Nieuwsbrief juni 2021

Van het bestuur

ALGEMENE LEDENVERGADERING OP WOENSDAG 30 JUNI A.S. – AANVANG 20.00 UUR
Vanwege de coronapandemie even uitgesteld, nodigen wij u bij deze uit voor Algemene Ledenvergadering van de Oudheidkundige Vereniging Flehite (OVF).

De bijeenkomst vindt plaats in de Elleboogkerk, Lange Gracht 36, 3811 BW Amersfoort.

In verband met de speciale zaalindeling vanwege de coronamaatregelen is vooraanmelding noodzakelijk. Dat kan via secretariaat@historisch-amersfoort.nl. Indien persoonlijke komst niet mogelijk is, kunt u op dit e-mailadres eventuele op- of aanmerkingen kwijt.

 1. Opening door de voorzitter.
 2. Ingekomen stukken en mededelingen.
 3. Vaststellen van de agenda.
 4. Vaststellen van de notulen van de Algemene Ledenvergadering van 3 juli 2020.
 5. Terugblik en vooruitblik OVF waaronder:
  Jaarverslag 2020
  Jaarrekening 2020
  Verslag kascontrolecommissie
  Benoeming kascontrolecommissie voor het nieuwe verenigingsjaar
  Begroting 2021
  Voorstel de contributie voor 2022 niet te verhogen.
 6. Bestuurssamenstelling. Volgens het rooster van aftreden zijn de heren A.J.M. de Bruijn en A.J.M. Schage na een eerste termijn van 3 jaar statutair aftredend in 2021. Zij stellen zich beiden herkiesbaar.
 7. Wat verder ter tafel komt.
 8. Rondvraag.
 9. Sluiting.

PRESENTATIE
Aansluitend op het bovenstaande formele gedeelte is er een presentatie van Jan Carel van Dijk over zijn recente boek “Amersfoort Onze Stad”, dat tezamen met plakplaatjes verstrekt werd door de PLUS supermarkt. Het is voor het eerst dat zo’n soort boek hier gemaakt is en het verhaal gaat over “the making of”, maar óók over allerlei hilarische zaken er omheen die gedurende de actieperiode plaatsvonden.

BIJZONDERE VERLOTING
Onder de aanwezigen van de Algemene Ledenvergadering zal een compleet ingeplakt exemplaar (dus mét alle 216 plaatjes) van het PLUS-boek verloot worden!

VERGADERSTUKKEN
Alle vergaderstukken liggen vanaf 16 juni 2021 ter inzage bij de secretaris (Toscastraat 1 te Amersfoort) en zijn vanaf die datum ook te vinden op de website van de vereniging: www.historisch-amersfoort.nl onder de tab “Vereniging” en dan “ANBI”.


Nieuwe secretaris OVF gezocht
Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 2022 is Jan Carel van Dijk statutair aftredend als secretaris van de OVF. Hij heeft dan met grote inzet de volle negen jaar het secretariaat van de vereniging vervuld en veel andere activiteiten voor de OVF ontplooid.
De OVF is daarom op zoek naar iemand die deze functie kan overnemen.
Indien u interesse hebt voor deze functie, dan kunt u contact opnemen met voorzitter OVF Jelle Hekman (jellehekman@xmsnet.nl; 06-22783912). Voor informatie over de inhoud van de functie kunt u ook terecht bij Jan Carel van Dijk zelf (j.c.van.dijk@xs4all.nl; tel. 033-4751249)


Ledenadministratie
Per 1 juni is Elly Dols formeel de nieuwe ledenaministratrice. Zij volgt Saskia Furler op, van wie we vorig jaar al in kleine kring onder grote dankzegging afscheid hebben genomen.


OVF 2e bij stemming Club van het Jaar
Ons lid Jan Elzen heeft de OVF genomineerd voor de verkiezing “Club van het Jaar”.
109 leden hebben gestemd voor de OVF. Daarmee kwam de OVF op de tweede plaats na de Orkestvereniging Amersfoort met 130 stemmen.
Dank voor degenen die op de OVF hebben gestemd.

OVF-activiteiten

Virtuele wandeling: ‘De zorg voor de arme luyden’ nodigt u uit

De virtuele wandeling langs plekken in de Amersfoortse binnenstad waar zieken en zwakken door de eeuwen heen werden opgevangen en verzorgd is klaar.
Van oudsher heeft die zorg een eigen plek ingenomen in de Amersfoortse binnenstad en bijzonder historische erfgoed nagelaten. Verteller Ed van der Veer en binnenstadbewoners vertellen over de beweegredenen van Amersfoorters, kloosters, kerken en magistraten voor het omzien naar medebewoners en gasten. De wandeling is prachtig gefilmd door de Eemfilmers.
U kunt de video hieronder bekijken. De wandeling staat ook bij de video’s op deze website.
Wandel mee en laat u verrassen!https://www.youtube.com/embed/PPOlR12fEw4?feature=oembedVirtuele wandeling over de zorg in Amersfoort.


Podcast over de ‘Geschiedenis van Amersfoort’ op de website

Hoe verging het Amersfoort in de 17e en de 18e eeuw? Hierover gaat Nelleke Visscher in gesprek met Jan Niessen en Dirk Steenbeek in het middelste deel van een serie podcasts over de ‘Geschiedenis van Amersfoort’. Zelfs de muziekfragmenten tijdens de podcast raken aan het Amersfoort uit die tijd. Eric van der Velden heeft het geheel tot een bijzondere luisterervaring gemonteerd.

De podcast is nieuwe activiteit van de OVF die volgt uit de enquête die in het begin van de coronatijd onder de OVF-leden is gehouden. Luister nu, maar verheug u ook alvast op podcasts die eraan komen en waarin kenners, verhalenvertellers en vragenstellers ingaan op een specifieke periode van de Amersfoortse stadsgeschiedenis.

U kunt de podcast beluisteren door op de volgende link te klikken: https://youtu.be/anzD-GUxfz4
De podcast staat ook bij de podcasts op deze website.


Lezing

Lezing over Kattenbroek 7 september 2021 
Deze avond wordt, indien mogelijk, georganiseerd in de Elleboogkerk. Fons Asselbergs, Ashok Bhalotra en Henk van den Broek lichten het verhaal over Kattenbroek toe. Meer informatie in de volgende nieuwsbrief.

Oproep

Informatie gezocht over New Amersfoort

Al vanaf de zeventiende eeuw trokken Nederlanders naar Amerika. 375 jaar geleden, op 21 mei 1646, stichtte een groep Nederlandse emigranten het dorp ‘Breuckelen’ in de kolonie Nieuw-Nederland in Amerika, nu bekend als stadsdeel Brooklyn (New York). Maar naast New Breuckelen waren er op Long Island meer nederzettingen, waaronder New Amersfoort. Hierover is veel minder bekend.

Frans de Bles, die in Breukelen is opgegroeid en al ruim 25 jaar in Amersfoort woont, is op zoek naar mensen die meer weten over New Amersfoort. Wie zijn daar destijds heen getrokken? Zijn er documenten waarin meer over de historische nederzetting New Amersfoort beschreven staat? Heeft iemand meer informatie? Mail naar Frans de Bles, fdebles@hotmail.com

In Brooklyn is nog steeds iets van haar Nederlandse roots terug te vinden. Zo bevat het Memorial Seal, dat tot op de dag van vandaag prominent wordt gebruikt in alle communicatie rond Brooklyn, het Brooklyn-motto: “Eendraght Maeckt Maght” in het oud Nederlands.

Dit herdenkingsjaar wordt gevierd met diverse evenementen. Bekijk het filmpje van de kick off: https://www.youtube.com/embed/2v2f5mKFBG8. In dit filmpje hoort u ook meer over New Amersfoort.


Ook interessant… 

Lezing over Middeleeuwse kastelen in de Gel­der­se Vallei

De NGV afdeling Amersfoort en omstreken organiseert op maandagavond 14 juni 2021 van 20:00 tot 21:00 uur een digitale lezing over Middeleeuwse kastelen in de Gel­der­se Vallei. Willem van Maren vertelt over de tientallen kas­teel­tjes en versterkte huizen die in de middeleeuwen stonden in de Gelderse Vallei, tussen Amersfoort en Wageningen.
U kunt zich hiervoor opgeven door uiterlijk zondag 13 juni 2021 12:00 uur een e-mail te sturen aan Thijs van Veen (secretaris-aft@ngv.nl)


75 jaar De Ploegh, expositie in archief Eemland en fietstocht

Werk oud-Ploeghleden in combinatie met fotografie huidige leden, tot en met 23 juni
In archief Eemland (Eemhuis) is de expositie ‘Nou gaan we ploegen!’ over het kunstenaarsgenootschap De Ploegh verlengd tot en met 23 juni.


De Ploegh is opgericht door de jonge Amersfoorters Toon Tieland, Max Keuris en Joop Traarbach. Zij vonden elkaar in de oorlog in het illegale bestaan als kunstenaar en wilden na mei 1945 de kunstakker gaan ‘omploegen’. Een aantal plekken in Amersfoort vertelt de historie van De Ploegh en zijn kunstenaars. Deze plekken zijn o.a. door Martin Brink (1915-1975) en zijn school in beeld gebracht.

Drie fotografen, leden van de Ploegh nu, Anton HavelaarMarie Louise DooijesNannita van Veen, bezochten diezelfde plekken en maakten daar fotografische impressies anno 2020 van.
Het bezichtigen van de tentoonstelling is mogelijk op dinsdag, woensdag en donderdag.

Fietstocht op 2 juli met Wichard Maassen
Daarnaast kunt u op 2 juli met journalist/schrijver Wichard Maassen meefietsen langs de plekken in Amersfoort waar de drie oprichters van De Ploegh hebben gewoond, gewerkt, geleefd en liefgehad.
Verzamelen met fiets bij De Ploegh Coninckstraat 58. Start 13.00 uur einde ca 15.30 uur. De maximale groepsgrootte is 12. Aanmelden via Wichard Maassen zelf door een e-mail te sturen naar wichardm000@gmail.com


Verder te zien in Amersfoort