Nieuwsbrief augustus 2011

VAN HET BESTUUR

Presentatie Jaarboek

Anders dan in de vorige Nieuwsbrief stond vermeld zal de presentatie van het Jaarboek Flehite 2011 zijn op donderdag 17 november a.s. Deze presentatie zal plaatsvinden in “De Stad van Cahen” (het vroegere ROB-gebouw).

Evenementencommissie

Jan Eijsbouts is teruggetreden als lid van de evenementencommissie, de commissie die onze lezingen en de excursie verzorgt. Loes van den Berg is als nieuw lid toegetreden. Maar de commissie kan nog wel versterking gebruiken. Dus schroom niet om contact op te nemen met Henk van Tilburg (info@cultuurverhalen.nl) als u het wel ziet zitten om op dit gebied binnen de vereniging actief te zijn.

Brongerslezing 2012

Reserveer alvast de datum 27 april 2012! Dan vindt de tweejaarlijkse Brongerslezing plaats. Spreker zal zijn prof. dr. J.C. Kennedy. Nadere mededelingen volgen in een volgende Nieuwsbrief.

Ledenmutaties

Nieuwe Leden:

Gegevens verwijderd om privacy redenen.

Overleden:

Gegevens verwijderd om privacy redenen.

AGENDA (zie ook het programma van de NGV in deze nieuwsbrief)

dinsdag 27 september (Museum Flehite): 20-22 uur: Leen Alberts over ‘Amersfoorts bier’.

Leen is al heel wat jaren bezig met onderzoek naar de geschiedenis van het Amersfoortse bier in de periode 1300-1600 en hoopt hier eind 2012 op te promoveren aan de Universiteit Leiden. Eind april is een artikel van zijn hand verschenen in het Jaarboek voor middeleeuwse geschiedenis (Uitgeverij Verloren, Hilversum) over dronkenschap en het alcoholgehalte in laatmiddeleeuwse bieren, waaronder die van Amersfoort. Over het Amersfoortse bedrijfsleven in de middeleeuwen heeft hij een bijdrage geschreven voor het in 2009 verschenen boek ‘Bruit van d’Eem’.

Dinsdag 25 oktober (Museum Flehite), 20-22 uur: Henk van Tilburg over het ‘Oral History’-project van Archief Eemland (ivm de Maand van de Geschiedenis, thema ‘Ik en wij’).

Henk van Tilburg heeft in samenwerking met het ‘Oral History Team’ van Archief Eemland een presentatie gemaakt over het ‘Oral History’-project van Archief Eemland. Hij behandelt aan de hand van voorbeelden uit de collectie (ruim 100 interviews) de volgende thema’s: ‘Interessante levensverhalen’, ‘Oorlog’, ‘Komst gastarbeiders’ en ‘Middenstanders’. Tot slot wordt een nieuwe film in het kader van het thema ‘Middenstanders’ vertoond.

Dinsdag 29 november (ICOON, Leeghwater 1-3, vlak bij station Vathorst), 20-22 uur: Jan Poolen, architect/stedenbouwkundige en eigenaar van Zeep Architecten, over ‘Bouwen architecten van nu de monumenten van de toekomst?’

Jan Poolen is één van de initiatiefnemers van de ontwikkeling van het Oliemolenkwartier en is zeer betrokken geweest bij de aanwijzing van gebouw Rohm & Haas (Kleine Koppel) tot gemeentelijk monument. In deze lezing stelt hij de vraag welke criteria er zijn voor de aanwijzing van een gebouw tot gemeentelijk of rijksmonument en bespreekt hij een paar voorbeelden uit de 20ste eeuw in Amersfoort. Daarna bespreekt hij gebouwen van nu en stelt de vraag of deze in aanmerking komen voor het predikaat ‘monument’.

De lezing wordt georganiseerd in ICOON onder het motto ‘De OVF komt naar u toe’.

donderdag 17 november (Stad van Cahen): presentatie Jaarboek Flehite

De lezingen, die beginnen om 20.00 uur, zijn gratis toegankelijk voor leden van de OVF. Voor niet-leden bedraagt de toegangsprijs

€ 3,50.

HET GOEDE LEVEN VAN CASPAR VAN WITTEL / La Vita bella di Gaspare Vanvitelli

De Stichting ‘Vrienden van Caspar van Wittel’ nodigt u uit tot het bijwonen van een voorstelling over het gedramatiseerde levensverhaal van de schilder Caspar van Wittel (Amersfoort 1653 – Rome 1736), getiteld:

HET GOEDE LEVEN VAN CASPAR VAN WITTEL

Wanneer: zaterdag 10 september om 15.00.uur (gelieve tijdig aanwezig te zijn)

Waar: Theater De Lieve Vrouw, Lieve Vrouwestraat 13 te Amersfoort

Tekst & spel: Bart van Steenbergen

Regie: Jan van de Bovenkamp en Thea Verberk

Vormgeving: Albert Boersma

De voorstelling duurt ongeveer een uur en is gratis.

I.v.m. het beperkt aantal plaatsen verzoeken wij u zich op te geven (en met hoeveel personen U komt) via:

  • e-mail eenakter@vanvitelli.nl
  • schriftelijk of telefonisch (Nel Schoorel, De Leerbrief 13, 3813 GX Amersfoort, 033 – 4653672)

Wij hopen u 10 september te mogen ontmoeten,

het bestuur van de Stichting ‘Vrienden van Caspar van Wittel’.

Voor meer informatie over Caspar van Wittel zie onze website: www.vanvitelli.nl

OPEN DAG VOLKSUNIVERSITEIT AMERSFOORT

De VolksUniversiteit Amersfoort houdt op 3 september a.s. een open dag in en rond het pas gerenoveerde gebouw aan de Korte Bergstraat 5. U bent van harte welkom om kennis te nemen van het uitgebreide cursusaanbod dat de VUA jaarlijks biedt.

MARIA, IDOOL VAN ALLE TIJDEN

10 juli t/m 6 november 2011 in Museum Flehite

Maria is al eeuwenlang de bekendste vrouw ter wereld. Ze is niet alleen de moeder van Jezus, maar ook bemiddelaar, oermoeder, troosteres en beschermster. Ze laat Amersfoort niet onberoerd: in de zomer van 2011 wijdt Museum Flehite een uitgebreide tentoonstelling aan Maria. In het museum is te beleven hoe het was om in de Middeleeuwen naar een pelgrimsstad als Amersfoort te gaan. Ook is te zien welke impact Maria anno nu heeft. Door kunst, objecten, foto’s en film wordt haar verhaal, en dat van de mensen die zij beroert, in beeld gebracht. Bij de tentoonstelling verschijnt het eenmalige tijdschrift Maria, dat vanaf 10 juli landelijk te koop is. De expositie en glossy zijn tot stand gekomen in samenwerking met otte+vermeulen kunstprojecten.

In samenhang met de tentoonstelling is er een uitgebreid programma:

DONDERDAG 15 SEPTEMBER*

Alternatieve Vrouwevaart: een bijzondere ‘lichtjeswandeling’ voor jong en oud door de binnenstad van Amersfoort.

Aanvang: 20.00 uur op het terras van Museum Flehite

Meelopen is gratis. Neem een kaars of lichtje mee. Kinderen mogen met lampion komen.

*In verband met de Alternatieve Vrouwevaart is Museum Flehite op 15 september open tot 20 uur!

Voor de Alternatieve Vrouwevaart is reserveren NIET nodig.

MAANDAG 19 SEPTEMBER: Lezing door Prof. Dr. Ludo Jongen: de middeleeuwse bedevaart. Tijd: 20.00-22.00 uur. Toegang inclusief tentoonstelling € 10,-

MAANDAG 3 OKTOBER: Lezing door Guido de Wijs: rituelen en moderne spiritualiteit. Tijd: 20.00-22.00 uur. Toegang inclusief tentoonstelling € 10,-

MAANDAG 10 OKTOBER: Lezing door drs. Casper Staal: volksdevotie in verleden en heden. Tijd: 20.00-22.00 uur. Toegang inclusief tentoonstelling € 10,-

MAANDAG 24 OKTOBER: Lezing door Fred Kok: Mariabeelden. Tijd: 20.00-22.00 uur. Toegang inclusief tentoonstelling € 10,-

MAANDAG 31 OKTOBER: Lezing door drs. Sara van Dijk: Maria in de kunst. Tijd: 20.00-22.00 uur. Toegang inclusief tentoonstelling € 10,-

INFORMATIEMARKT ‘MIJN FAMILIE & IK

Wilt u in de geschiedenis van uw familie duiken, of bent u er onlangs mee gestart? Dan kunt u meer informatie vinden en inspiratie opdoen tijdens de gratis informatiemarkt Mijn familie & ik. U kunt terecht met uw vragen op het gebied van stamboomonderzoek, stands bezoeken van historische verenigingen, kennis maken met speciale genealogische computerprogramma’s, inspirerende lezingen bijwonen en de expositie van 200 jaar Burgerlijke Stand bekijken. Ondertussen kunnen uw kinderen een eigen familiewapen ontwerpen of een stamboommobile knutselen. De informatiemarkt wordt georganiseerd door Archief Eemland in samenwerking met de Nederlandse Genealogische Vereniging afdeling Amersfoort en omstreken.

Waar: De Observant, Stadhuisplein 7, 3811 LM Amersfoort

Wanneer: Zaterdag 22 oktober 2011

Tijd: 10:00 tot 16:00 uur

Programma

11:00-12:00 Lezing Dick van Wageningen over familiewapens en zegels

14:00-15:00 Lezing journalist Ferdi Schrooten Op zoek naar Nonk Theo

10:00-16:00 Deskundigen geven advies en hulp bij uw onderzoek

10:00-16:00 Expositie 200 jaar Burgerlijke stand

10:00-16:00 Informatiestands

Ieder uur Vertoning documentaire ‘Het wonder van de brief’

10:00-16:00 Kinderen kunnen een familiewapen tekenen en een stamboommobile maken onder begeleiding van medewerkers van Archief Eemland

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Esther Slijkerman, medewerker communicatie en educatie, tel 033 469 51 53, e-mail: e.slijkerman-buddingh@amersfoort.nl.

Afdelingsbijeenkomsten NGV Werkgroep Lezingen en activiteiten

Alle bijeenkomsten, tenzij anders vermeld, vinden plaats in zaal 8 van het Kerkelijk Centrum “De Brug, Schuilenburgerweg 2, 3816 TB Amersfoort.

Alle middagbijeenkomsten beginnen om 14.00 uur en de avondbijeenkomsten beginnen steeds om 20.00 uur. De zaal is ’s middags open vanaf 13.00 uur en ’s avonds vanaf 19.00 uur zodat u in de gelegenheid bent om met de leden van het bestuur of andere aanwezigen van gedachten te wisselen onder het genot van een kopje koffie of thee. De gebruikte consumpties zijn voor eigen rekening. Recht tegenover de entree kunt u zelf de consumpties bestellen. De PR medewerker(s) van onze afdeling verzorgen een informatietafel. Al onze bijeenkomsten zijn voor iedereen, leden van de NGV en belangstellenden, vrij toegankelijk.

Op donderdagavond 29 september 2011 spreekt dhr. Jan Evert Abrahamse over ‘Wegh der Weegen, de ontwikkeling van de Amersfoortseweg 1647-2010’. In De Brug.

Op donderdagavond 13 oktober 2011 spreekt dhr. Alle Diderik de Jonge over ‘Dubbele namen of Latijnse / gelatiniseerde en Griekse / vergriekste namen’. In De Brug.

In oktober 2011 doen wij mee aan het programma van Archief Eemland in het kader van de Maand van de Geschiedenis.

Op dinsdagavond 15 november 2011 is er een korte afdelingsledenvergadering en daarna een lezing.

Op zondag 18 december 2011 bestaat onze afdeling 40 jaar. Het afdelingsbestuur denkt na over een jubileumbijeenkomst medio december 2011. Begin september 2011 ver­schijnt een jubileumuitgave van ons afdelingsperiodiek met als thema ‘Mijn herinneringen aan mijn overgrootouder’. Wie heeft leuke, grappige, fijne of ….. herinneringen aan zijn of haar overgrootvader of overgrootmoeder? Zet deze herinneringen (niet op papier, maar) in een e-mail of in een Word-document en stuur deze naar de redactie van ons afdelingsperiodiek (e-mailadres hbousema@planet.nl). Zo mogelijk met een foto van overgrootvader of overgrootmoeder. De redactie ziet uw bijdrage graag tegemoet.