Nieuwsbrief november 2015

VAN HET BESTUUR
 
Nieuwe Lid
Gegevens verwijderd om privacy redenen.           
 
Overleden
Gegevens verwijderd om privacy redenen.

Presentatie Jaarboek
De presentatie van FlehiteHistorisch Jaarboek voor Amersfoort en omstreken 2015 zal plaatsvinden op donderdag 26 november a.s. in de St. Joriskerk tussen 16.30 en 17.30 uur.
Om 17.00 uur verzorgt prof. Jo Thijssen, schrijver van het jaarboekartikel Centsprenten uit Amersfoort, een korte inleiding.


In het Jaarboek 2015 staan de volgende artikelen (met naam van de auteur):
Jos G.M. Hilhorst: Arnoud van IJsselstein, schout van Amersfoort en Eemland. Hoge Stichtse ambtenaar werkte van 1325-1341 voor de graaf van Holland.
Rien Huiskamp: Klein bier en groot bier. Stookplaatsen, bedrijfsvoering en arbeid in laatmiddeleeuwse stadbrouwerijen.
Jan H. Lodewijks: De ‘Eerste Amersfoortsche Tram-Autodienst Onderneming’ (1924-1930). Pionieren met een nieuw openbaar vervoermiddel in een uitdijende stad.
Bert Stamkot: ‘Voor een civile prijs’. De Amersfoortse stadsdrukkers (ca. 1670-1853);

Jo Thijssen: Centsprenten uit Amersfoort. Frans Felix als boekhandelaar, drukker en uitgever (18271843);
Dick van Wees: Lastige paters in Amersfoort (1635-1667);
Verder de Jaaroverzichten 2014 van de Afdelingen Monumentenzorg en Archeologie van de gemeente Amersfoort en drie boekbesprekingen.
 
Na afloop van de presentatie zal het Jaarboek uitgereikt worden aan de leden (vanaf ca. 17.30 uur tot 19.00 uur). Leden van de OVF ontvangen het Jaarboek OP VERTOON VAN HUN LEDENPAS. Om kosten van verzending te besparen stelt het bestuur het zeer op prijs als de leden tijdens de presentatie, naast hun eigen boek, ook dat van kennissen die de presentatie niet kunnen bijwonen komen halen.
 
Het bestuur doet een beroep op de leden om te helpen bij de bezorging van de dan nog overgebleven boeken. Als u bereid bent om een aantal boeken te bezorgen in de wijk waar u woont, wilt u dat dan melden aan P. Jonkman (p.jonkman@kpnmail.nl)?

Cadeaulidmaatschap 
De tijd van cadeautjes nadert weer. Wilt u een kennis voor een jaar het lidmaatschap van onze vereniging aanbieden, dan kan dat. Meld de naam van de gelukkige bij de secretaris en maak tegelijkertijd € 15,- over op rekening NL95 INGB 0003795666 t.n.v. Oudheidkundige Vereniging Flehite, o.v.v. “cadeaulidmaatschap”. U ontvangt dan een kaart, die u kunt overhandigen aan het nieuwe lid. Als u dit gedaan hebt, meldt u dat aan de secretaris, zodat het nieuwe lid het welkomstpakket van de vereniging ontvangt en ingeschreven wordt als lid voor een jaar, in dit geval dus het jaar 2016.
 

En over cadeautjes gesproken: Geef uw relaties in het land een boekje “Amersfoort op haanhoogte”  (ledenprijs € 12,50) of “Schatten van Amersfoort” (ledenprijs € 10,-) cadeau. In Amersfoort, Hoogland en Leusden wordt uw bestelling gratis bij u thuis gebracht. Buiten deze regio bedragen de verzendkosten € 3,60. Maak het totaalbedrag (inclusief eventuele verzendkosten) over op rekening NL64 INGB 0009 5973 09 t.n.v. Stichting Flehite Publicaties te Amersfoort, onder vermelding van de gewenste nummers en uw adres/postcode.
 

CURSUS HUIZENONDERZOEK: OP ZOEK NAAR DE GESCHIEDENIS VAN MIJN HUIS
Hoe zag mijn huis er oorspronkelijk uit? Wat is er in de loop der tijd allemaal verbouwd? Wie heeft er heel vroeger in mijn huis gewoond? Hoe kan ik achter de geschiedenis van mijn eigen huis komen? In de cursus ‘Huizenonderzoek: Op zoek naar de geschiedenis van mijn huis’ leert u onderzoek te doen naar de geschiedenis van uw eigen woning, straat, buurt of wijk.
U krijgt toelichting over Archief Eemland, de publieksruimte, de studeerkamer, de website en de verschillende collecties. Met behulp van bouwtekeningen, foto’s, kadaster, adresboeken, bevolkingsregister en het notarieel archief zet u ook uw eerste onderzoekstappen waarbij de cursusleider u begeleidt.
 
Datum: dinsdag 17 november 2015; Tijd: 19:30 uur; Locatie: Archief Eemland, 3e verdieping, Het
Eemhuis; Kosten: € 25,- p.p.
U kunt zich aanmelden via www.archiefeemland.nl/activiteiten/aanmelden-cursus/. Aanmelden kan t/m 10 november 2015.
Hebt u belangstelling maar kunt u deze data niet? Stuur dan een e-mail naar archiefeemland@amersfoort.nl. We houden u dan op de hoogte van nieuwe cursusdata.

LEZING BIJ HISTORISCHE KRING LEUSDEN

Op 17 november spreekt de heer Ad van Liempt over de bijzondere periode na de bevrijding in mei 1945. Nederland explodeerde zo ongeveer toen de Duitse bezetter werd verdreven. Dagen, weken, hier en daar zelfs maanden duurde het feest van de vrijheid. Maar daarna volgde spoedig de ontnuchtering. Waarom gebeurde dit en wat merkte de bevolking ervan? Deze en

andere boeiende thema’s komen aan de orde. Ad van Liempt is goed op de hoogte van deze periode door de boeken die hij schreef. Hij was ook betrokken bij de NTR serie “Na de bevrijding” en ook bij andere tv programma’s over de naoorlogse periode. Hij kan boeiend vertellen zal accenten leggen bij gebeurtenissen in onze regio.
De najaarslezing van de Historische Kring wordt gehouden in “ons Gebouw” aan de Hessenweg in Achterveld en begint om 20.00 uur. De toegang is vrij.


MONUMENTENTEKENINGEN ONLINE
In mei 2015 zijn bijna 6000 bouwtekeningen van het gemeentelijk bureau Monumentenzorg overgedragen aan Archief Eemland. Een eerste deel (1600 tekeningen) staat nu online op www.archiefeemland.nl/collectie/bouwtekeningen. De

tekeningen dateren van ongeveer 1835 tot 1985 en bevatten dus 150 jaar bouwgeschiedenis! Het is een prachtige nieuwe bron voor onderzoekers. Zeker tekeningen van gebouwen of verbouwingen die nooit zijn gerealiseerd, geven informatie die tot nog toe bij weinig mensen bekend was. Daarnaast zijn veel tekeningen een lust voor het oog. De tekeningen zijn gemaakt door architecten en bouwkundigen die in dienst waren van de gemeente Amersfoort. De tekeningen zijn als afdruk of download te bestellen in de webwinkel.
De tekeningen zijn op lage resolutie gratis op te downloaden.
Ook kunt u een hoge resolutie download voor € 6,- bestellen. 

HET DAMESHUIS, EEN STUKJE OUD-AMERSFOORT.
Begin oktober verscheen het boekje Thomas Scheltus stichting, voorheen Het Dameshuis. Het is de uitwerking in boekvorm van een scriptie die Anna-Maria Heinemann in het kader van haar studie schreef ten behoeve van het bestuur van de Thomas

Scheltus stichting. De inhoud blijkt uit de ondertitel van familiekapitaal tot vermogensfonds. Het gaat over de familie Scheltus,

die niet onbemiddeld is, en over vrouwen die niet in hun onderhoud kunnen voorzien. Hun lot wordt verweven door de oprichting van een Tehuis voor vrouwen uit den deftigen stand. Al ruim een eeuw laat de nalatenschap van Carel Scheltus en zijn zus Cornelia Thomas-Scheltus sporen na in Amersfoort. Het boek werpt een blik op de mensen die dit tehuis oprichten, beheren en bewonen. Helaas bleven er weinig afbeeldingen bewaard en die er zijn, zijn meestal in slechte staat. In het laatste hoofdstuk verhaalt de huidige voorzitter, mr. A. Veldhuizen, de gang van zaken na de sluiting van het Dameshuis – dat stond aan de Snouckaertlaan, waar nu de Otto Scheltusflat staat – in het begin van de jaren ’80. Tevens geeft hij in het kort aan hoe de bestuurders tot op de dag van vandaag de wensen van zus en broer Scheltus gestalte geven.
Het boek is een kleine, maar welkome aanvulling van de geschiedschrijving over het Amersfoort van de laatste anderhalve eeuw. Het boek omvat 65 bladzijden, met afbeeldingen en een stamboom van de familie Scheltus. Het is voor € 12,50 verkrijgbaar bij boekhandel Veenendaal aan de Langestraat.

AGENDA
Dinsdag 17 november 2015: HKL-lezing door Ad van Liempt: “Na de bevrijding”. Locatie “Ons Gebouw”, Hessenweg, Achterveld; aanvang 20.00 uur, Toegang vrij.
Dinsdag 24 november 2015: OVF-lezing door Nelleke Moot: Voedingsgeschiedenis / Gezondheidscultuur.
Donderdag 26 november 2015; Sint Joriskerk; 17.00 uur: Presentatie Historisch Jaarboek Flehite 2015. Spreker is prof. Jo Thijssen, schrijver van het Jaarboek-artikel “Centsprenten uit Amersfoort. Frans Felix als boekhandelaar, drukker en uitgever, 1827-1843”.
Dinsdag 22 maart 2016: Algemene Leden Vergadering.
Vrijdag 29 april 2016: Brongerslezing; RCE.

De OVF-lezingen – tenzij anders vermeld – worden gehouden in Museum Flehite, beginnen om 20.00 uur en zijn gratis toegankelijk voor leden van de OVF. Voor niet-leden bedraagt de toegangsprijs
€ 3,50.
Met het oog op de beveiliging van het museum moet u er rekening mee houden dat te laat komen bij de lezingen betekent dat u voor een dichte deur komt te staan. We sluiten de deur om 20.00 uur.


NGV WERKGROEP LEZINGEN EN ACTIVITEITEN
Dinsdagavond 3 november 2015 spreekt Odette Franssen over Geneanet. Na een afdelingsledenvergadering.
Donderdagmiddag 12 november 2015 spreekuur familiegeschiedenis. Donderdagmiddag 10 december 2015 spreekuur familiegeschiedenis.
Dinsdagavond 15 december 2015 spreekt Peter Eyckerman over ‘Datering van oude foto’s’. Verdere lezingen op 21 januari, 16 februari, 17 maart, 12 april (met ledenvergadering) en 10 mei 2016.
Spreekuur familiegeschiedenis: Donderdagmiddag 14 januari, 11 februari, 10 maart, 14 april, 12 mei, 9 juni 2016.

HISTORISCH CAFE
Tijdens het Historisch Café op 12 november zal Leen Alberts ons iets vertellen over Amersfoort als belangrijke bierstad in de late middeleeuwen. Hij promoveerde onlangs in Leiden op dit onderwerp.
Verder zal Gerard Chel iets vertellen over zijn boek over het Zuid-Afrikaanse Amersfoort en zal er aandacht zijn voor enkele actuele onderwerpen.
U bent vanaf 17:00 uur van harte welkom in het KAdECafé. De toegang is gratis, drankjes zijn voor eigen rekening. U bent van harte welkom.

LEZINGEN GILDE AMERSFOORT
3 november 2015, 14.00-16.00 uur: prof. D. de Vries: Torenbouw in de late middeleeuwen; RCE 4 februari 2016: 14.00-16.00 uur: Gerda van Dijk: Van schaap tot schap; St. Joriskerk, Gerfkamer. 14 april 2016: 14.00-16.00 uur: Jan Carel van Dijk: De binnenstad in kaart gebracht; Armen de Poth, Celzusterenkamer.