Nieuwsbrief december 2015

VAN HET BESTUUR

Nieuwe Leden
Gegevens verwijderd om privacy redenen.

Overleden
Gegevens verwijderd om privacy redenen.


Presentatie Jaarboek

We kunnen terugzien op een zeer geslaagde presentatie van het Jaarboek 2015. Veel leden waren aanwezig in de Joriskerk en dezen waren met elkaar al goed voor de verspreiding van ca 240 boeken. Daarnaast waren veel leden bereid om te helpen bij het bezorgen van de overige boeken. Uiteindelijk behoefden maar ca. 50 exemplaren per post te worden verzonden.

Het bestuur is blij met deze inzet en dankt u hartelijk daarvoor.

Mocht u op 15 december uw Jaarboek nog niet hebben ontvangen dan kunt u dat melden bij p.jonkman@kpnmail.nl.


Cadeaulidmaatschap
De tijd van cadeautjes nadert weer. Wilt u een kennis voor een jaar het lidmaatschap van onze vereniging aanbieden, dan kan dat. Meld de naam van de gelukkige
bij de secretaris en maak tegelijkertijd € 15,- over op rekening NL95
INGB 0003795666 t.n.v. Oudheidkundige Vereniging Flehite, o.v.v.“cadeaulidmaatschap”. U ontvangt dan een kaart, die u kunt overhandigen aan het nieuwe lid. Als u dit gedaan hebt, meldt u dat
aan de secretaris, zodat het nieuwe lid het welkomstpakket van de vereniging ontvangt en ingeschreven wordt als lid voor een jaar, in dit geval dus het jaar 2016.

En over cadeautjes gesproken: Geef uw relaties in het land een boekje “Amersfoort op haanhoogte”
(ledenprijs € 12,50) of “Schatten van Amersfoort” (ledenprijs € 10,-) cadeau. In Amersfoort, Hoogland en Leusden 

wordt uw bestelling gratis bij u thuis gebracht. Buiten deze regio bedragen
de verzendkosten € 3,60. Maak het totaalbedrag (inclusief eventuele verzendkosten) over op rekening NL64 INGB 0009 5973 09 t.n.v. Stichting Flehite Publicaties te Amersfoort, onder vermelding van de gewenste nummers en uw adres/postcode. Zie voor meer publicaties van de OVF:www.historisch-amersfoort.nl/publicaties.

PRIVEVERZAMELING TOONT 50 JAAR NAOORLOGSE SCHILDERKUNST
Cobra tot Zero is de titel van de dubbeltentoonstelling die vanaf 31 oktober 2015 te zien is in Museum Flehite en het Mondriaanhuis in Amersfoort. De tentoonstelling op twee locaties toont een selectie uit de omvangrijke collectie van het echtpaar Roetgering en biedt een caleidoscopisch beeld van belangrijke onderdelen van de naoorlogse abstracte schilderkunst. Voor Museum Flehite is de collectie Roetgering de vijfde privécollectie die in het museum wordt getoond.
De verzameling van Mariet en Gerhard Roetgering geeft een indrukwekkend tijdsbeeld van de Nederlandse schilderkunst van eind jaren ’40 tot heden. Na de Tweede Wereldoorlog wilden veel kunstenaars zich ontworstelen aan de destructieve oorlogstijd. Zij zochten naar nieuwe manieren om de wereld te begrijpen of vorm te geven. De tentoonstelling Cobra tot Zero neemt de bezoeker mee op reis langs meer dan 50 jaar abstracte kunst en voert langs voornamelijk Nederlandse kunstenaars die ieder op eigen wijze en binnen verschillende stromingen vorm gaven aan hun verlangen naar vernieuwing.

MONDRIAANHUIS AMERSFOORT LANCEERT PLAN VOOR GEBOORTEHUIS NIEUWE STIJL
Het Mondriaanhuis in Amersfoort heeft plannen voor een volledige herinrichting van het huidige museum aan de Kortegracht. Met deze vernieuwing wil het Mondriaanhuis de geboorteplek van Mondriaan op een laagdrempelige en eigentijdse manier toegankelijk en beleefbaar maken voor een veel breder publiek.


Het Mondriaanhuis grijpt de nationale viering van 100 jaar De Stijl in 2017 aan voor een nieuwe koers met een herinrichting van het museum. Het Stijljaar wordt gevierd met een veelomvattend programma van tentoonstellingen en activiteiten in o.a. het Gemeentemuseum Den Haag, het Centraal Museum Utrecht en het Rijksmuseum in Amsterdam. De heropening van het Mondriaanhuis ‘nieuwe stijl’ past naadloos in dit programma.
Het Mondriaanhuis wil zich voor de toekomst stevig verankeren in het Nederlandse cultuurlandschap. Het doel is bovendien de bezoekersaantallen te verdubbelen tot 40.000 per jaar door zich te richten op een breed publiek van cultuurliefhebbers uit binnen- en buitenland, families met kinderen, scholieren en studenten.
Met de voorgenomen koerswijziging onderscheidt het Mondriaanhuis zich op een positieve manier van de andere Mondriaan-gerelateerde instellingen in Nederland, zoals het Gemeentemuseum Den Haag en Villa Mondriaan in Winterswijk. Waar deze musea werk uit alle fases van Mondriaans leven laten zien, kan het publiek bij het Mondriaanhuis in Amersfoort terecht voor een multimediale ontdekkingsreis door het leven, werk en gedachtegoed van deze bijzondere man.


In het nieuwe Mondriaanhuis staan de verschillende ‘geboorteplekken’ uit het leven van Mondriaan centraal. Uiteraard begint de reis in Amersfoort, waar zijn wieg heeft gestaan en gaat vervolgens langs alle belangrijke plekken uit het leven van de kunstenaar. Via Amsterdam, Laren en andere Nederlandse plaatsen komt de bezoeker in Parijs terecht waar de rust en sereniteit van Mondriaans atelier zal worden afgezet tegenover het hectische, moderne leven in het Parijs van de jaren ’20 en ’30. Parijs is ‘de geboorteplek van Mondriaan de idealist’, die zijn eigen wereld wil vormen en begint met het inrichten van zijn atelier. De vlucht van Mondriaan naar Londen vanwege de opkomende macht van Hitler leidt de kunstenaar uiteindelijk in 1940 naar New York, ‘de geboorteplek van zijn meesterwerk’: de Victory Boogie Woogie.


Do it yourself
Educatie neemt binnen het hernieuwde Mondriaanhuis een belangrijke rol in. Twee zalen zullen worden ingericht als do-it-your-self-studio waar bezoekers, individueel en in groepsverband aan de slag gaan met verschillende media om te ervaren hoe Mondriaan dacht en werkte. Bijvoorbeeld door het creëren van een eigen Mondriaaneske ruimte met kleurvlakken met behulp van fysieke objecten en virtuele technieken.
Om de plannen te financieren is het Mondriaanhuis gestart met het werven van fondsen. Wanneer voldoende middelen zijn gevonden kunnen de plannen verder worden uitgewerkt. Het streven is om het nieuwe Mondriaanhuis in het voorjaar van 2017 te openen

WIJKMUSEUM SOESTERKWARTIER (www.wijkmuseumsoesterkwartier.nl)
Waar is de industrie gebleven? Het Wijkmuseum haalt ze voor u op.
Op 21 november jl. is de tweede tentoonstelling in de serie “Werkzaam Soesterkwartier geopend. Tot eind januari 2016 staan de gemeentereiniging, de voormalige gasfabriek, de zeepfabriek De Duif, uniform- en pettenatelier Hassing, koekjesfabriek Meursing, brouwerij Phoenix en de woonwijk ‘t Sasje centraal. Op het plaatsje achter de expositieruimte is een gedeelte van de Wagenwerkplaats tot leven gewekt. Het wijkmuseum is iedere zaterdag van 11.00 tot 16.00 uur geopend. Verder na aanmelding via www.wijkmuseumsoesterkwartier.nl.


AMERSFOORT, EEN STICHTSE BIERSTAD IN DE LATE MIDDELEEUWEN
Op 12 mei jl. promoveerde L. Alberts in Leiden op het proefschrift: Brouwen aan de Eem, Amersfoort een Stichtse bierstad in de late Middeleeuwen. Promotors waren P.C.M. Hoppenbrouwers en L. Noordegraaf.


In de late Middeleeuwen was de bierproductie een van de belangrijkste bedrijfstakken in de opkomende steden. De dominante rol van de Hollandse steden Haarlem, Gouda en Delft op de biermarkt van de landen rond de Noordzee is genoegzaam aangetoond, maar hoe was het gesteld met de bierproductie in andere Nederlandse gewesten? Van de Stichtse stad Amersfoort wordt in de geschiedschrijving verondersteld dat ook dit een belangrijk centrum van de bierproductie is geweest, vanwege een zeventiende-eeuwse tekst die het getal van 350 brouwers noemde. Deze studie positioneert de biernijverheid van Amersfoort ten opzichte van concurrerende steden. Gunstige natuurlijke omgevingsfactoren, maar ook ondernemerschap en marktontwikkelingen droegen bij aan de opkomst, de bloei en de neergang van het brouwbedrijf aan de rivier de Eem. De bierproductie was een van de pijlers van de werkgelegenheid en de bieraccijns was de fiscale melkkoe van de overheid. Brouwers behoorden tot de gegoede burgerij en velen zaten in het stadsbestuur. Niet voor niets liep het brouwersgilde bij luisterrijke religieuze processies samen met de stadsbestuurders en de priesters van de grote kerk in de kern van de stoet. Voor de deelnemers en de toeschouwers was de boodschap helder: Amersfoort was een echte bierstad.

AMERSFOORT IN BEELD
Ton Blom stelde een nieuw fotoboek samen met foto’s uit het AD/Amersfoortse Courant. Het heeft de titel meegekregen “Amersfoort in Beeld”. In het boek zijn meer dan 150 historische foto’s opgenomen.
De prijs is € 19,95 en het boek is verkrijgbaar bij Blom Assurantie Adviseurs, Vermeerstraat 80, Amersfoort (033) 4616838; pinnen is niet mogelijk)


FOTOBOEK OVER AMERSFOORT, VERGETEN STAD IN ZUID-AFRIKA
‘Moet dit nie onder de maatemmer verberg nie!’
Eind november is het fotoboek ‘Die ander gesig van Amersfóórt, portret van een vergeten zusterstadje in Zuid-Afrika’ verschenen. Daarin schetst de Amersfoortse journalist Gerard Chel in meer dan 100 foto’s een actueel beeld van het stadje Amersfoort in Zuid-Afrika. Chel verbleef er afgelopen februari een kleine week en dook in de geschiedenis van dit stadje, dat zijn naam ontleent aan het Nederlandse Amersfoort.


Vrijwel niemand hier heeft van het Zuidafrikaanse Amersfoort gehoord. Toch bestaat dat stadje sinds 1867.

Gerard Chat zien hoe dat andere Amersfoort er vandaag de dag uitziet. Slenterend door de stoffige straten ontdekte hij onder meer de Amersfoort Laerskool, het Amersfoort café, de winkels Amersfoort hardware en Amersfoort vleismarkt, zowaar de golfbaan Amersfoort Buiteklub én het Amersfoorts Kinderblaasorkes.

Het motto van dit boek is ‘Moet dit nie onder die maatemmer verberg nie!’, een Zuid-Afrikaans spreekwoord dat wij kennen als ‘Je licht niet onder de korenmaat steken’. Oftewel ‘laat zien wat je in huis hebt’. Dit geeft precies aan waarom de auteur dit boek heeft gemaakt. Om Amersfóórt voor altijd aan de vergetelheid te ontrukken.

Chel geeft het boek in eigen beheer uit, in samenwerking met de stichting Regionaal Spitwerk.
Het is bij diverse boekwinkels in Amersfoort te koop voor € 12,50. Op zijn site staan enkele voorbeeldpagina’s: http://www.chelprojecten.nl/actueel/fotoboek-amersfoort-zuid-afrika/. Informatie: info@gerardchel.nl.

OPROEP
Ik zou graag een boek schrijven over het leven van (oud-) gemeenteambtenaren. Hoe ervoeren zij hun werk, hun leven en hun plaats in de samenleving. Natuurlijk is daar wel over geschreven in personeelsbladen en vakbondsbladen, in gedenk- en jubileumpublicaties, maar dat zijn een beetje officiële publicaties. Die lees ik met aandacht, maar ik ben ook op zoek naar wat informeler verhalen en memoires en interviews. Misschien hebt u zelf al heel veel opgeschreven en misschien is mijn oproep juist het laatste duwtje om het te doen. En als u graag over uw werk, leven en maatschappelijk aanzien schrijft, en nog aan het werk bent, is dat ook heel welkom.


Ik ben geassocieerd onderzoeker van het NIOD (Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie), Ik verzeker u discretie. Als uw naam niet genoemd mag worden, gebeurt dat ook niet. U denkt wellicht, vanwege Oorlogsdocumentatie, dat ik schrijf over 1940-1945, maar dat is niet zo. Mijn boek bestrijkt de jaren 1940-2000.


Tessel Pollmann, Ornsteinsingel 12, 3571 HT Utrecht
Telefoon: 030.2720657 / 06.12836958
E-mail: tessel.polman@ziggo.nl
Website: http://tesselpollmannonderzoek.nl/

AGENDA
Dinsdag 26 januari 2016: OVF-lezing. Hans Zijlstra: 1916, het ontwerp voor het Belgenmonument
Dinsdag 23 februari 2016: OVF-lezing. Kees Schipper: De Hollandse Waterlinie
Dinsdag 22 maart 2016: Algemene Leden Vergadering
Vrijdag 29 april 2016: Brongerslezing; RCE. Spreker T. d’Hollosy
Dinsdag 31 mei 2016: OVF-lezing. Hans van den Broek: Koorts en honger, geneeskunde in vroeger
tijd op het platteland (thema: Gezondheidscultuur)


De OVF-lezingen – tenzij anders vermeld – worden gehouden in Museum Flehite, beginnen om 20.00 uur en zijn gratis toegankelijk voor leden van de OVF. Voor niet-leden bedraagt de toegangsprijs € 3,50.
Met het oog op de beveiliging van het museum moet u er rekening mee houden dat te laat komen bij de lezingen betekent dat u voor een dichte deur komt te staan. We sluiten de deur om 20.00 uur.


NGV WERKGROEP LEZINGEN EN ACTIVITEITEN
Donderdagmiddag 10 december 2015 spreekuur familiegeschiedenis.
Dinsdagavond 15 december 2015 spreekt Peter Eyckerman over ‘Datering van oude foto’s’.
Verdere lezingen op 21 januari, 16 februari, 17 maart, 12 april (met ledenvergadering) en 10 mei 2016.
Spreekuur familiegeschiedenis: Donderdagmiddag 14 januari, 11 februari, 10 maart, 14 april, 12 mei, 9 juni 2016.


HISTORISCH CAFE
Tijdens het laatste Historisch Café van 2015 op 10 december vertelt Elle Derksen meer over Park Vliegbasis Soesterberg, de voormalige vliegbasis Soesterberg. Sinds 2010 is zij betrokken bij de culturele invulling. Dit heeft geleid tot een collectie semi-permanente kunstwerken en een aantal art-events. Kunstenaars reflecteren op de onderwerpen van deze plek; Koude Oorlog, militaire geschiedenis, de natuur, de verbinding met het dorp Soesterberg en toekomstige mogelijkheden. Zowel de historie van de plek als de werken die de afgelopen jaren tot stand zijn gekomen komen aan bod tijdens het Historisch Café.
U bent vanaf 17:00 uur van harte welkom in het KAdECafé. De toegang is gratis, drankjes zijn voor eigen rekening.

LEZINGEN GILDE

4 februari 2016: 14.00-16.00 uur: Gerda van Dijk: Van schaap tot schap; St. Joriskerk, Gerfkamer.
14 april 2016: 14.00-16.00 uur: Jan Carel van Dijk: De binnenstad in kaart gebracht; Armen de Poth, Celzusterenkamer.