o.v.v. “cadeaulidmaatschap”. U ontvangt dan een kaart, die u kunt overhandigen aan het nieuwe lid. Als u dit gedaan hebt, meldt u dat aan de secretaris, zodat het nieuwe lid het welkomstpakket van de
vereniging ontvangt en ingeschreven wordt als lid voor een jaar, in dit geval dus het jaar 2017.

 
En over cadeautjes gesproken: Geef uw relaties in het land een boekje “Amersfoort op haanhoogte” (ledenprijs € 10,-) of “Schatten van Amersfoort” (ledenprijs € 10,-) cadeau. In
Amersfoort, Hoogland en Leusden wordt uw bestelling gratis bij u thuis gebracht. Buiten deze regio bedragen de verzendkosten € 3,60. Maak het totaalbedrag
(inclusief eventuele verzendkosten) over op rekening NL64 INGB 0009 5973 09 t.n.v. Stichting Flehite Publicaties te Amersfoort, onder vermelding van de
gewenste nummers en uw adres/postcode. Zie voor meer publicaties van de OVF: www.historisch-amersfoort.nl/publicaties.

OVF VERWERFT SCHILDERIJ WITHOOS
Op advies van onze collectiecommissie en met financiering vanuit de Stichtijng Fonds Bos kon de OVF weer een schilderij van Mattias Withoos toevoegen aan onze collectie in het Museum Flehite. Het schilderij is een stadsgezicht op Rome, de stad waar Withoos enige tijd verbleef. Albert Boersma, die volgend jaar een lezing over Withoos zal verzorgen, schrijft over dit schilderij:

“De iconische monumenten van Rome die op het schilderij staan zijn legio. Het paleis van
de Medici en de Trinità dei Monti (en vele
andere kerken en de St.Pieter) zijn te zien.
Van de stadsgezichten op Rome is dit absoluut een van de mooiste die ik ken.
Withoos gebruikte of beter gezegd herbruikte in zijn schilderijen vele van deze Romeinse iconen. Het schilderij kent vele verpakte boodschappen. Vergankelijkheid is daarbij het hoofdthema: je kan bouwen (architectuur) wat je wil, berucht en beroemd zijn zoals een Nero (we zien zijn vermeende graf), uiteindelijk is alles vergankelijk. Hetzelfde geldt voor de opvoeding (Remus & Romulus) en het hebben van een familie.
Het is einde dag (de dag is het leven en de nacht de dood), het leven is eindig. De bladeren worden al bruin en sommige steeltjes zijn letterlijk al geknakt… Zelfs de stokroos (groeit naar de hemel) kent verval. Het schilderij was bedoeld om de 17e eeuwer thuis stof tot nadenken te geven en hem eraan te herinneren op het rechte pad te blijven: aards plezier/leven is eindig het gaat om het leven na de dood…

Alle stekelige planten (distel/roos) verwijzen naar de doornenkroon van Christus (gevlochten kroon als symbool van het martelaarschap). En nog veeeel meer heeft een rol in de overall boodschap van dit schilderij.”

Het schilderij is 24 oktober jl. aangekomen vanuit Zwitserland.
Voordat het schilderij op zaal komt zal het eerst worden schoongemaakt, inclusief het verwijderen van oude retouches. Ook moet een zijkant waar het doek in de hoek wat loslaat van het steundoek aangeheeld worden. Allemaal goed te doen voor onze professionele MF-restaurateur Ep de Ruiter! Dit zal ongeveer een 1 à 1,5 maand in beslag gaan nemen. De verwachting is dat het schilderij zijn heldere kleuren, na het weghalen van het vervuilde en vergeelde vernis, weer terug zal krijgen.

LEZING RIK WOUTERS & NEDERLAND
In het 100e sterfjaar van Rik Wouters (1882 -1916) organiseert Museum Flehite de tentoonstelling Rik Wouters & Nederland. De bekende Belgische kunstenaar verbleef de laatste jaren van zijn leven in Amersfoort, Kamp Zeist en Amsterdam. In Museum Flehite ligt voor het eerst het accent op deze onderbelichte ‘Nederlandse periode’.
In aansluiting op de tentoonstelling wordt op maandag 21 november een speciale lezing plus rondleiding georganiseerd. Conservator Gerard Raven, vertelt over de Belgische vluchtelingen die in de Eerste Wereldoorlog naar Nederland kwamen en over het leven van kunstenaar Rik Wouters, die als een van die vluchtelingen, in Amersfoort terecht kwam. Aansluitend is er een rondleidding.

Datum: maandag 21 november 2016
Adres: Museum Flehite, Westsingel 50, Amersfoort
Tijd: 13:30-15:30 uur.
Kosten: € 14,50. Naast de kosten voor de lezing is entree voor Museum Flehite verschuldigd. De (gereduceerde) toegangsprijs bedraagt voor deelnemers aan de lezing € 8,-.Voor leden van de OVF en deelnemers aan de lezing met een Museumkaart is de toegang tot de tentoonstelling gratis.
Reserveren: via Volksuniversiteit Amersfoort

TENTOONSTELLING “Kunst als roeping”
Mariënhof, 29 november 2016 t/m 8 januari 2017

Tien jaar na de dood van Johan Traarbach (1920-2006) toont Mariënhof een groot overzicht van zijn werk. Dat bestrijkt een periode van bijna 70 jaar. Stilleven, landschap, portret of abstract: in alles legde de Amersfoortse expressionist ziel en zaligheid. Voor Traarbach was het kunstenaarschap niets minder dan een roeping.
Evenementenlocatie Mariënhof, Kleine Haag 2, Amersfoort (ingang Plantsoenzijde).
Dagelijks van 12.00-17.00 uur.

AGENDA
maandag 21 november 2016: Gerard Raven, Rik Wouters & Nederland; Museum Flehite; 13.30-15.30 uur (Volksuniversiteit)
dinsdag 22 november 2016: Vertoning “Geschiedenis van een plek, Kamp Amersfoort. 20.00 uur, Koningshof, Leusden (HKL)
donderdag 24 november 2016: Presentatie Flehite, Historisch Jaarboek 2016 (17.00 uur).
dinsdag 29 november 2016: Onno Maurer: Rik Wouters; lezing n.a.v. de tentoonstelling in Flehite.
dinsdag 31 januari 2017: Anton Groot, Johan Galjaard, Max Cramer: David Zuiderhoek, componist van de ruimte.
dinsdag 28 februari 2017: Albert Boersma: Over Withoos (voorlopige titel).

De OVF-lezingen – tenzij anders vermeld – worden gehouden in Museum Flehite, beginnen om 20.00 uur en zijn gratis toegankelijk voor leden van de OVF. Voor niet-leden bedraagt de toegangsprijs € 3,50.
Met het oog op de beveiliging van het museum moet u er rekening mee houden dat te laat komen bij de lezingen betekent dat u voor een dichte deur komt te staan. We sluiten de deur om 20.00 uur.


TENTOONSTELLINGEN
Archief Eemland: 3 oktober 2016 tot eind januari 2017; Expositie 100 jaar Belgenmonument; Metselen voor vrede! (zie voor meer informatie Nieuwsbrief september 2016).
Museum Flehite: 7 oktober 2016 – 8 januari 2017; Rik Wouters & Nederland (zie voor meer informatie Nieuwsbrief oktober 2016).
Wijkmuseum Soesterkwartier: 8 oktober t/m 26 november 2016; De Groote Oorlog; Bonifaciusstraat 61. Zaterdags van 10.00-16.00 uur.
Marienhof: 29 november 2016 t/m 8 januari 2017: “Kunst als roeping” Tien jaar na de dood van Johan Traarbach (1920-2006) toont Mariënhof een groot overzicht van zijn werk (zie voor meer informatie Nieuwsbrief november 2016).


HISTORISCH CAFE
De erfgoedorganisaties van Amersfoort organiseren iedere tweede donderdag van de maand het Historisch Café. Voor iedereen die zich (vakmatig) bezighoudt met de geschiedenis van Amersfoort en omgeving.
Op donderdag 10 november zullen wij elkaar als erfgoedliefhebbers weer ontmoeten in Museum Flehite, tussen 17.00 en 18.00 uur.
De borrel wordt u aangeboden door onze Archeologen.
Wij hopen u in groten getale in Museum Flehite te zien en te spreken!

Het Museum doet een beroep op de bezoekers om te helpen bij het schenken en opruimen van het glaswerk etc.


LEZINGEN GILDE AMERSFOORT
Leden van de OVF kunnen – zonder introducées en voor zover er plaats is – de lezingen bijwonen. Graag wel van tevoren aanmelden bij h.schuttervangelder@planet.nl,

Woensdag 9 november 2016: Cuijpers en de Koppelpoort: Hoe authentiek is het beeldmerk van onze stad? Spreker: Sandra Hovens. Auditorium Stad van Cahen, 14.00-16.00 uur
Dinsdag 7 februari 2017: Verkeer in beweging, bewogen verkeersplannen in Amersfoort in de 20e eeuw. Spreker: Hans de Vries. Filalethes, Havik 29, 14.00-16.00 uur
Dinsdag 18 april 2017: St. Joriskerk. Spreker Karel Emmens. Gerfkamer/ St. Joriskerk, 14.00-16.00 uur.


NGV WERKGROEP LEZINGEN EN ACTIVITEITEN
Zie www.ngv.nl/wwwAFT/
donderdagavond 17 november 2016 ledenvergadering en Piet Hovestad spreekt over zijn familiekroniek.
zaterdag 26 november 2016 Algemene Vergadering van de NGV in Driebergen.
donderdagavond 1 december 2016 lezing.
donderdagavond 19 januari 2017 lezing.
donderdagavond 16 februari 2017 lezing.
donderdagavond 16 maart 2017 lezing.
donderdagavond 6 april 2017 lezing en ledenvergadering.
zaterdag 22 april 2017 Algemene Vergadering van de NGV in Driebergen.
donderdagavond 18 mei 2017 lezing.