Nieuwsbrief mei 2013

VAN HET BESTUUR

Nieuwe leden
Gegevens verwijderd om privacy redenen.

Koninklijk onderscheiden
H.G. Mijnders

Excursie naar Bennekom en Nijmegen (zaterdag 15 juni 2013)

ALS U MEEWILT, MELD U DAN SNEL AAN! WE MOETEN BINNENKORT BESLISSEN OF DE EXCURSIE AL OF NIET DOORGAAT

Onze excursie gaat in 2013 naar het Kijk- en Luistermuseum in Bennekom en naar Museum Het Valkhof en de Ottoonse kapel in Nijmegen.

In Nijmegen worden we rondgeleid door niemand minder dan Anton van Hooff, deskundige op het gebied van de Oudheid. Hij publiceerde onder meer over Marcus Aurelius, Athene, Nero & Seneca en Caesar. Hij schrijft voor diverse kranten en tijdschriften en hij geeft lezingen over onderwerpen uit de klassieke geschiedenis.
Vertrek om 9.15 uur en terugkeer om 17.30 uur aankomst in Amersfoort. U gaat toch ook mee?
De OVF-excursie is alleen voor OVF-leden en gaat door bij 35 aanmeldingen. De kosten bedragen € 45,- per persoon. Uw inschrijving is pas geldig zodra uw betaling binnen is. Met opgave van redenen is 100 % terugstorting mogelijk tot 18 mei, 50 % tot 1 juni, 0 % vanaf 1 juni.


Maand van de Geschiedenis
Het thema van de Maand van de Geschiedenis is dit jaar “Vorst en volk”. In dat kader zijn wij op zoek naar leden die iets kunnen vertellen over (Europese) vorstenhuizen, waaronder uiteraard onze Oranje-vorsten. Ook zij die verzamelingen hebben en die graag willen tonen en/of er over vertellen nodig ik graag uit dat bij mij kenbaar te maken (P. Jonkman, p.jonkman@kpnmail.nl; 033-4652834)

PRIJSVERLAGING
Het boek Kamp Amersfoort – de bevochten nalatenschap van de Tweede Wereldoorlog is sinds kort in prijs is verlaagd naar € 17,50 (was € 22,50).
Auteur: C. Biezeveld, 404 pp, ISBN: 9789087881375, Uitgave BDU.


AGENDA (zie ook het programma van de NGV in deze nieuwsbrief)

Dinsdag 28 mei 2013 E.J. Vinkhuysen (oud res. majoor der huzaren en bibliothecaris Museum Nederlandse Cavalerie): “De Oranjes en de regio”; Amersfoort, de cavalerie en Prins Bernhard.
Zaterdag 15 juni 2013 Excursie naar Bennekom (Kijk- en Luistermuseum) en Nijmegen (De Valkhof en Ottoonse kapel)
Dinsdag 24 september 2013 Jan Carel van Dijk, “Amersfoort en bedrijvigheid”: 75 jaar tandpastafabricage in Amersfoort.
Dinsdag 29 oktober 2013 Raymond van Uppelschoten: Amersfoort en de rijksdriehoekmeting.
Dinsdag 26 november 2013 Nienke Rooijakkers, “Amersfoort en bedrijvigheid”: De geluidswandeling op de wagenwerkplaats (ook n.a.v. 150 jaar spoor in Amersfoort)
Dinsdag 28 januari 2014 Amersfoort en de eerste Wereldoorlog / Belgische vluchtelingen (voorlopig)
Dinsdag 25 februari 2014 Ton Reichgelt: “Oud schrift”.
Vrijdag 25 april 2014 Brongerslezing; A. van Hooff, “Een republiek van Bataven” (werktitel)


De lezingen – tenzij anders vermeld – worden gehouden in Museum Flehite, beginnen om 20.00 uur en zijn gratis toegankelijk voor leden van de OVF. Voor niet-leden bedraagt de toegangsprijs € 3,50.

REINVOORWERPEN VAN PARTICULIEREN ONDERDEEL VAN OP HET SPOOR!
Voor de tentoonstelling Op het Spoor! is Museum Flehite in Amersfoort op zoek naar treinvoorwerpen met een mooi verhaal. Dat kan een historisch voorwerp zijn, maar ook een foto, een zelfgebouwde trein of een voorwerp waar een bijzonder treinverhaal aan vastzit. Bijvoorbeeld de sjaal die iemand om had op de dag dat een bekende Nederlander bij hem in de coupé zat, of het boek dat iemand las toen zij haar geliefde in de trein ontmoette. Op zaterdag 25 mei a.s. kunnen mensen met hun object naar het museum komen. De voorwerpen met de mooiste verhalen zullen worden tentoongesteld.Tussen 12.00 uur en 16.00 uur kunnen mensen langskomen in het museum. Daar zitten medewerkers klaar om de voorwerpen in ontvangst te nemen en kunnen bezoekers het bijbehorende verhaal opschrijven.


Afspraken en afmetingen
Museum Flehite kan voorwerpen exposeren met een maximale afmeting van 50 x 65 x 40 cm. Mensen die iets inleveren maken afspraken met het museum die worden vastgelegd in een bruikleenovereenkomst. De voorwerpen zullen van 16 juni tot 22 september 2013 te zien zijn als onderdeel van de tentoonstelling Op het Spoor!


Over de tentoonstelling
In 2013 is het 150 jaar geleden dat Amersfoort haar eerste station kreeg. Om hierbij stil te staan, wijdt Museum Flehite te Amersfoort in de zomer van 2013 een uitgebreide tentoonstelling aan het spoor. Met als vertrekpunt het jaar 1863, verbeeldt het museum de geschiedenis van Amersfoort als spoorstad aan de hand van een aantal thema’s: van de nostalgie rond sporen, de mogelijkheden om ver te reizen, tot de Amersfoortse Wagenwerkplaats en de rol van het spoor tijdens de Tweede Wereldoorlog. Ook zijn er heel veel miniatuurtreinen en modelspoorbanen te zien.

NIEUWE AANWINSTEN VOOR DE MUSEUMCOLLECTIE
Met steun van het Fonds Bos zijn vijf nieuwe tekeningen aangekocht. Het meest imponerend is een gekleurde aquarel van Nicolas Wicart (1748-1815), waarvan tot dusver alleen vier gewassen tekeningen van de omgeving in de collectie waren.
De andere zijn gemaakt door Johannes Nutges, heer van Bennebroek (?-1777), die vanaf ca 1760 in Amsterdam werkte. Ze betreffen de Hof, de Onze-Lieve-Vrouwekapel, de Utrechtsepoort en kapel en huis Coelhorst. De afbeeldingen zijn ook als prent bekend. Een aanwijzing dat Nutges ze zelf in Amersfoort heeft getekend is de aantekening haag bij de Westsingel. Bovendien komen de tekeningen uit een schetsboek.AMERSFOORT IN GESPREK OVER AMERSFOORTSE POPMUZIEK
Het derde Amersfoort in Gesprek op 5 juni om 20.00 uur gaat over de geschiedenis van de Amersfoortse popmuziek. Voor deze openbare avond is de samenwerking gezocht met FC Amersfoort, een fanclub die de levendige popcultuur in Amersfoort ondersteunt. Op deze avond spreekt gastheer Marco Willemse, journalist en muziekliefhebber, met diverse gasten over de popmuziek in Amersfoort.
De gasten zijn:
    – Eric van der Veen, programmeur van De Kelder van 1992 tot en met 2002
    – Gideon Hofland, mede-oprichter van FC Amersfoort en muziekliefhebber
    – Georges Elissen, projectleider digitale producten van Archief Eemland


Met name de popmuziek in de jaren 70, 80 en 90 van de vorige eeuw zijn het onderwerp van gesprek. Die avond is er ook gelegenheid materiaal uit die tijd zoals tickets, flyers en posters, op te bergen in een doos van FC Amersfoort. Deze doos kan volgend jaar digitaal worden ontsloten. Hierbij is wel de medewerking nodig van enkele enthousiaste muziekliefhebbers die dit willen oppakken.

Oproep
Amersfoorters die toen jong waren, speelden in bandjes en bezochten concerten en optredens in de stad. Maar welke herinneringen zijn blijven hangen? Hoe zag het Amersfoortse popmuziekleven er destijds uit? Archief Eemland beschikt over foto’s uit die tijd maar is benieuwd naar de verhalen die erbij horen. Deze avond biedt gelegenheid verhalen en herinneringen te delen met elkaar. Muziekliefhebbers en iedereen die herinneringen heeft over die tijd in Amersfoort en deze graag wil delen, zijn van harte welkom in cafe Vyssotski aan de Lieve Vrouwestraat 17 in Amersfoort van 20.00 uur – 21.00 uur. Ook de verhalen van de huidige, jonge popmuzikanten zijn interessant. Hoe kijken zij tegen die tijd aan? Welke kroegen en cafe’s bezochten hun ouders? Wat vinden zij van de muziek uit die tijd?


Organisatie Amersfoort in Gesprek
Het initiatief voor deze avond werd genomen door FC Amersfoort en Archief Eemland, met medewerking van Grand Café Vyssotski. Amersfoort in Gesprek is een initiatief van Archief Eemland. Het doel van een tafelgesprek is om inspirerende en interactieve bijeenkomsten te organiseren met een haakje naar de geschiedenis van de stad. Voor elk gesprek zoekt Archief Eemland samenwerkingspartners.

200 JAAR KONINKRIJK, ORANJE EN DE PIJPENMAKERIJ
De tentoonstelling ‘200 jaar Koninkrijk, Oranje en de pijpenmakerij’, van 3 april tot en met 15 juni in het Amsterdam Pipe Museum, belicht de relatie van de Oranjes met de vaderlandse pijpenmakerij. Portretten op pijpen, souvenirs en uniek fotomateriaal wordt eenmalig getoond ter gelegenheid van de abdicatie van Koningin Beatrix.

De expositie in Amsterdam bevat pijpen waarop Koning Willem I, II en III zijn afgebeeld. De tweede in zijn rol bij de Slag bij Waterloo tegen Napoleon. Koning Willem III is uitgebeeld toen hij de eed aflegde in de Nieuwe Kerk in 1849. Van de populaire koningin Wilhelmina zijn talloze portretpijpen gemaakt, zelfs in Frankrijk en Duitsland: zowel als jonge prinses met hangend haar, maar ook het kroningsportret met diadeem.


Het Amsterdam Pipe Museum bezit enkele unieke voorwerpen die aan het koningshuis zijn aangeboden of voor hen zijn gemaakt. De oudste is een messing pijpvorm waarin de pijp is gemaakt die in 1826 aan Koning Willem I is aangeboden. Zelfs de originele brief wordt in het museum bewaard.
Werkelijk van Koninklijke allure is een kunstwerk dat in 1897 gemaakt is tijdens het bezoek van Koningin Emma en haar dochter Wilhelmina aan de stad Gouda. De vorstinnen maakten een tour door het land in het jaar voordat Wilhelmina zou worden ingehuldigd in 1898. Voor de tentoonstelling worden eenmalig de originele foto’s en het gastenboek van deze vorstelijke visite uitgepakt. Het kunstwerk van lange kleipijpen is bijna twee vierkante meter groot en wordt tentoongesteld in de originele gouden lijst.

Rond de geboorte van Prinses Beatrix zijn opnieuw feestpijpen gefabriceerd, te zien met de reclame’s uit die tijd. Het is nauwelijks bekend dat Prins Claus tijdens zijn huwelijk een bruidegomspijp heeft gerookt. Het museum bezit de originele foto’s van dit evenement. Vanzelfsprekend mag de pijp van Prins Bernhard, de meest iconische pijproker van de twintigste eeuw, niet ontbreken. Een persoonlijk geschenk van de Prins aan het Amsterdam Pipe Museum maakt dit mogelijk. Op een zilveren band is het prinselijke wapen gegraveerd.


De expositie is te zien van woensdag 3 april tot en met zaterdag 15 juni 2013 in het Amsterdam Pipe Museum – voorheen bekend als Pijpenkabinet – op de Prinsengracht 488 te Amsterdam.


SOESTERBERG EN DE ORANJES
Mede naar aanleiding van de troonswisseling organiseert de werkgroep Soesterberg van de Historische Vereniging Soest/Soesterberg vanaf 30 april tot en met 26 mei a.s. de tentoonstelling ‘Soesterberg en de Oranjes’ in het Verhalenmuseum & Buurtcentrum‘Soesterdal’, Rademakerstraat 26 te Soesterberg.
De expositie is nog de gehele maand mei te bezoeken op woensdagmorgen van 10 tot 12 uur en elke zondagmiddag van 14 tot 17 uur.
Voor meer informatie: histversoesterberg@gmail.com.

NGV WERKGROEP LEZINGEN EN ACTIVITEITEN
Zie ook www.ngv.nl bij afdeling Amersfoort e.o.
Afdelingsbijeenkomsten:
Dinsdagavond 14 mei 2013 spreekt Bas Wilschut over “Nieuwe mogelijkheden met GensDataPro”.
Donderdagmiddag 16 mei, 13 juni, 12 september, 10 oktober, 14 november, 12 december 2013:
Genealogisch spreekuur.
Zaterdagmiddag 21 september 2013 is er een computergenealogiemiddag.
Dinsdagavond 15 oktober 2013 spreekt Hans van Felius over “Boeven”.
Dinsdagavond 19 november 2013 spreekt prof. dr. Marijke van der Wal over “de Sailing letters”, na een korte afdelingsledenvergadering.
Donderdagavond 19 december 2013 spreekt Rob Dix over “Genealogisch onderzoek in Duitsland”.


HISTORISCH CAFE
U bent op donderdag 16 mei vanaf 17.00 uur weer van harte welkom. Let op: dit keer vindt het Historisch Café plaats in Het Hofje Armen de Poth, Pothstraat 16 Amersfoort.
Sandra Hovens, medewerker van de afdeling Monumentenzorg van de Gemeente Amersfoort spreekt over het onderwerp: Cultureel erfgoed op waarde geschat.
Amersfoort is een aantrekkelijke historische stad, ruimtelijke kwaliteit en cultuurhistorische en architectonische waarden vormen daarin belangrijke elementen. In tijden van recessie lijken dat ‘luxe producten’.
Recente onderzoeken tonen aan dat cultureel erfgoed een belangrijke impuls is en een bijdrage kan leveren aan de economie. Het is belangrijk voor het vestigingsklimaat, de identiteit en de aantrekkelijkheid van de stad. Investeren in erfgoed loont en leidt tot een positief vliegwieleffect.
Wat is er nodig om in dit opzicht een aantrekkelijke stad te zijn en te blijven? Welke rol kan de stad en de overheid hierin vervullen in een veranderende samenleving? Graag wil Monumentenzorg hierover in gesprek tijdens het Historisch Café.


De volgende bijeenkomst staat gepland voor 13 juni in het Stadscafé de Observant.