Nieuwsbrief november 2010

PRESENTATIE JAARBOEK FLEHITE

Op donderdag 11 november a.s. zal tijdens het Historisch Café het Historisch Jaarboek Flehite 2010 worden gepresenteerd. Plaats Museum Flehite. Aanvang 17.00 uur.

Het Jaarboek Flehite verschijnt voor het eerst volledig in kleur. De Stichting Flehite Publicaties heeft het voornemen om het Jaarboek voortaan in deze vorm te gaan uitgeven.

André Clazing geeft inzicht in de geschiedenis van de Amersfoortse leerlooierijen. Hij doet dit naar aanleiding van archeologisch onderzoek op een terrein aan de Westsingel, waar in 2008 een oude bioscoop werd gesloopt.

Verder schrijft Henk van der Lee over de Amersfoortse uitgeverij van jeugdboeken J. Valkhoff. Zijn artikel is rijk geïllustreerd en voorzien van een uitgebreide bronvermelding en boekenlijst.

Daarna geeft Francien Snieder een beschouwing over het opvallende feit dat Amersfoort heel lang een agrarisch karakter heeft behouden. De bouw van de tweede stadsmuur was mede bedoeld ter bescherming van de boerenbedrijven.

Dan volgt een artikel van Gerard Raven over de gereformeerde kerkbladen van 1917-2000. Tenslotte behandelt Johan Teters 30 jaar binnenstadsvernieuwing in Amersfoort van 1945-1975.

De vaste rubrieken zijn de jaaroverzichten van het gemeentelijk Bureau Monumentenzorg Amersfoort en de afdeling archeologie van de gemeente Amersfoort, drie boekbesprekingen en een overzicht van historische publicaties betreffende Amersfoort en de regio Eemland, verschenen in 2009.

Leden van de OVF ontvangen het Jaarboek als onderdeel van hun lidmaatschap. Om kosten van verzending te besparen stelt het bestuur het zeer op prijs als de leden tijdens de presentatie

alvast hun boek – en dat van kennissen die de presentatie niet kunnen bijwonen – komen halen.

OPROEP 1


De Evenementencommissie is op zoek naar versterking. Wilt u meedenken over lezingen en excursies en actief meedoen met de organisatie hiervan, neem dan contact op met bestuurslid Henk van Tilburg, info@cultuurverhalen.nl.

LEZING 150 JAAR AMERSFOORTSE INDUSTRIE

Jan Carel van Dijk hoopt dit onderwerp te behandelen tijdens de OVF-lezing op dinsdag 30 november 2010. Onder andere aan de hand van zogenoemde “memorabilia” laat hij een groot aantal hoogtepunten zien van de Amersfoortse industrie in de afgelopen 150 jaar. De powerpoint-dia’s en het verhaal worden afgewisseld met enkele bijzondere multimedia elementen, zoals een verrassende 16mm geluidsfilm van massaproductie in de Keistad direct na de Tweede Wereldoorlog.

De lezing vindt plaats in Museum Flehite

HET VERLEDEN VAN UTRECHT.

Mede dankzij de inspanningen van velen van u zijn de Utrechtse regiocanons tot stand gekomen. Zoals u waarschijnlijk weet, vormen onderwerpen uit de regiocanons de basis voor de tv-serie Verleden van Utrecht. Daarvan heeft Landschap Erfgoed Utrecht i.s.m. RTV Utrecht in 2008 en 2009 al twee series gemaakt.

Op zaterdag 16 oktober is de derde serie van start gegaan met tien nieuwe afleveringen. De serie begint met een ‘making of’ als voorproefje. Onderwerpen die verder in de serie aan de orde zullen komen: Dorestad, bisschop Ansfried, heksenvervolging, de oprichting van de universiteit, tabaksteelt, Woerden in het rampjaar 1672, Belle van Zuylen, kinderarbeid in Veenendaal en crisis in Zeist. De uitzendingen zijn vanaf 16 oktober tien weken lang elke zaterdag om 7.20 uur ’s ochtends, met daarna elk uur een herhaling.

De serie Verleden van Utrecht werd financieel mogelijk gemaakt door de Schatkamer van de Provincie Utrecht, K.F. Heinfonds, VSBfonds, Prins Bernhard Cultuurfonds Utrecht, Leenheren van het Sticht, Elise Mathildefonds, Universiteit Utrecht.

HISTORISCHE KRING HOOGLAND.

De Historische Kring Hoogland en Jong Hoogland brengen op 21 november een boek uit over de geschiedenis van de jongerenverenigingen. Namen als JBTB, MBA en KPJ zijn nu vergeten, maar oudere Hooglanders bewaren er goede herinneringen aan. Er is een goede kans dat zij zichzelf of een familielid tegenkomen.

Intekenen

Een echte Hooglander wil dit bijzondere boek natuurlijk hebben. Het kost slechts €10,-. En wat dacht u van familie en vrienden, ook die uit Hoogland zijn weggetrokken? Een leuk

cadeau!

Leden van de Historische Kring Hoogland krijgen de uitgaven traditiegetrouw (de contributie is €12,50 per jaar). Wie verder zeker wil zijn van een of meer boeken kan hierop intekenen. Dat kan door het gewenste aantal tientjes over te maken op rekeningnummer 123 060 028 van de Historische Kring. Vermeld wel het bezorgadres, want dit komt anders niet door bij overschrijving. Er wordt bezorgd binnen de gemeente Amersfoort. Als het boek moet worden opgestuurd binnen Nederland is €2,50 extra nodig.

DE GOUDEN EEUW VAN RAVAGE (tot 2 januari 2011 in Museum Flehite)

Museum Flehite staat dit najaar in het teken van de Gouden Eeuw van RAVAGE, een spectaculaire presentatie van werk van het multidisciplinaire kunstenaars/ontwerpers duo Rameckers en Van Geuns (RAVAGE).
Het museum beleeft met deze tentoonstelling een primeur, want nooit eerder was er in
Nederland zo’n grote ‘show’ van dit befaamde duo.

RAVAGE werd in 1972 opgericht door Rameckers en Van Geuns. Het duo studeerde destijds samen aan de kunstacademie in Arnhem. Inmiddels onderscheidt RAVAGE zich al bijna 4 decennia door een eigenzinnige, prikkelende en eclectische beeldtaal. Inspiratie wordt gevonden in de beeldende kunst van het verleden, maar RAVAGE staat met beide benen in de eigen tijd en bezit tegelijkertijd een visionaire blik op de (vormgeving van de) toekomst.
RAVAGE verwierf al snel een internationale reputatie met hun eclectische houding ten opzichte van de beeldende kunst en vormgeving. RAVAGE exposeerde veelvuldig in het buitenland. Met name in Parijs en New York maakte RAVAGE furore.Rijk oeuvre
Zonder zich iets aan te trekken van de traditionele grenzen tussen de kunstdisciplines,
ontwerpt RAVAGE onder meer: serviesgoed (onder andere voor Villeroy & Boch), glaswerk,
kleding, meubels, stoffen, bedlinnen (label: Van Dyck by Ravage), lampen en horloges (Swatch).
RAVAGE is onorthodox en moeilijk in categorieën onder te brengen. De vrije positie, de open houding ten opzichte van trends en ontwikkelingen en de grenzeloze creativiteit maken RAVAGE tot een oorspronkelijk en boeiend fenomeen.
RAVAGE was als mentor van groot belang voor jonge, talentvolle kunstenaars. Viktor & Rolf en Job Smeets (Studio JOB) zijn de bekendste (mode)ontwerpers die stage liepen bij RAVAGE in Frankrijk.
Museum Flehite heeft RAVAGE carte blanche gegeven om in alle museumzalen multidisciplinaire installaties te vervaardigen. De kunstenaars hebben daarvoor ook gebruik mogen maken van de museumcollectie.


RAVAGE in het museum
RAVAGE laat zich in Museum Flehite inspireren door de (Amersfoortse) Gouden Eeuw.
Werk van schilders als Jacob van Campen, Matthias Withoos of Paulus Bor vormt de inspiratiebron voor ensembles die speciaal zijn ontworpen. Werken uit de museumcollectie worden hierin zelfs geïntegreerd.
RAVAGE heeft grote belangstelling voor geschiedenis. Rond belangrijke historische figuren worden tentoonstellingen gemaakt, zoals afgelopen voorjaar Napoleon centraal stond in een tentoonstelling in Chateauroux. In Amersfoort is de aandacht onder andere gericht op staatsman Johan van Oldenbarnevelt (1547-1619)DE GOUDEN EEUW VAN RAVAGE is door het hele museum heen te zien, of beter gezegd: te ondergaan. Alle ruimtes mochten gebruikt worden: van entree tot en met het trappenhuis. Dat maakt de tentoonstelling tot een spannende ontdekkingstocht voor jong en oud.

De Gouden Eeuw van RAVAGE kwam tot stand dankzij bemiddeling van Galerie Quintessens in Utrecht

FOLLOW AN ARCHIVE’-DAG op 12 november 2010Op vrijdag 12 november is er op Twitter een ‘Follow an Archive’-dag. Dat is een activiteit op de hele wereld waarbij mensen op die dag via Twitter aangeven welk archief hun favoriet is. Ook Archief Eemland doet hier aan mee. Wilt u ook meedoen maar hebt u nog geen Twitteraccount, dan kunt u zich hiervoor aanmelden via http://twitter.com. Zodra u dit gedaan hebt kunt u verschillende organisaties en individuen volgen, zoals de OVF. Het Twitteraccount van de OVF is http://twitter.com/HistAmf.Wilt u aan Archief Eemland ‘uw stem’ geven? Dan kunt u op 12 november, de hele dag, een twitterbericht (‘tweet’) versturen met in elk geval de volgende tekst:

@Archief_Eemland #followanarchive.Ons bestuurslid Henk van Tilburg heeft een filmpje gemaakt voor Archief Eemland in het kader van de ‘Follow an Archive’-dag.

STAMBOOMONDERZOEKERS KOMEN MET NIEUWE SITE


De interessegroep Genealogie van de HCC heeft een nieuwe website. Sinds de fusie met de Genealogische Computer Vereniging onderhield men een tweetal websites. De een met typisch verenigingsnieuws en een tweede met genealogische nieuwtjes en ontwikkelingen op computergebied. Dat schiep onduidelijkheid vond het bestuur, reden waarom de twee sites nu zijn vervangen door één geheel nieuwe.Volgens Cees Heystek, voorzitter van hcc!genealogie is het altijd de bedoeling geweest van de vereniging om informatie zoveel mogelijk op een plek te concentreren. Voor de stamboomonderzoeker en de leden is dat veel gemakkelijker. “Sommige toepassingen lenen zich overigens niet altijd om in een nieuwe website te integreren. Wij onderhouden al jaren de site stamboom.nl waaraan genealogen hun informatie kunnen aanleveren. Het voordeel daarvan is dat je de hele site kunt doorzoeken op namen die jou interesseren, maar door anderen is aangeleverd. Deze site bevat ruim een miljoen namen. De informatie voor deze site wordt door geïnteresseerden aangeleverd in het zogenaamde GedCom-formaat. Dat is een formaat dat nagenoeg ieder genealogisch computerprogramma gebruikt om bijvoorbeeld informatie uit het ene programma over te brengen naar een ander programma.” Daarnaast bestond bij HCC!genealogie de behoefte om haar eigen website qua uiterlijk aan te laten sluiten bij de huisstijl van de Hobby Computer Club (HCC).


Behalve nieuws over stamboomonderzoek en de beschikbaarheid van gegevens op een veelheid aan websites, biedt de nieuwe site ook informatie over computerprogramma’s, hoe een onderzoek naar de eigen familie historie te starten en waar men archieven en historische-, geschied- en heemkundige verenigingen kan vinden.Meer informatie over hcc!genealogie is te vinden op http://genealogie.hcc.nl en op www.twitter.com/hccgenealogie

RODE KRUIS AMERSFOORT 100 JAAR.

Rode Kruis Amersfoort bestaat 100 jaar en organiseert daarom op maandagvond 22 november 2010 een bijzonder benefietdiner. De opbrengsten daarvan zullen geheel ten goede komen aan de inwoners van Amersfoort d.m.v. Rode Kruis hulpprojecten..

De tijden zijn als volgt: 18.00 – 18.30 ontvangst, 18.30 – 23.00 diner.

Plaats van handeling: Leerhotel “Het Klooster” aan de Daam Fockemalaan 10.

Voor het diner willen we stoelen verkopen. Het liefst natuurlijk met complete tafels van 10 tegelijk. De prijs van een enkele stoel bedraagt € 75,- inclusief een gastronomisch viergangen diner, wijnarrangement of frisdranken en koffie ter afsluiting.

Gedurende de feestelijke avond zal het gerenommeerde veilinghuis Christie’s een aantal geschonken kunststukken en antiquiteiten veilen en de opbrengst daarvan wordt uiteraard toegevoegd aan de via het diner verkregen gelden.

Ook zal het eerste exemplaar van het jubileumboek “Honderd Jaar Rode Kruis Amersfoort 1910 – 2010” van de hand van Jan Carel van Dijk aangeboden worden aan de burgemeester. Daarna is het boek (60 pagina’s geheel in kleur, uitvoering gebonden met harde kaft en formaat 226 x 200 mm) uiteraard ook voor anderen beschikbaar voor het lage bedrag van € 9,95. Eerste gelegenheid direct na afloop van het diner, daarna in de boekhandel.

Inlichtingen en/of boekingen: info@rodekruisamersfoort.nl

OPROEP 2

Wie van de leden wil zich inzetten voor het doen van onderzoek naar de sport in Amersfoort? Er is over dit onderwerp van alles te vinden in een aantal standaardwerken over de geschiedenis, maar een samenhangend overzicht ontbreekt.

Belangstellenden kunnen contact opnemen met Mik Borsten (mikborsten@gmail.com).

AGENDA (zie ook het programma van de NGV in deze nieuwsbrief)

11 november; Historisch Café in Museum Flehite. Presentatie Jaarboek Flehite 2010

30 november; lezing J. C. van Dijk: Amersfoortse Industrie. Locatie: Museum Flehite.

Voor meer informatie zie elders in deze Nieuwsbrief

25 januari 2011, 20.00 uur (Museum Flehite): lezing ‘1611 – Mariënhof: van klooster tot weeshuis’In 2011 is het vierhonderd jaar geleden dat de Staten van Utrecht goedkeuring verleenden voor de overdracht van kloostercomplex Mariënhof aan het Burgerweeshuis. Spreker is Dick van Wees, auteur van het boek ‘Het Burgerweeshuis van Amersfoort’.’
22 februari 2011, 20.00 uur (Museum Flehite): lezing ‘De Heiligenberg’ De Heiligenberg is een opvallend steile en solitaire heuvel naast de Heiligenbergerbeek. Over het ontstaan van de heuvel doen boeiende sagen de ronde. Van een voormalig klooster op de heuvel zijn uit historische bronnen wat gegevens bekend. In de lezing van Wim de Gans zal vooral worden ingegaan op aardkundige aspecten betreffende het ontstaan van de berg en naast gelegen beek. Daarnaast zullen mogelijke discrepanties tussen sage, historie en aardkunde worden aangestipt.’

31 maart 2011 Ledenvergadering Oudheidkundige Vereniging.

LEDENMUTATIES

Overleden:

Gegevens verwijderd om privacy redenen.

HISTORISCH CAFE

U bent op donderdag 11 november 2010 vanaf 17.00 uur weer welkom op het Historisch Café van Archief Eemland en partners. Het Historisch Café vindt op deze datum plaats in Museum Flehite, Westsingel 50 in Amersfoort.

Tijdens deze bijeenkomst zal het Historisch Jaarboek Flehite 2010 worden gepresenteerd, dit jaarboek verschijnt voor het eerst volledig in kleur. André Clazing, één van de auteurs van het jaarboek, zal een korte toespraak houden over de geschiedenis van de Amersfoortse leerlooierijen, naar aanleiding van archeologisch onderzoek op een terrein aan de Westsingel.
Het belooft een bijzondere bijeenkomst te worden.

De volgende bijeenkomst staat gepland voor 9 december 2010 in De Drie Ringen.

Afdelingsbijeenkomsten NGV Werkgroep Lezingen en activiteiten

Alle bijeenkomsten, mits anders vermeld, vinden plaats in zaal 8 van het Kerkelijk Centrum “De Brug”, Schuilenburgerweg 2, 3816 TB in Amersfoort.

Alle middagbijeenkomsten beginnen om 14.00 uur en de avondbijeenkomsten beginnen steeds om 20.00 uur. De zaal is ’s middags open vanaf 13.00 uur en ’s avonds vanaf 19.00 uur zodat u in de gelegenheid bent om met de leden van het bestuur of andere aanwezigen van gedachten te wisselen onder het genot van een kopje koffie of thee. De gebruikte consumpties zijn voor eigen rekening. Recht tegenover de entree kunt u zelf de consumpties bestellen. De PR medewerker(s) van onze afdeling verzorgen een informatietafel. Al onze bijeenkomsten zijn voor iedereen, leden van de NGV en belangstellenden, vrij toegankelijk.

Dinsdagavond 16 november 2010 is er een afdelingsledenvergadering. Aansluitend een lezing over “De Familie Stichting Schu-y-i-ij-t bestaat 25 jaar!” door de heer Jan Schuit.

Zaterdagmiddag 11 december 2010 (14.00 uur) lezing door dhr. P. M. Kernkamp, gemeentearchivaris van Wageningen, over “Het nut van (het archief van) het Nut – Maatschappij tot nut van het algemeen”. Plaats: stadhuis Wageningen, Markt 22, 6701 CZ Wageningen.

Dinsdagavond 14 december 2010 (20.00) houden ds. B. Prinsen en de heer W. van Maren, voorzitter van de NGV-afdeling Amersfoort e.o., in Museum Flehite een lezing over de ”memorietafel van Van Schaijck”. Toegang gratis. Deze lezing wordt samen met Museum Flehite georganiseerd.

Op zaterdag 15 januari 2011 spreekt dhr. Hennie Kok over de lotgevallen van Twentse dienstplichtigen (1811-1813) ten tijde van Napoleon.

Zowel leden van de NGV als niet-leden kunnen zich registreren op de website van de NGV (www.ngv.nl). Zie op de homepage aan de rech­ter­kant: “Bent u nog niet geregistreerd? Registreer u nu!” Niet-leden van de NGV kun­nen zich registreren als gast. Het registreren kost niets en geeft geen verplichtingen. Na registratie hebt u wel meer mogelijkheden om gebruik te maken van de faciliteiten van de website.