Nieuwsbrief september 2019

Activiteitencommissie OVF zoekt versterking!

De maandelijkse lezingen van de vereniging worden georganiseerd door de Activiteitencommissie OVF. Leuk voor de OVF is dat de belangstelling voor de lezingen de afgelopen jaren gestaag groeit.

En dat maakt het enthousiasme van de activiteitencommissie om een goed en interessant programma te presenteren alleen maar groter. Reden om een oproep te doen onder de leden om het hart van de OVF te komen versterken. Zit u vol ideeën over mogelijke onderwerpen? Kent u interessante en goede sprekers? Popelt u om mini-excursies te organiseren naar totaal onbekende plekken in stad en omgeving? Bent u goed in het schrijven van korte uitnodigende teksten, of in regelen en organiseren? Wilt u misschien alleen maar wat hand- en spandiensten doen tijdens de lezingen? Dan bent u in deze commissie van de OVF op de goede plek. Meld u aan en werk mee aan het OVF-lezingenprogramma! Informatie vooraf? Bel even met Nelleke Visscher, 06-12256479. Een mailtje sturen kan ook nellekevisscher1951@gmail.com

Amersfoort 75 Jaar Bevrijding
De OVF wil zich als vereniging inspannen om volgend jaar meer aandacht te besteden aan het feit dat onze stad 75 jaar geleden is bevrijd. We sluiten daarvoor aan bij activiteiten van andere organisaties, zoals museum Flehite, Archief Eemland en Gilde Amersfoort.
Daarnaast willen we met leden van de OVF een ad hoc commissie vormen die nieuwe plannen opstelt en uitwerkt om 75 jaar vrijheid in Amersfoort te memoreren. Op dit moment wordt onder andere gedacht aan:
– Organisatie van een “Bevrijdingsintocht” op 7 mei. Amersfoort was op 5 mei nog niet bevrijd. Er zijn zelfs Amersfoortse burgers op die dag doodgeschoten. Twee dagen later kwamen de bevrijders onze stad wel binnenrijden.
– Aandacht voor de herdenkingsmonumenten in de stad en de verzetsmensen waar de straten in de wijk Rustenburg naar zijn genoemd.
Wilt u meedenken om de plannen inhoud en vorm te geven? Meld u dan aan bij Jelle Hekman, voorzitter OVF, e-mail: jellehekman@xmsnet.nl , telnr. 06-22783912 of bij Nelleke Visscher, activiteitencommissie OVF, e-mail: nellekevisscher1951@gmail.com, telnr. 06-12256479.
Oorlogsmonument Rustenburg (foto Nationaal Comité 4en5mei)

Ledenstand.
Op 1 september 2019 heeft de OVF 670 leden.


OPEN MONUMENTENDAG
Op zaterdag 14 en zondag 15 september 2019 vinden de Open Monumentendagen in Amersfoort plaats. Een prachtige gelegenheid om eens achter de deuren te kijken van de vele monumenten die Amersfoort rijk is. Elk jaar maken zo’n 15.000 bezoekers gebruik van deze unieke kans.

Thema
Het landelijke thema van de Open Monumentendagen dit jaar is ‘Plekken van plezier’. Hierbij kunt u denken aan allerlei plaatsen waar mensen vroeger naar toe gingen voor hun ontspanning en vermaak, zoals een café, het theater, een sportvereniging, een mooi park of het museum. Het programmaboekje van Open Monumentendagen besteedt extra aandacht aan dit thema. Leden van de OVF hebben het programmaboekje inmiddels ontvangen. Voor overige geïnteresseerden is het gratis te verkrijgen bij bibliotheken, VVV en diverse boekhandels.
Meer informatie
Voor alle informatie over de Open Monumentendagen Amersfoort kunt u kijken op de website www.omdamersfoort.nl of op de Facebookpagina: omdamersfoort.

VF-LEZING 17 SEPTEMBER 2019

Inge De Bruyne: Alles gaat opperbest! Wat oorlog met een familie doet

In deze lezing vertelt Inge De Bruyne, aan de hand van tientallen exclusieve foto’s, de indringende familiegeschiedenis van haar grootmoeder Maria. Ze laat hierin de hoogte- en dieptepunten zien uit het leven van slechts een van die duizenden anonieme Vlaamse gezinnen, waarvan het bestaan door de Eerste Wereldoorlog volledig werd ontwricht.
Aan het begin van de 20ste eeuw was België, net als Nederland, neutraal. Op 4 augustus 1914 viel Duitsland het land binnen en rukte vanuit het zuiden op naar de kust. De gevechten waren uitermate hevig, steden stonden in brand en de bevolking sloeg massaal op de vlucht. Een miljoen burgers vluchtten naar Nederland, een half miljoen zochten hun toevlucht in Frankrijk en Engeland.
Alles gaat opperbest! beperkt zich niet tot de ervaringen van de soldaten aan het front, maar schenkt aandacht aan iedereen die met de verwoestende kracht van de oorlog wordt geconfronteerd: uit elkaar geslagen gezinnen, getraumatiseerde kinderen, rouwende moeders, aan hun lot overgelaten grootvaders en hele dorpsgemeenschappen die op de vlucht slaan voor het oorlogsgeweld.
Dit verhaal over geloof en wanhoop, verlangen en verdriet, over alles verliezen en weer helemaal van voren af aan beginnen, is nog steeds pijnlijk actueel en laat niemand onberoerd. Het laat zien wat de Grote Geschiedenis kan doen met gewone mensen.

Inge De Bruyne is geboren in Brugge. Ze studeerde Moderne Geschiedenis aan de Katholieke Universiteit te Leuven. Sinds 1987 woont en werkt ze in Nederland. In 2007 verscheen haar eerste boek: We zullen ze krijgen. Brancardiers aan het IJzerfront, 1914-1918, bij Uitgeverij Davidsfonds.

In verband met de lopende tentoonstelling in Museum Flehite is in de zaal waar de lezing wordt gehouden een beperkt aantal stoelen (70) beschikbaar. Bij de toegangsdeur moeten we helaas tellen, en vol is vol. Wilt u de lezing erg graag bijwonen? Kom dan op tijd!


OVF ORGANISEERT LEZING OVER DE ONTSTAANSGESCHIEDENIS VAN VATHORST
Op dinsdag 29 oktober wordt in het i-Centrum Vathorst een lezing georganiseerd over de ontstaansgeschiedenis van Vathorst. De avond wordt georganiseerd door de Oudheidkundige Vereniging Flehite (OVF), in het kader van het Vathorstjaar van de OVF, waarin verschillende aspecten van Vathorst aan de orde komen of zijn gekomen.

In de jaren zeventig is Hoogland (inclusief Hooglanderveen) geannexeerd door de gemeente Amersfoort, die toen zo’n 80.000 inwoners telde. Het grondgebied van de stad Amersfoort werd op die manier flink uitgebreid.

Uitbreidingswijken
Het ontwikkelen van grotere uitbreidingswijken boven het Valleikanaal was het gevolg. In die eerste jaren was de gemeente nog zelf verantwoordelijk voor het stedenbouwkundig ontwerp voor deze nieuwe wijken. Vanaf de jaren tachtig, ten tijde van Wethouder Asselbergs, kwam daar verandering in. Het Zielhorst-Etalageproject en de Vlinderbuurt, gevolgd door de wijk Kattenbroek, zouden op nationaal niveau een nieuwe manier van ontwerpen inluiden. Externe stedenbouwkundige bureaus werden daarvoor ingeschakeld. Het ontwerp vond vanaf toen niet meer plaats op basis van de beschikbare m², maar op basis van metaforen en inspirerende beelden van elders.

Sprekers
In 2002 werd de eerste woning in Vathorst opgeleverd. Vanzelfsprekend ging daar een hele periode van voorbereiding aan vooraf. Tijdens de lezing wordt stilgestaan bij die ontwikkeling van het huidige Vathorst en de weg daar naartoe. Sprekers zijn Jelle Hekman (voormalig wethouder Vathorst, nu voorzitter van de OVF), Henk van den Broek (betrokken onder andere bij de start van Kattenbroek als directeur SCW; tegenwoordig onafhankelijk voorzitter van Vathorst Beheer, de private aandeelhouders) en Edzo Bindels (directeur West 8, mede verantwoordelijk voor het Masterplan Vathorst uit 1997). Hij is als stedenbouwkundige nog steeds betrokken bij Vathorst, in het bijzonder bij de ontwikkeling van het gebied De Laak. Zijn bijdrage deze avond zal vooral gaan over de stedenbouwkundige opzet van het gebied De Laak: droom en werkelijkheid.

Informatie
Datum: 29 oktober, start om 20.00 uur.
Duur: ongeveer 2 uur, afsluiting met een drankje.
Kosten: deelname is gratis en er is plek voor maximaal 120 personen.
Adres: i-Centrum Vathorst, Veenslagen 2, 3825 RV Amersfoort.
Voor meer informatie over activiteiten van OVF: www.historisch-amersfoort.nl

PRESENTATIE JAARBOEK FLEHITE 2019
Op 28 november a.s. zal het Jaarboek Flehite 2019 worden gepresenteerd. Dit Jaarboek bevat weer een gevarieerd aanbod van artikelen en informatie over historisch Amersfoort. Leden ontvangen dit Jaarboek gratis. Dus wellicht kunt u met de volgende inhoudsopgave anderen enthousiast maken voor het lidmaatschap van de OVF.

Inhoudsopgave Jaarboek 2019
– Cheyenne Wehren: De schilderijenverzameling van Simon van Walchren van Wadenoijen te Nimmerdor.
– Addy Schuurman: Politieke ratisering in Amersfoort rondom de invoering van het algemeen kiesrecht (ca. 1890-1930).
– Gerard Raven: De Oecumenische Raad van Kerken in Amersfoort (1954-1969).
– Marjan De Man: Gebroeders De Wilde, Amersfoortse beeldhouwers in de Gouden Bocht van Amsterdam.
– Jan H. Lodewijks: Wie waren de vier Joodse Amersfoortse gemeenteambtenaren die op 1 maart 1941 op Duits bevel zijn ontslagen?
– Hans Smit: Leescultuur in Amersfoort (1700-1900).
– Jaaroverzichten 2018 van de gemeentelijke diensten Monumentenzorg en Archeologie.
– Besprekingen van enkele recent verschenen boeken.

Voor de verspreiding van het Jaarboek doen we weer een beroep op de leden. Vorig jaar zijn bij de presentatie al 375 boeken meegenomen, terwijl de rest is verspreid door vrijwilligers. Slechts 50 exemplaren moesten per post worden verzonden.
Graag hoor ik of u (ook) dit jaar bereid bent om ingeschakeld te worden bij de verspreiding van het Jaarboek (p.jonkman@kpnmail.nl)

ENGELBERT L’HOEST – 100
Amersfoortse kunstenaar herdacht met 100 werken (19 oktober 2019 t/m 26 januari 2020)

In 1919, op 15 september, werd op een steenworp afstand van Museum Flehite, in de Coninckstraat, Engelbert L’hoëst geboren. Nu, honderd jaar na zijn geboorte, organiseert Museum Flehite een jubileumtentoonstelling over de colorist en expressionist met honderd van zijn werken.

Niet eerder vertoond werk
Speciaal voor deze tentoonstelling had museumdirecteur Onno Maurer de eer om honderd werken uit te zoeken uit de privécollectie van weduwe Heleen L’hoëst. De selectie is grotendeels samengesteld uit niet eerder vertoond vroeg werk (1940 -1960). In deze periode werkt Engelbert vanuit zijn vrije verbeelding en maakt primitieve en abstracte kunst waarbij hij kleur als expressiemiddel inzet. De invloed van het (Vlaamse) expressionisme en Cobra, de kunstenaarsgroep waar o.a. Karel Appel en Corneille deel van uitmaakten, is duidelijk te herkennen. “Ik heb geen stijl, want elk moment van het leven is weer anders” (i.d. Engelbert L’hoëst)

Villa Pictura op de Soester Eng
Engelbert L’hoëst groeide op zonder zijn ouders en werd grootgebracht in een pleeggezin. Op vijftienjarige leeftijd liet hij een mapje tekeningen aan de Soester schilder A.C. Sleeswijk zien. Onder de indruk van zijn talent nam Sleeswijk de jonge L’hoëst op in zijn huis, Villa Pictura op de Soester Eng. Engelbert genoot daar een degelijke klassieke schildersopleiding en werd lid van Het Amersfoortse kunstenaarsgenootschap De Ploegh. Zijn leermeester Alexander Sleeswijk overleed tijdens de hongerwinter en liet L’hoëst zijn huis en atelier na. Met een ruim uitzicht over de akkers van de Soester Eng maakte hij impressies van de avondluchten, stillevens, landschappen met vurige wolkenluchten en portretten.
Opkomende maan; olieverf op paneel; 1971; 65 x 55 cm (detail). Langdurig bruikleen collectie Matthijse.

Colorist en expressionist
Onder invloed van de moderne schilderkunst, met name Cobra, komt L’hoëst na de oorlog tot kleurrijke en expressieve schilderijen. Een groot deel van de jaren na de Tweede Wereldoorlog woont en werkt L’hoëst in landen als België, Frankrijk, Spanje en Portugal. Net als Van Gogh werd hij aangetrokken door het mediterrane licht van Zuid-Europa. Hij werd steeds meer een echte colorist en expressionist. Vanaf de jaren tachtig stond het Hollandse rivierenlandschap centraal in zijn schilderijen en werken op papier.

Een tweede schildersleven
In 1959 brandde de Villa Pictura af, een groot deel van het oeuvre van L’hoëst ging daarmee verloren. Vanaf 1960 startte hij een tweede schildersleven in Soesterberg, waar hij tot zijn dood in 2008 zou blijven wonen. L’hoëst had grote overzichtstentoonstellingen in Singer Museum (1989) en Museum Flehite (2006 en postuum in 2011).

Nog meer in Museum Flehite: Armando
Met een tentoonstelling op drie locaties (waaronder de Elleboogkerk!) besteedt Museum Flehite dit najaar ook aandacht aan de negentigste geboortedag van Armando (Amsterdam, 18 september 1929 – Potsdam, 1 juli 2018). De expositie is een eerbetoon aan Armando, die gedurende zijn leven een rijk en betekenisvol oeuvre heeft opgebouwd. Hij bracht een groot deel van zijn jeugd door in Amersfoort. Te zien van 19 oktober t/m 26 januari.

TENTOONSTELLING TER GELEGENHEID VAN 25 JAAR MONDRIAANHUIS.
(25 september 2019 t/m 8 maart 2020)

Op 1 oktober 2019 bestaat het Mondriaanhuis 25 jaar. In dat kader organiseert het museum de tentoonstelling 25 x 25 x 25. Vijfentwintig leden van landelijke kunstenaarsvereniging De Ploegh maken speciaal voor deze expositie een werk van 25 x 25 centimeter,dat geïnspireerd is op Piet Mondriaan. Mondriaan heeft in zijn loopbaan een grote artistieke ontwikkeling doorgemaakt: van realistische landschappen, naar luministische taferelen tot aan totale abstractie. Het is aan de deelnemende kunstenaars om te kiezen door welke periode of stijl, of door welk gedachtegoed van Mondriaan zij zich willen laten inspireren.
Aan de tentoonstelling doen 23 leden van de Ploegh mee. Daarnaast zijn twee aanstormende talenten uitgenodigd om een werk te maken. Deelnemers zijn Gerard Akerboom, Jacqueline Bohlmeijer, Monika Buch, Henriëtte Coppes, Michiel Deylius, MarieLouis Dooijes, Harry Dukker, Janine Eshuis, Famke Hajonindes, Birgitte Janssen, Annemiek van Kollenburg, Ria van Krieken, Suzan van Lieshout, Frits Nolte, Marit Otto, Rian Peeperkorn, Ruben van der Scheer, Cecile van Spronsen, Peter van Tilburg, Linda Verkaaik, José van Waarde, Erica Welling, Niek Wittebrood, Anja Radakovic (jong talent) en Jimi Kleinbruinink (jong talent).

Over De Ploegh
De Ploegh is een Landelijk Kunstenaars Genootschap. De vereniging, ontstaan in Amersfoort in 1934, had jarenlang haar galerie in Museum Flehite. Na een periode in Soest is de vereniging sinds 2015 gevestigd in het Cultuurhuis naast theater Flint in Amersfoort.
De kunstenaarsvereniging telt op dit moment zo’n kleine honderd leden en groeit nog steeds. De meeste artistieke disciplines zijn vertegenwoordigd. Bekende leden waren/zijn o.a. Jaap Hillenius, Jaap Ploos van Amstel, Jan Meefout, Gea Karhof, Jeroen Hermkens en Marcel Schellekens.

Vijfentwintig jaar Mondriaanhuis
Het Mondriaanhuis is het geboortehuis van Piet Mondriaan. De pionier van de abstracte kunst werd hier in 1872 geboren als zoon van een hoofdonderwijzer. Na het vertrek van het gezin Mondriaan in 1880 naar Winterswijk, heeft het pand uiteenlopende bestemmingen en eigenaren gekend. In 1902 bijvoorbeeld kocht fabrikant Hubers het gebouw en richtte er een sigaren- en tabaksfabriek in. Van 1939 tot 1955 huisvestte Kortegracht 11 drukkerij S.D. Zwart. Sinds 1994 is op deze historische plek het Mondriaanhuis als museum gevestigd. Het waren architect Leo Heijdenrijk en zijn vrouw Cis Heijdenrijk die het initiatief namen om het destijds in verval geraakte pand te renoveren en het Mondriaanhuis op te richten.
In 2017 heeft het museum een herinrichting ondergaan waarmee diverse internationale prijzen zijn gewonnen. Het Mondriaanhuis ontvangt jaarlijks circa 35.000 bezoekers uit binnen- en buitenland en organiseert een breed palet aan educatie-activiteiten waarmee een breed publiek bereikt wordt.
Vanaf 25 september t/m 31 oktober a.s. zullen diverse activiteiten plaatsvinden om het jubileum te vieren.

WIJKMEUSEUM SOESTERKWARTIER
Op zaterdag 28 september openen we De Maand van de Geschiedenis met als thema ZIJ/HIJ.
Wij behandelen dan de emancipatie van de vrouw met als boegbeeld Aletta Jacobs, met een link naar werkende vrouwen van begin vorige eeuw in het Soesterkwartier.
Hierbij plannen wij ook 2 lezingen: een op vrijdag 11 oktober (Stephan Bakker over de vrouw in de kerk) en op vrijdag 25 oktober (de NGV over genealogie en de vrouw)
In november en december vullen kinderen van scholen uit de wijk de vitrinekasten met vrouwen en mannen figuren.

Volgend jaar 2020 staat in het teken van oude schoenen, tassen en hoeden uit vervlogen tijden.
Tijdens deze jaar-tentoonstelling zijn we van plan bijeenkomsten te houden van wijkbewoners.
De verschillende buurtjes, zoals Bloemenbuurt, Bomenbuurt, Vreeland enz. krijgen een uitnodiging om verhalen te vertellen over hun leven in de wijk.

Openingstijden: Elke zaterdag vanaf 11:00 uur tot 16:00 uur. Ook op afspraak.
Voor meer informatie: Gezina Tuinstra, telefoon 033-4635661 of 06-2242275

INT JORISLEZING
Jaarlijks organiseert het Capittel van Sint Joris de St. Jorislezing. Dit jaar op zaterdag 5 oktober 2019 in de Joriskerk, aanvang 15.00 uur.
Spreker zal zijn dr. H.P.M. (Ben) Knapen, voorzitter CDA-fractie in de Eerste Kamer. Zijn lezing staat in het teken van de herdenking van Johan van Oldenbarnevelt. De heer Knapen schreef over dit onderwerp een boek, “De man en zijn staat”.
De lezing is gratis toegankelijk


WIE WEET?
Op een lezing over watervoorzieningen hoorde ik in een zijdelingse opmerking dat Amersfoort in het verleden een belangrijke halteplaats was voor vee dat vanuit het noorden en oosten naar het westen werd vervoerd. Om die reden waren er in het centrum van de stad verschillende drinkvijvers / poelen / dobbes om het doortrekkende vee te kunnen laten drinken. Weet u iets over dit verhaal en zou ik dat ergens kunnen vinden in een geschrift?
De achtergrond van mijn vraag is: ik doe een onderzoek naar de veehandel en veemarkten in Friesland. Deels was dat landelijke en internationale handel.
Mw. dr. W. (Minie) Baron, historicus
Domela Nieuwenhuisweg 59 A
9245 VC Nij Beets
T 0512 46 16 12 miniebaron@gmail.com


VERHALEND GESCHIEDENIS SCHRIJVEN
Mijn naam is Janneke Donkerlo. Ik ben journalist, schrijver en schrijfcoach. Graag wil ik u attenderen op de cursussen van Schrijven in Utrecht. Daar geef ik in oktober dit jaar de driedaagse cursus Verhalend Geschiedenis Schrijven.
Speciaal voor deze cursus heb ik een uitgebreide handleiding geschreven. De cursus is een aanrader voor mensen die historische artikelen of een boek (willen) schrijven. Bijvoorbeeld over een bepaalde plek of dorp, een vergeten ambacht, een bijzondere periode.
Data: zaterdag 12/10, 26/10 en 16/11 (2019)
Tijd: 10.00 – 16.00
De inschrijving sluit op donderdag 3 oktober.

Wil u meer weten, kijkt u dan op www.uweigenboek.nl, of op http://www.schrijveninutrecht.nl.
Janneke Donkerlo, freelance journalist. Telnr: 06-26 898 775, e-mail: info@donkerlo.nl

ZOEKPLAATJE (11)
Kennelijk een moeilijke, want we hebben nog geen reacties naar aanleiding van een schets van Willem Koekkoek (1839-1895). Het origineel bevindt zich in het Rijksmuseum in Amsterdam.
Vanwege zijn aantekeningen is de indruk dat hij dit soort schetsen wel waarheidsgetrouw maakte, maar ze later kon gebruiken voor een geromantiseerd werk.
Over hem wordt op het internet het volgende over hem gemeld:
“Willem Koekkoek wordt algemeen beschouwd als een van de meest getalenteerde schilders van stadsgezichten. Als een echte vertegenwoordiger van de Hollandse romantiek, beklemtoonde hij het pittoreske karakter van de Hollandse steden.
Hij schilderde bijna altijd Hollandse steden zoals Amsterdam, Hoorn of Enkhuizen, maar bekommerde zich niet teveel om de topografische juistheid. Aldus bedacht hij soms zelf gebouwen en composities. Dit gebruik wordt aangegeven met het woord: Cappricio. Zijn grote voorbeeld was de schilder Cornelis Springer.”

Goed; als dit Amersfoort was (staat rechtsboven geschreven), waar was deze plek dan te vinden? Let op: links staat een stadspomp.
Reacties naar witteagnes@gmail.com

ZOEKPLAATJE (10)
Nog even een vervolg op het zoekplaatje in de Nieuwsbrief van juni en de reacties daarop. Behalve dit schilderij van Willem Noordijk bleek het OVF-lid Ben Helmich nog een ets (van J. de Goederen 1886-1945) in zijn verzameling te hebben van dezelfde locatie, met het onderschrift: ‘Oude huizen met de Joriskerk Amersfoort’. De overeenkomsten van beide afbeeldingen lijken volgens het OVF-lid te bevestigen dat het hier inderdaad gaat om de afbeelding van de achterzijde van de Breestraat begin vorige eeuw.

AGENDA
Dinsdag 17 september 2019; OVF-lezing; Inge De Bruyne: Alles gaat opperbest; wat oorlog met een familie doet. (max. 70 bezoekers)
Zaterdag 5 oktober 2019; St. Jorislezing. Joriskerk, aanvang `15.00 uur.
Dinsdag 15 oktober 2019; OVF-lezing; Josine Pouwels: Titia Bergsma en de vrouw in Japan (in kader van het thema van de Maand van de Geschiedenis Hij/Zij). (max. 70 bezoekers)
Dinsdag 29 oktober 2019; OVF-lezing in het kader van het Vathorstjaar; Jelle Hekman, Henk van den Broek en Edzo Bindels: De ontstaansgeschiedenis van Vathorst. Locatie i-Centrum Vathorst
Dinsdag 5 november 2019; OVF-lezing; Burchard Elias (t.g.v. publicatie boek) Amersfoort in beeld, 7 eeuwen stadsgeschiedenis. Locatie gebouw Amicitia, met om 19h00 een korte rondleiding. (max. 80 bezoekers)
Donderdag 28 november 2019; Uitreiking Jaarboek, Joriskerk, 17.00 uur.
Dinsdag 21 januari 2020; OVF-lezing; Dick Haver Droeze: De 100-jarige Frisia-woningen en de planontwikkeling van het Bergkwartier.
Dinsdag 18 februari 2020; OVF-lezing; Simon Groot: Leven en werken van de Amersfoortse musicus Joannus Tollius (1550-1628)
Tenzij anders vermeld worden de OVF-lezingen gehouden in Museum Flehite in Amersfoort, beginnen om 20.00 uur en zijn gratis toegankelijk voor leden van de OVF. Voor niet-leden bedraagt de toegangsprijs € 5,00. De zaal gaat open om 19.30 uur.

TENTOONSTELLINGEN
Kunsthal KAdE
(21 september 2019 t/m 12 januari 2020): One way ticket to Mars, leven op Mars volgens kunstenaars, vormgevers, architecten en wetenschappers.
Museum Flehite
(22 juni t/m 13 oktober): Collectie Vozyakov – Oude meesters (zie Nieuwsbrief juni)
Rondleidingen langs oude meesters van Vozyakov. De selectie uit de omvangrijke collectie van de gepassioneerde verzamelaar biedt inzicht in ruim drie eeuwen Europese kunstgeschiedenis. Onze rondleiders gaan dieper in op de verhalen en de symbolieken achter de werken uit de veelzijdige verzameling van Igor Vozyakov.
Praktische informatie
Donderdag 12 september, 3 oktober; Tijd: 15.00 – 16.00 uur.
Prijs: Deelname is gratis op vertoon van een entreebewijs. Reserveren: 033 – 2471100 (di t/m zo tussen 11.00 – 17.00 uur). Er kunnen maximaal 20 personen per rondleiding mee.
(22 juni t/m 13 oktober): Max Keuris Meesterverteller (zie Nieuwsbrief juni)
Fotograaf Friso Keuris is de zoon van Max Keuris. In de tentoonstelling over zijn vader zijn negen foto’s van zijn hand te zien. Friso Keuris geeft een rondleiding door de expositie op zaterdag 21 september, om 13.30 uur.
Aanmelden: De rondleidingen zijn gratis bij museumbezoek. Vooraf aanmelden is noodzakelijk en kan via info@museumflehite.nl. Er kunnen maximaal 15 personen per rondleiding mee.
(19 oktober 2019 t/m 26 januari 2020): Engelbert L’hoëst – 100
(19 oktober 2019 t/m 26 januari 2020): Armando
Mondriaanhuis
(17 maart 2019 t/m 15 september 2019): ‘Mon : fleur’ van Sally Pittman.
(25 september 2019 t/m 8 maart 2020): 25x25x25: 25 jaar Mondriaanhuis.
Wijkmuseum Soesterkwartier
Archief Eemland
(t/m 15 november): Foto’s uit het oeuvre van de Amersfoortse fotografe Conny Meslier. Zij maakte fotoreportages van o.a. het Stationsgebied die verschenen in het boek Contouren & Contrasten – Amersfoorters in hun veranderende omgeving (1988). De toegang is gratis.

NGV WERKGROEP LEZINGEN EN ACTIVITEITEN
Belangstellenden hartelijk welkom. Aanmelden is niet nodig en de toegang is gratis.
Zie www.ngv.nl/wwwAFT/
Zaterdag 14 september 2019 bijeenkomst PRO-GEN gebruikersgroep in Nijkerk.
Zaterdag 21 september 2019 bijeenkomst computergenealogie en genealogisch café in De Brug.
Donderdag 17 oktober 2019 lezing van Henk Feikema: Rust genealogie op historisch drijfzand?
Maandag 11 november 2019 afdelingsledenvergadering en tienminutenpraatjes.
Zaterdag 23 november 2019 Algemene Vergadering van de NGV in Driebergen.
Donderdag 12 december 2019 lezing van Sander van der Meer: Digitale nazorg.
Donderdag 23 januari 2020 lezing van prof. dr. Marijke van der Wal: Leerrijke mobiliteit: koopmanszoon Michiel Heusch op Italiëreis.