Nieuwsbrief april 2018

VAN HET BESTUUR


Algemene Ledenvergadering (ALV)
Op 20 maart jl. werd de jaarlijkse ALV gehouden, waarbij inclusief het bestuur 45 leden aanwezig waren. Plaats van handeling was nu eens niet de traditionele “voorzitterszaal” van Museum Flehite, maar vanwege de bouwactiviteiten aldaar was gekozen voor De Stad van Cahen, Muurhuizen 104. Lang niet iedereen kende dit opmerkelijke gebouw van binnen, zodat er het nodige extra te beleven viel.
De commissies keken terug op het afgelopen jaar en presenteerden hun ideeën voor 2018. In dat verband verwijzen wij graag naar hun jaarverslagen op de OVF-website.
Bijzonder was de presentatie van de voorzitter van de collectiecommissie, Ger de Ree. Hij toonde het prachtige gobelin van Parsifal met als achtergrond de graalburcht van de hand van de Belgische kunstenaar Edmond de Cneudt, die geruime tijd in Eemland woonde en werkte. Dankzij de bemoeienis van Ger kon dit bijzondere stuk aan de museumcollectie worden toegevoegd. Het zal een prominente plek krijgen!

Flehite-conservator Gerard Raven vertelde over de komende grootschalige verbouwingen van het museum en hoe de collectie toch zo veel mogelijk toonbaar blijft. Gastcurator Piet Jonkman ontvouwde de plannen inzake de jubileumtentoonstelling naar aanleiding van het 140-jarig bestaan van onze vereniging op 2 september as. In het Eemhuis zal vanaf 8 juni 2018 tot en met 6 januari 2019 geëxposeerd worden onder de titel “Schatten van Amersfoort”.
Het bestuur, dat uit het statutaire minimum van 5 personen bestond, kreeg uitbreiding met de heren Anton Schage (beoogd penningmeester als Martin Palte in 2019 vanwege het eindigen van zijn derde termijn moet aftreden) en Adri de Bruijn.
Netto kreeg de vereniging er in 2017 25 leden bij. De contributie voor 2019 blijft mede hierdoor ongewijzigd € 30. Na afloop was er nog een gezellig samenzijn met drankjes en wat snacks.

OVF wint “Gouden Vraagteken”
Op initiatief van de Provincie Utrecht en het Prins Bernhard Cultuurfonds konden vrijwilligersorganisaties zich het afgelopen jaar nomineren voor een “Advies Op Maat” in het kader van de actie “Gouden Vraagteken”. Deze prijs bestaat uit een gratis adviestraject inzake iets wat bij een winnende vereniging of stichting hoog op de agenda staat. Bij de OVF is dat onze wens om meer jongere leden aan te trekken. Tot ons genoegen kunnen wij mededelen dat de OVF een van de winnaars is. Een delegatie van het bestuur kon op vrijdag 24 maart jl. in het Provinciehuis uit handen van gedeputeerde Cultuur, Jeugdzorg, Bestuur, Communicatie, Strategie (en tijdelijk Water en Financiën) Mariëtte Pennarts de prijs symbolisch in ontvangst nemen. Die bestaat uit “minimaal vijf dagdelen advies” en het bestuur hoopt van harte dat we er mede daardoor in zullen slagen meer jongeren te enthousiasmeren voor de OVF.

OVF 140 jaar op 2 september 2018
Dit jaar bestaat de Oudheidkundige Vereniging 140 jaar. In de komende nieuwsbrieven zullen we daar regelmatig aandacht aan besteden. In het weekend van 1 en 2 september vieren we ons ‘verjaardagsfeest” door exclusief voor ons leden kleinschalige excursies aan te bieden naar historische plekken waar u anders niet zo snel wordt rondgeleid. Het bestuur heeft al enkele locaties geïnventariseerd: de zolder van de St Joriskerk, de Dieventoren, de Volmolen en de Kapel Isselt.
Weet u zelf nog een bijzondere plek? Geef het door aan jellehekman@xmsnet.nl. Nog leuker is als u zelf op die plek ook als gids kunt optreden.

Ledenwerving en verkoop oude ansichten
De OVF is succesvol in het werven van leden. Maandelijks ziet u dat er nieuwe leden bijkomen. Op zaterdag 7 april staat het bestuur met een kraam bij de Algemene Boekhandel aan de Leusderweg. Op die dag kunt u oude ansichten kopen uit de collectie. Het gaat om ansichten waarvan meerdere exemplaren in bezit van Flehite zijn.

Nieuwe leden:

Gegevens verwijderd om privacy redenen.

Overleden:

Gegevens verwijderd om privacy redenen.

Aantal leden per 1 april 2018: 583

BRONGERSLEZING 2018
De Brongerslezing wordt dit jaar gehouden op 13 april. Deze tweejaarlijkse gebeurtenis beoogt een ontmoetingsplatform te bieden aan geïnteresseerden in historie en erfgoed in de regio Eemland. Zowel leden van de OVF als van de Historische Kring Hoogland, de Historische Kring Leusden, de Historische Vereniging Soest-Soesterberg en de Historische Vereniging Bunscote zijn hierbij van harte welkom.

Luc Panhuysen (Den Haag, 1962), journalist en historicus, zal de Brongerslezing verzorgen. Hij hoopt te spreken over Johan van Oldenbarnevelt, een geniaal en al te menselijk politicus.

Muzikale medewerking wordt verleend door het Berg-trio, bestaande uit Louis Houët, viool, Watze Kolsters, piano en Pieter Vos, contrabas.

De Brongerslezing vindt plaats op vrijdagavond 13 april 2018 in het gebouw van de RCE, Smallepad 5 te Amersfoort, aanvang 20.00 uur.
Voorafgaand aan de lezing, vanaf 18.30 uur, is er een ontmoeting, waarbij gezorgd wordt voor “soep en brood”. Ook kunt u dan kennis maken met de activiteiten van de historische verenigingen in Hoogland, Leusden en Soest. En uiteraard kunt u OVF-publicaties voor ledenprijs aanschaffen (zie onze website/Publicaties).

Het aantal aanmeldingen heeft inmiddels de maximaal toegestane zaalcapaciteit overschreden. Dus de aanmelding is gesloten. Als u zich niet aangemeld hebt, dan krijgt u helaas geen toegang.


EXCURSIE NAAR HET ADC ARCHEO PROJECTEN
Op 16 januari heeft Johan Langelaar een lezing gehouden over de maritieme archeologie van het baggeren van de Utrechtse Vecht en het lichten van de Kamper Kogge. Op die avond is beloofd voor belangstellenden een excursie te organiseren naar het ADC, gevestigd op de Isselt in Amersfoort. Daar kunnen we worden geïnformeerd door specialisten hoe archeologisch werk wordt uitgevoerd.
Deze excursie is nu gepland op dinsdag 10 april a.s. van 14.00 tot 16.00 uur.
Locatie: Nijverheidsweg-Noord 114, 3812 PN Amersfoort, www.archeologie.nl
Aantal deelnemers: maximaal circa 25 personen (bij 2 groepen) in volgorde van aanmelden.
Aanmelding bij P. Jonkman (p.jonkman@kpnmail.nl)
Kosten: voor leden van de historische vereniging Flehite: geen. Voor niet leden € 3,50

NIEUWE AANWINST VOOR MUSEUM FLEHITE
Tijdens de ALV toonde de voorzitter van de Collectiecommissie, Ger de Ree, het wandkleed dat de OVF door zijn bemiddeling kon verwerven.
Het stelt voor de ontmoeting van Kundry en Parsival in Klingsor’s magische tuin. Parsival is een van de ridders van de legendarische koning Arthur. Zijn levensverhaal is aan het
begin van de 13e eeuw beschreven door Wolfram von Eschenbach in de versroman Parzival.
Ontwerp Cuno van den Steene, uitvoering de Parijse handwever A. Chargelègue op een haute-lisse-weefgetouw (verticaal getouw) bij handweverij en tapijtknoperij Edmond de
Cneudt (1937-1984) te Soest/Baarn, afmeting148 x 122 cm, datering 1949.

Cuno van den Steene (1909-1971) ontwerpt 35 decors voor wandtapijten, die uitgevoerd worden bij de handweverij en tapijtknoperijEdmond de Cneudt (1937-1984) te Soest/
Baarn.

Literatuur: Brouwer, Gerard, Weefkunst in Soest en Baarn, De handweverij en tapijtknoperij Edmond de Cneudt (1937-1984), in: Flehite, historisch jaarboek voor Amersfoort en omstreken, dl. 9 (2008), p. 74-95.


MAARTEN VAN ROSSEM IN DE ERDALFABRIEK
Op 22 maart jl. was er weer een aflevering van RTV-Utrecht in de serie “Maarten van Rossem vertelt…”. Deze keer nam OVF-secretaris en schrijver van het recente Erdalboek, Jan Carel van Dijk, Maarten mee door de oude fabrieksgebouwen, waar nu De Nieuwe Stad is gevestigd.

VOORJAARSLEZING HISTORISCHE KRING LEUSDEN

Ronald Polak geeft op 12 april een toelichting op zijn boek Afgemarcheerd! dat de ontwapening van een infanteriedivisie van de Wehrmacht in de bossen van Den Treek in mei 1945 behandelt.
De Canadese bevrijders ontwapenden de Wehrmacht in tien gebieden verspreid over West-Nederland. Een daarvan lag in Den Treek. Daar bivakkeerden 13.000 Duitse infanteristen twee weken achter prikkeldraad. Ze werden er bewaakt door nog geen 2.000 Britten, volstrekt ongelijke aantallen dus. Toch verliep de ontwapening soepel. Op 22 mei begonnen de soldaten met hun mars naar de Heimat.
De lezing wordt gehouden in De Koningshof, De Blekerij 33, 3831 CT Leusden, aanvang 20.00 uur, toegang vrij.
Vanaf 7 april kan Afgemarcheerd! op een eenvoudige manier besteld en betaald worden via de website boeken.historieleusden.nl. De prijs bedraagt € 17,95 (plus € 4,50 verzendkosten voor bestellingen buiten Leusden). Het is dan ook verkrijgbaar bij de boekhandel in de regio.

ZOEKPLAATJES IN HET MUSEUM (3)
Het derde zoekplaatje, een anonieme tekening uit 1825.
Wat zien we hier? Herkent u gebouwen? (Bijvoorbeeld welke molen is weergegeven, en welk voornaam huis met vier schoorstenen is hier afgebeeld?). Van welk punt is deze tekening gemaakt? Zien we hier een bastion in de wallen en welke is dat dan? En waar gaat de brug rechts op de afbeelding naar toe?
Om u te oriënteren kunt u gebruik maken van oude plattegronden. Op de website van Archief Eemland kunt u kaarten inzien. De kaart K237 is goed bruikbaar (http://www.archiefeemland.nl/collectie/kaarten-en-ontwerptekeningen zoekterm K237)
Uw reactie zien we graag tegemoet per e-mail: witteagnes@gmail.com.

AGENDA
Dinsdag 10 april 2018: (14.00 – 16.00 uur) Excursie naar het ADC, Nijverheidsweg-Noord 114. Aanmelden via p.jonkman@kpnmail.nl.
Vrijdag 13 april 2018: Brongerslezing; Luc. Panhuysen: Johan van Oldenbarnevelt, een geniaal en al te menselijk politicus. (RCE, Smallepad 5) Aanmelden niet meer mogelijk
Dinsdag 15 mei 2018: Jojanneke Clarijs; Bollenburg, het huis van Oldenbarnevelt.
Dinsdag 19 juni: 2018: Peter van den Hooff: De Gaper: boegbeeld van de geneesmiddelvoorziening.
Dinsdag 18 september 2018: Marita Mathijsen: Historiezucht (in het kader van het OVF-jubileum)
Marita Mathijsen zal ons vertellen hoe de belangstelling voor historie in de 19e eeuw enorm groeide. Dat werd zichtbaar door de grote hoeveelheid boeken en boekjes over de Vaderlandse Geschiedenis, de standbeelden die onze nationale helden een plek gaven op pleinen en ook in het ontstaan van historische verenigingen. Iedere middelgrote en grotere plaats kreeg er wel een, vaak opgericht door een groep notabelen, die zich wilden verdiepen in de achtergrond van hun woonomgeving en ook aandacht vroegen voor de waardevolle bouwwerken.
In Amersfoort ontstond zo de Oudheidkundige Vereniging Flehite met al gauw activiteiten als zorg voor oude gebouwen, opgravingen, publicaties van boeken en het aanleggen van een verzameling, die de basis vormde voor het Museum Flehite.

Marita Mathijssen is emeritus-hoogleraar Moderne Nederlandse Letterkunde aan de Universiteit van Amsterdam. Zij is gespecialiseerd in de 19e-eeuwse literatuur en publiceerde recent een goed ontvangen biografie van Jacob van Lennep. Eerder schreef zij over het onderwerp van deze avond het intrigerende boek “Historiezucht”.

OVF-lezingen worden gehouden in de “Stad van Cahen”, Muurhuizen 104 in Amersfoort, beginnen om 20.00 uur en zijn gratis toegankelijk voor leden van de OVF. Voor niet-leden bedraagt de toegangsprijs € 3,50.
De zaal gaat open om 19.30 uur.

TENTOONSTELLINGEN
Museum Flehite (3 februari t/m 21 mei 2018); de kunst van Wendingen.
Archief Eemland: Van Werk- tot Broedplaats. Werken en Wonen in het Eemkwartier.
Archief Eemland (v.a. 12 oktober,): Expositie van foto’s die de Amersfoortse fotografe Carla Kogelman maakte van de gebruikers van het Sportfondsenbad. Locatie: 3e verdieping van het Eemhuis.
Eemhuis (v.a. 8 juni): Expo 140, expositie naar aanleiding van het 140-jarig bestaan van de OVF.
Kunsthal KAdE (vanaf zaterdag 27 januari 2018) Tell Freedom, 15 South African artists. Deze groepstentoonstelling met divers werk van jonge Zuid-Afrikaanse kunstenaars is samengesteld door gastcuratoren Manon Braat en Nkule Mabaso. De kunstenaars verdiepen zich in de historie, het heden en de toekomst van Zuid-Afrika in een globale context.
Rietveldpaviljoen (t/m 22 april 2018): De Stijl voorbij, Gerrit Rietveld en de jaren vijftig.
Wijkmuseum Soesterkwartier: Hoe creatief is het Soesterkwartier?

HISTORISCH CAFE
De erfgoedorganisaties van Amersfoort organiseren iedere tweede donderdag van de maand het Historisch Café. Iedereen die zich (vakmatig) bezighoudt met de geschiedenis van Amersfoort en omgeving is dan van harte welkom in Museum Flehite tussen 17.00 en 18.00 uur. Omstreeks 17.30 uur zal een rondje langs de partners worden gehouden om aan elkaar te vertellen waarmee elk bezig is.

Het komende HC is op 12 april a.s.

NGV WERKGROEP LEZINGEN EN ACTIVITEITEN
Belangstellenden hartelijk welkom. Aanmelden is niet nodig en de toegang is gratis.
Zie www.ngv.nl/wwwAFT/
Zaterdag 14 april 2018; excursie naar het Informatiecentrum van de NGV in Bunnik.
Donderdag 19 april 2018; afdelingsledenvergadering en lezing van Els Elenbaas over huizenonderzoek.
Zaterdag 12 mei 2018 Algemene Vergadering van de NGV in Driebergen.
Donderdag 17 mei 2018 houden de makers van PRO-GEN een lezing over PRO-GEN.
Zaterdagmiddag 15 september 2018; genealogisch café en computermiddag.
Maandag 15 oktober 2018; lezing van Paul Welling over de Amersfoortse familie Welling, textielarbeiders en handwerkslieden.
Donderdag 15 november 2018; lezing van Paul Koulen over Eemlandse voorouders in Berbice, Demerara en Essequibo + afdelingsledenvergadering.
Zaterdag 24 november 2018; Algemene Vergadering van de NGV in Driebergen.
Donderdag 13 december 2018; lezing van Wim Zondag over “Koninklijke akten, de burgerlijke stand en het naamrecht vanaf ca. 1800”.