Nieuwsbrief september 2017

VAN HET BESTUUR

Nieuwe lid:
Gegevens verwijderd om privacy redenen.

Leden werven leden
In het kader van deze ledenwerfactie zal de Oudheidkundige Vereniging zichtbaar zijn en proberen met het aantrekkelijk aanbod van de vereniging nieuwe leden te werven.
Leden die willen helpen bij deze ledenwerfacties zijn van harte welkom. Op dit moment zijn de volgende activiteiten gepland:
Zaterdag 9 september, kraam tijdens de Open Monumentendag.
Zaterdag 30 september, 14.30 -16.00 uur, kraam tijdens Amersfoort Aangenaam.
Aanmelden bij de OVF-voorzitter jellehekman@xmsnet.nl of tel.nr. 06-22783912.

Website
Waarschijnlijk bent u al vertrouwd met onze vernieuwde website. Maar wist u dat u daar ook de inhoudsopgave van de Jaarboeken Flehite (sinds 2000), van de Kroniek (vanaf 1999) en van het Tijdschrift Flehite (1964-1999) kunt vinden? Zeker als u op zoek bent naar informatie over de historie van Eemland zijn dit goede hulpmiddelen. Kijk bij Publicaties/Downloads. Overigens, als u nog OVF-publicaties mist, dan kunt u daar ook vinden hoe u de missende uitgave kunt bestellen.


OVF-LEZING 19 SEPTEMBER 2017
De Amersfoortse industrie in de afgelopen eeuw” door Jan Carel van Dijk
Voor veel Amersfoorters spreken bedrijfsnamen als COVA, Bronswerk, Erdal, Meursing, Noack en Phoenix nog steeds tot de verbeelding. Het zien van mooie beelden met begeleidend commentaar zal dan zeker nostalgische gevoelens oproepen. Maar er waren en zijn nog veel méér bijzondere fabrieken in de Keistad. In de uitgebreide bloemlezing met unieke foto’s en zelfs enkele films komen ook daarvan de nodige aan bod.


OPEN MONUMENTENDAG
Zaterdag 9 en zondag 10 september is het weer Open Monumentendag. Het thema is dit jaar “burgers, boeren en buitenlui”. Bij de laatste Kroniek hebt u het informatieboekje voor dit evenement ontvangen.
Ook de St. Joriskerk is open tussen 14.30 en 17.00 uur. Om 15.00 en 16.00 uur kunt u deelnemen aan het Momentum, een kort meditatief moment, met bijbellezing, stilte en gebed. Muzikale medewerking wordt verleend door het vocaal ensemble Pavane, onder leiding van Joke Hooikammer.

WALDEMAR OTTO, BEELDEN UIT WORPSWEDE
Museum Flehite (28 oktober 2017 t/m 21 januari 2018)

In het najaar presenteert Museum Flehite in Amersfoort een tentoonstelling met sculpturen van Waldemar Otto, de Duitse kunstenaar die in het bekende kunstenaarsdorp Worpswede woont en werkt. Het werk van Otto is figuratief, maar is in de loop van de jaren steeds verder geabstraheerd.
Deze ontwikkeling is goed te zien in de expositie van Museum Flehite. Niet ver van de Duitse stad Bremen ligt het dorpje Worpswede. In deze schilderachtige omgeving
werd in 1889 de beroemde kunstenaarskolonie Worpswede opgericht, die sindsdien thuishaven is geweest van diverse belangrijke Duitse kunstenaars. Waldermar Otto is een van de hedendaagse kunstenaars die er sinds 1976 woont en werkt. Otto (Polen, 1929) vluchtte in 1945 met zijn ouders naar Duitsland en begon in 1948 met een studie beeldhouwen in Berlijn. Zijn eerste succes kwam in 1957 met de Preis der Großen Berliner Kunstausstellung. Hij heeft daarna met name in Noord-Duitsland naam gemaakt en diverse grootschalige projecten in Duitse steden gerealiseerd.
Waldemar Otto is een hartstochtelijk verdediger van de figuratieve beeldhouwkunst. Hij zoekt daarin voortdurend de menselijke maat, zowel naar vorm als inhoud. Al jaren legt hij zich toe op de torso. Hij kent de verhoudingen van het lichaam als geen ander en heeft geen model (meer) nodig. Hij beeldhouwt naar de natuur, maar modelleert vanuit het hoofd.
Otto werkt graag volgens een thematische ordening, die resulteert in series die hij ‘Werkgruppen’ noemt. Op deze wijze ontstaan series met namen als Torsi, Mensch und Mass en Gewandfiguren. Ook thema’s uit de klassieke oudheid en mythologie keren regelmatig terug.
Otto abstraheerde in de loop der jaren zijn onderwerpen. Zijn sculpturen ontwikkelden zich van Rodin-achtige gestalten naar steeds meer gestileerde vormen en figuren geïnspireerd op Constantin Brancusi en Jean Arp. De tentoonstelling Waldemar Otto – Beelden uit Worpswede in Museum Flehite toont deze ontwikkeling in een vloeiende lijn.
Buste Maureen Crowley (1967, brons, 59 cm)

WIJKMUSEUM SOESTERKWARTIER BESTAAT VIJF JAAR
Het Wijkmuseum Soesterkwartier, Sint Bonifaciusstraat 61 in Amersfoort bestaat vijf jaar en viert dit op zaterdag 9 september van 12.00 tot 16.00 uur. Dat gebeurt met een aantal oudhollandse kinderspellen die ter hoogte van de museumwoning plaats vinden. Die spellen variëren van hoepelen, hinkelen, steltlopen, hindernisbaan, springkussen en
verschillende balspellen. Hieraan kan door alle basisschoolleerlingen gratis worden meegedaan. Het evenement wordt door het orkest Coda muzikaal luister bijgezet en de straat zal kleurrijk worden versierd. In verband hiermee wordt de Sint Bonifaciusstraat voor alle doorgaand verkeer afgesloten.
In verband met deze activiteiten vervallen de gebruikelijke zaterdagse rondleidingen in het wijkmuseum.

WIE WEET?
In verband met een onderzoekje naar zeebaden aan de Zuiderzeekust bij Harderwijk, kwam ik het Boksteegje tegen. Ik woon in Amersfoort, dus ken de Bokkeduinen. Het is me duidelijk dat het verbandhoudt met duinen, maar de exacte betekenis van Bok of bokje kan ik niet achterhalen. Wie kan me helpen?
Willem Meijboom, wmeijboom@outlook.com

WEGH DER WEEGEN
Zoals u ongetwijfeld weet is deze historische weg tussen Amersfoort en Utrecht, die grotendeels samenvalt met de Amersfoortsestraat(weg), bekend geworden als de Wegh der Weegen, als uniek project ontworpen aan het eind van de Tachtigjarige Oorlog. De Wegh heeft als voorbeeld gediend voor diverse wegen in binnen- en buitenland, zoals de Zeestraat (tegenwoordig Scheveningseweg) tussen Den Haag en Scheveningen en Unter den Linden in Berlijn!

De Wegh der Weegen is in 1647 ontworpen door Jacob van Campen, schilder en architect (o.a. van het paleis op de Dam in Amsterdam) uit Amersfoort. De Wegh is in een aantal opzichten uniek, zowel door zijn geschiedenis als door zijn ontwerp. De aanleg van deze bijzondere, 11 km lange en in oorsprong kaarsrechte classicistische weg was een gezamenlijk initiatief van de stad Amersfoort en de Staten van Utrecht. Midden 1600 was er behoefte aan een betere verbinding tussen het kleine maar rijke Amersfoort en Utrecht.

De lijnrechte weg had een uitgesproken monumentaal karakter, met aan weerszijden drie rijen eikenbomen en langs de weg ruim bemeten bouwpercelen, bedoeld voor de aanleg van buitenplaatsen voor de stedelijke elite. In de loop van de tijd zijn helaas veel van de karakteristieken van de Wegh verloren gegaan.
(Meer informatie: wderw.nl of weghderweegen.nl)

De Stichting Wegh der Weegen, opgericht in 2013, organiseert in samenwerking met de Provincie Utrecht en de gemeenten Amersfoort, Soest, Zeist en De Bilt op 18 september a.s. een dialoogavond om samen in gesprek te gaan over ideeën en suggesties met betrekking tot de Wegh. Vragen die aan de orde komen zijn: Wat vindt u van de Wegh? Hoe ziet uw ideale Wegh er in de toekomst uit? Hoe kan deze worden verbeterd? Wat is de beleving en betekenis van de Wegh (voor verkeer of recreatie)? Wat zouden we moeten vermijden? Wat zijn verder uw ideeën over de Wegh wat betreft natuur, ruimte, herinrichting, stedenbouw, verkeerskunde, cultuurhistorie, monumenten, kunstuiting, ecologie, activiteiten, e.d.?

U wordt uitgenodigd om over deze vragen in gesprek te gaan op maandag 18 september 2017 in Kontakt der Kontinenten, Amersfoortsestraat 20, 3769 AS Soesterberg.
Aanvang 19.30 uur (inloop vanaf 19.00 uur), einde 21.30 uur (met een drankje na afloop).
Gaarne aanmelding van deelname via ons mailadres 18sep@wderw.nl.

EXTRA RONDLEIDINGEN KAMP AMERSFOORT
Kamp Amersfoort biedt op zaterdag 9 en zondag 10 september gratis rondleidingen aan. De rondleidingen starten om 13:30 uur en duren ongeveer anderhalf uur. Een gids neemt de deelnemers mee langs historische plekken en restanten op en rond het terrein van het voormalige concentratiekamp. Vooraf aanmelden is niet nodig. In het kader van Open Monumentendag is het bezoekerscentrum beide dagen geopend van 13:00 tot 17:00 uur.
Kamp Amersfoort was een van de belangrijkste concentratiekampen in Nederland tijdens de Tweede Wereldoorlog. Meer dan 35.000 Nederlanders werden er vastgezet. In de omgeving van het kamp, dat berucht was vanwege de terreur die er heerste, werden meer dan driehonderd gevangenen, veelal verzetsmensen, gefusilleerd. De nazi’s voerden tienduizenden gevangenen door naar kampen in Duitsland, waar velen alsnog om het leven kwamen.

AGENDA
Dinsdag 19 september 2017: Jan Carel van Dijk: De Amersfoortse industrie in de afgelopen eeuw,
Dinsdag 17 oktober 2017: Jos Bazelmans: Het geluk van Jos Bazelmans (over het gevonden “oerbos”) (Maand van de Geschiedenis, thema: Geluk). Locatie nog niet bekend.
Donderdag 23 november 2017: Presentatie Jaarboek Flehite 2017 in de Joriskerk.
Vrijdag 13 april 2018: Brongerslezing in RCE. Spreker Luc. Panhuysen.

De OVF-lezingen – tenzij anders vermeld – worden gehouden in Museum Flehite, beginnen om 20.00 uur en zijn gratis toegankelijk voor leden van de OVF. Voor niet-leden bedraagt de toegangsprijs € 3,50.

Vanaf september 2017 zullen de OVF-lezingen gehouden worden op de derde dinsdag van de maand in plaats van de tot dusver gebruikelijke laatste dinsdag van de maand.

Uiteraard is ieder van harte welkom bij de lezingen. Maar gezien de ervaringen van de laatste kerenen met het oog op de beveiliging van het museum moet u er rekening mee houden dat te laat komen
bij de lezingen betekent dat u voor een dichte deur komt te staan. We sluiten de deur om 20.00 uur.
In principe is er vrije inloop, maar onder andere in verband met de brandveiligheid is de maximale zaalcapaciteit 80 personen. Heel af en toe dreigt dit maximum overschreden te worden. Toegang vindtdan plaats in volgorde van binnenkomst.

TENTOONSTELLINGEN
Museum Flehite (t/m 21 oktober): Gerard Hordijk, Buurman en vriend van Piet Mondriaan
Museum Flehite (28 oktober 2017 t/m 21 januari 2018): Waldemar Otto, beelden uit Worpswede.
Museum Flehite (t/m 29 oktober in het open depot): Piet Jonkman (1948, Groningen) toont zijn verzameling bouwplaten van Amersfoortse gebouwen.
Mocht u er nog meer kennen, dan houdt hij zich aanbevolen voor nadere informatie.

Wijkmuseum Soesterkwartier: Gezondheidszorg toen en nu.
Archief Eemland: Van Werk- tot Broedplaats. Werken en Wonen in het Eemkwartier
Rietveldpaviljoen (16 september 2017 t/m 8 januari 2018): De Stijl voorbij, Gerrit Rietveld en de jaren vijftig.
KAdE (1 oktober 2017 t/m 7 januari 2018): Solotentoonstelling Maria Roosen: “VUUR”
Maria Roosen (1957, Oisterwijk) exposeert van 1 oktober 2017 t/m 7 januari 2018 in Kunsthal KAdE in Amersfoort. In de solotentoonstelling VUUR toont zij nieuw en oud werk. Maria Roosen maakt beelden, tekeningen, aquarellen en installaties in verschillende materialen waaronder eieren, citroenen, granaatappels, zeep, glas, wol en hout. Het maakproces, het vakmanschap en het ambachtelijke zijn voor haar even belangrijk als het uiteindelijke resultaat.

HISTORISCH CAFE
De erfgoedorganisaties van Amersfoort organiseren iedere tweede donderdag van de maand het Historisch Café. Iedereen die zich (vakmatig) bezighoudt met de geschiedenis van Amersfoort en omgeving is dan van harte welkom in Museum Flehite tussen 17.00 en 18.00 uur. Omstreeks 17.30 uur zal een rondje langs de partners worden gehouden om aan elkaar te vertellen waarmee elk bezig is.
Het komende HC is op 14 september a.s. Max Cramer verzorgt dan een terugblik op de Open Monumentendagen (9 en 10 september).

NGV WERKGROEP LEZINGEN EN ACTIVITEITEN
Belangstellenden hartelijk welkom. Aanmelden is niet nodig en de toegang is gratis.

Zaterdag 16 september 2017 Genealogisch café en computermiddag.
Woensdag 18 oktober 2017 spreekt Jan van Holsteyn over Verborgen verleden.
Donderdag 16 november 2017 algemene ledenvergadering en John Boeren spreekt over “De 25 gouden regels voor de genealoog”.
Zaterdag 25 november 2017 Algemene Vergadering van de NGV in Driebergen.
Woensdag 13 december 2017 nog niet bekend.

LEZINGEN GILDE AMERSFOORT
Leden van de OVF kunnen – zonder introducées en voor zover er plaats is – de lezingen bijwonen. Graag wel van tevoren aanmelden bij lenske.jonker@gmail.com
Maandag 11 september 2017: Mondriaan en De Stijl, Jacques Koekkoek,
Gerfkamer/St. Joriskerk, 14.00-16.00 uur (inloop vanaf 13.30 uur; na afloop borrel in het Filmhuys).
Dinsdag 10 oktober 2017: Bewoners van het Huis met de Paarse Ruitjes (over
Benjamin Cohen en de zusters van OLV), Joost Morel en Giel van der Spelt, Filalethes, 14.00-16.00 uur.
Vrijdag 20 oktober 2017: Bollenburg, Jojanneke Clarijs, Filalethes, 14.00-16.00 uur.
Donderdag 8 februari 2018: De Joden in Amersfoort, Jan Eysbouts, Gerfkamer/Joriskerk, 14.00-16.00 uur.
Begin april 2018: Architect Van der Tak, Max Cramer.