Nieuwsbrief mei 2021

Van het bestuur

Verkiezing “Club van het Jaar”
Ons lid Jan Elzen heeft de OVF genomineerd voor de verkiezing “Club van het Jaar”. Het bestuur waardeert dit initiatief. Indien u ook tevreden bent over het Historisch Jaarboek, het kwartaaltijdschrift De Kroniek, de maandelijkse Nieuwsbrief en het feit dat we in dit coronajaar doorgegaan zijn met organisatie van lezingen tijdens de Zomerschool, de films van deze lezingen en het digitale aanbod van lezingen, stem dan op de OVF.
U kunt uw stem uitbrengen via deze link: clubvanhetjaar


Ledengroei: op naar de 750 leden!
Sinds 2017 houdt de OVF zich héél actief bezig met ledenwerving. In het afgelopen coronajaar kon die niet of nauwelijks plaatsvinden. Maar in deze coronaperiode nam ons ledental tóch toe.
Hieronder de groei in de afgelopen jaren:
2017: 553
2018: 578
2019: 615
2020: 689
We hopen dit jaar ons 750ste lid te mogen begroeten. Het ledental stond op 1 mei op 736.


Twee OVF-leden kregen op 26 april jl. een lintje
De heer Max Cramer, tot voor kort hoofd van de Afdeling Monumentenzorg van de gemeente Amersfoort en onder meer adviseur van het OVF-bestuur, werd Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.
Mevrouw Ina Prinsen-Pieneman, onder meer actief bij de Oecumenische Maaltijdgroep in buurtcentrum Het Klokhuis, de Stichting Russisch Ereveld en de Stichting Schuldhulpmaatje Amersfoort, werd lid in de Orde van Oranje-Nassau.

OVF-activiteiten

Virtuele wandeling: ‘De zorg voor de arme luyden in de Amersfoortse binnenstad’

Op 12 mei, de verjaardag van Florence Nightingale, wordt overal ‘De dag van de zorg’ gevierd. Ter gelegenheid hiervan presenteert de OVF binnenkort een virtuele wandeling langs plekken in de Amersfoortse binnenstad waar zieken en zwakken door de eeuwen heen werden opgevangen en verzorgd. Van oudsher heeft deze zorg een eigen plek ingenomen in de Amersfoortse binnenstad en bijzonder historische erfgoed nagelaten. Al wandelend door de stad wekken de Eemfilmers en verteller Ed van der Veer voor OVF-lid Nelleke Visscher het verhaal van ‘de zorg voor arme luyden’ weer tot leven!
Binnenkort is de digitale wandeling klaar en te bekijken op de website van de OVF en in de volgende nieuwsbrief. Hieronder vindt u alvast een korte introductie.https://www.youtube.com/embed/fKaToZOfmDk?feature=oembedIntroductie virtuele wandeling over de zorg in Amersfoort.


Virtuele fietstocht: Geschiedenis van de Isselt

Trudy de Mooy en Sjoerd Hekking bereiden momenteel een virtuele fietsexcursie voor over de geschiedenis van De Isselt. De tocht door dit deel van Amersfoort zal een route opleveren die u zelf kunt gaan fietsen. Nadere berichten volgen!


Juni
Juni is voor de OVF excursiemaand. Mogelijk worden er nog virtuele excursies georganiseerd, onder andere staat er nog altijd een excursie op stapel langs de Frisiawoningen in het Bergkwartier. Nadere berichten volgen!


Lezingen (onder voorbehoud)

7 september 2021
Deze avond wordt, indien mogelijk, georganiseerd in de Elleboogkerk. Drie sprekers lichten het verhaal over Kattenbroek toe.

Fons Asselbergs
Fons Asselbergs zal ingaan op de periode die voorafging aan Kattenbroek en wat Kattenbroek mogelijk maakte.

Asselbergs was bijna vijftien jaar lang (tot 1993) wethouder in Amersfoort. Hij is een van de bestuurders geweest die in de jaren tachtig van de vorige eeuw architectuur en stedenbouw in Amersfoort nieuwe impulsen heeft gegeven.

Vanuit de actiegroep TABAK (‘t Amersfoorts Binnenstad Aktie Komitee) kwam hij voor de PvdA op belangrijke posities in de gemeenteraad terecht. Asselbergs was onder andere betrokken bij grote projecten als Zielhorst-Etalage, Kattenbroek en het CSG.

Ashok Bhalotra
Voorafgaand aan Kattenbroek is een competitie gehouden om te komen tot een verantwoorde keuze van een extern stedenbouwkundig bureau voor een nieuwe grote uitbreidingswijk in Amersfoort-Noord. Op basis van een presentatie in de Elleboogkerk (1986), waar een schets werd getoond met als inspiratie een schilderij van Kandinsky, kwam Kuiper Compagnons als winnaar uit de bus.

Directeur van Kuiper Compagnons destijds was Ashok Bhalotra. Hij zal deze avond zijn toenmalige plan toelichten.

Henk van den Broek was de destijds jonge directeur van de SCW. Hij zal de rol van een ontwikkelende corporatie toelichten en de betekenis daarvan voor de totstandkoming van relatief veel sociale woningbouw in Kattenbroek tegen de achtergrond van landelijke ontwikkelingen.

Oktober
Aandacht voor sociale werkgelegenheidsprojecten in Amersfoort n.a.v. het thema van de Maand van de Geschiedenis 2021: Aan het werk.
 
November
Uitreiking Jaarboek Flehite 2021.

Nieuws

Stichting Levende Historie zoekt nieuwe spelers

Bent u op zoek naar een nieuwe uitdaging of zinvolle vrijetijdsbesteding en heeft u interesse in de geschiedenis van Amersfoort? Dan is dit uw kans!

Stichting Levende Historie zoekt spelers voor het uitbeelden van het dagelijks leven in het Amersfoort van ca. 1600 (Burgerweeshuis) en 1907 (Mannenzaal), in de maanden juli en augustus.
Ook voor spel op andere locaties in onze historische binnenstad zoeken wij vrijwilligers.

Wat ga je doen?
De rolspelers, in kostuums van die tijd, maken gebruik van de oude gebruiksvoorwerpen en verhalen en kruipen zo in de huid van personen uit het verleden. Op deze manier komt voor de bezoeker onze historische binnenstad op verschillende plaatsen weer tot leven. Het is voor zowel jong als oud een leuke en educatieve belevenis!

Gevraagde kennis en vaardigheden
Voor het Burgerweeshuis zoeken we jeugdigen en volwassenen. Vooral voor de Mannenzaal zoeken we met spoed wat oudere heren en verder is iedereen welkom voor nieuw te ontwikkelen spelsituaties op andere locaties.

Voor meer informatie:
Levende Historie – Het dagelijkse leven in het Burgerweeshuis (1600) & Mannenzaal (1907) in Amersfoort

Carla Nonkes tel: 06-18545127 cnonkes@gmail.com (Burgerweeshuis)
Annelies Roozen tel:06-15002836 jecroozen@hotmail.com  (Mannenzaal en algemeen)


Op 7 april 2021 werd het 17e eeuwse schilderij Gezicht op Amersfoort van Matthias Withoos zorgvuldig ingepakt en door kunsttransporteur POT overgebracht naar het restauratieatelier van CC NL. Hoe dat in zijn werk ging kunt u bekijken in deze video (klik op de link): Kunsttransport Gezicht op Amersfoort.

De komende maanden wordt het werk hier eerst grondig onderzocht met behulp van röntgen-, infrarood- en microscopisch onderzoek, waarna het grondig wordt gereinigd en gerestaureerd. Conservator Onno Maurer vertelt over de achtergrond van de restauratie in deze video (klik op de link): Onno Maurer over restauratie Gezicht op Amersfoort

De restauratie is mede mogelijk gemaakt door steun van Stichting Fonds Bos/OVF.


Ook interessant… 

Podcasts van het Utrechts Archief over het Rampjaar 1672

Bij het Utrechts Archief zijn diverse podcasts te beluisteren die het Rampjaar 1672 vanuit verschillende invalshoeken belichten.
Klik hier voor meer informatie


Rampliederen via livestream vanuit de St. Aegtenkapel, 29 mei 2021

Camerata Trajectina brengt een cd uit met rampliederen. Op 29 mei wordt met een livestream concert de cd ‘Treur Nederland, rampliederen door de tijden heen’ gepresenteerd vanuit de Sint Aegtenkapel in Amersfoort.

Voorafgaand aan het concert geeft Lotte Jensen een lezing over haar onderzoek naar de opgenomen liederen. Het eerste exemplaar wordt aangeboden aan deltacommissaris Peter Glas.
U kunt kaartjes kopen voor het concert, de lezing of allebei. En natuurlijk kunt u dan ook meteen de cd aanschaffen voor een speciale prijs.