Nieuwsbrief juli 2021

Nieuwe podcasts ‘Geschiedenis van Amersfoort’ op de OVF-website!

Ook zo’n zin om er op uit te gaan? De horizon te verbreden, in een luie strandstoel of waar dan ook te relaxen? Weg van de stad, maar zomaar onze stad loslaten? Misschien is het een goed moment om de ‘oortjes uit en in te doen’ of een koptelefoon op te zetten en ontspannen naar de OVF-podcasts te luisteren.

De uitslag van een enquête onder leden van de Oudheidkundige Vereniging Flehite (OVF) én de coronacrisis hebben bij de OVF geleid ‘tot een explosie van digitale creativiteit’ merkte oud-voorzitter Piet Jonkman op de afgelopen Algemene Ledenvergadering op. Nieuwe activiteiten die de Geschiedenis van de stad verbinden met de nieuwe tijd.

Met medewerking van oud AD-journalist Eric van der Velden, Jan Niessen en prominente Amersfoortkenners heeft de OVF een serie podcasts gemaakt over de Geschiedenis van Amersfoort. Voor de muziek tijdens de podcasts konden de makers ook nog eens terecht bij Amersfoortse componisten, van vroegmiddeleeuwse tot eigentijdse!
De podcasts lopen parallel aan het boek ‘Amersfoort in een notendop’ dat Jan Niessen momenteel schrijft en in het a.s. najaar verschijnt. De eerste drie podcasts zijn af en via de OVF-website te beluisteren. De laatste delen worden nog voor de zomervakantie opgenomen. Voorafgaand aan deze serie is de try-out-podcast ’Amersfoort festival-stad’ gemaakt n.a.v. het artikel van Eric van der Velden in het OVF-jaarboek 2020.

In deze nieuwsbrief vindt u een overzicht van alle podcasts. U kunt daarbij meteen doorklikken. De podcasts zijn ook te beluisteren op deze website bij podcasts. Geniet van boeiende vertellers over roerige perioden in de Amersfoortse geschiedenis.


De podcasts

Podcast Amersfoort festivalstad

Wist u dat de huidige festivalcultuur een Amersfoortse oorsprong heeft?
Vertellers: Ron Jagers en Jan Niessen

Beluister de podcast Amersfoort festivalstad


Podcast Geschiedenis van Amersfoort deel I. Periode 11e-14e eeuw  

Hoe verging het Amersfoort in de vroege Middeleeuwen toen het gevecht met het water nog de boventoon voerde?

Vertellers: Francien Snieder en Jan Niessen
Muziek: Festive Sounds door Musica Antiqua en Hadewijch: Ay in welken soe verboert die tij van Packxen van Minnen door Camerina Trajectina

Francien Snieder
Jan Niessen

Beluister podcast Geschiedenis van Amersfoort deel 1


Podcast Geschiedenis van Amersfoort deel II. Periode 15e en 16e eeuw

Van Kapittelkerk naar een aarzelende afzwering van Filips II

Vertellers: Fred van Kan en Jan Niessen
Muziek: Madrigali a sei voci di Giovan Tollio door het Hemony ensemble o.l.v. Simon Groot en muziek uit de Muiderkring door Camerata Trajectina.

Fred van Kan

Beluister podcast Geschiedenis van Amersfoort deel 2

Podcast Geschiedenis van Amersfoort deel III. Periode 17e en 18e eeuw

Pest, pruiken en patriotten

Vertellers: Dirk Steenbeek en Jan Niessen
Muziek: Istampita ‘Amor per si sempre’ van Johannes Ciconia door Ensemble Project Ars Nova, Comme la Rose van Petit Jean de Latre door Singer Pur en I tuoi capelli van Johannes Tollius uitgevoerd door het Hemony Esemble

Dirk Steenbeek

Beluister podcast Geschiedenis van Amersfoort deel 3


In voorbereiding

Podcast Geschiedenis van Amersfoort deel IV. Periode 19e en 20e eeuw
Via monarchie naar een parlementaire democratie op weg naar de moderne tijd.
Vertellers: Addy Schuurman en Jan Niessen
 
Podcast Geschiedenis van Amersfoort deel V.  Periode 20e eeuw en 21e eeuw
Vertellers: Guido de Wijs en Jan Niessen
 
Vragenstellers: Trudy de Mooy, Eric van der Velden en Nelleke Visscher
Redactie en montage: Eric van der Velden en Nelleke Visscher


Korte terugblik op de Algemene Ledenvergadering 

De jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (ALV) werd op 30 juni jl. gehouden in de Elleboogkerk.
In totaal waren 41 leden aanwezig alsmede twee schrijftolken die via een speciale laptop voorzien van bluetooth verbinding een lid met een minder goed gehoor als het ware ondertiteling boden bij het gebeuren.
De jaarrekening 2020 en de begroting 2021 werden goedgekeurd. Op basis van die begroting kon de ALV besluiten om de contributie voor 2022 niet te verhogen.
De bestuursleden Adri de Bruijn en Anton Schage werden voor een termijn van 3 jaar herbenoemd.
Naast een terugblik op een periode waarin ondanks Corona toch veel “producten” geboden konden worden, is vooruitgekeken. Binnen niet al te lange tijd mag ons 750ste lid worden verwacht en voor de komende tijd staat nog een aantal multimediale zaken zoals podcasts gepland. De Stichting Flehite Publicaties hoopt in het najaar twee nieuwe boeken uit te brengen, te weten “Een korte geschiedenis van Amersfoort” en “Ruim anderhalve eeuw Amersfoorts garnizoen”.
De bijeenkomst werd afgesloten met een presentatie over “Amersfoort onze stad” van Jan Carel van Dijk. Dit boek, waarvoor plakplaatjes met historische beelden bij de boodschappen van de PLUS supermarkt verzameld konden worden, resulteerde in vele vermakelijke anekdotes die deels de revue passeerden. Niet één compleet exemplaar maar bij verrassing zelfs twee stuks ervan werden onder de aanwezigen verloot.