Nieuwsbrief april 2013

Algemene Ledenvergadering
Op 26 maart jl. hadden we onze Algemene Ledenvergadering. De vergadering nam kennis van de rapportage van het bestuur over het jaar 2012 en keurde de begroting voor 2013 goed. De contributie blijft € 30,– per jaar. Ook onze stichtingen, Stichting Fonds Bos en Stichting Flehite Publicaties, kregen de aandacht die ze verdienen.

De bestuursleden P. Jonkman, M.F. Palte en H.G. Theisens werden herbenoemd, terwijl de heer J.C. van Dijk toetrad tot het bestuur.
In de kascommissie zijn de heren H. Hooijer en G.J. Nekkers benoemd, met de heer A.J. Hemels als secundus.
Het Huishoudelijk Reglement is na enige bespreking vastgesteld.


Na een vlot verlopen bespreking van de verenigingszaken, praatte de heer O. Maurer ons bij over de ontwikkelingen bij het museum. De financiële situatie bij de Amersfoortse musea is zorgelijk. Maar het museum Flehite mag zich verheugen in goede aantallen bezoekers die afkomen op de elkaar opvolgende interessante tentoonstellingen.
Namens de Monumentencommissie (MOVF) liet de voorzitter, Y. Meihuizen, ons meekijken in het advieswerk van onze commissie bij de restauratie van monumenten. Door gemeentelijk beleid dienaangaande –geen vaste plaats meer voor ons in de gemeentelijke commissie- zullen we ons moeten bezinnen op onze blijvende rol in het meedenken over het monumentenbeleid. Ook al zijn we voorstander van het aanpassen van monumenten als het gebruik dat vraagt, dat zal wel moeten gebeuren met respect voor de historische context van het gebouw.
De voorzitter van de collectiecommissie, G. de Ree, toonde de in het jaar 2012 met steun van de OVF verworven nieuwe stukken in de collectie van het museum, terwijl de heer A. Boersema ons een college gaf over hoe je naar kunst kunt kijken. Verder ondersteunden ze een oproep van het museum voor vrijwilligers voor de documentatie van ca. 6000 affiches.
We mogen terugzien op een goed verlopen, boeiende ledenvergadering.


Nieuwe leden
Gegevens verwijderd om privacy redenen.

Overleden
Gegevens verwijderd om privacy redenen.

Excursie naar Bennekom en Nijmegen
(zaterdag 15 juni 2013)
Onze excursie gaat in 2013 naar het Kijk- en Luistermuseum in Bennekom en naar Museum Het Valkhof en de Ottoonse kapel in Nijmegen.

In Nijmegen worden we rondgeleid door niemand minder dan Anton van Hooff, deskundige op het gebied van de Oudheid. Hij publiceerde onder meer over Marcus Aurelius, Athene, Nero & Seneca en Caesar. Hij schrijft voor diverse kranten en tijdschriften en hij geeft lezingen over onderwerpen uit de klassieke geschiedenis.
Vertrek om 9.15 uur en terugkeer om 17.30 uur aankomst in Amersfoort. U gaat toch ook mee?

IN MEMORIAM
Bart van Steenbergen is op 3 april overleden. Met hem hebben we een vriend en inspirator verloren. Het zal wennen zijn om zijn unieke persoonlijkheid (eruditie en humor) te moeten missen!
Een dag na zijn overlijden staat in de Telegraaf, naar aanleiding van de tentoonstelling in Museum Flehite Tijdloos Eigentijds, een grote foto van Van Wittels Colosseum; een schilderij dat zonder Barts inzet van de afgelopen jaren nooit in Amersfoort te zien zou zijn geweest!


Bart heeft in de laatste weken van zijn leven nog hard gewerkt aan de tekst van zijn boek “Zoektocht naar Van Wittel”. Helaas heeft hij de uitgave van dat boek niet meer mogen beleven. Het zal nu postuum verschijnen.


Bart wordt aanstaande woensdag 10 april in Amersfoort begraven. Er is om 13.15 uur een samenkomst in de Bergkerk. Aansluitend is dan   de begrafenis op Rusthof. Daarna kunt u condoleren in het Leerhotel.

Onno Maurer, conservator museum Flehite.

AGENDA (zie ook het programma van de NGV in deze nieuwsbrief)


Dinsdag 23 april 2013; Remco Reiding: “Kind van het Ereveld”
Dinsdag 28 mei 2013; E.J. Vinkhuysen (oud res. majoor der huzaren en bibliothecaris Museum Nederlandse Cavalerie): “De Oranjes en de regio”; Amersfoort, de cavalerie en Prins Bernhard.
Zaterdag 15 juni 2013; Excursie naar Bennekom (Kijk- en Luistermuseum) en Nijmegen (De Valkhof en Ottoonse kapel)
Dinsdag 24 september 2013; Jan Carel van Dijk, “Amersfoort en bedrijvigheid”: 75 jaar tandpastafabricage in Amersfoort.
Dinsdag 29 oktober 2013; Raymond van Uppelschoten: Amersfoort en de rijksdriehoekmeting.
Dinsdag 26 november 2013; Nienke Rooijakkers, “Amersfoort en bedrijvigheid”: De geluidswandeling op de wagenwerkplaats (ook n.a.v. 150 jaar spoor in Amersfoort)
Dinsdag 28 januari 2014; Amersfoort en de eerste Wereldoorlog / Belgische vluchtelingen (voorlopig)
Dinsdag 25 februari 2014; Ton Reichgelt: “Oud schrift”.
Vrijdag 25 april 2014; Brongerslezing; A. van Hooff, Een republiek van Bataven (werktitel)


De lezingen – tenzij anders vermeld – worden gehouden in Museum Flehite, beginnen om 20.00 uur en zijn gratis toegankelijk voor leden van de OVF. Voor niet-leden bedraagt de toegangsprijs € 3,50.

KUNSTVERKOOP IN KATTENBROEK
Het inloophuis “De Ontmoeting” in Kattenbroek viert dit jaar zijn vierde lustrum. Om dat te financieren worden diverse activiteiten georganiseerd zoals een loterij en een kunstverkoop.
Negen amateur-kunstenaars, verbonden met het inloophuis, stelden daartoe een kunstwerk ter beschikking. De opbrengst van de verkoop wordt besteed aan het Jubileumproject:

“Al 20 jaar Aangenaam Gewoon”.

De kunstwerken zijn te bezichtigen:
–  In het inloophuis tijdens de inloop: zondag, maandag en vrijdag van 14 tot 16 uur en dinsdag, woensdag en donderdag van 10 tot 12 uur.
–  Op de site van De Ontmoeting      
   Op de site wordt ook de werkwijze voor de verkoop uiteen gezet.


De looptijd van deze verkoopactie is: van 21 maart t/m/ 31 mei 2013.
De heer P. Jonkman, voorzitter van de Oudheidkundige Vereniging Flehite (OVF), zal het verkoopproces kritisch volgen en er mede op toezien dat de hoogste bieder eigenaar wordt van het kunstwerk.

WEGH DER WEEGEN
Weinigen weten dat de grotendeels kaarsrechte oude straatweg van Amersfoort naar Utrecht een bijzondere geschiedenis kent. Het tracé is in 1647 ontworpen door de Amersfoorter Jacob van Campen, bekend van de bouw van het Amsterdamse stadhuis (thans Paleis op de Dam). Op zondag 28 april a.s. geeft Jan Carel van Dijk een presentatie over de geschiedenis van deze route van Amersfoort naar Utrecht.
Oorspronkelijk maar liefst 60 meter breed met rijke bomenrijen en strakke vakken voor buitenplaatsen. De vergelijking werd wel gemaakt met de Via Appia bij Rome. Qua allure kon deze Nederlandse “Wegh der Weegen” zich meten met de Champs-Élysées te Parijs en Unter den Linden te Berlijn.


Hoor en zie wat er in zo’n vierhonderd jaar met de Utrechtseweg en de Amersfoortsestraat gebeurde. Van 15.00 – 17.00 uur in het Berghotel, Utrechtseweg 225 te Amersfoort.
Kosten: € 5,00 inclusief koffie of thee met allerlei lekkers en een drankje met snacks in de pauze.


AMERSFOORTSE MONUMENTENSERIE OP RTV UTRECHT
In de vijfdelige televisieserie Mijn Stad… Amersfoort gaan presentatrice Leonie de Jong en de twaalfjarige Heleen op ontdekkingstocht langs poorten, kerken en andere monumenten in deze historische stad. Ze ontmoeten bewoners, vrijwilligers en deskundigen die enthousiast vertellen over de rijke geschiedenis van Amersfoort. Mijn Stad… Amersfoort is vanaf zondag 17 maart te zien op RTV Utrecht.
Naast RTV Utrecht presentatrice Leonie de Jong wordt het programma gepresenteerd door Heleen Lok. Zij won in 2011 de presentatiewedstrijd van het NOS Jeugdjournaal en woont al haar hele leven in Amersfoort. In de eerste aflevering van Mijn Stad… Amersfoort vragen Heleen en Leonie zich af wat eigenlijk een monument is. Ze maken een rondvaart door de binnenstad van Amersfoort, bezoeken het Secretarishuisje en komen meer te weten over het onderhoud van monumenten.


Mijn Stad… Amersfoort is vanaf 17 maart elke zondag te zien op RTV Utrecht vanaf 07.10 uur en daarna ieder uur tot de volgende dag. De al uitgezonden afleveringen zijn te bekijken op:


Het programma is mede mogelijk gemaakt door: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Archief Eemland, Stichting Citymarketing Regio Amersfoort, Stichting Monumentenwacht Utrecht, K.F. Hein Fonds en het Prins Bernhard Cultuurfonds.

JOHANNES MONTSCHE en HARMEN DE VRIES
Arinda van der Does, Johannes Montsche & Harmen de Vries, TuinTerTijd II, Netterden 2013
28 pagina’s, volledig in kleur, ISBN: 978-90-820550-0-9, prijs: € 13,25 excl.verzendkosten.

In deze uitgave wordt een nog niet eerder gepubliceerd tuinontwerp besproken en toegeschreven aan Johannes Montsche (1734-1799). Het ontwerp was vrijwel zeker bedoeld voor het buiten Landskroon in Weesp.
Voor de buitenplaats Landskroon werd in 1798 een bestek van grondwerken vervaardigd, in opdracht van Hans Hendrik van Haersma (1760-1825), wat bewaard is gebleven. Prachtig en uniek materiaal!
Ook hieraan wordt in deze uitgave aandacht besteed; het bestek bevat niet alleen zeer waardevolle gegevens omtrent Montsche, maar tevens zeer interessante informatie over de uitvoering en werk- en taakverdeling bij het aanleggen van een tuin aan het eind van de achttiende eeuw. Er blijkt een samenwerking met Harmen de Vries (1753-1837). Van deze, tot heden onbekende, (tuin)architect zijn vier ontwerptekeningen bewaard gebleven, waarvan drie bedoeld zijn voor de aanleg van enkele buitens, waaronder een eveneens voor Landskroon in Weesp. Deze ontwerpen, die nog niet eerder werden gepubliceerd, worden in deze publicatie besproken.
Ook heeft De Vries of zijn zoon Pieter (1784-1850), die ook als architect en landmeter werkzaam was, bemoeienis gehad met de buitens Hey-lust, Hilverbeek en Spiegel-Rust in ’s Graveland, Beek en Hoff aan het Gein en Zwaanwyck in Nigtevecht.

NGV WERKGROEP LEZINGEN EN ACTIVITEITEN
Zie ook www.ngv.nl bij afdeling Amersfoort e.o.
Afdelingsbijeenkomsten:
Op dinsdagavond 16 april 2013 spreekt prof. dr. Joost Jonker over “Economische crises door de eeuwen heen”. Deze lezing wordt voorafgegaan door een afdelingsledenvergadering.
Op dinsdagavond 14 mei 2013 is het onderwerp “Nieuwe mogelijkheden met GensDataPro”. Spreker is dhr. Bas Wilschut.
Op dinsdagavond 19 november 2013 spreekt prof. dr. Marijke van der Wal over “de Sailing letters”.


HISTORISCH CAFE
U bent op donderdag 11 april a.s. vanaf 17.00 uur weer van harte welkom op het Historisch Café van Archief Eemland en partners. Het Historisch Café vindt plaats in het Stadscafé in De Observant.


Jan van Adrichem, gids van de Stichting Gilde Amersfoort, vertelt ons dit keer over het geestelijk leven in Amersfoort door de eeuwen heen. Hij gaat interactief aan de slag: naast zijn verhaal in woord en beeld worden ook de aanwezigen aan het werk gezet!


Zoals altijd zal er tijdens dit café gelegenheid zijn om anderen met historische belangstelling te ontmoeten. U kunt gerust iemand die zich op vrijwillige basis dan wel vakmatig bezig houdt met de geschiedenis van Amersfoort en omgeving meebrengen.
Let op! De volgende bijeenkomst staat – in verband met Hemelvaartsdag – gepland voor 16 mei.