Nieuwsbrief december 2013

VAN HET BESTUUR


Presentatie Jaarboek
We mogen terugzien op een geslaagde presentatie van het Jaarboek Flehite 2013. Velen waren op dinsdag 19 november jl. aanwezig in de Oud Katholieke Kerk. En ze namen na afloop van de presentatie hun eigen Jaarboek mee, maar ook Jaarboeken voor anderen, zodat inmiddels al een groot deel van de boeken zal zijn verspreid.

Hebt u het Jaarboek 2013 nog niet ontvangen, wanhoop dan niet. Pas wanneer u rond de kerstdagen nog geen boek hebt ontvangen kunt u dat bij mij melden  

(p.jonkman@kpnmail.nl). Kijkt u ook eens op de website bij “Publicaties”? Leden krijgen korting op de aanschaf van uitgaven van de OVF.


Contributiebrief
Inmiddels hebt u de brief ontvangen waarin u wordt verzocht om de contributie voor 2014 over te maken. Deze brief bevat ook uw ledenpas voor de jaren 2014/2015. Dus gooi de brief niet eerder weg dan dat u de contributie hebt betaald en de ledenpas bij uw andere pasjes hebt opgeborgen!


Cadeaulidmaatschap
We zijn weer in de tijd van cadeautjes. Wilt u een kennis voor een jaar het lidmaatschap van onze vereniging aanbieden, dan kan dat. Meld de naam van de gelukkige bij de secretaris en maak tegelijkertijd € 15,– over op rekening NL95 INGB 0003795666 t.n.v. Oudheidkundige Vereniging Flehite, o.v.v. “cadeaulidmaatschap”. U ontvangt dan een kaart, die u kunt overhandigen aan het nieuwe lid. Als u dit gedaan hebt, meldt u dat aan de secretaris, zodat het nieuwe lid het welkomstpakket van de vereniging ontvangt en ingeschreven wordt als lid voor een jaar, in dit geval dus het jaar 2014.


Algemene Ledenvergadering
Op 25 maart 2014 hopen we onze Algemene Ledenvergadering te houden. Tijdens die vergadering kunt u weer kennis maken met de activiteiten van en binnen de vereniging.
Evenals vorig jaar zal de Collectiecommissie een aantal voorwerpen uit de collectie van het museum presenteren. En wel in de vorm van VERZOEKNUMMERS. Als u meer wilt weten van een of meer voorwerp(en) in het museum, kunt u dat melden bij de voorzitter van de Collectiecommissie, Ger de Ree (deree@capriolus.nl) De vijf meest genoemde voorwerpen zullen tijdens de vergadering worden behandeld.

Brongerslezing
Op 25 april 2014 zal de derde Brongerslezing zijn. Dr. Anton J.L. van Hooff hoopt dan te spreken over het onderwerp “een Republiek van Bataven”. In de volgende Nieuwsbrief komt meer informatie maar reserveer de datum alvast in uw nieuwe (van Sinterklaas gekregen) agenda.

Nieuwe leden

Gegevens verwijderd om privacy redenen.


Per 1 januari 2014

Gegevens verwijderd om privacy redenen.


Overleden

Gegevens verwijderd om privacy redenen.

Rob Kemperink was vrijwel zijn hele leven lid van de OVF en hij heeft zijn kennis en   

      belangstelling als historicus ingezet binnen de vereniging. Zo was hij tot op het laatst lid  

      van de redactie van het Jaarboek. In het onlangs verschenen Jaarboek verzorgde hij nog 

      een boekbespreking.

      Wij hebben hem ervaren als een bezonnen, rustige, zorgvuldig en nauwkeurig werkende

      man. Hij was deskundig en kwam met goede voorstellen voor de aanpak van de inhoud

      van het Jaarboek.

      In het bijzonder zijn ijveren voor (meer) artikelen over de middeleeuwse geschiedenis van

      Amersfoort en zijn benadrukken van de “wetenschappelijkheid” zullen ons bijblijven.

      We zijn hem veel dank verschuldigd voor zijn inzet en zien daar met respect op terug.

      Zijn heengaan is een groot verlies, niet alleen voor ons, maar in de eerste plaats voor zijn

      vrouw en voor allen die hem na stonden.
      Op 29 november jl. was de uitvaart in Apeldoorn.

VEILING AMERSFOORTPRENTEN
Museum Flehite heeft meer dan 200 dubbele prenten uit de collectie geselecteerd. Het zijn meestal Amersfoortse stadsgezichten, maar ook portretten of vrij werk van Willem van Dam. Het plan is deze in maart te veilen. In deze nieuwsbrief van januari en in de Kroniek van eind februari staat meer informatie.


WIJKMUSEUM SOESTERKWARTIER
“School in Grootmoeders tijd”. Na “Sinterklaas op school” zullen vanaf begin januari t/m eind maart in de klas die in het Wijkmuseum is ingericht per school in het Soesterkwartier exposities worden gehouden van klassenfoto’s.
(voor openingstijden zie: www.wijkmuseumsoesterkwartier.nl)


MONDRIAANHUIS START CROWDFUNDING VOOR MONUMENT MONDRIAAN
Onlangs lanceerde het Mondriaanhuis de korte film “Een monument voor Mondriaan” waarin het museum particulieren en bedrijven vraagt om een financiële bijdrage te leveren aan een monument voor Mondriaan in Amersfoort. De film is te vinden op de website voor crowdfunding voor kunstprojecten www.voordekunst.nl. Het Mondriaanhuis hoopt via crowdfunding € 11.000,- te vergaren.


Amersfoort is een stad met een rijke geschiedenis, waar de wereldberoemde kunstenaar Piet Mondriaan onderdeel van is. Het Mondriaanhuis vindt het belangrijk om deze historie onder de aandacht te brengen van een breed publiek en verwacht ook dat veel mensen bij willen dragen bij het levend houden van dit bijzondere stukje cultureel erfgoed.

Het Mondriaanhuis en gemeente Amersfoort hebben eerder drie kunstenaars de opdracht gegeven om een monument te ontwerpen voor de in Amersfoort geboren Piet Mondriaan. De drie ontwerpen van Frank Halmans, Paul de Reus en Andrei Roiter zijn momenteel te zien in het museum. Bezoekers van het Mondriaanhuis mogen t/m 12 januari 2014 stemmen op hun favoriete ontwerp.


Het monument met de meeste stemmen zal gerealiseerd worden en een prominente plaats krijgen in de binnenstad van Amersfoort.


Wie een bijdrage wil leveren aan een monument voor Mondriaan kan terecht op http://voordekunst.nl/vdk/project/view/1803-monument-mondriaan of www.mondriaanhuis.nl

ERFGOEDTV: ZAPP DOOR 45.000 FOTO’S
Archief Eemland heeft een nieuwe applicatie ontwikkeld, genaamd ErfgoedTV. Met deze applicatie kunt u op uw tv door de fotocollectie van Archief Eemland zappen. ErfgoedTV is afgestemd op uw postcode en laat daardoor zien hoe de geschiedenis van uw wijk eruit ziet. Het is de nieuwste manier om erfgoed in huiskamers te brengen.


Landelijke primeur
Als eerste erfgoedinstelling in Nederland heeft Archief Eemland een app ontwikkeld voor de groeiende markt van Smart TV`s, de televisies die zijn aangesloten op internet. Deze techniek is heel geschikt om de 45.000 foto’s levensgroot in beeld te brengen. De fotocollectie komt daarmee heel goed tot zijn recht.


In de woonkamer en de wachtkamer
Archief Eemland hoopt met ErfgoedTV veel mensen te enthousiasmeren voor de rijke fotocollectie en het bestaan van het archief in de stad. TV’s hangen niet alleen in woonkamers, het zou geweldig zijn als de app straks te zien is in een hotel, de wachtkamer van de tandarts en in het Eemhuis!


Zoeken op postcode, thema of alfabet
U kunt naast de zoekresultaten op postcode ook themagericht door de Amersfoortse geschiedenis zappen. Bekijk bijvoorbeeld de thema’s Koninginnedag, Portretten of Pon automobielfabriek. U kunt ook alfabetisch met uw afstandbediening door alle trefwoorden zoeken. Binnen de app hebt u de mogelijkheid om meerdere foto`s als diashow af te spelen, in te zoomen op alle foto`s en de beschrijving van de foto`s op te vragen.


Hoe kan ik ErfgoedTV bekijken?
Woont u in Amersfoort en hebt u een Smart TV met een glasvezelabonnement? Dan kunt u met ErfgoedTV aan de slag. Informatie over het opvragen van de app en andere technische uitleg over ErfgoedTV staat op www.archiefeemland.nl. Hier vindt u ook een film over de app.

Glasvezelnetwerk Amersfoort
Om te zorgen dat de app optimaal gebruik maakt van de mogelijkheden van het glasvezelnetwerk in Amersfoort is er intensief samengewerkt met AmersfoortBreed. Dit is een driejarig project die producten en diensten ontwikkelt voor het glasvezelnetwerk in Amersfoort.


LEUSDEN TOEN EN NU IN TWEEDE DRUK
De oplage van 1000 exemplaren van het boek Leusden toen en nu van jan Carel van Dijk en Frans van Loenen is uitverkocht. De Historische Kring Leusden presenteert het boek nu in een tweede, geactualiseerde druk. Het in hardcover uitgevoerde boek is weer verkrijgbaar in de boekhandels in Leusden en Amersfoort ( prijs € 14,95 ). Het toont in beeld en tekst het historisch erfgoed van Leusden, en wat daar de afgelopen jaren aan is veranderd.

AGENDA (zie ook het programma van de NGV in deze nieuwsbrief)


Dinsdag 28 januari 2014 OVF-lezing: Evelyn de Roodt: “Amersfoort als Belgenhoofdstad van Nederland (1914-1918)”
Dinsdag 25 februari 2014 OVF-lezing: Ton Reichgelt: “Oud schrift”.
Dinsdag 25 maart 2014 Algemene Ledenvergadering OVF
Zaterdag 12 april 2014 Wandeling Moderne Devotie in Amersfoort o.l.v. J. Koekkoek
Vrijdag 25 april 2014 Brongerslezing; A. van Hooff, “Een republiek van Bataven” (werktitel)
Dinsdag 27 mei 2014 OVF-lezing: Michiel Kruidenier / Bastiaan van de Kraats, “Amersfoort en bedrijvigheid”. Verleden en toekomst van de War (voormalige kleurstoffenfabriek aan de Kleine Koppel 40)
Zaterdag 14 juni 2014 Excursie (voorlopig)


De lezingen – tenzij anders vermeld – worden gehouden in Museum Flehite, beginnen om 20.00 uur en zijn gratis toegankelijk voor leden van de OVF. Voor niet-leden bedraagt de toegangsprijs € 3,50.
Met het oog op de beveiliging van het museum moet u er rekening mee houden dat bij de lezingen te laat komen betekent voor een dichte deur te staan. We sluiten de deur om 20.00 uur.


NGV WERKGROEP LEZINGEN EN ACTIVITEITEN
Zie ook www.ngv.nl bij afdeling Amersfoort e.o.
donderdagmiddag 12 december 2013 genealogisch spreekuur.
donderdagmiddag 19 december 2013 afscheid van Tilly du Pui en Dick van Wageningen van Archief Eemland.
donderdagavond 19 december 2013 spreekt dhr. Rob Dix over “Genealogisch onderzoek in Duitsland”.
donderdagmiddag 9 januari 2014 genealogisch spreekuur.
donderdagavond 16 januari 2014 spreekt Jan Limpers over Aldfaer.
donderdagmiddag 13 februari 2014 genealogisch spreekuur.
dinsdagavond 18 februari 2014 spreekt Janjaap Luijt over archiefonderzoek naar goud en zilver.
donderdagmiddag 13 maart 2014 genealogisch spreekuur.
donderdagavond 20 maart 2014 spreekt Hans van den Broek over koorts en honger.
donderdagmiddag 10 april 2014 genealogisch spreekuur.
dinsdagavond 15 april 2014 is er een algemene ledenvergadering en spreekt Jaap van Zweeden over digitalisering bij de NGV.
donderdagmiddag 8 mei 2014 genealogisch spreekuur.
donderdagavond 15 mei 2014: nog niet bekend.
donderdagmiddag 12 juni 2014 genealogisch spreekuur.
Op een nader vast te stellen datum in het voorjaar van 2014: een excursie naar het Museum van het Kadaster in Arnhem, in combinatie met een bezoek aan het nieuwe Gelders Archief aldaar.
Op een nader vast te stellen datum in 2014 is het onderwerp “Belgen in Amersfoort”.


HISTORISCH CAFE
U bent op donderdag 12 december vanaf 17.00 uur weer van harte welkom op het Historisch Café van Archief Eemland en partners; deze vindt plaats in het Stadscafé in Amersfoort.
Tijdens het laatste Historisch Café in 2013 zal Stadsherstel Midden-Nederland een korte presentatie verzorgen over de restauratie van de plafondschildering in het 18e eeuwse pand Lange Nieuwstraat 50 in Utrecht. Dit pand is gerestaureerd in opdracht van Stadsherstel Midden-Nederland. Wendy Schoenaker is restauratie- en decoratieschilder en zal aan de hand van diverse afbeeldingen vertellen over het door haar gedane kleurenonderzoek voor deze restauratie.


Zoals altijd zal er tijdens dit café gelegenheid zijn om anderen met historische belangstelling te ontmoeten. U kunt gerust iemand die zich op vrijwillige basis dan wel vakmatig bezig houdt met de geschiedenis van Amersfoort en omgeving meebrengen.

Het eerste Historisch Café in 2014 is op 9 januari in het Stadscafé en wordt ingevuld door Archief Eemland.